maandag 30 december 2013

Stop met particulier vuurwerk!Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. De politie in Gouda onderkent dit en houdt streng toezicht en controleert extra op onveilige situaties met vuurwerk.

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Meerderheid wil vuurwerk verbod

Een meerderheid in Nederland (64%) is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden...
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds - ondanks 60.000 handtekeningen - niet in behandeling genomen om procedurele redenen...

In België hebben de steden nu wel de mogelijkheid om in de hele stad het afsteken van vuurwerk te verbieden. Dat geldt bijvoorbeeld op dit moment in Antwerpen en Gent en men doet het daar om overlast te bestrijden en de veiligheid te verhogen.Gedeeltelijke verboden

De lokale overheid heeft in Nederland echter wel de mogelijkheid om in overlast gebieden specifieke verboden door te voeren en dat is een goede overweging als er sprake is van overlast. In Gouda lijkt alles tot nu mee te vallen en zal waarschijnlijk hiervan (nu) geen gebruik van worden gemaakt.

Centraal vuurwerk

Wat - zeker op korte termijn - wel haalbaar is, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan - zeker ook vanuit financieel oogpunt - door verschillende partijen moeten worden georganiseerd, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest "rumoerige" buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda - samen met andere gemeenten in het Groene Hart - een duidelijke stap en gaan ze voor de jaarwisseling 2014-2015 hier serieus werk van maken.
Dit moet dan een positieve campagne worden met de volgende elementen:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buren vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2014!Spelregels voor Oud en Nieuw 2013

Vuurwerk mag alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december en worden afgestoken op 31 december van 10.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari.
Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk verboden. De politie treedt direct op tegen mensen die dan toch vuurwerk afsteken of meer dan de toegestane tien kilo vuurwerk bij zich hebben.
Vuurwerkvandalen krijgen geen bekeuring als ze worden aangehouden, maar komen direct bij bureau HALT terecht. HALT kan een taakstraf opleggen, een zware boete opleggen én de schade op de dader verhalen.

Illegaal vuurwerk
Opslag van verboden vuurwerk is zeer gevaarlijk. Daarom worden illegale handel, illegaal vervoer én illegale opslag van verboden vuurwerk hard aangepakt door politie en justitie. Daarbij kunnen we altijd hulp gebruiken. Als u weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt doorverkocht, geef dit door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via de tiplijn0800-7000.
Uw veiligheid en die van familieleden en buren kunnen op het spel staan!
Bij veel ongevallen met vuurwerk is er sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere lading dan is toegestaan en ook ontbreekt vaak de gebruiksaanwijzing.

Overlast van vuurwerk in Gouda
Heeft u overlast van knallend vuurwerk, bel dan met de politie via nummer 0900-8844. Onthoud de kenmerken van de dader(s), zoals kleding en vervoermiddel en geef dit door. Met deze informatie kan de politie de dader(s) op heterdaad aanhouden.

Vernielingen door vuurwerk
Het komt regelmatig voor dat er met (zwaar) vuurwerk vernielingen worden gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalcontainers, brievenbussen en speeltoestellen.
Als uw eigendommen worden vernield, doe dan hiervan direct aangifte bij de politie. Dit kan via internet of op het politiebureau. Om een beeld te krijgen van de schade wordt u geadviseerd om foto´s te maken die eventueel bij de aangifte kunnen worden gevoegd.

Tips van de politie
 • Bel 112 bij verdachte en onveilige situaties. Bel 0900-8844 bij overlast
 • Bestel en koop alleen legaal vuurwerk bij erkende vuurwerkhandelaren
 • Steek vuurwerk alleen af op 31 december van 10.00 uur ´s ochtends tot 02.00 uur ´s nachts
 • Ruim vuurwerkresten direct op. Zorg dat kinderen er niet mee kunnen spelen.
 • Zorg samen voor een veilig en feestelijk verloop van Oud en Nieuw!
Veiligheidstips voor het afsteken van vuurwerk
 • Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan te kijken
 • Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont
 • Draag geen kunststof kleding of een capuchon
 • Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat
 • Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles
 • Steek vuurwerk niet vanuit de hand af
 • Steek weigeraars nooit opnieuw aan

vrijdag 27 december 2013

Kerst in Gouda Goverwelle en St.-Janskerk

De afgelopen dagen hebben veel mensen kerst gevierd. Velen zullen dat met vrienden of familie hebben gevierd en het is echt zo'n feest waarin de gezelligheid wordt gezocht. Ruim 2.000 jaar geleden was er weinig gezelligheid en romantiek toen Jezus in Bethlehem werd geboren, maar het was wel een enorm groot heilsfeit in de geschiedenis. We spreken niet voor niets over de tijd voor en na Christus.
Op allerlei manieren is voor die gebeurtenis aandacht gevraagd tijdens kerst en graag laat ik een foto impressie zien van het KerstWandelTheater in Gouda Goverwelle en de Kerstnachtdienst in de St.-Janskerk.

KerstWandelTheater

De reis begint in het jaar 0
De engelen zingen
De droom van Jozef wordt met dans in beeld gebracht
Jozef

Onderweg komen we de soldaten tegen
De herders horen door een engel dat Jezus is geboren
Bemoediging voor onderweg: Laat liefde verbinden, laat hoop doen leven en laat geloof kracht geven
Geloof, hoop en liefde
Geen plaats in de herberg

Gastvrijheid in de herberg
Jozef en Maria zoeken naar een plek om te overnachten en te kunnen bevallen 
Voor de poort van Bethlehem
Bevel van Caesar Augustus door heraut Anton


De wijzen uit het Oosten 
Koning Herodes wil het Kind doden

Zingen tot eer van God omdat Jezus Christus is geboren

Jozef, Maria en het kind Jezus in de stal

Kerstnachtdienst St.-Janskerk: " Het hart van alle dingen" 
zaterdag 21 december 2013

Kerst 2013
Graag wens ik iedereen goede kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 2014!

Dank voor uw betrokkenheid bij de politieke activiteiten van de ChristenUnie het afgelopen jaar en u kunt erop rekenen dat we ook in 2014 ons weer volop zullen inzetten voor onze mooie stad Gouda!dinsdag 17 december 2013

Candlelight Shopping in Gouda
Een dag na Gouda bij Kaarslicht was het feest in Gouda nog niet afgelopen, want op zaterdagavond was er Candlelight Shopping. Het initiatief hiervoor is genomen door de Goudse winkeliers in de binnenstad en het was wat mij betreft een geslaagde opzet. Op zaterdagavond kunnen winkelen, genietend van de sfeer met allemaal lichtjes, vraagt om meer!
De winkels waren op deze avond tot 22.00 uur en het winkelend publiek kon naast het winkelen ook genieten van demonstraties en proeverijen.
Maar er was nog meer: met de kinderen was er ook nog een Lichtjesspektakel.

Gouda bruist van enthousiasme en het is goed om te zien en te ervaren dat we steeds meer aansprekende activiteiten in onze stad hebben en alle complimenten voor de initiatiefnemers!

Jammer alleen dat het nog niet wil lukken met die kerstmarkt. In een stad als Dordrecht is het wel een groot succes. Wellicht moeten we daar nog maar eens wat inspiratie gaan op doen. Als we dan ook nog rond het stadhuis kunnen gaan schaatsen wordt het feest helemaal compleet. Gouda is goud!Lange TiendewegBloemwerk De IllusieLyda Labbaci van De Baas in Huis Kinderlifestyle

TurfmarktWarme chocolade melk maken in Bijbelshop Samma voor de kinderen die meelopen met Lichtjesspektakel