woensdag 31 december 2008

Terugblik op 2008


Voor Gouda was 2008 een veelbewogen jaar: nooit is Gouda zo vaak in het landelijk nieuws geweest als dit jaar en nooit hebben we zoveel inspanning geleverd om een positief beeld van Gouda neer te zetten. Het geweld in onze stad vroeg nadrukkelijk de aandacht en het zal in 2009 ook nog regelmatig een punt op de diverse agenda's vormen. Het deed me wel wat toen de burgemeester op kaarsjesavond heel nadrukkelijk aan het publiek - dat zichtbaar genoot van al het moois - meedeelde, dat dit óók Gouda is. Ondanks alle problemen, moeten we trots zijn en blijven op onze prachtige stad.

De oliebollentest van het AD leverde weer een goede classering op voor de Gebakkraam van Verwijk bij de Nieuwe Markt. Hij was ooit winnaar en kreeg nu een mooie 7. Jammer alleen dat het AD in de toelichting het niet kon laten om zelfs bij deze oliebollentest iets over Gouda te vermelden: "Waar Gouda het afgelopen jaar nogal eens negatief in de publiciteit was, zorgt oud-winnaar Verwijk voor een lichtpuntje."

Zelf heb ik de afgelopen dagen even afstand genomen van de politieke bezigheden en o.a. genoten van het verlichte stadhuis en een aantal uren aan mijn hobby (fotograferen) kunnen besteden. Patrice Warrener had flink zijn best gedaan en maar liefst 20 verschillende kleurprojecties gemaakt. Diverse daarvan zijn al eens eerder (in iets andere uitvoering) getoond, maar toch....
Ik vond het erg fraai dat nu het hele stadhuis was verlicht, al was het jammer dat je de achterzijde door de partytent en de ijsbaan niet goed kon fotograferen.

Wat me ook opviel was dat er behalve de ijsbaan er zo weinig te beleven viel op en rond de markt. Wat dat betreft moeten we maar eens in de kerstperiode een Duitse stad bezoeken ter inspiratie. Ofschoon kerst in de eerste plaats het feest is waarbij wij de geboorte van Jezus Christus gedenken, is het voor toeristen toch vooral een periode waarin men op zoek is naar sfeer en gezelligheid. Op dat gebied heeft Stichting Marketing Gouda nog wel wat huiswerk te doen en kan ze wellicht nuttige tips krijgen van de organisatoren van het Kerstevent in de St.-Janskerk, dat veel mensen heeft aangetrokken en daarbij de boodschap van Kerst niet vergeet.


Nog even naar mijn terugblik.

Er zijn dit jaar vele onderwerpen de Raad gepasseerd en hebben we meer dan 100 besluiten genomen. Van mij heeft vooral wijkaanpak dat door mijn collega Anke Huisman vakkundig werd geleid, veel aandacht gevraagd. De wijkteams hebben een actieve bijdrage geleverd aan de uiteindelijke notitie en ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering een succes gaat worden.

Verder ben ik o.a. actief geweest inzake het Ondernemersfonds, de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. De Auditcommissie, waarvan ik voorzitter ben geworden, is een heel nieuwe ervaring. We hebben een heel betrokken commissie, die uitstekend met elkaar samenwerkt en ook al wat concrete zaken heeft kunnen opleveren.
Verder heeft onze fractie de "ruzie" met Ona bijgelegd (http://http//gouda.christenunie.nl/k/6063/news/view/326642/64628/ONA-en-ChristenUnie-sluiten-vrede.html) en hebben we bij allerlei onderwerpen actief een bijdrage geleverd. Het gaat dan o.a. om de Armoedenota, Veiligheidsbeleid, WMO, Cultuurnota en Gouda Millennium gemeente.

De komende dagen kunnen we nog even de accu opladen om er dan in 2009 weer volop tegenaan te gaan.

maandag 22 december 2008

Interview Radio West en de "machtigste persoon van Gouda"

In verband met de verkiezing tot "Leukste Raadslid van Gouda" heeft Radio West een kort gesprek met mij gehad in hun uitzending van 16 december jl. U kunt dit interview beluisteren met een RealPlayer na het downloaden van onderstaand bestand.

Het interview begint vanaf 6.20 Daarvoor hoort u (afhankelijk van uw smaak:) mooie muziek. http://in.solit.us/archives/download/157770 (druk op Download onder de advertentie). Als u mij een berichtje mailt kan u het ook als bestandje gemaild krijgen (9 mb).

