donderdag 22 maart 2012

Zo mooi anders dan ik


Dit jaar organiseerde de Stichting 21 Maart Gouda voor de zesde keer op verschillende locaties ontmoetingsmaaltijden om aandacht te schenken aan de Internationale Antiracismedag op 21 maart jl.

Vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en racisme lijken nog steeds meer toe dan af te nemen. De tegenstellingen worden eerder groter dan kleiner. Door het elkaar ontmoeten en leren kennen wil de organisatie een stap in de goede richting zetten en tot meer onderling begrip komen.

Zelf was ik op donderdagavond te gast in het nieuwe Nelson Mandela Centrum en had opnieuw verrassende ontmoetingen en goede gesprekken.

Hulde aan de organisatoren die ieder jaar dit geheel vrijwillig organiseren!
De burgemeester was er ook en menigeen wilde met hem op de foto


Er werden diverse gedichten voorgelezen

"Je bent zo mooi anders dan ik,

Natuurlijk niet meer of minder

Maar zo mooi anders

Ik zou je nooit

Anders dan anders willen

(Hans Andreus)
LiefSteven Ramautar en Ruben da Silva rapten er op los en de zaal genoot van hun muziek

"Alles kan je proberen de kans is nooit te klein

Ik weet zeker dat door vrede alles in de wereld beter zou zijn

(...)

Vandaag met elkaar morgen moet je er door heen

Maar je hoeft niet bang te zijn dat hoeft nooit alleen

Maar hulp aan bieden als je dat maar altijd doet

En dat vergeet niemand tot de dag dat je naar boven moet"


zaterdag 17 maart 2012

Drollen dilemma


Deze week ben ik met de milieu inspecteur van Stadstoezicht op pad geweest naar aanleiding van mijn blog over het te weinig uitdelen van boetes aan mensen die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.
Stadstoezicht is van mening dat ze zich juist actief inzetten voor deze problematiek, maar bekeuren is lastig omdat er sprake moet zijn van een heterdaad situatie. Ze kiezen er daarom vaak voor om mensen aan te spreken. Daarnaast worden mensen soms ook voor de keuze gesteld: direct opruimen (als het nodig is mogen ze thuis eerst nog een zakje ophalen) of een boete. De ervaring is dat door deze aanpak de overlast steeds verder afneemt.
Wat mij aangenaam verraste is, dat op basis van meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied de wijken in Gouda goed in kaart zijn gebracht en "hotspots" zijn vastgelegd, waar vervolgens frequent wordt gesurveilleerd.
Wel zijn er diverse locaties die zorgelijk zijn, waarbij er een opmerkelijk nieuwe locatie bij is gekomen. Langs de rand van het nieuwe gedeelte van parkeerplaats Klein Amerika ligt op de parkeerplaats (!) overal poep. De situatie is daar echt heel smerig!
Ik moet opnieuw constateren dat we te maken met een mentaliteitskwestie. Daar waar je mag verwachten dat mensen hun verantwoordelijk nemen, blijkt dat ze dikwijls lak hebben aan regels en er blijkbaar niet wakker van liggen dat plekken soms zo smerig zijn. Om toch iets te bereiken worden mensen daarom door medewerkers van Stadstoezicht aangesproken en wordt er soms beboet. Dat lukt - zoals gezegd - alleen bij een heterdaad situaties en dat is meestal lastig te bewijzen, er ontstaat dan vaak een "kat en muis" spel. Bewijs maar eens dat een "hoop" van de bewuste hond is.
Om een heterdaad situatie te bewijzen moet je dichtbij zijn, maar als je ergens loopt met een uniform aan, reageren de mensen uiteraard alert en zullen ze netjes de poep opruimen. Ga je meer op afstand staan, dan kan je een heterdaad vaak weer moeilijk bewijzen...
Om toch zoveel mogelijk te bereiken wordt ook met stagiaires gewerkt, die onder begeleiding op gezette tijden actief worden ingezet voor handhaving, maar boetes blijven (helaas) meestal uit.


