donderdag 30 september 2010

Kabinet Wilders I


Vandaag kon ik dan eindelijk kennis nemen van het concept regeerakkoord van VVD en CDA.
Of moet ik spreken van het uitvoeringsprogramma van de PVV, dat gedoogsteun krijgt van CDA en VVD?
Er is in de media veel aandacht voor de paragrafen waarin de PVV zich prima zal herkennen, maar het akkoord bevat duidelijk veel meer en er zijn onderwerpen bij waar ik me, als ChristenUnie lid, prima in kan herkennen.

Opvallend is dat het akkoord heldere taal spreekt, maar niet altijd helder is over de uitvoering. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de hervormingen concreet moeten worden gerealiseerd.
Daarnaast komen de kwetsbare groepen er wel erg bekaaid van af. Kortom het is echt een liberaal akkoord.

Over de bezuinigingen heeft André Rouvoet zich helder uitgelaten: "De bezuinigmaatregelen zijn alles behalve solidair. Bedrijven en de hogere inkomens krijgen door de bezuinigingen niet zoveel voor hun kiezen als 65-plussers, gezinnen met kinderen, arbeidsgehandicapten en mensen met een klein inkomen. Deze mensen worden hard getroffen.”

Natuurlijk vind ik het als vertegenwoordiger van de ChristenUnie jammer dat de prioriteiten waarvoor onze partij zich de afgelopen kabinetsperiode hard maakte, onder andere op het terrein van medische ethiek, ontwikkelingssamenwerking en gezinsbeleid, in het conceptregeerakkoord zijn losgelaten.


Op het gebied van veiligheidsgebied en integratie- en vreemdelingenbeleid heeft Wilders duidelijk zijn invloed aangewend. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre alle drastische plannen kunnen worden uitgevoerd, omdat we ook te maken hebben met overeeenkomsten op het gebied van mensenrechten en internationale verdragen. Zorgwekkend is dat er (weer) een toon klinkt van ‘wij’ en ‘zij’.
Dat is de klok terug zetten, daar waar er o.a. in Gouda, juist veel energie is gestoken in het verbinden van mensen en bevolkingsgroepen.
Als het beleid wat genuanceerd wordt neergezet en vooral zich concentreerd op hen die echt niet willen, dan is het nog (deels) verdedigbaar.

Ik kan me wel vinden in de gedachte van de "strafdienstplicht":
Daarbij gaat het om "een zinvolle en effectieve aanpak van risico jongeren, waarbij wordt gezocht naar een combinatie van straf, verwijdering van de straat, uitvoering van opgedragen
werkzaamheden en heropvoeding vanuit het verblijf thuis en op school." Dit is geen nieuw idee, want Ruud Lubbers (CDA) heeft dit ooit al eens geopperd.

Andere zaken op het gebied van veiligheid waar ik me wel in kan vinden zijn:

- verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren
- zwaardere straffen stelt op geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere gezagsdragers.
- meer cameratoezicht

Bij de overheid moet drastisch worden bezuinigd en er moeten zelfs minder mensen in o.a. de Tweede en Eerste Kamer, colleges en in de raad. Dat is wel heel drastisch! Je kunt ook doorschieten in het streven naar beperking tot kerntaken.
Als het tevens de bedoeling is om steeds meer taken decentraal neer te leggen is er juist een sterke provinciale en lokale overheid nodig.

Maar goed, laten we het a.s. kabinet beoordelen op haar concrete daden.
Tevens ben benieuwd hoelang kikker Wilders in de emmer blijft.

Er moet in ieder geval snel geregeerd gaan worden, want er is veel werk te verrichten in politiek Den Haag.

maandag 27 september 2010

God prijzen in Gouda Oost


Gisteren was ik aanwezig bij een bijzonder evenement in de Vredeskerk in Gouda Oost: een internationaal feest, waarbij 200 (!) christenen vanuit allerlei culturen (Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa) aanwezig waren.
Het feest markeerde tevens de officiële start van de ICF (International Christian Fellowship) gemeente deze wijk.


Het gaat om een internationale groep mensen uit Gouda en omstreken die samen God zoeken en Hem willen eren en dienen. De groep bestaat uit zo’n 80 mensen en is heel divers van samenstelling en er is iedere zondagmiddag een samenkomst.

Het is mooi dat in deze wijk, waar zoveel culturen samenleven er nu wekelijkse samenkomsten worden gehouden, waarbij deze heel verschillende mensen elkaar ontmoeten. Zo draagt dit initiatief – naast het samen christen gemeente zijn - ook bij aan de integratie en het versterken van de saamhorigheid in deze wijk.
(groepsfoto: Henriette Heuvelman)

donderdag 23 september 2010

Raad worstelt met zichzelf en integriteit


Na een besloten vergadering over de integriteit van de burgemeester rond de aankoop van een woning in Elmina (Ghana) besloot een grote meerderheid dat een onderzoek naar "de schijn van belangenverstrengeling" rond die aankoop niet nodig is. Er werd een persbericht opgesteld en de zaak leek duidelijk.

