maandag 25 mei 2015

“We voelen ons belazerd!”

Nieuwe moskee in Gouda wordt iets kleiner


Na een verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.

De onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren voor representanten van betrokken partijen.

Krampachtig

Opvallend is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in de waagschaal legde.

Bestemmingsplan

Voorzitter Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral: parkeeroverlast, (gebrek aan) communicatie en omvang moskee.

Omvang moskee

Heet hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar 1.200 plaatsen.
Voor mij werd hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord “substantieel”….

Met dit aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen) voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu open blijven.
Maar goed, het is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede communicatie met de buurt: ze waren namelijk ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden daarbij de mogelijkheid om via de markt  een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan draagvlak niet gekozen.
Ze willen verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.

Opvallend is dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën terecht kunnen.


Communicatie

Diverse bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten in Gouda wel met elkaar verder.

Deze week wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal bezoekers voor de moskee.

College Gouda


Waar het college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8 juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.

donderdag 21 mei 2015

Gouda walhalla voor inbrekers!


Op 12 mei werd bekend dat Gouda in de meest recente AD Misdaadmeter is gestegen naar – schrik niet – de 7e plek. In 2014 was al het schrikken met een 11e plek.

Ondanks alle inspanningen die er zijn gedaan om de misdaad in Gouda aan te pakken gaat het nog altijd niet hard genoeg. Het komt vooral door het aantal inbraken dat Gouda maar stijgen op deze misdaadmeter. Maar ook het aantal vernielingen en bedreigingen zijn zorgwekkend.

Dat is ook precies de reden dat de ChristenUnie al langer pleit voor innovatieve oplossingen en een specifieke aanpak.

Marokkanen

Al jaren is bekend dat de Marokkaanse Nederlandse jongeren sterk zijn oververtegenwoordigd bij de meldingen over overlast en criminaliteit. De huidige aanpak is generiek en heeft geen specifieke focus op deze groep. Naar onze mening moet dat wel gebeuren, omdat deze groep heel specifieke kenmerken heeft en naar verwachting met een generieke aanpak ook niet doelmatig genoeg kan worden aangepakt.
We zijn daarom blij dat een raadsmeerderheid deze opvatting deelt middels het steunen van een motie die we hierover in april jl. hebben ingediend en het is nu aan de verantwoordelijken in Gouda om hier concreet handen en voeten aan te geven.Cijfers

Het is onacceptabel dat we in 2014 nog altijd met bijna 600 inbraken te maken hebben gehad en ook het aantal vernielingen (758), meldingen over bedreigingen (253) en mishandelingen (291) zijn erg hoog.
De aanpak in Gouda volstaat dus niet met een specifieke focus op inbraken, maar zal breder moeten worden vormgegeven om ervoor te zorgen dat we structureel veiliger worden. Innovatief

Het is daarom interessant om naast investeren in preventieve maatregelen iets innovatiefs te doen en te investeren in een faciliteit die alle communicatie middelen in een straat of buurt aan elkaar verbindt. Dan gaat het om traditionele telefoons, smartphones en alarmsystemen. Als er dan een alarmsysteem afgaat krijgt de omgeving direct een melding en men kan elkaar ook simpel waarschuwen bij verdachte omstandigheden. Op deze manier kan naar onze mening het aantal inbraken op korte termijn drastisch worden teruggebracht!
De ChristenUnie heeft in april bij het behandelen van het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad een motie hiervoor ingediend die met een grote meerderheid is aangenomen. Nu is het college aan zet om hier concreet uitvoering aan te gaan geven.2015

Lichtpuntje is dat begin 2015 het beter gaat in Gouda op het gebied van veiligheid, aldus politiechef Hans Blaauw. In het AD meldt hij: “Ten opzichte van andere plaatsen daalden onze cijfers niet hard genoeg, maar dat is de eerste vier maanden van dit jaar anders, nu dalen we wel sneller dan de rest.” Volgens hem komt dat door een aantal zaken: scherpte van de politie, de juiste criminelen die in de cel zitten en een toenemend aantal mensen dat 112 belt bij verdachte situaties.

Laat de inzet van iedereen in  Gouda: bewoners, gemeente, politie en justitie, erop gericht zijn dat de veiligheid in Gouda in 2015 veel beter wordt en we dat in ieder geval volgend jaar uit de top-10 van de AD Misdaadmeter verdwenen zijn.

Cijfers AD Misdaadmeter

Onderwerp                                                Plek 2015     

Woninginbraak                                                  
Inbraak uit bedrijven                                   22
Diefstal uit motorvoertuigen                       17
Vernielingen                                                9
Zakkenrollen                                               57
Aantasting openbare orde                           15
Mishandeling                                              22
Openlijk geweld                                          93
Straatroof                                                    46
Overval                                                      118
Aanranding                                                 50
Verkrachting                                              225
Bedreigingen                                               6
Fraude                                                         34


zaterdag 16 mei 2015

Ook dit is Gouda!


40 JAAR GOUDSE KERAMIEK DAGEN

Op woensdag 1 september 1976 vindt de eerste editie van het Goudse Pottenbakkersfestival plaats met vijftien deelnemers op de markt. Het festival wordt enthousiast ontvangen en groeit in korte tijd uit tot een evenement met zo’n honderd keramisten uit binnen- en buitenland en zo’n 25.000 bezoekers. 