Om nog meer resultaat te boeken heb ik op een aantal zaken aangedrongen:
1. Ga (ook) zonder uniform surveilleren, ook al geeft dat wellicht enig gevoel van onveiligheid voor de betrokken surveillanten. Maar alleen dan zal je vaker op heterdaad kunnen betrappen.
2. Spreek mensen bij een heterdaad situatie niet meer aan, maar geef direct een boete.


"vriendelijk" bordje

3. Zet op "hotspots" bordjes neer die duidelijk aangeven wat er van de hondenbezitters wordt verwacht en vermeldt daarop ook concreet de boetes (€ 100,- bij het laten liggen van uitwerpselen en € 70,- voor het niet bij zich hebben van een deugdelijk opruim middel).
4. Vervang de huidige "vriendelijke" bordjes, want die maken volgens mij niet veel indruk.
We hebben een constructieve ontmoeting met elkaar gehad en ik vertrouw erop dat Stadstoezicht zich blijft inzetten voor dit meurend probleem in Gouda.

donderdag 15 maart 2012

Bolwerk wordt stadsentree met allure

De transformatie van het Bolwerk wordt steeds meer zichtbaar. Wat een paar jaar geleden nog vergane glorie was wordt nu een fraaie nieuwe stadsentree.

Op 1 mei opent het Best Western Hotel met 100 kamers en de nieuwe parkeergarage met 350 plaatsen. De appartementen, herenhuizen en huurwoningen worden dit en komend jaar opgeleverd.

Het Bolwerk was vroeger een van de vier toegangen tot de (binnen)stad Gouda. Maar de plek waar ooit de Potterspoort stond is in de loop der tijd vervallen geraakt. Zeker na het vertrek van electriciteitsbedrijf GEB waardoor de ‘Lichtfabriek ’ leeg kwam te staan.

Al in 1998 heeft het Platform Binnenstad de betekenis van het Bolwerk in de stad en omgeving én de voorwaarden voor bebouwing uitgewerkt. De Bolwerknotitite vormde vervolgens het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan.

Planontwikkeling

De planontwikkeling voor het gebied bleek complex te zijn. Uiteindelijk is de eerste paal pas in december 2009 geslagen. In de jaren ervoor heeft de gemeente zich ingespannen om de ontwikkeling van dit gebied vlot te trekken vanwege het grote belang voor de stad. Door de gebiedsontwikkeling wordt Gouda aantrekkelijker voor toeristen omdat er nu een hotel komt met voldoende accommodatie voor grote groepen. Er komt ook een restaurant en ruim 400 m2 congresruimte.

Om het plan rond te krijgen heeft Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk (OMB) destijds de gemeente benaderd voor een lening voor o.a. de parkeergarage. De gemeenteraad heeft in november 2009 hiermee ingestemd omdat deze garage essentieel is voor het gebied en omdat ook het hotel van deze voorziening gebruik maakt voor haar gasten. Daarnaast is ook parkeerruimte nodig voor de bestaande en nieuwe bewoners alsmede bezoekers aan de binnenstad.

Parkeergarage

Voor de parkeergarage heeft OMB in 2009 een overeenkomst met ParkKing gesloten, een landelijke exploitant van parkeergarages in Nederland. Door de crisis krijgt deze partij nu de financiering niet rond en zal daarom de parkeergarage toch niet afnemen. De gemeente Gouda heeft nu gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de garage met korting zelf aan te kopen. Vanwege de strategische ligging en het belang van de garage voor bewoners en bezoekers, is de gemeente blij met de aanwinst. De parkeergarage zal naar verwachting vanaf 16 april gemeentelijk eigendom zijn.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 13 maart 2012

In naam van Oranje....!Deze week organiseerde de ChristenUnie in Gouda een interessante thema avond over water ("Gouda overstroomd door water") waarbij centraal stond hoe belangrijk water voor Gouda is.
Gouda is geworden wat het nu is, een levendige stad met veel historie, juist dankzij het water!

