woensdag 22 juli 2020

Buurt is overlast beu!


De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied van de Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat in de wijk Goverwelle. De bewoners zijn deze overlast beu en vanuit deze buurt is daarom in april een brief naar de burgemeester gestuurd.
Brief aan burgemeester
In die brief wordt aangegeven dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geregeld in deze buurt om de overlast te beperken: tijdelijk plaatsen van een camera, tijdens de ramadan een samenscholingsverbod, felle verlichting boven portieken en een tuintje op een hangplek.
De laatste maanden is de onrust echter weer toegenomen. Zowel overdag als in de avond en ook tot ver in de nacht is het hier en ontmoetingsplek geworden van groepen mannen. Het is een komen en gaan van mensen met auto’s een scooters. Ze blokkeren vaak de weg, hangen bij elkaar door het raampje heen. Ze zijn luidruchtig, wat vooral in de avond en nacht storend is. 
Racen en drugs
Het plein lijkt soms ook op een racecircuit, zo hard wordt er volgens de bewoners gereden. En ze komen vaak, vooral in de avond, met meerdere auto’s om vervolgens met elkaar te gaan hangen. Vermoedelijk wordt er ook drugs verhandeld.
Ook minimaal één bewoner van de Fokuswoningen heeft last van deze mannen, omdat ze zich pal bij de woning ophouden waardoor de verzorgenden zich ongemakkelijk voelen en het niet fijn vinden om naar deze locatie te moeten gaan.Afval
De plekken waar de mannen zich gedurende de dag ophouden zijn duidelijk gemarkeerd door het afval dat daar wordt achtergelaten. Dit bezorgt de bewoners nog eens extra overlast.
Politie
De bewoners geven aan vaak met de politie te hebben gebeld en gesproken te hebben met medewerkers van handhaving en de gemeente. De bewoners hebben van de politie vernomen dat deze locatie op de derde plaats van overlast gevende locaties binnen Gouda bekend staat. 
De politie heeft gevraagd om zo veel mogelijk te bellen bij overlast, zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 
Overeenkomstig dat verzoek bellen de bewoners dan ook. Elke keer als ze bellen, komt de politie (na enige tijd) langs, maar dan zijn de mannen al verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mensen op de uitkijk staan, want ze zijn er vlak voordat politie of handhaving komt allemaal verdwenen. 
Verstopt
Het is overdag voorgekomen dat er diverse mannen achter de auto’s verstopt zaten, zo wordt in de brief gemeld. Niet veel later reeds de politie door de straat, maar die hebben toen waarschijnlijk gedacht dat alles rustig was.
Situatie in juli
Sinds de brief in april is verstuurd hebben de briefschrijvers niets meer gehoord vanuit het college van B&W en is de overlast niet verminderd.
Rondom woningen en in brandgangen hangen nog steeds groepen mannen die (geluids)overlast veroorzaken en rotzooi achterlaten.
Camera en samenscholingsverbod
Naar aanleiding van deze vervelende situatie heeft de fractie van de ChristenUnie contact gelegd met bewoners en besloten om vragen te stellen aan het college. Naar onze mening moet de overlast worden aangepakt. Dit kan waarschijnlijk het meest eenvoudig door het (tijdelijk) weer plaatsen van een camera, maar waarschijnlijk is ook een samenscholingsverbod nodig.
Vragen aan het college
Dit zijn de vragen die we hebben gestuurd:

  1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is?
  2. Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast?
  3. Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is?
  4. In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?

dinsdag 14 juli 2020

La Place sluit deuren in Gouda

Foto: Nico Boerboom

Vorige week liep ik door de binnenstad en toen viel het me op dat La Place niet geopend was, terwijl de horeca op de Markt weer op volle toeren draait. Er hing een briefje met de tekst: "La Place blijft tijdelijk gesloten op deze locatie". Op 13 juli komt vervolgens het bericht naar buiten dat La Place de deuren definitief sluit. Dit betekent dat er weer een pand leeg komt te staan in Gouda
Restaurantketen La Place sluit als gevolg van de coronacrisis ruim een kwart van zijn filialen. Daarmee staan 440 banen op de tocht. Van de 80 vestigingen in Nederland gaan er maar liefst 23 dicht. Daaronder zijn filialen langs snelwegen, maar ook in winkelcentra in binnensteden. In de regio Gouda gaat het om de vestigingen Den Haag Megastores, Gouda de Markt en Leiderdorp A4. De restaurantketen heeft een enorme knauw gekregen van de coronacrisis. 
In De Telegraaf zegt financieel topman Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo dat er geen ontslagen vallen, maar in een verklaring meldt het bedrijf "ernaar te streven" dat gedwongen ontslagen "zo veel mogelijk worden voorkomen”.Er is op de achtergrond de laatste maanden hard gewerkt aan een doorontwikkeling van de La Place-formule en in de tweede helft van dit jaar zullen ze een nieuwe generatie La Place lanceren. Dat concept is gebaseerd op het uitgangspunt “good food fast”. 

