Betrokken

Betrokken

donderdag 7 mei 2015

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op een bed!


Op 5 mei is op initiatief van de ChristenUnie samen met andere politieke partijen (PvdA, SP en Partij voor de Dieren) en maatschappelijke instellingen een open brief verzonden naar de burgemeester van Gouda.

In deze open brief, die een gezamenlijk statement verwoordt, worden vragen gesteld aan de burgemeester en de oproep gedaan tot het nemen van verantwoordelijkheid als gemeente Gouda in het bieden van bed, bad, brood en het bieden van begeleiding aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Onwerkbaar landelijk akkoord

Landelijk is recent door de coalitiepartijen een akkoord gesloten waarin is afgesproken dat er in 6 gemeenten opvang zal zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Dat betekent in de praktijk dat uitgeprocedeerden in Gouda moeten afreizen naar deze gemeenten  voor tijdelijke grootschalige opvang.
Voor zowel de mensen die moeten terugkeren naar het land van herkomst, als mensen met een nog onzekere status, is een goede begeleiding en een vertrouwensband noodzakelijk.
De kans op terugkeer neemt dan duidelijk toe, dat heeft de aanpak in Rotterdam aangetoond.
Daarnaast is het bieden van bed, bad en brood vanuit de WMO een gemeentelijke taak.

Onduidelijkheid

Tweemaal heeft collega Thera de Haan namens de ChristenUnie artikel-38 vragen gesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen. Ook is er actief gezocht naar informatievoorziening over de Goudse uitwerking. De wethouder heeft echter aangegeven dat er pas in september meer informatie zal komen.

Urgentie

Duidelijkheid scheppen over de eerste levensbehoeften van (kwetsbare) mensen heeft echter urgentie.
Middels deze open brief willen de ondertekenaars, dan ook de burgemeester, als vertegenwoordiger van Gouda naar het Rijk, verzoeken om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.


Open Brief

Geachte burgemeester Schoenmaker,

Op 22 april jl. maakte het kabinet haar Bed-Bad-Brood-akkoord bekend rondom het asielbeleid in Nederland. Dit akkoord heeft veel reacties en onzekerheid opgeleverd in de samenleving, ook in Gouda. Met deze brief willen wij onze zorgen uiten en om verduidelijking vragen over het beleid in Gouda.

Op korte termijn is duidelijkheid nodig uit Den Haag over de uitwerking van het BBB-akkoord voor gemeenten. Met name omdat er gesproken wordt over sancties wanneer ongedocumenteerden een Bed-Bad-Brood regeling aangeboden krijgen.
Wij willen u daarom vragen om duidelijkheid over de volgende zaken:

                Wat de consequenties zijn van het BBB-akkoord voor Gouda en de mensen in Gouda die ongedocumenteerd zijn?
                Onderschrijft u de reactie van de VNG?
                Is Gouda betrokken bij de flitspeiling, zo ja wat was uw mening? Zo nee, wat zou uw mening zijn geweest?
                Bent u van mening dat in Gouda gezorgd moet worden voor BBB?
                En indien sancties worden opgelegd vanuit het rijk aan de gemeente, wat zijn de consequenties van die (financiële) sancties voor gemeente Gouda en instellingen die werken binnen Gouda?

We hechten aan een goede samenwerkingsrelatie met het rijk om een goede, humane en sluitende asielaanpak te bereiken. Daarin zijn noodopvang en begeleiding om te werken aan het  perspectief op terugkeer of indien niet mogelijk (tijdelijk) verblijf in Nederland een belangrijke voorwaarde.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en als onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht in het kader van de WMO om in de meest basale menselijke behoeften te voorzien. Daarom roepen wij u op om als burgemeester van Gouda pal te staan voor de bescherming van menselijke waardigheid.

In afwachting van uw reactie,  

ChristenUnie Gouda

Socialistische Partij Gouda

Partij van de Arbeid, afdeling Gouda
G. Schinkel, voorzitter

Partij voor de Dieren Gouda

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord
Esther van Zutphen, coördinator locatie Gouda

Zorgvragers Organisatie GGZ MH
Petra van Buren, Directeur
Aart Jongejan, straatadvocaat

Werkgroep kerk & vluchteling PKN Gouda
Heike Blok, coördinator

Diaconaal Consulent PKN Gouda
Joyce Schoon

Stichting 21 Maart Gouda

Amnesty International, groep Gouda

Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland
Meya Cornelisse, manager

Leger des Heils MCR
Johan Koeman, directeur


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Heeft deze burgemeester zich al ooit met daadwerkelijke zorg voor mensen in de stad Gouda bemoeit? Ooit? Diep en betrokken?

Anoniem zei

Helemaal mee eens! Moeten we zeker doen want op straat rondhangen of in parken of onder bruggen slapen levert in de schemering ook maar schrikreacties op tenslotte. Uit geprocedeerd en toch in Nederland blijven is natuurlijk prachtig. Ik vind dat we dat ook zeker moeten rondbazuinen in de vluchtelingen gebieden. Maakt niet uit wat je doet maar in Nederland staat altijd een bed klaar; en 3x per dag brood en 1x per week een bad; wat wil je nog meer??
Maar.. als straks de halve wereld in Nederland zit is het denk ik wel te laat om dan achter de oren te gaan krabben of we dit wel goed gedaan hebben, toch? Hoeveel van deze mensen gaat u in huis binnenlaten voor onbepaalde tijd? Want ook die ruimte hebben we dan echt nodig! Ik kan er alvast 2 kwijt, om te beginnen.

Anoniem zei

Sympathie voor deze brief maar komt een beetje voor de bühne over. Heeft de CU Gouda beeld op de hoeveel mensen die nu uitgeprocedeerd zijn en daardoor op straat rondhangen? Is er een probleemsituatie waar de burgemeester op moet reageren? Hoeveel zijn dat er dan precies? Idd heeft de gemeente een taak als het gaat om opvang en moeten we mensen niet in de kou laten maar als mensen op eigen benen kunnen staan en hun land van herkomst weer goed is, is het volgens mij voor de betrokkene zelf ook goed als ze weer terug gaan naar het land waar ze hun bestaan makkelijker kunnen opbouwen dan in Nederland.

Criticus Gouda

Thera de Haan zei

In Gouda komt deze situatie zeker voor. Zie de medeondertekening van de brief door de organisaties die er weet van hebben. Vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel zijn daar een deel van.
Juist kleinschaligheid en bieden van begeleiding zijn van belang. De kans op terugkeer naar het land van herkomst is daarmee aanzienlijk groter, blijkt uit de aanpak van de Pauluskerk in Rotterdam. Kleinschaligheid is ook één van de kritiekpunten van de VNG op het landelijk gesloten akkoord met het maar op 6 plekken bieden van bed, bad en brood.
Het vertrekmoment vanuit opvang in Gouda naar een andere plek in het land is het moment dat mensen alsnog de illegaliteit in verdwijnen.
In veel steden in Nederland heeft men zich al uitgesproken over het al dan niet doorgaan van het bieden van bed-bad en brood, in Gouda is dit nog niet duidelijk voor de ondertekenaars, dit geeft ongerustheid en onduidelijkheid.