De volgende dag ontstond er echter op forum Gouda en de weblog van collega Michel Klijmij een heftig dispuut over wat er gebeurd is op deze vergadering. Er zijn zware woorden tegen raadsleden onderling gebruikt, die later weer zijn bijgelegd, maar wat mij opviel, is dat de raad vooral met zichzelf is bezig geweest en enkelen vooral hun eigen opstelling en inbreng centraal stellen, terwijl het voor de lezers nog niet mogelijk is om zelf een evenwichtig beeld te vormen, daar het verslag nog moet worden gepubliceerd.

We moeten als raadsleden goed beseffen dat we vertegenwoordigers van de Goudse bevolking zijn en naar hen toe een voorbeeldfunctie hebben. De discussies en aantijgingen die nu via de "social media" worden gevoerd dragen niet bij aan een positieve beeldvorming naar de raad toe en geven een beeld van een verdeelde raad die met elkaar aan het "knokken" is en waarbij de burgemeester lijdend voorwerp is.

Jammer dat het allemaal zo loopt. Hilde Niezen (GL) heeft gelijk dat reacties beter hadden kunnen komen nadat het verslag over deze avond openbaar wordt, zodat iedereen zelf eerst een beeld kan vormen over wat er in totaliteit op deze avond is gezegd en hoe de vork in de steel zit.

Als er na de besloten vergadering enkel was opgeroepen om openbaar making van het verslag, was dat prima geweest. Die openbaarmaking komt er overigens nu ook, na een raadsbesluit hierover gisteravond. Maar er is veel meer - buiten die vergadering - gezegd en dat had niet gemoeten.

Gouda Positief had overigens veel ellende kunnen voorkomen door eerst een gesprek met de burgemeester aan te gaan. De burgemeester was (en is!) van harte bereid volledig inzage te geven, maar GoPo koos voor een andere weg.

Daarbij komt de partij niet met concrete, voor de raad toetsbare, feiten. We moesten volstaan met vage aanwijzingen en er werd verwacht dat we op basis daarvan een besluit zouden nemen.
Dat is m.i. niet de manier waarop je met integriteit binnen de politiek dient om te gaan.

Nu de rook is opgetrokken en ik het "slagveld" overzie moet ik concluderen dat er schade is aangericht, in de eerste plaats aan de burgemeester, maar daarnaast aan de raad en de onderlinge verstandhouding binnen de raad.

De tijd heelt alle wonden, maar de littekens zullen blijven.

woensdag 22 september 2010

Meerderheid Goudse raad wil geen onderzoek naar woning burgemeester


Een grote meerderheid van de raad reageerde afgelopen avond in een besloten raadsvergadering afwijzend op een voorstel van de fractie van Gouda Positief om een extern onderzoek in te stellen naar de schijn van belangenverstrengeling inzake de woning van burgemeester Wim Cornelis in Ghana. Gouda Positief stelde zo’n onderzoek voor. Een overgrote meerderheid van de Goudse raad (PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, G50+, SP, SGP en GBG) stelde dat er geen enkel belastend feit naar voren is gebracht dat zo’n onderzoek rechtvaardigt.

De meeste partijen gaven aan dat het Gouda Positief had gepast om eerst met de burgemeester te spreken alvorens deze zaak aanhangig te maken. Bovendien was de meerderheid van de raad van mening dat er geen feiten beschikbaar zijn die aanleiding geven voor een onderzoek.
De fractie van Gouda Positief was voor een onafhankelijk onderzoek, Trots op Nederland pleitte voor een vooronderzoek.

De burgemeester is voornemens na afloop van zijn burgemeestersloopbaan zich een groot deel van het jaar in Ghana te gaan vestigen. In verband met zijn aanstaande pensioen in 2013 heeft de burgemeester een woning gebouwd in Elmina, Ghana om zich daar bezig te houden met ontwikkelingsprojecten. Hij heeft daar nooit een geheim van gemaakt. De burgemeester informeerde zowel de fractievoorzitters als de Commissaris van de Koningin. Ook in de pers heeft de burgemeester hierover openheid van zaken gegeven. De meerderheid van de raad is de burgemeester erkentelijk voor zijn openheid in deze privé-zaak.

Bron: http://tinyurl.com/38fkwyf
Inmiddels heeft burgemeester Cornelis ook zelf gereageerd: http://bit.ly/cloj86

vrijdag 17 september 2010

Gevecht over een "postzegel" (groenonderhoud deel 6)


Aan de Uiterwaardseweg, aan de rand van de wijk Goverwelle, liggen enkele sportvelden en helemaal links ligt een Rugbyveld. Dit veld is enige tijd geleden uitgebreid, waarbij aan de linker zijde een stuk grasveld bij het veld is gevoegd (overigens ook aan de andere zijde is dat gebeurd) en verder is er later een nog een plek voor Beachvolleybal aangelegd.