Leegstand in Gouda

De sluiting van La Place betekent dat er opnieuw een pand op Markt leeg komt te staan, terwijl er al flink wat leegstand is. 
Het college geeft in de jaarrekening over 2019 aan, dat in 2019 er in het winkelgebied hard is gewerkt aan het bestrijden van leegstand. “Leegstand ontsiert winkelgebieden”, zo schrijft ze, “en brengt de economische vitaliteit van winkelgebieden in gevaar.” 
De leegstand is gedaald van 8,8% naar 7,6%. Door middel van het accountmanagement werkt de gemeente eveneens hard om het ondernemersklimaat in de binnenstad te verbeteren. Om de binnenstad verder te versterken is de gemeente in 2019 gestart met een traject voor bredere samenwerking tussen alle partijen met binnenstad-belangen te komen. Het is de bedoeling om dit jaar dit Centrummanagement te realiseren. De nieuwe centrummanager is in ieder geval hiermee hard aan de slag.

Bank Goedewaagen na verbouwing in 1914. Uitgave B. Gompers, Gouda.
(Collectie Thea van Wordragen)

Pand met rijke historie

Eind 19e eeuw werd in dit pand Bank Goedewaagen gevestigd. In de loop van de jaren werd het pand drastisch verbouwd en uitgebreid.
Eind jaren ’30 van de vorige eeuw werd het voormalig café ‘De Harmonie’ aangekocht en tezamen met het oude bankgebouw afgebroken. Tot genoegen van veel Gouwenaars verdween hierbij het torentje. Men vond ‘dat het torentje niet harmonieerde met het terzijde staande monumentale Waaggebouw’. Na afbraak werd een heel nieuw bankgebouw gebouwd. De ingang is van Achter de Waag verplaatst naar de Markt.
De Amsterdamsche Bank nam in 1964 T. Goedewaagen & Zonen over. Later werd dit de AMRO Bank. Tot de komst van Radio Modern bleef het gebouw intact. In mei 2013 opende restaurant La Place zijn deuren in de ruimte die voorheen verhuurd werd aan IT’s Electronics. De gevelindeling is nu nog gedeeltelijk authentiek.*VVV verhuizen

De grote vraag is wat er nu met het pand gaat gebeuren. Het is een ruim pand met de mogelijkheid voor horeca. In ieder geval de benedenverdieping zou ook benut kunnen worden voor het VVV. Die zit nu weggestopt in de Waag en heeft wat mij betreft totaal geen uitstraling, zeker niet voor een stad als Gouda met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Door een pand op te schuiven kan het VVV een eigentijds en ruim interieur krijgen met de uitstraling die bij Gouda past. De bovenverdieping kan dan eventueel een andere bestemming krijgen. 
Maar wellicht zijn er andere mogelijkheden die ook aantrekkelijk zijn voor Gouda, zoals bijvoorbeeld een bekend modemerk als Zara. Die zou volgens mij ooit in het huidige pand van de ING Bank in de Wijdstraat komen, maar dat is toen niet doorgegaan.

We zullen de ontwikkelingen met belangstelling volgen.


donderdag 9 juli 2020

750e blog van Goudse WaakhondDit is mijn 750e blog! Toch wel een mijlpaal, zeker met het oog op Gouda 750 :-)
Het bloggen begon naar aanleiding van het bus incident in 2008 en heeft door het bijna wekelijks bloggen geleid tot deze mijlpaal in 2020. De verhalen op mijn blog worden breed in Gouda – en zelfs daarbuiten – gelezen. Er zijn inmiddels ruim 490.000 views.


Spugen spuugzat

Inzet van mijn blogs is om de lezers in heldere taal te informeren over het raadswerk en zo verbinding te maken met de inwoners van Gouda. 
Regelmatig wordt er op de blog – helaas vaak anoniem - of via de mail gereageerd en dat versterkt naar ik hoop de band met de inwoners en verlaagt de drempel naar de lokale politiek. 
Ik ben blij dat jullie als lezers aangeven dat door mijn blog de betrokkenheid bij de lokale politiek is toegenomen.

