woensdag 30 mei 2012

Gouda frusteert bezoekers!Naar nu blijkt is het voor bewoners die een parkeervergunning hebben, niet eenvoudig geworden om parkeerkaarten te krijgen voor bezoekers en dat kan behoorlijk frustreren

Hierbij een verslag van een bewoonster:

"Ik woon inmiddels 10 jaar aan de Boelekade in Gouda, ontzettend leuk wonen aan de rand van het centrum. Het heeft echter ook wat nadelen en één daarvan is het parkeren. Ik betaal keurig ieder jaar een bedrag voor een parkeervergunning (dit jaar wel met 100 euro gestegen, schandalig als je weet dat er meer auto's dan plaatsen zijn) en heb meestal geen moeite een parkeerplek te vinden voor dit geld, behalve als het schouwburgpubliek zijn/haar auto in de straat zet bij ons, het is namelijk vanaf 18u voor iedereen toegestaan in de straat te parkeren (met uitzondering van de koopavond). Dit is echter van mindere zorg."

Parkeerkaarten op bestelling....

"Voor mijn bezoek is er ook een goede regeling, ik kan voor deze mensen parkeerkaarten kopen bij de gemeente Gouda en zo kan mijn bezoek met 1 kaart 1 uur in de straat geparkeerd staan, met een maximum van 2 kaarten per keer achter het raam. Nu is het echter zo dat ik sinds een aantal jaren een afspraak moet maken om die kaarten te kopen, voorheen was het zo dat ik deze kaarten (in een pakket van 10) gewoon aan de balie kon kopen. Hoe moeilijk kan het zijn om een pakketje van 10 kaarten af te rekenen op vertoon van mijn kentekenbewijs zou je zeggen.

Afgelopen week ben ik naar de gemeente gegaan om een afspraak te maken om een pakketje te kopen. Degene achter de balie gaf te kennen dat ik over een maand terecht kon om ze te kopen. Dit is echt te gek om los te lopen vind ik. Waarom niet gewoon weer parkeerkaarten verkopen aan de balie, dit scheelt de gemeente Gouda echt geld lijkt me zo."

Gouda slaat wat mij betreft hier echt de plank mis en maakt het de bewoners onnodig lastig. Je moet dus nu je bezoek ruim een maand van te voren vastleggen als je gebruik wilt maken van deze kaarten.
Kom op Gouda, gauw afschaffen deze regel!

maandag 28 mei 2012

Gouda scoort slecht op veiligheid!


Vorige week is de nieuwe AD Misdaadmeter weer verschenen en Gouda scoort niet best. We zijn van plek 41 in 2011 naar plek 17 gegaan.
Gouda heeft zich jarenlang intensief ingezet om de criminaliteit en overlast aan te pakken, maar het mocht vorig jaar voor deze meter niet helpen.

Om de uitslag van dit onderzoek goed te kunnen duiden is het belangrijk om te weten hoe deze score tot stand is gekomen, daar de methode is aangepast:
Het AD maakt gebruik van de geregistreerde aangiftes bij de 25 Nederlandse politiekorpsen. Daarbij wordt alleen gekeken naar 'voltooide delicten' niet naar 'poging tot...' dus wel inbraak maar niet een poging tot inbraak.
De focus ligt op 10 delicten met een hoge impact op het veiligheidsgevoel van de burger. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een motorvoertuig, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen.

Vervolgens moeten we ons dan realiseren dat Gouda de laatste jaren flink heeft ingezet op het doen van aangiftes en dat heeft ertoe geleid dat in Gouda de aangifte bereidheid is gestegen naar 44%, waar dit landelijk 26% is.
Door die hoge bereidheid tot het doen van aangiftes is de politie weer beter in staat om effectief op te treden, maar het vertekent wel een deel van de uitkomsten. De verwachting is dat Gouda spoedig door het effectieve beleid weer flink zal zakken op deze meter al zal het ook helpen als de aangifte bereidheid elders in Nederland ook flink gaat toenemen....
Is hiermee nu alles gezegd? Zeker niet, op diverse terreinen is er nog behoorlijk werk aan de winkel:

1. Woninginbraken: op dit moment wordt iedere dag in 175 huizen in Nederland ingebroken. Gouda staat landelijk gezien op de 15e plek (in 2010 125e plek). De ChristenUnie heeft al eerder aangedrongen op een preventie actie voor bestaande woningen. Het wordt tijd dat de gemeente haar regie functie op dit terrein meer vorm geeft.

