vrijdag 20 november 2009

Integriteit en zwangerschap

Copyright: Peter Boersma

Deze week hadden we geen raadsvergadering, maar wel een werkconferentie over integriteit.
Er is enige jaren geleden een gedragscode voor de raad (en college en burgemeester) vastgesteld. Integriteit is blijkbaar geen vanzelfsprekende zaak en vandaar een code.
Onder leiding van bureau BING hebben we woensdagavond met elkaar gediscussieerd over wat nu eigenlijk integriteit is. Daarbij merk je dat men soms heel verschillend denkt over dit onderwerp. Het was een avond met absoluut leermomenten, maar om nu 2,5 uur over zo’n onderwerp in gesprek te moeten gaan is wel enorm taai.

Je kan niet een beetje integer zijn, zoals je ook niet een beetje zwanger kunt zijn.

Het leukste was misschien nog wel om te vernemen hoe collega’s over dit onderwerp denken (we vernamen nog enkele ontboezemingen) en hoe de partijen omgaan met het vertegenwoordigen van belangen van burgers. Zie je jezelf als verlengstuk van de wensen van de burger of plaats je belangen van burgers in een bredere context en probeer je van daaruit iets voor de stad te betekenen?

Doelstelling van dit onderwerp is dat het “tussen de oren gaat zitten” , het iets gemeenschappelijks wordt. We moeten daarom erover met elkaar in gesprek blijven….
Tsja, allemaal waar, maar dan niet meer op zo’n langdradige wijze. Het "komische" was dat de input die we tevoren hadden ingediend na 2,5 uur nog steeds niet aan de orde was geweest. Collega Gerard Schotanus vroeg toen maar of er nog enige aandacht aan kon worden besteed en zo is op de valreep ook nog heel even gesproken over “onze” ingediende dilemma’s.


Deze week werd ik nog verrast door Anita Engbers (PvdA) die een heus offensief is begonnen om hoger op de kandidatenlijst is gekomen. Het bestuur heeft haar op de concept-kandidatenlijst op de 14e plek gezet. Ze heeft op haar weblog zelfs een open brief geplaatst (http://www.anitaengbers.nl/) waarin ze o.a. schrijft:
“Het bestuur van de PvdA afdeling Gouda, onder voorzitterschap van Max de Groot, heeft mij een onverkiesbare plek 14 op de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 toebedeeld. Ik roep u op deze politieke blunder van het afdelingsbestuur te corrigeren bij de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst.”

Ik vraag me af of een dergelijke methode nu handig is, maar het is duidelijk dat de verkiezingen dichterbij komen. De partijen zijn druk met kieslijsten en programma’s en de komende maanden zullen de partijen flink hun best doen om zich te profileren en het nieuws te halen met ideeën en opvattingen.
De komende tijd zal wat dat betreft ongetwijfeld boeiend worden.

Geen opmerkingen: