donderdag 27 juni 2019

Twee puisten minder in Gouda?


Al jaren is de achtergevel van Ricken's Naaimachinehandel een heel lelijke puist in onze binnenstad, terwijl het gelegen is op één van de mooiste plaatsen in Gouda: Achter de Kerk bij de toren van de St.-Janskerk. Wat mij betreft moet deze locatie er in 2022 als we 750 jaar stadsrechten vieren er weer prima uitzien. Diverse malen heb ik inmiddels aandacht gevraagd voor dit pand en in 2018 er ook nog vragen over gesteld, maar tot op heden is de achtergevel nog steeds niet opgeknapt. Hoog tijd dus voor een update vanuit het college.
Vraag in 2018:
Wat heeft de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen? 
Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten. Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.
Update 2019:
De ODMH heeft afgelopen zomer (2018) gesproken met de eigenaar van Ricken’s Naaimachinehandel over het achterstallig onderhoud van de achtergevel. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat aanpak en herstel noodzakelijk is. Het pand staat hoog op de Gouda 750-lijst van panden die moeten worden aangepakt. 
De eigenaar gaf aan niet over de benodigde middelen te beschikken. De eigenaar is vervolgens uitgelegd dat het hier om een rijksmonument gaat en dat hij subsidie/financiering kan aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. De gemeentelijke subsidieregeling is niet van toepassing op Rijksmonumenten. 
Onlangs is geconstateerd dat de eigenaar nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden. De handhavingsprocedure is om deze reden inmiddels gestart. 


De gemeente gaat door het instrument van handhaving in te zetten nu in ieder geval druk zetten bij de eigenaar, die inmiddels al geruime tijd in de gelegenheid is geweest om de achtergevel op te knappen, maar dat al die jaren niet heeft willen (en kunnen?) doen.
Het is te hopen dat handhaving ertoe zal bijdragen dat het pand toch zal worden opgeknapt, want dit kan echt niet langer zo!


Pand van ICI Paris in 2017

ICI Paris

Daarnaast vraag ik sinds 2017 aandacht voor het pand aan de Kleiweg waarin ICI Paris gevestigd. De eigenaar is heeft inmiddels de voorgevel keurig hersteld, maar de zijgevel, die je wandelend over de Kleiweg heel goed kan zien, ziet er nog steeds verwaarloosd uit.
Bij navraag aan het college vernam ik dat er contact met de eigenaar is geweest. De eigenaar heeft aan de gemeente Gouda aangegeven dat hij oorspronkelijk prioriteit aan de voorgevel had gegeven, maar nu deze gereed is heeft hij aangegeven ook voornemens te zijn de zijgevel aan te pakken. Een lastig (financieel) punt betreft hierbij het feit dat er steigers in de naastgelegen gracht moeten worden geplaatst.  De gemeente heeft de eigenaar in dit kader gewezen op de bestaande subsidiemogelijkheden. Het is de verwachting dat de eigenaar eind dit jaar/begin volgend jaar ook de zijgevel zal opknappen.

Dus voor dit pand lijkt het erop dat in 2020 zowel de voorgevel als zijgevel er weer prima uitzien!

donderdag 20 juni 2019

Doornen en sterren

Eerste exemplaar uitgereikt door Jacob Pot  (foto: Marianka Peters)

"Albura, de wereld waar in een ver verleden, voordat Zon en Maan bestonden, de Sterren zouden zijn afgedaald naar de aarde, om licht te brengen waar duisternis heerste. Sterren die zouden hebben gewoond onder de mensen, om zich later van hen af te keren en zich terug te trekken achter ondoordringbare doornenhagen."

Vorige week zaterdag was de boekpresentatie van het boek "Doornen en sterren" van Gouwenaar Jacob Pot in Cultuurhuis de Garenspinnerij.

Jacob en ik kennen elkaar al vele jaren en vanwege die vriendschap en omdat Jacob mij een "voorvechter voor de stad Gouda" vindt, mocht ik samen met twee anderen, waaronder wethouder Thierry van Vugt, een "eerste" exemplaar in ontvangst nemen.

Goudse Post, 19 juni 2019 (foto: Marianka Peters)

Het boek is een  magische, mysterieuze fantasyroman die een geheel eigen, aparte atmosfeer ademt; dooraderd met sprookjeselementen die een blik werpen op
diepere waarheden. Een verhaal met meerdere lagen, maar ook een lichtvoetige schelmenroman.

De schrijver Jacob Pot (1960) werkt in Den Haag, maar is woonachtig in Gouda.

Inspiratiebron

In zijn dankwoord maakt Jacob Pot een aantal interessante opmerkingen, die ook iets duidelijk maken over zijn boek:

"Daarmee kom ik bij nog een inspiratiebron voor het boek: Gouda. De stad van die spreuk ‘per aspera ad astra’.

Zonder Gouda, was dit boek er niet geweest. Daarom ben ik blij dat Thierry van Vugt, de Goudse wethouder van cultuur, dit boek vandaag, als het ware namens de stad in ontvangst wilde nemen. Thierry: dank!"

"Waar gaat het over en wat is het voor boek? Fantasy, noemen ze dat dan. Misschien wel, maar dan wel met de nodige sprookjesmotieven. Verhalen die dus ergens over gaan, maar die je niet moet willen uitleggen.

Juist om de ruimte te houden ze op meerdere manieren uit te leggen. Zoals Tolkien zei: het verhaal is het verhaal."

Liefhebbers

Zeker voor liefhebbers van "fantasy romans", maar ook voor iedereen die gewoon eens een verrassend en origineel boek wil lezen, beveel ik dit boek van harte aan! Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.