In het AD van vandaag wordt gemeld dat volgens IntoBusiness wethouder Siebe Keulen de machtigste persoon van Gouda is. Proficiat! Saillant detail is wel dat de krant vermeldt dat Siebe een grote slag kan slaan in Gouda, "mits hij alle neuzen dezelfde kant op krijgt." Nu ben ik erg benieuwd wat voor "grote slag" hierbij voor ogen staat van dat blad en als hij nu werkelijk zo machtig is, dan moet hij toch ook in staat zijn om neuzen in dezelfde richting te krijgen...? Ik ken Siebe als kundig en doortastend, maar bepaald niet als iemand die een grote slag zou willen slaan. Of het zou moeten zijn dat de Keulse Goot onder de Dubbele Buurt gaat lukken. http://theokrins.blogspot.com/2008/10/keulse-goot-en-ambulancepost.html
Misschien dat Siebe duidelijkheid zal verschaffen op mijn weblog. Ik ben benieuwd...

De gemeenteraad is een aantal weken met reces, dus u zult de komende tijd wat minder berichten gaan zien.
Alle lezers fijne weken, gezegende kerstdagen en een gezond en inspirerend 2009 gewenst!

donderdag 18 december 2008

Laatste Raadsvergadering in 2008 (2) - Belastingtaken en feestje

Na het Ondernemersfonds stond nog een belangrijk onderwerp op de agenda: Samenwerking belastingtaken.

Er was ruimte voor een Raadsdebat en ik ging ervan uit dat dit niet zoveel zou opleveren, aangezien de gemeentesecetaris (Loes Bakker) een zeer verhelderende memo had gestuurd over de voorgenomen verhuizing van de belastingdienst naar Leiden.

Frank van de Knaap (PvdA) bracht echter naar voren dat één van de beoogde samenwerking partners, Leiderdorp, is afgehaakt en dat dit mogelijk financiële consequenties kan hebben. Er ontstond een tamelijk verhit debat met verzoeken tot uitstel van het besluit, zelfs van collegepartij CDA. De wethouder gaf aan dat de financiële consequenties echter heel gering zijn en er waarschijnlijk zelfs een klein financieel voordeel zal zijn.

Na een schorsing van de vergadering bleek uiteindelijk een groot deel van de raad, ook het CDA, achter het besluit te staan. Voor de werknemers geen leuk besluit, maar het schept wel helderheid. Voor de ChristenUnie (en andere voorstemmers) was het van belang dat deze verhuizing niet "uit de lucht is komen vallen", maar het gevolg is van een bezuinigings operatie waar de raad destijds zelf achter stond.

Rond de stemming was de sfeer bij D66 blijkbaar nog niet optimaal, want Daphne Bergman gaf aan dat ze een beetje "ruzie" hebben. Harry van den Haak reageerde daarop laconiek met de opmerking dat het wel weer goed komt met kerst. Waar het feest van de Vrede al niet toe kan leiden...

Er kwamen nog diverse onderwerpen aan de orde, onder andere de Verordening Langdurigheidstoeslag. Bij dit onderwerp gaf Laura Werger (VVD) verrassend aan, dat ze het eens is met de zienswijze van Groen Links. Michel Klijmij was daar zo blij mee, dat hij haar diverse kushandjes toewierp.

Uiteindelijk was de vergadering rond 23.00 uur ten einde en konden we aan de warme hapjes en de drankjes gaan beginnen. Michel Klijmij-van der Laan (GL) benutte dit moment om mij als winnaar van de poll "Leukste raadslid van de Raad" bekend te maken. Hij overhandigde mij daarbij een boekje over vrouwen, aangezien ik daar regelmatig over schrijf.

Het is een boekje van Peter de Wit: " Sigmund weet wel raad met vrouwen." Schijnbaar moeiteloos combineert de vrouw van nu een succesvolle carrière met keuken, cultuur en kinderen. Maar dat veeleisende bestaan heeft zijn prijs en noopt tot levensvragen als: Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Maakt deze broek mij dik? Vrouwen hebben behoefte aan steun e.d.

Het is een wat provocerend boekje richting de vrouwen en het taalgebruik is nogal plat. Volgens mij behandel ik de vrouwen in de Raad toch met heel wat meer respect, maar het geeft wel stof voor mijn weblogs.