2. Bedreigen: Gouda staat hiermee op de 8e plaats. Deze uitslag is zeer teleurstellend, daar we juist in 2010 waren gedaald naar de 33e plek en daarvoor ook slecht scoorden (2009: 5e plek en 2008 op de 4e plek).
De overlast plekken zijn verdeeld, maar een aantal plekken springen er echt uit (tussen haakjes het aantal meldingen):
Stationsplein / Van Bergen IJzerdoornpark (36); Korte Akkeren Noord (20); Korte Akkeren Zuid (15) en Markt /Nieuwe Markt (16)

3. Vernielingen: Gouda staat hiermee op de 6e plek (in 2010: 26e plek). Korte Akkeren scoort opnieuw slecht met maar liefst 179 meldingen! Verder scoren omgeving Groen van Prinstersingel / Graaf Florisweg (101 meldingen) en de Molenbuurt in Goverwelle (66 meldingen) ook niet best. In Korte Akkeren was er sprake van een groep lokale daders die zijn opgepakt en in Goverwelle was o.a. bij het winkelcentrum veel overlast, maar hangen inmiddels camera's.
Ook bij diefstal uit motorvoertuigen staan we in de top-20 (20e plek), wat ook een verslechtering is t.o.v. 2010 (30e plek).
Al met al is er in Gouda op het gebied van veiligheid nog geen reden om "achterover te leunen" en hoeft de waarnemend burgemeester Mans zich de komende tijd op dit terrein niet te vervelen....

vrijdag 25 mei 2012

(Com)motie in gemeenteraad GoudaOnlangs zijn er twee informatieve bijeenkomsten geweest over het recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Op basis van de beschikbare informatie heeft de ChristenUnie veel vragen werden gesteld over de financiën, aangezien we fors meer moeten gaan bijdragen, zeker in relatie tot andere deelnemende gemeenten en de financiën zelf ook vragen oproepen, onder andere omdat investeringen veelal direct uit de reserve worden gehaald, wat het financiële plaatje naar onze mening onnodig verslechtert.

We hebben vervolgens, samen met het CDA, een motie opgesteld, waarbij we het college oproepen om
1. zich in te spannen om de (overhead)kosten naar beneden te brengen
2. te onderzoeken of aanbesteding van het onderhoud (deels) op ander wijze kan plaatsvinden om kosten te besparen
3. zich in te zetten dat de lasten voor Gouda binnen het recreatieschap niet verder toenemen en bij voorkeur kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een andere verdeelsleutel of het vaststellen van een uitgavenplafond. Het is wat de indieners betreft daarbij niet nodig om de gemaakte package deal met de andere gemeenten (over de financiën) open te breken, maar het is een oproep voor de (nabije) toekomst, daar rond de schappen allerlei ontwikkelingen gaande zijn die wellicht kansen bieden om een betere deal voor Gouda te sluiten.

De VVD, SGP en Gouda's 50+ Partij besloten mede-indieners te willen zijn en later steunden ook Gouda Positief, Trots, GBG en SP de motie, waardoor er in de raad brede steun was voor de motie.

Opvallend

Op de indieners werd nogal wat druk uitgeoefend om de motie aan te houden totdat het recreatieschap in het kader van het onderwerp "verbonden partijen" op de agenda zal komen (13 juni a.s.), maar dat wilden we niet, omdat we bij die bijeenkomst meer in het algemeen over de werkwijze van verbonden partijen gaan praten en het hier om een specifieke situatie gaat en de wethouder ook zelf had besloten om deze partij apart te behandelen en niet op de genoemde bijeenkomst van verbonden partijen.

Commotie


Toen het tijdens de raadsbehandeling duidelijk werd dat we de motie ongewijzigd bleven handhaven ontstond er commotie in de raad, omdat de woordvoerster van de PvdA, Anita Engbers, om een schorsing vroeg voor ...... coalitie overleg.
Twee partijen van de coalitie (CDA en VVD) steunden namelijk de motie en de andere drie (PvdA, GroenLinks en D66) niet.

Naar onze mening was dit niet alleen een unieke, maar ook een ongepaste actie, een signaal van oude politiek. Gelukkig hielden CDA en VVD hun rug recht en bleven ze de motie steunen, die na de schorsing alsnog in stemming werd gebracht en werd aangenomen.

Binnen de coalitie zal wellicht het nodige moeten worden gerepareerd in de onderlinge verhoudingen, maar wij zijn, met de andere fracties die de motie steunden, blij met het signaal dat we hebben afgegeven.

Het is nu aan de wethouder om in de nabije toekomst zich in te spannen om de strekking van de motie richting het schap uitvoering te geven en de fracties zullen de ontwikkelingen in en rond dit schap nauwlettend volgen.

vrijdag 18 mei 2012

Genieten in Gouda!

