donderdag 5 november 2009

Gouda hecht veel waarde aan privacy van haar bewoners – VVD lonkt naar China


Woensdagavond startte ik met het vervullen van de rol van gastheer van de Raad. We hebben deze avond maar liefst 23 geïnteresseerde burgers die als gast aanwezig zijn. Samen met de collega’s Laura Werger en Ria Caljouw maken we de gasten wat wegwijs in de “geheimen” van het raadswerk.

De Raadsbijeenkomst begon met een korte presentatie van de nieuwe servicecode van de gemeente Gouda, waarbij ons werd verteld dat de gemeente garandeert dat een beller binnen 30 seconden iemand aan de lijn krijgt.

Er worden bij die servicecode zeven concrete kwaliteitsnormen gehanteerd, zoals:
1. Wij helpen u deskundig en vriendelijk. Professioneel en integer handelen staat hierbij voorop
2. Besluiten nemen wij zorgvuldig en weloverwogen
3. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Het volgende onderwerp is de Nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012
De ChristenUnie mag het onderwerp aftrappen. Anke Huisman vindt het jammer dat deze nota 2 jaar op zich heeft laten wachten, zeker gelet op het uiteindelijke resultaat. Ze mist ook de mantelzorg in deze nota en wil dat er voortgang wordt gemaakt. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat over enkele dagen haar bijdrage.

De SP had weer een aardige, humoristische bijdrage en gaf aan dat ze meer hadden verwacht over de rechten van vrijwilligers. “Moeten we denken aan lekker eten in de St.-Janskerk (vrijwilligersbuffet, tk)?”

Raadsdebat Nota Sportaccommodaties
In plaats van een echt debat lepelden diverse fracties bij dit agendapunt hun wensen- en vragenlijstjes op. Debatteren blijft in de raad van Gouda een lastig te realiseren iets.

Gouda’s 50+ Partij wil de bouw van het nieuwe zwembad uitstellen totdat er economisch betere tijden aanbreken. De vraag is natuurlijk of de bouwkosten dan niet een stuk hoger zullen zijn en er dan een nog kleiner bad komt.
De ChristenUnie is akkoord met de nota, al heeft ze overwogen over kostendekkendheid tarieven een debat op te zetten. Er is echter meer focus op uitvoering gekomen. Anke Huisman geeft verder o.a. aan dat onze fractie graag meer ambitie wil zien.

Uitsmijter van de avond is de bespreking van het Krediet Bolwerk.
Vorige week is tijdens een besloten bijeenkomst heel helder het financiële plaatje uiteengezet en op deze avond werd om instemming gevraagd voor de overeenkomst met Bontenbal.

Onze fractie vindt de plannen geweldig. We willen op het Bolwerk graag een bruisend mierennest en geen zwart gaat, zoals collega Gerard Schotanus, opmerkte. We hadden aanvankelijk gehoopt dat dit jaar bij Kaarsjesavond de eerste hotelgasten er zouden kunnen overnachten, maar we zijn blij dat nu op 18 december a.s. de eerste paal zal worden geslagen.

De VVD vertolkte gisteren bij monde van fractievoorzitter Laura Werger een zeer opmerkelijke rol. Enige tijd geleden werd het college door deze partij nog aangespoord om meer daadkracht te laten zien rond het Bolwerk en nu we van start kunnen gaan, ziet de VVD opeens grote financiële risico’s en komt Laura met een nieuw idee om ons licht eens op te steken bij een groep Chinese investeerders. Onze fractie heeft totaal geen behoefte aan een nader onderzoek naar deze mogelijkheid en ik vind het ook een uiterst merkwaardige actie. Na heel veel inspanning vanuit het college ligt er nu een gedegen opzet en een goede overeenkomst en dan komt de VVD met een vaag alternatief en weinig beargumenteerde bezwaren.
De meerderheid van de Raad is blij en zal instemmen met de overeenkomst. Over een niet al te lange tijd hebben we straks bij het Bolwerk een prachtige parkeergarage en het al zo lang gewenste hotel. Niet met de naam "Chinese muur", maar wellicht "Gouda's Glorie".

2 opmerkingen:

Léon van der Meij zei

Goed om te lezen dat de raad niet wijkt voor Wergeriaanse (en dus niet Chinese) "wijsheden"! Was VVD niet ooit een partij van/voor ondernemers?

Dan de ServiceCode. Vergeef me mijn sceptische houding...maar was het niet de gemeente Gouda die al in 2005 een Kwaliteitshandvest met tig van dit soort servicenormen lanceerde? Zie http://www.gouda.nl/content.jsp?objectid=51069. Om zich er vervolgens niet aan te houden? En er ook niet op aanspreekbaar te zijn? Wat maakt dat het nu beter zal gaan?

Bovendien zijn de "nieuwe" servicenormen wel erg vaag en vanzelfsprekend: "besluiten nemen we zorgvuldig en weloverwogen". Het zou wel heel zot worden als dit niet zo was...betekent dit dat tot nu toe besluiten onzorgvoldig en niet overwogen werden genomen?

Wim van Beek zei

Quote "Dan de ServiceCode. Vergeef me mijn sceptische houding...".
-------
Ik probeerde zojuist het meldpunt openbaar gebied te bereiken via de telefoon. 2 maal doorschakelen en na 3 minuten de boodschap "De wachttijd bedraagt meer dan 10 minuten, probeer het later nog eens".
Leuk die voice-responce systemen, maar ik wil gewoon iemand spreken over een bepaalde zaak. Dat is misschien wel heel erg ouderwets en afgezaagd, maar ook heel erg reëel.
Oftewel: Er is een lange weg te gaan.