Ik mocht vervolgens nog even wat zeggen en ik gaf aan dat het mij niet zozeer gaat om het al dan niet de leukste van de Raad zijn (is namelijk iets heel subjectiefs), maar dat ik deze poll vooral als een succes voor de weblogs beschouw. Steeds meer burgers lezen met genoegen de weblogs en de betrokkenheid met de lokale politiek neemt daarmee toe. Verder ben ik dankbaar dat ik een vertegenwoordiger van de ChristenUnie mag zijn in de gemeenteraad van Gouda, een fantastische stad met een fantastische gemeenteraad.

Laatste Raadsvergadering in 2008 - Ondernemersfonds

Het was gisteren weer een enerverende avond. Vooraf dacht ik dat het allemaal redelijk "gladjes" zou gaan verlopen, maar dat bleek toch niet helemaal juist te zijn ingeschat.

We begonnen met een presentatie door Rekenkamer. Ze hebben een nieuw rapport opgeleverd "Regie op Verzelfstandiging". Doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de toereikendheid van de sturings- en toezichtsmogelijkheden bij verzelfstandigde organisaties. Als voorbeelden zijn genomen: Bibliotheek, Cyclus en Museum GoudA. We blijken de zaken in Gouda goed op orde te hebben, maar zullen in januari er in de Raad nog nader over doorpraten.

Na de presentatie namen we afscheid van ons burgerraadslid Christiaan van Bemmel (SGP) die na ruim 1,5 jaar besloten heeft prioriteit te geven aan gezin,werk en kerk. Jammer dat hij is gestopt, het was een prettige collega, maar het is goed om prioriteiten te stellen.

Vanavond moesten we dan nu echt een besluit gaan nemen over het Ondernemersfonds. D66 en GBG dienden nog een amendement in om pas tot oprichting over te gaan als een meerderheid van de ondernemers daarvoor is. Dit amendement werd verworpen. De ChristenUnie vond het ook geen goed voorstel, aangezien we juist hebben moeten constateren dat de ondernemers tot op heden er met elkaar niet uitgekomen zijn. Verder is het ook een miskenning van het feit dat alle vertegenwoordigende organisaties van de ondernemers sterk hebben aangedrongen op dit fonds. Wel nam de wethouder mijn verzoek over om het bestuur van het ondernemersfonds te vragen alle ondernemers voor het verzenden van de (verhoogde) aanslag voor de OZB een brief te sturen om hen mee te delen dat het Ondernemersfonds is opgericht en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Er was bij dit punt een novum: voor het eerst stemde bij D66 één vertegenwoordiger voor en éen tegen het voorstel. Opvallend was ook dat D66 juist het amendement had ingediend om eerst een peiling te houden, maar het niet aanvaarden van dat amendement woog voor Harry van den Haak niet zwaar genoeg om helemaal tegen dat fonds te zijn. Harry gaf aan dat hij bij dit onderwerp een wat schizofreen gevoel had. Burgemeester Cornelis reageerde daarop geruststellend dat dit bij de politiek hoort. Hierop reageerde Harry van den Haak weer dat hij normaal gesproken deze gevallen behandelt. Kortom, vandaag zal hij wel bij zichzelf een consult hebben afgelegd.

dinsdag 16 december 2008

Theo Krins de leukste van de Raad in Gouda

Het is natuurlijk niet netjes om op je eigen weblog iets over jezelf te schrijven over het al dan niet zijn van een leuk, laat staan leukste, raadslid van Gouda.

Michel Klijmij-van der Laan van Groen Links heeft echter de afgelopen maanden een poll ("Wie is het leukste raadslid van 2008?") op zijn weblog geplaatst en vandaag heeft hij de uitslag daarvan op zijn weblog bekend gemaakt. Hierbij de letterlijke weergave:

Voor het tweede jaar op rij is het Leukste Raadslid van Gouda gekozen op het weblog Publiekelijk Tijdverdrijf. Dit jaar was Theo Krins de overtuigende winnaar met bijna eenderde van de stemmen. De tweede plaats ging, op zijn eigen weblog nota bene, naar Michel Klijmij-van der Laan (GL) met 20%. De top drie wordt afgesloten door Laura Werger van de VVD met 15%. De overige raadsleden zaten hier ver achter.

