vrijdag 23 september 2016

Zakencoalitie in Gouda bereikt akkoord

Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie


Gisterenavond hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 - bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
-       de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de Gemeentewet
-       de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
-       de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op de agenda kan staan.
De burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden - in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen actieprogramma.

Er is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week gescreend.

Corine Dijkstra

Voor de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.


"De onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan rekenen."

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht

4 opmerkingen:

J. van de Water te G. zei

CU.
Zakelijk akkoord, maar de oude politiek doet zaken. Zie de uitslag en de mededelingen van Ex D66 inwoner en raadslid, oud wethouder en oud burgemeester van Culemborg, de bevolking staat: buitenspel.
Dat is anno(oprichting D66-thans 2016) alleen al ongehoord en oorzaak van gebrek aan vertrouwen in fundamenten van de , onze te koesteren democratie en daarop te baseren nieuwe verhoudingen. Burgerparticipatie op basis van groei en kennis, representatie en betrokkenheid hoort daarbij. Instellen van een permanent en eigenstandig BurgerOverlegPlatorm, gefaciliteerd door de raadsgelden van de politieke partijen.(werk) Ruimte in de Stad en werkplek en FTE, s. Kijk naar den Haag(stad) en Rotterdam. Stop met Oude politiek bedrijven.
Het kan en moet anders. Wat heeft de Stad er aan. Betrek het advies van de Nationale Ombudsman, zeer recent bij de opzet van nieuwe programma, s voor raad, de burgers en het College. Dat is mijn advies. Zie de beweging van raadsleden in het land voor een grotere betrokkenheid van de burger/kiezer bij het maken, formuleren en evalueren van "'zogenaamd beleid"' want in beleid kun je niet wonen, noch je veilig of vertegenwoordigd weten.

J. van de Water te G.

Anoniem zei

Theo, kun jij misschien de toegevoegd waarde van GroenLinks in deze coalitie beschrijven?

Een andere vraag die ik heb is: wat is er veranderd sinds de CU twee moties van wantrouwen tegen de terugkerende wethouders steunde?

Henk van Blitterswijk zei

Bijzonder goede zet. Corine succes met je nieuwe taak. Je zal er zin in hebben en wij ook om je in onze stad bezig te zien.

Henri zei

Hoi Theo,

Veel succes. Eigenlijk wilde ik niet meer op je blog schrijven vanwege de moderatie. Maar zoals je wellicht al weet, begin ik een vlog :GoudaVlogt!

En ik vind dat er ook wel eens wat positiefs gezegd mag worden. Corine ziet er heel mooi uit trouwens.

Groetjes,

Henri