“Al 750 keer schreef Theo Krins een persoonlijke beschouwing via zijn politieke blog. Een bijzondere prestatie. Op deze wijze heeft hij niet alleen zijn achterban, maar ook iedere geïnteresseerde Gouwenaar inzicht in zijn visie op het reilen en zeilen in onze fascinerende stad. 
Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Ik zal je commentaren blijven volgen J“ 
(Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda)

Landelijk nieuws

Regelmatig haalt een blog door de vaak prikkelende titel en inhoud de media en soms werd het zelfs landelijk nieuws, zoals mijn blog over “Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda” en “Spugen spuugzat”. 
Tijdens de discussies over de nieuwe bestemming voor de PWA-kazerne was de blog zelfs een belangrijk communicatiemiddel tussen betrokken partijen. 

“Je bent raadslid dankzij het vertrouwen van kiezers. De beslissingen die je neemt, neem je dankzij het mandaat dat al die mensen jou toevertrouwden. Dat betekent dat je je steeds rekenschap moet geven van de keuzes die je hebt gemaakt. Als er één raadslid is die dat begrijpt en doet, dan ben jij dat, Theo. Van harte gefeliciteerd met je 750e blog en dat er nog vele mogen volgen! 
Want zo blijf je wie je bent: een echte volksvertegenwoordiger. 
En zegen op die plek als navolger van Jezus.” 

(Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie 2e Kamer)


Gouda 750

Bijzonder dat juist nu het aftellen van 750 dagen naar Gouda 750 is begonnen deze blog verschijnt. Het onderstreept in ieder geval - zij het ditmaal onbewust - dat ik me sterk verbonden voel met deze stad en daar de afgelopen jaren uiting aan heb willen geven.


Meest gelezen blogs sinds 2010
Reacties

Vooraf heb ik aan een aantal mensen gevraagd te reageren en ik heb heel wat reacties gehad. Veel dank daarvoor! Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder burgemeester Pieter Verhoeve en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, bedanken. De voormalige stadsdichters Ruud Broekhuizen en Pieter Stroop van Renen verrasten mij met een gedicht. Dank!

Ga ik nu stoppen met bloggen? Nee, ik ben van plan om in ieder geval door te gaan zolang ik raadslid ben, dus u kunt - als mij dat is gegeven - nog het een en ander van mij verwachten de komende tijd.

Geniet van de leuke reacties en leuk dat u lange of kortere tijd mijn blogs volgt en hopelijk ook blijft volgen!
Mocht u ook nog willen reageren - wat ik bijzonder waardeer - dan kunt u dat onderaan mijn blog doen en dan natuurlijk het liefst niet anoniem.... :-)


"Het Jawoord" door Ruud Broekhuizen

De voormalig stadsdichter vond aanvankelijk dat de politiek meer z'n best moest doen om de burger te bereiken. 
Maar die opvatting heeft hij bijgesteld toen hij via de ChristenUnie betrokken raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij schrok ervan hoe weinig mensen kwamen opdagen bij de avonden in die periode, terwijl het toch om belangrijke Goudse thema’s ging. 
De kloof tussen burgers en politici moet echt van twee kanten worden gedicht.
De politicus kan enorm z'n best doen om voeling te houden met wat er leeft in de maatschappij, maar de burger moet ook actief zijn om de politici te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. En daar is zo'n blog in zijn ogen een belangrijk middel bij. Maar reageer dan niet anoniem..!


Het Jawoord

Ik kan wel blijven zeuren
Dat jij me niet ziet staan
Je verder van mij afduwen
Tot ik je niet meer kan verstaan

Naar je roepen met een toeter
Dat je beloftes hebt gedaan
Die je niet bent nagekomen
En fout op fout hebt begaan

Ik kan na vier jaar wel zeggen
Het heeft allemaal geen zin
Ik kleur geen vakje meer rood
Ze stikken er maar in 

Maar mijn stem voor hem
Is een jawoord aan elkaar
Bij voor- en tegenspoed
Vinden we steun bij elkaar

En moeten we investeren
Zoals elk huwelijk behoeft
In geloof en interesse
Naar hoe de ander zich voelt

De kloof is eigenlijk niet meer
Dan desinteresse in elkaar
Dus laat je horen en laat je zien
En vooral, reageren maar

Maar liefste: niet anoniem

(Ruud Broekhuizen, juni 2020)“750 blogs! Een mijlpaal, Theo. Je blogs tonen je betrokkenheid bij Gouda en de Gouwenaren. De ene keer activistisch, de andere keer luchtig. Maar altijd uitgebreid en goed geïnformeerd.” (Marc de Beyerdirecteur Museum Gouda)