Theo Krins zit sinds 2007 in de gemeenteraad namens de ChristenUnie, als opvolger van de huidige wethouder Harro Janssen. Hij was het tweede raadslid dat via een regelmatig weblog zijn achterban op de hoogte houdt van zijn belevenissen in en om de Raad.De prijs voor Leukste Raadslid is vorig jaar door gemeenteraadslid Michel Klijmij-van der Laan ingesteld. Hij ergerde zich aan het gebrek aan aandacht voor de lokale politiek. Slechts weinig inwoners van Gouda kennen hun vertegenwoordigers. Door meer media-aandacht voor de lokale politiek, en door als politicus via internet verantwoording af te leggen, kan de politiek dichterbij de burger komen. Klijmij hoopt dat de lokale media de handschoen oppakken en zo de politiek scherp houden. Vorig jaar wonnen Fred de Wit (SGP) en Dirk Barth (CDA) de prijs.Dit jaar is de uitreiking tijdens de borrel na de raadsvergadering op 17 december.
Bron: http://michel.klijmij.net/

Gouda bij Kaarslicht 2008

Vanavond was het voor de 53e keer Gouda bij Kaarslicht en opnieuw heeft onze Noorse zusterstad Kongsberg een prachtige kerstboom geschonken. Als raadslid mocht ik pal onder het bordes staan, zodat ik goed zicht had op de burgemeester en op de boom. We hadden vandaag als speciale gast Desirée Coumans die een prima stem heeft en een mooi lied over Gouda zong dat misschien nog wel eens een concurrent kan gaan worden van ons "volkslied" Hart van Gouda. Michel Klijmij (GL) vindt ons huidige volkslied overigens helemaal niets.

Lees maar op: http://michel.klijmij.net/2007/11/03/onze-mooie-stad-gouda/.

Wellicht iets voor een poll...

Maar goed terug naar de avond zelf. Ik vind het toch wel wat hebben om met elkaar kerstliederen te zingen en de burgemeester het kerstevangelie te horen voorlezen. Menig predikant zou dromen van zo'n grote menigte onder zijn gehoor. Hopelijk is het ook tot de mensen doorgedrongen wat de betekenis van het verhaal is...
Verrassend was de aanblik van de kerstboom met de nieuwe LED-lampjes. Het geeft een heel wit licht wat wel een fel contrast oplevert met het zachte licht van kaarsen. Zal wel een kwestie van wennen zijn en het kost in ieder geval veel minder stroom en dat doet me als ChristenUnie vertegenwoordiger natuurlijk goed.
Na de bijeenkomst bij het stadhuis heb ik nog even genoten van de muziek in de St.-Janskerk. Vooral het kinderkoor o.l.v. Danielle van Laar klonk fantastisch. Heel zuiver gezongen. Wel een contrast met de muziek van een christelijke rapper net buiten de kerk. Opnieuw een bewijs dat over muzieksmaak niet valt te twisten.

zaterdag 13 december 2008

Korting op uitkering Goudse minima op nippertje voorkomen

Mijn collega Anke Huisman-Mak is deze week in de bres gesprongen voor de minima.

Gouwenaren die langdurigheidstoeslag krijgen hoeven niet meer bang te zijn dat deze uitkering per 1 januari met 10% verlaagd wordt. De gemeenteraad kreeg afgelopen week een voorstel van het college van B&W waarin deze korting was opgenomen.
De Christenunie was mordicus tegen. Het gaat hier om mensen die al vijf jaar of langer van een minimuminkomen moeten rondkomen. De overheid erkent dat deze mensen niet kunnen sparen voor grotere uitgaven en heeft daarom de langdurigheidstoeslag ingesteld. Nu deze uitkering van het rijk naar de gemeente wordt overgeheveld, werd door het Goudse college en passant een korting van 10% op de uitkering voorgesteld. Anke heeft wethouder Suijker laten weten dat dit voor de ChristenUnie absoluut onacceptabel was. Gelukkig heeft zij dit ook ingezien en de korting geschrapt.
De hoogte van de langdurigheidstoeslag varieert van ruim 300 euro voor een alleenstaande tot bijna 500 euro voor gehuwden. De toeslag kan eenmaal per jaar worden aangevraagd.

vrijdag 12 december 2008

Ambtenaar Burgelijke Stand overstemt korpschef Stikvoort

Donderdagavond hadden we in de Raadzaal van het stadhuis een informatie avond met korpschef Jan Stikvoort van Hollands-Midden en politiechefs uit Gouda. Op deze avond werden we bijgepraat over de politie organisatie, met name de personele situatie. Het was een zeer informatieve bijeenkomst en we konden als fracties ook eens wat kwesties voorleggen die in Gouda actueel zijn, wat zeer verhelderend was. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen over het jaarplan 2009 van de politie.