Dit jaar is op 17 en 18 mei de 37ste editie van de Goudse Keramiek Dagen. Het accent ligt in 2012 niet alleen op keramiek, maar ook op glas. Er staan meer dan 100 keramisten uit binnen- en buitenland op de Markt in Gouda en nu dus ook verschillende glaskunstenaars. Op 17 mei was het een prachtige dag en dat was goed te merken: het was gezellig druk bij de Goudse Keramiek Dagen en ik heb met mijn vrouw genoten van het prachtige keramiek en de glaskunst. Bijgaand een foto verslag:
Zelf een vaasje maken  De hoogste vaas maken

De breedste schaal maken

De officiële bal voor het EK

Zeeuws meisje

woensdag 16 mei 2012

Jan Mans tijdelijk burgemeester van Gouda


De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, benoemt met ingang van 15 juli 2012 de heer J.H.H. Mans tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gouda.

Onze huidige burgemeester van Gouda, de heer W.M. Cornelis maakt vanaf 1 juli gebruik van de regeling voor vervroegd uittreden (FPU).
De waarneming van de heer Mans duurt tot half december 2012 wanneer de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester van Gouda aantreedt.

Op 3 april jl. besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) voor de gemeente Gouda en Waddinxveen stop te zetten, nadat gebleken was dat een fusie van deze gemeenten geen haalbare kaart meer was.
Na het beëindigen van de arhi-procedure kon de procedure voor een opvolger van burgemeester Cornelis worden gestart.

Op 8 mei jl besprak de commissaris met de gemeenteraad van Gouda het profiel van de nieuwe burgemeester.
Vanaf 18 mei a.s. kunnen geïnteresseerden voor het burgemeestersambt hun belangstelling kenbaar maken. Naar verwachting zal rond half december de nieuwe burgemeester aantreden.

De commissaris heeft gekozen voor het aanstellen van een waarnemend burgemeester met een ruime bestuurlijke ervaring. De fractievoorzitters hebben unaniem ingestemd met de voordracht van de heer Mans.

De heer Mans is 72 jaar en lid van de PvdA. De heer Mans was tijdens zijn lange bestuurlijke loopbaan burgemeester in diverse gemeenten.
Landelijke bekendheid verwierf hij als burgemeester van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp in mei 2000.
De heer Mans was in de afgelopen jaren onder andere waarnemend burgemeester in Maastricht (2010) en Moerdijk (2011).

(tekst uit persbericht)

woensdag 9 mei 2012

In Gouda geen financieel wanbeleid!


Enkele fracties in Gouda roepen al enige tijd dat het in Gouda (financieel) anders moet en dat het huidige financiële beleid op de schop moet. Met enige verbazing en soms ook ergernis lees en hoor ik de dikwijls ongenuanceerde verhalen en verbaas me erover hoe hardnekkig die verhalen blijven voortbestaan, ondanks het feit dat het uit rapportages van het college én de accountant iedere keer duidelijk wordt, dat er in Gouda echt alles aan wordt gedaan om de financiële situatie zo goed mogelijk in de hand te houden. 

Het is ook vervelend als Gouda op 5 mei op de voorpagina van het AD wordt genoemd als één van de steden die 2011 afsloot met miljoenentekorten. Zonder toelichting en achtergrond informatie schept dat een beeld dat we hier onze zaakjes niet op orde hebben.

Gouda Positief

Gouda Positief verwijt het college o.a. dat er te lang is gewacht met het nemen van financiële maatregelen om de verliezen op de grondexploitaties (Westergouwe, Spoorzone, Hamstergat, Middenwillens e.a.) veilig te stellen. Dat is pertinent onjuist, daar we in Gouda jaarlijks deze grondexploitaties actualiseren en als het nodig is wordt er afgeboekt. Er wordt dus juist heel zorgvuldig hiermee omgegaan omdat het om forse bedragen kan gaan. Daarnaast ga je bouwprojecten ook niet zomaar drastisch op de schop nemen, omdat je met diverse partijen te maken hebt en aanpassingen forse financiële consequenties kunnen hebben.

 

Trots op Nederland

Trots op Nederland maakte het onlangs in de Nieuwsbrief van de gemeenteraad wel erg bont, door te stellen dat de burgers dit jaar 20% OZB verhoging moeten slikken. Ze gaan er daarbij (bewust?) aan voorbij dat de tegelijkertijd de heffing voor rioolkosten is verlaagd.
Deze aanpassing is, afgezien van 2,25% inflatiecorrectie, inkomsten neutraal verlopen!

Ze verwijten daarbij ook nog eens dat het college de afgelopen tijd niet heeft willen luisteren en dan nu maar moet voelen.
De vraag is dan: waar had het college naar moeten luisteren? Trots op Nederland heeft vorig jaar besloten niet mede-indiener te zijn van de alternatieve begroting, die overigens niet meer dan een raamwerk was, en kwam ook niet met een alternatief.
We wachten nog altijd op een doortimmerd voorstel van deze partij en ik ben ervan overtuigd, dat als die er komt de raad en het college bereid zijn om daar constructief naar te kijken.