Wat een mijlpaal 750 blogs.
Meestal lees ik je blogs helemaal, een enkele keer als het onderwerp mij niet echt raakt, klik ik je mail weg om eerlijk te zijn (dat gebeurt niet vaak hoor).
Wat mij aanspreekt is het feit dat je zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek weet te vertalen naar iets waar je als burger het gevoel bij hebt, hier voel ik mij bij betrokken.
Zoals je ongetwijfeld weet ligt mijn aandachtsgebied met name bij statushouders/ vluchtelingen en ook bij jou merk ik concreet diezelfde interesse en compassie.
We weten elkaar dan ook te vinden als het hierom gaat. Daarnaast heb je een goede neus voor wat Gouda als stad te bieden heeft en je kan heel trefzeker de vinger op de zere plekken leggen. Met het nodige resultaat en dat is mooi.
Ga vooral zo door en ik zou zeggen op naar de duizendste!” (Heike Blok)

“Als trouw lezer van jouw blog Theo wil ik je van harte feliciteren met je 750e blog. We krijgen door jouw blog een mooi inkijkje in de Goudse politiek. Ook laat je ons delen in allerlei gebeurtenissen in Gouda. Je blog is soms kritisch, soms ontroerend, maar meestal heel actueel en met kennis van zaken geschreven. Van mij mogen er nog 750 blogs van jouw komen!” (Roelie Struijk)

“Dank voor je 750e blog. Het is voor mij een onmisbare en betrouwbare gids voor wat er speelt in Gouda. Goed leesbaar en genuanceerd en met een bewonderenswaardige continuïteit door de jaren heen. Wat mij betreft op naar de 1000!” (David Jan van Meeuwen, voorzitter ChristenUnie Gouda)

Gouda’s glorie, nooit een sleur.
(Foto: Marianka Peters)
met Theo Krins als chroniqeur.De zelfgedroomde journalist
typt vingers blauw, da’s onbetwist.
Een blog zo oud, Methusalem,
Koester steeds de eigen stem.”
(Pieter Stroop van Renen, voormalig stadsdichter)

“Wie schrijft die blijft…. scherp en houdt anderen scherp. Dat moet Theo hebben gedacht toen hij begon met bloggen. Inmiddels heeft hij 750 keer zijn lezers verrast en aan het denken gezet. De ene keer ben je het hartgrondig met hem eens en bij een volgende blog weer hopeloos oneens, maar wel aan het denken gezet. Dan komt er weer een prachtige fotoreportage van een mooi evenement in Gouda. Wat er in elk geval aan alle kanten van af spat is zijn betrokkenheid en liefde voor Gouda, voor de mensen, de historie, de panden, de politiek, de kerk, kortom voor deze prachtige stad. Van harte gefeliciteerd Theo, met je 750e blog. Dat er nog maar velen mogen volgen om ons aan het denken te zetten en scherp te houden.” (Irene Klein Haneveld)

"Met zijn blogs heeft Theo een mooie manier gevonden om zijn alledaagse ervaringen in de Goudse politiek te delen met zijn lezers. Hij schrijft toegankelijk, met het hart op de tong en dicht op de actualiteit. Dat maakt het iedere week weer een feestje om te lezen!" (Eelco Sneep)

“De blogs van Theo Krins zijn meestal raak en informerend. Theo is vrijwel overal bij en laat duidelijk zien wat er speelt in onze stad. Ook geeft Theo zijn mening over allerlei zaken. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn maar ze zijn wel duidelijk en je mag zelf uitmaken hoe je daar mee omgaat. Er zijn weleens discussies na sommigen blogs, maar Theo weet waar hij voor staat. Hij dringt zijn eigen visie niet op maar informeert duidelijk over zaken die spelen op welk gebied dan ook. Kortom: ik lees zijn blogs graag.” (Piet Streng)

Gefeliciteerd met je 750e blog! Ik heb veel waardering voor de manier waarop jij zoveel blogs schrijft. Het is tekenend voor jou als mens. Politiek is voor jou niet alleen een baan of een taak, maar ook een roeping die je passie heeft en die je invult met hart, geest en ziel. De problematiek in de binnenstad, de vluchtelingekinderen, de voedselbank en ook de nog steeds voortgaande jodenhaat zelfs in onze stad, ze raken jou en je neemt ons als inwoners daarin mee in je blogs. 
Je blogs zijn gefundeerd op feiten uit literatuur en onderzoek en je schrijft ze met passie en een streven naar recht voor alle inwoners van onze bijzondere stad.
Petje af voor zoveel kennis, input, inzet en passie als bestuurder van deze stad. Ik bid je Gods zegen toe als politicus en als mens, dat je nog veel mag betekenen in deze stad namens de Heer die je geschapen en geroepen heeft!  (Carin Hoogstraten, predikant)