De avond had een nogal humoristisch moment: midden in het betoog van de heer Stikvoort kwam opeens zeer luid de stem door de Raadzaal van een ambtenaar van de burgerlijke stand die een bruidspaar in de Burgerhal hartelijk welkom heette. We gingen automatisch haar uitspraken op onszelf toepassen wat nogal wat hilariteit opleverde. Zoals bij de uitspraak: 'ik zie jullie denken en hoor jullie zeggen...' . Ze werd - zoals vaak bij een huwelijkssluiting - tamelijk persoonlijk en zei op een gegeven moment: 'Nu komt er een heel mooie zin...' Vervolgens noemde ze iets dat ik maar niet zal herhalen, maar dat te maken had met Grieken en liefde voor elkaar. Veel gelach weer in de Raadzaal. Het kostte nogal wat moeite om haar stem te "smoren", maar uiteindelijk lukte dat en kon de heer Stikvoort zijn verhaal vervolgen. Gevolg was wel dat de rest van de avond de geluidsinstallatie uitgeschakeld moest blijven.
Het was al met al een bijzondere avond...

woensdag 10 december 2008

Stevig debat in Gemeenteraad

Vandaag hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten met een overvolle agenda. Ik moest maar liefst 7 onderwerpen voorbereiden en in totaal kwamen er deze avond 13 onderwerpen aan de orde. We begonnen met een evaluatie van enkele verordeningen en een begrotingswijziging. Daarna kwam Belastingvoorstellen 2009 aan de orde. We hebben bij dit voorstel een pleidooi gehouden om de parkeertarieven in 2009 iets te verhogen en zo een geleidelijke ontwikkeling van de tarieven te krijgen. Nu blijft het tarief gelijk omdat het tarief kostendekkend moet zijn en er geen investeringen gepland zijn die een verhoging rechtvaardigen. Op zich een correcte redenering van het college, maar dat kan mogelijk wel leiden tot een behoorlijke verhoging in 2010.

Hierna hadden we een verkennende bijeenkomst over Samenwerking Belastingtaken. Dit onderwerp komt er concreet op neer dat de afdeling Belastingen middels een samenwerking met o.a. Hoogheemraadschap Rijnland en enkele andere gemeenten per 1-7-2010 wordt overgeheveld naar Leiden. We waren met meerdere fracties kritisch op het feit dat we de stukken pas gisteren hebben ontvangen en het toch een gevoelig dossier is. Vandaar vanavond een verkenning en volgt er een raadsdebat volgende week. We hebben de wethouder bevraagd over afweging van alternatieven (samenwerking met Waddinxveen of Alphen aan den Rijn) en over het realistische gehalte van de daadwerkelijke besparingen. Wethouder Janssen ging kort en bondig in op onze en andere vragen en kon daarmee veel vraagtekens en bezwaren wegnemen.

Deze onderwerpen werden allemaal besproken in een kleine ruimte met ook nog eens wat gasten, zodat niet alleen de temperatuur onaangenaam werd, maar ook de geur beslist penetrant te noemen was.
Iemand riep dat meer mensen deo moeten gaan gebruiken, maar of dat geuroverlast voorkomt betwijfel ik...

Maar goed, we gingen halverwege de avond naar beneden en daar kwam nu Oprichting Ondernemersfonds aan de orde.

De meningen van de oppositie partijen, met name door D66 en GBG helder verwoord, lagen toch ver af van de collegepartijen die positief achter dit initiatief staan. De ChristenUnie vindt het een prima zaak dat de (georganiseerde) ondernemers zich nu verenigen in een fonds en dat zij middels een OZB verhoging daaraan collectief bijdragen en dat de ondernemers vervolgens zelf beslissen waaraan de gelden worden besteed. Het komt het ondernemersklimaat in Gouda naar onze overtuiging ten goede. Er ontstond een heftig debat (zeer zeldzaam in Gouda!), waarbij soms ferme uitspraken werden gedaan, zoals tegen de wethouder: "Kom nu niet met apekool aan" en "voorkom een kat in de zak". Het woord "broddelwerk" klonk ook nog een paar keer.

