maandag 25 mei 2015

“We voelen ons belazerd!”

Nieuwe moskee in Gouda wordt iets kleiner


Na een verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.

De onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren voor representanten van betrokken partijen.

Krampachtig

Opvallend is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in de waagschaal legde.

Bestemmingsplan

Voorzitter Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral: parkeeroverlast, (gebrek aan) communicatie en omvang moskee.

Omvang moskee

Heet hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar 1.200 plaatsen.
Voor mij werd hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord “substantieel”….

Met dit aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen) voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu open blijven.
Maar goed, het is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede communicatie met de buurt: ze waren namelijk ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden daarbij de mogelijkheid om via de markt  een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan draagvlak niet gekozen.
Ze willen verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.

Opvallend is dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën terecht kunnen.


Communicatie

Diverse bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten in Gouda wel met elkaar verder.

Deze week wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal bezoekers voor de moskee.

College Gouda


Waar het college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8 juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Wim Deetman is al jaren betrokken bij de plaatselijke Raad van Kerken, en er is zelfs een lijsttrekkersdebat geweest, voordat de verkiezingen kwamen in 2014 in zijn bijzijn als ik me goed herinner. Dus onafhankelijk kan hij niet worden genoemd. En dan krijgen we ook nog eens een Raad van Kerken die zich aan Mevrouw De Voorzitter en Hellie van Hout voorstelde, en op eigen gelegenheid meende een lesje te moeten leren aan Gouda Noord.http://www.rvkgouda.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=758&cntnt01returnid=53

Beste meneer Scheijgrond. Dialoog bestaat niet uit zalvende woorden. Dat bestaat uit een eerlijk en rechtstreeks gesprek. Dat was het bepaald NIET vrijdagavond.

De Coalitie lijkt intussen rondom de voorkeur van dit dossier te draaien, en een en ander zit onwrikbaar vast. Direct aanwonenden waren niet uitgenodigd, de heer Boukayouh die in de loop van de PWA_avonden in het openbaar al liet weten niet van de Nederlandse media gediend te zijn, de islam naar de buurt van Gouda Noord te willen brengen, probeerde een schuldgevoel aan raad, bewoners en anderen op te leggen, liet deze avond nog wat meer van zijn ware aard zien: ik heb lak aan de bewoners. Als ik mijn zin maar krijg.

Een bizarre vertoning om aan het einde van een uiterst gevoelig dossier die al jaren achter de bühne en sinds oktober 2014 enigszins voor de schermen zich heeft afgespeeld slechts sommigen uit te nodigen. Een paar uitverkorenen. Zonder heldere criteria waarom. Maar ja, de "wijkverkenners" kwamen ook niet met een onafhankelijke vragenlijst, dus wat verwacht je nog.

Dit keer had de gemeente het lef een webcast te maken, bij de poppenkast van 12 februari een 'bewonersavond' waar zelfs al een vaststellingsovereenkomst moest worden geregeld met buren die zich nooit hadden voorgesteld waar Wim Deetman ook aanwezig was, werd er niet eens een webcast gemaakt, en werden bewonersvragen ánders vertaald naar voren gebracht. Wie goed had geluisterd had toen al geweten dat het plan ABC Van Wijnen NOVA voldragen is, zakelijk gezien goed in elkaar zit, en bovendien aansluit bij het oorspronkelijke bestemmingsplan dat breed geaccepteerd wordt in de wijk. http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1132-gouda-noord-herbestemming-pwa-kazerne/

Interessant aan de avond was dat de dames van El Wahda zich ook voorstelden (met twee souffleuses, wijkbewoners slechts met éen of geheel weggediscrimineerd).

Van de week komt Milo Schoenmaker weer eens op de thee. In de gewraakte week van 11 maart had hij ook al behoefte aan een overleg met de fractie-voorzitters. Voor het eerst sinds december 2012.

Het moet toch bepaald interessant zijn een hoofdstuk toegevoegd aan de promotie. Ervaring met "Bestuurlijk Gedonder".

Veel sterkte aan Gouda (Noord) en veel wijsheid aan de raad ook.

Theo, veel waardering voor deze duidelijke blog. De buurt voelt zich belazerd. En terecht.

Anoniem zei

We gaan toch niet meemaken, dat op deze manier een vierde moskee in de Stad Gouda wordt gerealiseerd? Laten we eerst maar eens echt de behoefte realiseren en laat men met een goede business-case komen.

De herbouw Assalam Moskee staat al jaren op de rol. Waarom daar niet mee begonnen? En een rooster gemaakt voor onderwijs in de bestaande moskeeën of via de Nederlandse Open Universiteit?

Anoniem zei

Ik zou me als gemeenteraadslid ook nogal belazerd voelen: besluitvorming is maandenlang opgeschort omdat er een "nieuw feit" zou zijn, het complex zou "substantieel kleiner" worden. Blijkt een nietszeggende 300 kleiner te zijn, op 1500 totaal, nog steeds supervaag waar die betrekking op heeft... Niet minder grond, geen kleiner gebouw, geen garantie voor de toekomst... Kortom "mega" blijft "mega".

We mogen wel praten, maar er verandert niets aan de plannen. De precieze plannen blijven bovendien geheim. Het moskeebestuur zelf liet zich vrijdag niet zien. Hoe kun je dan überhaupt dialoog voeren?