In 1996 wordt het festival tot twee dagen uitgebreid en verhuist het naar Hemelvaartsdag en de vrijdag erna: de Goudse Keramiekdagen zijn een feit. 

Fantastisch om nu in 2015 in Gouda de veertigste editie van dit sterevenement te kunnen vieren! 

Na de (terechte) commotie over de uitslag van de AD Misdaadmeter waarin staat dat Gouda inmiddels op de 7e plek van de meest onveilige steden van Nederland is beland, is het een verademing om Gouda op deze manier te zien en te beleven. 
Dit is Gouda dat Gouda op een mooie manier op de kaart zet! 
Laten we dat koesteren en er trots op zijn!
Wie maakt de breedste schaal?
De hoogste vaas: 87 cm!

Oops..dinsdag 12 mei 2015

Ook de Duitsers werden bevrijd!
Op 9 mei jl. waren wij te gast in onze zusterstad Solingen om stil te staan bij 70 jaar bevrijding.


In de vroege ochtend vertrokken we met een kleine delegatie vanuit Gouda naar Solingen en werden we daar ontvangen in een voormalig stationsgebouw (Steinhaus) dat nu dienst als restaurant en waar ook bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.Oberbürgermeister Norbert Feith hield een pakkende toespraak en zei o.a.:

“Op 8 mei 1945 was het precies zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde met de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Europa. Deze oorlog heeft het leven aan meer dan 50 miljoen mensen gekost.


Ook de Duitsers werden op deze dag bevrijd van de Nationaal Socialistische dictatuur en tirannie. Een dwaalweg in de Duitse geschiedenis eindigde, zoals Richard von Weizsäcker het dertig jaar geleden formuleerde.

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/gemeinsames-gedenken-soll-schule-machen-aid-1.5080142

In de volledige ondergang en met elk bevrijd concentratiekamp werd het steeds duidelijker, hoe crimineel het naziregime was. In naam van Duitsland en door Duitsers zelf werden misdaden op een nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen schaal begaan.

Tijdens een werkelijk indrukwekkende plechtigheid op het marktplein voor het historische stadhuis van Gouda had ik verleden dinsdag de gelegenheid, de verantwoordelijken en de inwoners van Gouda mijn dank te betuigen, dat ik naar aanleiding van de „Bevrijdingsdag“ als Duitser kon spreken. Met dit grote gebaar haalde Gouda ons uit de donkere schaduw die de Nationaal Socialistische Dictatuur en de misdaden in de bezettingstijd tientallen jaren over de Duitsers heeft geworpen.”Ten aanzien van onze stedenbanden merkt hij op:

“Ook de stedenbanden speelden een grote rol om de weg naar een verenigd Europa vrij te maken: met uitwisseling van leerlingen, culturele evenementen, sportwedstrijden en muziekconcours zorgden ze voor een beter en concreet begrip onder de volken en maakten dit bereikbaar voor iedereen.

En dit geldt nog steeds: ieder jaar bezoeken talrijke inwoners van Solingen Kaarsjesavond. Bij raadsuitwisselingen ontmoetten de raadsleden en collegeleden elkaar regelmatig. Daarnaast zijn er actieve contacten en verbindingen tussen de jeugdbrandweren, jeugdcentra en scholen.

Gouda was de eerste die haar hand naar Solingen had uitgestrekt. In 1952 organiseerde Gouda een internationaal muziekconcours en nodigde een kapel uit Solingen uit. De Solingers hebben toen deze hand beetgepakt en niet meer losgelaten.


Passend bij het ontstaan van onze stedenband is, dat deze viering muzikaal wordt omlijst door een Duits-Nederlands orkest van de muziekschool Solingen en het centrum voor kunsteducatie “Kunstpuntgouda”."

Na deze toespraak volgde nog bijdragen van onze eigen burgemeester Milo Schoenmaker, Prof. Van der Dunk en Prof.Dr. Kühnhardt.

Met betrekking tot 70 jaar bevrijding gaven de inleiders aan dat we de donkere kanten van de geschiedenis onder ogen moeten zien, de verworvenheden nadien moeten koesteren en ook vooruit moeten kijken en de verworven vrijheid moeten verdedigen.
 
"Und die Begegnung von Jugendlichen könnte künftig ausgebaut werden: Klaus Blasberg, Schulleiter des Gymnasiums Schwertstraße, regte im Rahmen einer Gesprächsrunde regelmäßige Treffen zwischen Schülern und Lehrern beider Städte an. Die Stadtspitzen beider Städte begrüßten den Vorschlag." (Bron: RP Online) 
Onderlinge verhoudingen

Uit alles bleek de waardering voor de goede onderlinge verhoudingen en de wens om daar in de toekomst verder in te investeren.

In de middag hebben we bouwprojecten in Solingen bezocht en waren we aanwezig bij de opening van een plein in het kader van stadsontwikkeling, waarbij enkele winkelstraten zijn opgeknapt.

Güterhallen

We bezochten ook de Güterhallen waarin talloze kunstenaars hun atelier hebben en de burgemeester van Solingen opende daar de “Güterhallenfestes”.


Na een afsluitend diner vertrokken we in de avond met talloze indrukken weer richting Nederland.

Vette hap uit Duitsland: worst met curry
Ook in Solingen zijn er Stolpersteine

Burgemeester Schoenmaker attendeert ons ergens op .... :-)
 Güterhallen
Tsja....

Zo wil iedere burgemeester wel herinnerd worden.... :-)
Stadhuis als aandenken