Historicus Nico Habermehl nam ons op boeiende wijze mee naar het verleden van Gouda en het water.

Kort en krachtig spreken we dan over:

Water heeft een beschermende functie: waterlinie en stadsmuren

Water als transportweg

Gouda beschikt over maar liefst drie vaarroutes voor de doorgaande vaart!
- 1250 vaarroute via de Gouwe en de Haven (lastige route dwars door de stad)
- 1577 vaarroute via de Turfsingel en Mallegatsluizen, want Willem van Oranje wilde met zijn troepen sneller door de stad kunnen varen.
Interessant is dat vanaf 1588 ook koopvaarders door de Mallegatsluizen mochten varen, maar dan 36 uur in stad moesten blijven en 'armengeld' betaalden.
- 1936 Gouwekanaal, buiten de stad om en ingebruikname Julianasluis. Vanaf die periode verloor Gouda de relatie met de beroepsvaart.
2014 aanleg tweede sluizencomplex bij Julianasluis of verbreding

Economisch voordeel doorvaart
+ overslag
+ reparatie schepen en zeilen
+ inkopen bij middenstanders en ambachtslieden

Water als krachtbron
- Gebruik maken van getijrivier de Hollandsche IJssel middels een volmolen; kleine en grote volmolen

Water als voedselbron
- vis in de IJssel en de Gouwe
- werd verhandeld via de visbanken

Water voor de schone was
- wasserijen
- 80% van wasgoed kwam van buiten Gouda
- na de oorlog is belang van wasserijen snel afgenomen

Water als reiniger
- vuilnisbak
- open riool, maar we konden schuren (schoonmaken, spoelen) met gebruikmaking van de verschillende sluizen (UNIEK!)

Hierna nam Gerard Overkamp, voorzitter van platform binnenstad en haar randen, ons mee naar de huidige en toekomstige functies van water: "Gouda sterk aan de IJssel".

Belangrijk speerpunten: Openen van de Havensluis en het Veerstalgebied

IJsselfront Veerstalgebied moet weer "venster aan de rivier" worden in plaats van "achterdeur van de stad", door o.a. ervoor te zorgen dat de schepen via de Havensluis de stad weer kunnen binnenvaren.

Waarom is profileren van Gouda als waterstad zo belangrijk?
- Gouda is uit water ontstaan
- Mooie intieme vaarwegen
- uniek stelsel van zeldzame sluizen
- veel verschillende waterpeilen
- natste stad in de natste provincie van Nederland

Wat zijn daarnaast de belangen van water ?
- droge voeten
- gezond water
- cultuur historie
- stadsschoon (maakt deel uit van beschermd stadsgezicht)
- toerisme (water trekt altijd toerisme aan)
- recreatie (dus inkomsten, toerist geeft gem. € 25,- per dag uit)
Voor Gouda zijn de belangrijke issues met water: toerisme, recreatie en stadseconomie. Belangrijk punt hierbij is dat je dan niet alleen moet kijken naar het naar binnen halen van wat extra schepen in Gouda, maar vooral ook naar het effect wat dat heeft op het aantal bezoekers die op die levendigheid en bedrijvigheid afkomen.
Helaas ontbreekt het op dit moment in Gouda aan financiële middelen om de Havensluis te openen, maar het onderwerp "water" zou in de eerste plaats meer focus moeten krijgen. Vanuit het huidige marketing beleid komt Gouda er m.b.t. het water er maar bekaaid van af, terwijl hier juist zulke grote kansen liggen!
Collega Gerard Schotanus zet zich als ambassadeur in ieder geval al jarenlang in voor meer aandacht voor dit onderwerp en als straks de dijkverbetering van start gaat ligt er een mooie kans om de Havensluis te laten openen. Als we dat gelijktijdig aanpakken kunnen er miljoenen worden bespaard.
Het is belangrijk dat Gouda haar "watervrees" laat varen en Gouda als Waterstad veel meer focus geeft, dat geeft het toerisme en daarmee ook de inkomsten een goede impuls.
Wellicht moet in navolging van Willem van Oranje, nu prins Willem Alexander ons een zetje geven...

maandag 5 maart 2012

In Gouda sta je voor paal!