Roep dan overigens niet dat het alternatief een extra (3e ) tranche van bezuinigen moet zijn en dat deze niet ten laste van de burgers mag zijn. Dat is te makkelijk!
De uitdaging waar een Taskforce al enige tijd mee aan de slag is, is namelijk juist om na te gaan waar nog op een verantwoorde wijze kan worden gesneden in de kosten en als dat niet voldoende is, zal het best wel eens noodzakelijk kunnen gaan worden om de lasten voor de burgers te gaan verhogen of in voorzieningen te gaan snijden, hoe pijnlijk dat ook is.

Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken t.a.v. het financiële beleid? Zeker wel!
Een belangrijk punt van aandacht is bijvoorbeeld dat het college van mening is dat bij een “open eind” regeling, zoals de bijstand, je geen voorziening treft (“risico’s begroot je niet”), al heb je het vermoeden dat een bestaande voorziening niet voldoende is.
Dat leidt in de praktijk dan tot tekorten, die al eerder te voorzien waren en die dus ook beter in het financieel beleid verankerd hadden kunnen worden.

De komende tijd zullen raad en college bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2011 en de voorjaarsnota, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, er van alles aan moeten doen om de financiële positie van Gouda te versterken, maar dat gaat zeker niet lukken met het voorbij gaan aan de feiten en het versimpelen van de realiteit.

zaterdag 5 mei 2012

Zorginstellingen in Gouda brandveilig?

Op 9 december 2011 is het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" verschenen. Dit rapport is een publicatie van onder andere de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uit het genoemde onderzoek blijkt dat de (bouwkundige) brandveiligheid van zorginstellingen in Nederland te kort schiet en dat bij 30% van de zorginstellingen zodanige gebreken zijn dat ingrijpen noodzakelijk is.

Tevens blijkt uit dit onderzoek dat gemeenten doorgaans te weinig toezicht houden op de brandveiligheid van zorginstellingen.

Reden voor de ChristenUnie om hier eens in te duiken en te achterhalen hoe het met de brandveiligheid van de zorginstellingen in Gouda is gesteld.


Controles

In Gouda controleert de brandweer de (bestaande) zorginstellingen die in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. De gemeente Gouda heeft 13 bouwwerken, welke zijn voorzien van een gebruiksvergunning op basis van het criterium "gezondheidszorgfunctie". Tevens heeft de gemeente Gouda 20 woonfuncties, waarin zorg wordt verleend in het kader van de AWBZ, deze zijn ook voorzien van een gebruiksvergunning. Alle 33 bouwwerken zijn volgens de brandweer in 2011 gecontroleerd. Uitgangspunt is, dat deze bouwwerken jaarlijks worden gecontroleerd op brandveiligheid.


Brandveilig?

De bouwwerken worden tijdens de controle gecontroleerd op brandveiligheid en tijdens deze controles bleken de voorzieningen in het algemeen op orde. De meeste overtredingen zijn het niet op tijd repareren van vluchtroute aanduidingen. Ook blijkt wel eens dat goederen opgeslagen zijn in de vluchtwegen. Dit zijn overtredingen, waarvan de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt. De gebruiker heeft namelijk de dagelijkse zorg om het bouwwerk brandveilig te gebruiken. Volgens de brandweer wordt naar aanleiding van hun opmerking de materialen dan ook direct verwijderd. Nieuwe zorginstellingen worden tijdens de bouwfase minimaal twee keer door de brandweer bezocht. Er wordt dan gecontroleerd op brandveiligheid en ze adviseert Bouw- en woningtoezicht. De afgelopen jaren zijn nagenoeg alle zorgcentra in Gouda vernieuwd. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de brandveiligheid van deze zorginstellingen. Alle nieuwere bouwwerken voldoen aan de wettelijke kaders.


Gebruiker is verantwoordelijk

Er wordt momenteel bekeken welke afspraken de brandweer moet gaan maken met de gemeente over de “diepgang” van de controles. De vraag namelijk hoever je moet gaan met controleren. De brandweer wil met name over de bouwkundige status van brandscheidingen helderheid hebben. Ze controleert namelijk bij oplevering de brandscheidingen boven plafonds, maar daarna als uitgangspunt niet meer. De veranderende rol speelt hierbij mee: de gebruikers is immers steeds meer verantwoordelijk voor de staat van het bouwwerk en het brandveilig gebruik.

Al met al lijkt het erop dat het met de brandveiligheid in zorginstellingen in Gouda goed is gesteld, maar zal er wel meer duidelijkheid moeten komen in hoeverre de gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen, aangezien er anders (op termijn) wel degelijk risico's kunnen ontstaan.