“Gouda 750! Maar altijd is iemand sneller met tellen en vertellen. Geen wonder als je verstand van centen hebt. Theo is er zo eentje. Wat in de Raad gebeurt staat eerder op zijn blog dan in het raadsverslag. En dat is maar goed ook, want de Goudse media zijn akelig laks als het gaat om berichten van onze bestuurders en politici. 750 betekent dan ook continuïteit in de berichtgeving. En dat dat dan een CU-tintje heeft, kan je een goed Christen niet kwalijk nemen. Op naar de 1000!” (Ben van Bommel)

“750 blogs van Theo Krins, dat betekent zeker 750 x 30- 60 minuten vrij maken om te communiceren met Gouwenaars. Bij doorrekening betekent het 1 uur per week en dan 14 jaar lang. Het is knap dat je het al zoveel jaren volhoudt. Mooi als mensen reageren op de blog, die hen raakt. Terecht dat je daarop reageert, ook minder positieve reacties. Dat is ook de kracht van een blog. 
De inhoudelijke informatie is voor elke Gouwenaar van belang. Volgens mij zijn de blogs iets meer verschoven van jouw mening over een bepaald item naar meer informatie over een item en een korte reactie. Je verstaat de kunst er altijd mooie plaatjes bij te voegen. 
De blogs laten duidelijk zien wie jij bent Theo. Je bent geen onzichtbaar raadslid. Je staat voor de ChristenUnie. Dat is een compliment waard.
Deze manier van communiceren valt in deze tijd niet meer weg te denken. Toch -mijn mening - ben ik ervan overtuigd dat mondelinge communicatie met Gouwenaars zeker zo belangrijk is.
Ik weet niet of dit ook je laatste blog is? Ik zou zeggen ga er mee door tot het einde van je raadsperiode. Succes en nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal.” (Gerard Schotanus)

Passie met een knipoog:
In zijn blog van 7 november 2008 doet Theo melding van het feit dat hij die dag de leeftijd van 44 jaar heeft mogen bereiken. Een bijzonder getal - aldus Theo - omdat Barack Obama diezelfde week werd verkozen tot de 44e president van de Verenigde Staten. 

Theo Schrijft: Ik zal u niet vermoeien met de overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigen en een gevoel van nationale trots te bezorgen. In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen.


Wie Theo goed kent proeft zijn passie en humor en leest deze bewuste bijdrage met een knipoog. 
Dat het voor Theo een voorrecht is om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie in de Raad te mogen vertegenwoordigen, ‘steekt hij niet onder stoelen of banken’ . . . . . typisch Theo. ;-)

Blogs met pakkende onderwerpregels:
Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij is Theo een van de eerste raadsleden ooit, dat vanuit de Goudse politieke arena informatieve Blogs is gaan schrijven. Binnen no-time weet hij vanuit een (Raads)vergadering of willekeurige bijeenkomst gepassioneerd verslag te doen en/of op een scherpzinnige wijze de kern van een bepaald onderwerp te (k)raken. Een dergelijke bijdrage wordt dan voorafgegaan door een pakkende of prikkelende onderwerpregel. In mijn optiek is de lokale politiek hierdoor voor de Goudse burgers meer gaan leven, blijft de lezer periodiek geïnformeerd, worden politieke processen zoveel mogelijk gedeeld en standpunten vanuit de ChristenUnie uitgewisseld.

Waakhond van Gouda: 
Waar de boot de haven van West-Terschelling indraait, tref je op de kop van de haven het wachtlokaal ten behoeve van de schippersvereniging "Het Wakend Oog”.  Het diende om de vissers van het eiland bescherming te bieden als zij bij zuidelijke stormen hun drooggevallen schepen moesten bewaken. 
Theo omschrijft zichzelf graag als 'voorvechter en waakhond’' voor de stad Gouda. Met zijn 'wakend oog’ zet hij zich met gedrevenheid in om bepaalde onderwerpen en/of knelpunten aan de kaak te stellen en/of in een willekeurig dossier vragen beantwoord te krijgen. Dat dit nog wel eens in de nodige kritische (veelal anonieme) reacties resulteert op het 'politieke podium’ is evident.

Theo, van harte gefeliciteerd met jouw inmiddels 750e blog. Blijf dicht bij de kernwaarden van de ChristenUnie: de Vrede zoeken en recht doen. Blijf vooral jezelf, bewogen, dienstbaar en een wakend oog voor de stad Gouda. Ik zie jouw Blogs vanuit de Goudse politieke arena weer met interesse tegemoet. (Arjen Voogt)