Helemaal eens Theo, het was een enorm krampachtig gesprek vrijdag, met een voorzitter die vooral zelf aan het woord was en de conclusies dicteerde i.p.v. dat hij de mensen de ruimte gaf. Het woord is nu aan de raad. Ophouden nu met de bal bij bewoners neerleggen, is nu toch wel duidelijk dat draagvlak ontbreekt... De plannen blijken bovendien toch niet te wijzigen, we mogen alleen tekenen bij het kruisje, een echt open gesprek blijkt keer op keer niet mogelijk. Het vertrouwen is weer verder geschaad.

Anoniem zei

Is het nu niet verstandig eerst even de dialoog af te wachten, waarvan je zo'n mooi plaatje hebt geschoten, tussen bewoners en initiatiefnemers? In plaats van meteen weer een eerste reactie overal te plaatsen waarmee je de openheid van deze gesprekken alleen maar bemoeilijkt ? Is dat de rol van de CU in dit proces?

Anoniem zei

Reactie op anoniem 11:28, volgens mij hebben raadsleden een eigen verantwoordelijkheid.

De openheid van gesprekken wordt bemoeilijkt, doordat er een "onafhankelijke" voorzitter is die, kennelijk na vooroverleg met het college, alle spontaniteit uit het gesprek haalt door steeds voor te schrijven waarover wel/niet gesproken mag worden. Het bestemmingsplan bijv. zou vastliggen, wat een onzin! Dat kan zo worden veranderd.
Ook is een open gesprek niet mogelijk doordat het moskeebestuur zelf niet aanwezig is. Maar bovenal, een open gesprek is niet mogelijk als degene die iets wil niet duidelijk is over zijn bedoelingen.

Anoniem zei

Er is helemaal geen sprake van openheid. Nog steeds heeft de gemeente talloze WOB-verzoeken open staan die niet, half, of onvolledig worden beantwoord. Bovendien is niet eens duidelijk hoe de uitnodigingen voor de buurtbewoners tot stand is gekomen voor vrijdagavond, en niemand geeft daar ook antwoord op.

Als 10 maart "substantieel kleiner" een nieuw feit zou zijn geweest, was de Burgemeester op de hoogte wat substantieel was? en pas op 22 mei wordt gezegd 20% kleiner (wat is er 20 % kleiner, de fietsenstalling?) dan was er op 11 maart géen sprake van een nieuw feit. Pas op 22 mei werd er een suggestie gedaan. Wat in ieder geval heel duidelijk is gebleken dat het islamitisch centrum maling heeft aan de buurt, en bovendien dat de gemeente openheid suggereert en strak regisseert, terwijl het zich volgens de woorden van Rogier Tetteroo 25 maart NIET met "het proces" zoals dat populair heet zou bemoeien.

Het blijft interessant.

Anoniem zei

Openheid kan alleen met respect voor de wetgeving in dit land. Dus logisch dat Deetman wijst op de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat niet onafhankelijk noemen getuigt van je zin willen doordrammen. Dan ook nog zeggen dat je tegenstander de zaak wil doordrammen is de wereld op zijn kop. Ik hoop en verwacht dat het geweldige plan met moskee en scholen doorgang kan vinden. Ik zal inmiddels mijn best moeten doen dat niet te wensen uit leedvermaak wil ten opzichte van de tegenstanders met al hun non-argumenten, maar in het belang van de goudse samenleving. Dat hebben de tegenstanders in ieder geval wel bereikt.

Anoniem zei

Waar gaan ze die verplichte 120 parkeerplaatsen realiseren?

Anoniem zei

Laat het nu toch duidelijk zijn!
Van 1500 naar 1200 Moskeegangers en verder geen openbare duidelijkheid over het totale plan!
Nog meer snel verwrongen lijmgesprekken met geselecteerde praatgroepjes, het eind is echt zoek.
Daar komt bij dat de gemeente blijft volharden in... en lak heeft aan meerderheid van de burgers van Gouda en een meerderheid van de gemeenteraad die het hele PWA dossier/project niet ziet zitten en afwijzen.
Gemeente Gouda geef het toe en stop met dit waanzinnige PWA project!

Anoniem zei

graag reageer ik op de laatste anonieme opmerking.

het misbruik van bevoegdheden van de "machthebbers" in Gouda is grenzeloos.

men speelt bewoners tegen elkaar uit, en doet nu net alsof Goudse burgers niet met elkaar in gesprek willen. Dat klopt, er is een eenzijdige onwil om zichzelf netjes voor te stellen.

verder doen de Wethouders voorkomen alsof zij niet verantwoordelijk zijn, en laten ze slechts zien dat ze niet capabel zijn om hun taak naar behoren te vervullen. Stigmatiseren (een groep bewoners uitmaken voor een racistisch wijkje: Jan de Laat), niet reageren op bewonersbrieven en geen fatsoenlijke tekst een uitleg geven voor bestuurlijk handelen: Rogier Tetteroo etc.. het houd níet op in dit megadossier.

Praatgroepjes om te maskeren dat je niet in staat ben een open en eerlijke aanbesteding te doen, niet bereid bent je te verantwoorden, en bovendien je geen moer geeft om voorkeuren, gevoelens, emoties en belangen van buurtbewoners.

Het zou verboden moeten worden!

Anoniem zei

vooral de reactie van 27 mei 2015 15.57 is interessant.

Met respect :-D voor WET geving in DIT land.. Prachtig initiatief. Sharia vanuit de Prins Willem Alexander - kazerne. Ik wens u een goede nachtrust.

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties!

Anoniem zei

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! een nieuwe theedrinkafspraak! 11 juni 2015.