Belangrijk punt in het debat was de gisteren in de Tweede Kamer aangenomen wet: Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering. Deze wet gaat uit van het creëren van meerderheden in een gebied om iets te kunnen bewerkstelligen op het gebied van aantrekkelijk maken en veiligheid. Deze wet als uitgangspunt nemen zou naar de mening van de ChristenUnie de klok echter weer helemaal terugdraaien, omdat we nu juist iets collectiefs willen. De vraag is alleen voor de oppositie of dat die wet het Ondernemersfonds met "voeding" uit verhoging van de OZB niet verhinderd. Wethouder Siebe Keulen gaf aan dat naar zijn opvatting de landelijke overheid niet zóver kan ingrijpen in de plaatselijke autonomie dat ze heffing van lokale belastingen kan belemmeren. Hij zegde wel toe om het voor de besluitvormende vergadering van volgende week nog een keer goed te checken.

Op de valreep nog even met elkaar gesproken over Aanpassing reglement van orde gemeenteraad, waarbij Frank van der Knaap (PvdA) fijntjes opmerkte dat de nieuwe werkwijze raad er niet toe heeft geleid dat we nu minder vergaderen in het stadhuis en we meer tijd hebben gekregen voor het onder de burgers zijn. Maar ja, we vergaderen nu wel minder in het stadhuis en meer aan de Antwerpseweg, dus in die zin hebben we wel iets bereikt...

donderdag 4 december 2008

Avondklok in Gouda?

Gisteren hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten en er stonden diverse interessante onderwerpen op de agenda.

Ik begon met een verkenning over het Ondernemersfonds. Dit is een nieuw initiatief om er voor te zorgen dat er een basisvoorziening komt voor ondernemers om gezamenlijk activiteiten te kunnen ontplooien, waaraan alle ondernemers meebetalen. Dat gebeurt door een verhoging van de OZB. Nu heb je te maken met zgn. "freeriders", die wel meeprofiteren van bijvoorbeeld feestverlichting in hun winkelstraat, maar er niet aan meebetalen. Het georganiseerde bedrijfsleven is erg enthousiast over dit initiatief en deed gisteren een dringend appel op de raadsleden om toch vooral in te stemmen met dit voorstel. Er was één ondernemer die kritische kanttekeningen plaatste door onder andere vraagtekens te plaatsen bij het draagvlak onder de ondernemers voor dit initiatief. We hebben in ieder geval door de insprekers nuttige informatie gekregen voor ons raadsdebat volgende week.

Na dit onderwerp hebben we het Jaarverslag 2007 van de Bezwaarschriftencommissie besproken. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan en die zijn inmiddels grotendeels opgepakt. Wel hebben wij er met diverse andere fracties op gehamerd dat bij bijstandzaken aan burgers die stukken afgeven aan de centrale balie altijd een ontvangstbevestiging wordt meegegeven, zonder dat ze daar specifiek om hoeven te vragen. Dit voorkomt eventuele discussies over het al dan niet ontvangen hebben van belangrijke stukken met mogelijk weer vervelende gevolgen voor de burgers.

Tenslotte stond ook de Rapportage Integraal Veiligheidsbeleid op de agenda. Het betreft een voortgangsrapportage over de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Er wordt in Gouda enorm veel energie gestoken in het veiligheidsbeleid en het is duidelijk te merken dat we stappen voorwaarts maken. Het is mooi dat Burgernet in Gouda aanslaat en dat veiligheid "leeft" in Gouda. Wel zien we dat op plaatsen waar camera's zijn geplaatst er toch een behoorlijke toename is van geregistreerde incidenten en we hebben daar onze zorg over uitgesproken.
Dit rapport ontlokte een aantal opvallende opmerkingen bij andere fracties, zo vond een partij dit een leuk rapport omdat er "cijfers en tabellen" in staan. Een andere fractie wil zo graag de veiligheid bevorderen dat die zich even liet ontvallen dat wellicht een avondklok een optie zou zijn. Weer een andere fractie vindt dat Gouda moet worden "drooggelegd".