Op zondagochtend gingen we na de kerkdienst in de St.-Janskerk naar de parkeerplaats op Klein Amerika en niets duidde erop dat deze rustige, wat grijze dag, tot enige commotie zou leiden.

Nadat we onze auto hadden gestart viel het ons echter op dat er helemaal geen beweging in de rij auto's bij de slagboom te bespeuren viel.
We zagen een ouder echtpaar wat onrustig heen en weer lopen bij de slagboom, maar deze bleef gesloten....

Na enige tijd besloot ik maar eens poolshoogte te gaan nemen en de bestuurder van de voorste auto bleek gewoon zijn kaartje in de automaat te hebben gestopt. Ik stelde voor het kaartje van de bestuurder van de automobilist van de auto erachter te gebruiken en dat de twee voorste auto's dan als een treintje in één keer door zouden rijden. Helaas bleek de automaat helemaal geen kaartje meer te accepteren, dus we zaten nu met een serieus probleem.
Maar goed we hebben natuurlijk nog de "informatie knop". Na die te hebben ingedrukt kregen we het volgende te horen: "even geduld a.u.b., u wordt doorgeschakeld".
Vervolgens allerlei piepjes, maar er gebeurde verder niets.
Ook bij een andere slagboom hetzelfde resultaat.Bij de betaalautomaat is ook een Informatieknop. Toen hebben we daar maar op de knop gedrukt.
Na wat piepjes volgde er een in gesprek toon.... Je hoorde nu een kakofonie van geluiden rond de uitgang van de parkeerplaats, maar de slagboom bleef dicht.....Daar iedereen toch wel graag naar huis wilde besloten we toen maar handmatig met een aantal mensen de boom open te doen en vast te houden totdat alle wachtende auto's er doorheen waren.

Al met al gaf dit niet bepaald een goed gevoel, maar we zullen het maar beschouwen als een incident.....hoewel, twee weken geleden ging het ook mis......
We zullen blijkbaar moeten accepteren dat je soms in je eigen stad voor (een gesloten) paal staat....

zaterdag 3 maart 2012

Gouda overstroomd door water


Op maandag 12 maart a.s. organiseert de ChristenUnie een boeiende thema avond over water!

Gouda is ontstaan op de kruising van de Hollandse IJssel en de Gouwe.
Hierdoor heeft het water altijd een belangrijke rol gespeeld. Gouda werd er groot door.
Vervoer over water was tot honderd jaar geleden het belangrijkste transportmiddel. En een belangrijke vaarroute voerde dwars door Gouda.

De schippers gebruikten de wachttijd bij de sluizen om in Gouda zaken te doen. Dat was goed voor de welvaart in de stad.

Ook nu nog is het water belangrijk voor Gouda. Het toerisme en de bedrijven kunnen profiteren van de unieke ligging en de uitstraling van de historische binnenstad van Gouda.

Op deze thema avond wil de ChristenUnie deze kansen met uw nader bekijken.

U bent van harte welkom op 12 maart 2012 om 20.00 uur in het Stadhuis op de Markt


PROGRAMMA


19.45 Inloop

20.00 Opening door Harro Janssen, voorzitter bestuur ChristenUnie Gouda

20.10 Nico Habermehl, historicus, over ‘het verleden’

20.30 Gerard Overkamp, voorzitter Platform Binnenstad, over ‘heden en toekomst’

20.50 Gerard Schotanus geeft een reactie vanuit de fractie

21.00 Discussie tussen de zaal en de inleiders

21.30 De inleiders debatteren onderling

22.00 Sluiting