De ChristenUnie heeft specifiek aandacht gevraagd voor de situatie in de wijk Plaswijck rond de Vaste Burcht kerk (al heel lang overlast en onlangs brandstichting) en Trompenburg en de skatebaan. De burgemeester gaf aan dat hij inmiddels contact heeft gehad met deze kerk en dat er een goed gesprek heeft plaatsgehad. Deze omgeving heeft blijvend de aandacht van de politie.
Een andere zaak die nadrukkelijk door ons is aangekaart is die van de Die Kantanky's. Dit is de Christelijke Scoutinggroep in Oosterwei. Deze vereniging heeft al langere tijd enorm te kampen met allerlei vormen van overlast. We kregen mee dat deze locatie de volle aandacht heeft en dat er naar afdoende oplossingen wordt gezocht, wat gelet op de huidige locatie echter niet eenvoudig is.

Het was een lange, afwisselende, maar ook nuttige avond.

maandag 1 december 2008

Laura Werger (VVD) roept burgemeester op tot evaluatie Elmina project

Vanavond ben ik bij een bijeenkomst van de VVD in Stadscafé De Zalm geweest over Ontwikkelingssamenwerking. Hoofdspreker deze avond was VVD Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de huidige opzet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij ging onder meer in op de vraag waarom landen in Afrika vaak arm zijn. Volgens hem komt dat vooral doordat er vaak geen kundige leiders in die landen zijn. Ook een punt van aandacht is dat met ontwikkelingsgelden soms foute regimes worden gesteund, al gebeurt dat in sommige situaties indirect. Volgens hem is dat een immoreel beleid, je moet geen geld geven aan een regimes die fout zijn. Een discussie hierover ligt erg gevoelig in de Kamer, maar begint nu op gang te komen.
Op de wijze zoals het nu gaat creëer je hulpverslaving en het leidt ertoe dat bestaande regimes overleven.
Arend Jan Boekestijn pleit voor directe steun aan productie sectoren en private initiatieven. Let daarbij op beheersing van overhead kosten. Daarbij is het volgens hem ook heel belangrijk dat je het werk op een efficiënte wijze evalueert: op basis van een "o-meting" beginnen en het resultaat inclusief de effecten meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen het feit dat er een school is gebouwd, maar ook de schoolprestaties. Al met al verkondigt Arend Jan hiermee een heel duidelijk liberaal standpunt, maar ook stof tot nadenken al wordt volgens mij hier het resultaat van veel niet gouvermentele organisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ZOA, wel enigszins miskend. Verder moet je soms ook grootschalig insteken om een grote groep te kunnen bereiken.
Maar goed langzamerhand kwam Gouda meer in beeld: hij gaf namelijk aan dat steun uitsluitend landelijk en niet via gemeente en provincie moet verlopen. Op plaatselijk niveau mis je volgens hem de expertise en maak je vaak in relatie tot de hulp die je biedt teveel kosten.
Dat klinkt niet leuk als je juist zoveel energie met elkaar vanuit Gouda in Elmina (Ghana) steekt.

Na Arend Jan kreeg Laura Werger (Fractievoorzitter VVD Gouda) het woord.
Ze gaf aan dat op verzoek van VNG wij met het project in Elmina zijn gestart en dat burgemeester Cornelis dit verzoek heeft opgepakt. Er zijn een aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals een oplossing voor het afval, maar ze heeft er moeite mee dat de burgemeester nu "chief" is geworden in Elmina, terwijl we daar met Goudse gelden, als gemeente, actief zijn. Het is niet zijn project, maar van de gemeente Gouda.
Ze constateert ook dat er nu vanuit Elmina wensenlijstjes komen met zaken als een fitness ruimte voor de brandweer en een crossmotor. Dat is volgens haar niet de bedoeling en het geeft volgens haar ook iets aan van de eerder genoemde "hulpverslaving".

Zij krijgt in ieder geval een nare bijsmaak van de huidige gang van zaken en wil een evaluatie in de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt en wat doet die ambtenaar voor projecten precies? Ze wil ruimte geven aan het particulier initiatief, zoals Marianka Peters met veel overgave doet.
Ze roept de burgemeester op (ik denk niet dat hij het heeft gehoord, daar hij niet aanwezig was, maar dat terzijde) om precies de resultaten te laten zien. Vervolgens wil ze dat de gemeente dit project dan vanuit de politiek loslaat en het overlaat aan particulieren en bedrijven.
Laura heeft deze avond stevige woorden gesproken die volgens mij toch echt nuancering behoeven, maar daar komen we in de Raad vast nog wel over te spreken. Want als ze haar doel wil bereiken (evaluatie), dan zal ze binnenkort vast proberen dit onderwerp op de agenda te krijgen.