De bewoners vinden het (terecht) jammer dat er een leuk stuk gras, dat werd gebruikt voor voetballen en picknicken voor een deel is verdwenen, maar wat veel vervelender is: op die plek is na aanpassig van het veld en de aanleg voor plek voor beachvolleybal, allerlei puin gestort, waardoor het veld een "steenachtige plaats" werd.

Op aandringen van van bewoners is vervolgens een rand langs het veld aangepakt, maar de rest (vooral onder de bomen) bleef zoals het was. Gevolg daarvan is dat Cyclus weigert het niet aangepakte stuk te maaien, aangezien de messen daar stuk gaan op die stenen en ongelijke ondergrond. Er is nu een verwilderd stuk groen ontstaan, waar niemand meer plezier aan beleeft, behalve eventueel een hond...

Het vreemde is daarbij ook nog eens dat een meter langs het sportveld enige tijd geleden het aangepakte stuk is gemaaid, maar de rest van het groen niet en daar weer naast ligt dus een verwaarloosd stuk grond.

Passanten maken cynische opmerkingen over dit stuk "groen" en een enkeling heeft zich al langere tijd ingezet om dit veld op te laten knappen en vervolgens goed te laten bijhouden.

Diverse instanties zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie en wat mij wel heel duidelijk is geworden bij dit kleine veldje ("postzegel") is dat er geen merkbare regie is om dit op te lossen en er dikwijls naar anderen wordt verwezen.

Ten aanzien van (groen)onderhoud blijkt opnieuw dat er veel beter omgegaan moet worden met communicatie, regie en het daadwerkelijk nakomen van toezeggingen.
Leuk veldje voor kinderen en ouders is nu een verwaarloosd stuk grond
De stenen zijn langzamerhand overwoekerd, maar hier en daar nog te zien
Hier is goed te zien dat in de zomer maar een smalle strook groen is gemaaid

zaterdag 11 september 2010

Open Monumentendag in Gouda / "No mosque here"Nadat ik gisteravond al een voorproefje had gehad van de Open Monumentendag, heb ik vanmiddag met mijn jongste zoon opnieuw genoten van de historische panden in Gouda. Ieder jaar opnieuw verbaas ik me over de prachtige monumenten in onze stad.

Het was overigens een dag met meerdere gezichten, omdat we op deze dag ook stilstaan bij de aanslag op het World Trade Center in New York. De politieke toespraak van Geert Wilders vertroebelde de herinnering wel wat, maar zijn woorden vielen gelukkig mee. Het is te hopen dat de komende jaren niet zullen worden gedomineerd door polarisatie. We zullen in ons land mét elkaar, zonder uitsluiting van welke godsdienst of groep ook, moeten werken aan een leefbare samenleving. Het is te hopen dat in mogelijk rechts kabinet hier voldoende aandacht voor is.
In ieder geval heeft Herman Tjeenk Willink voldoende vertrouwen in een rechts kabinet om de koningin te adviseren groen licht te geven voor het doorgaan met de vorming van dat kabinet o.l.v. Opstelten.

Hieronder een foto impressie

De waag met kaasmuseum

Bakkerij Van den Berg - Lange Groenendaal 32

Deze machine maak 2.500 stroopwafel per uur!

Naaierstraat - straat van ambachten

Turfmarkt

Spiegeltent - Turfmarkt 51

Woonhuis - Lage Gouwe 140
Prachtig pand met in 2002 ontdekte kelder

Gouwekerk - Hoge Gouwe 39 -41

woensdag 8 september 2010

Radicaal bezuinigen biedt perspectiefVandaag is er in de raad een informatieve bijeenkomst over de bezuinigingen. Op voorstel van de Auditcommissie is afgesproken dat de vragen van Trots op Nederland (subsidie verantwoording) en Gouda Positief (transparantie van de stukken) op een aparte, informatieve, bijeenkomst aan de orde komen.
Deze avond zal ongetwijfeld nuttige informatie opleveren, maar ik ben minstens zo nieuwsgierig hoeveel we als stad gekort gaan worden op de uitkering van het gemeentefonds. Dat bepaalt namelijk vooral hoeveel we uiteindelijk moeten gaan bezuinigen.
Nu stond daarover in het nieuwste nummer van Binnenlands Bestuur een interessant verhaal: er zou een vertrouwelijke notitie zijn, waarin staat dat er ruim 10 miljard bezuinigd kan worden op dit fonds, uitgaande van de gemeenten met de laagste kosten.
Tien miljard bezuinigen op het gemeentefonds komt neer op een halvering van dat fonds. In de vertrouwelijke rekennotitie is deze halvering als meest vergaande bezuinigingsvariant genoemd. De notitie vormde de basis waarop de commissie- Kalden het kabinet dit voorjaar voorstelde het gemeentefonds – op basis van de minst ingrijpende berekening -met 1,7 miljard euro te korten. De commissie nam voor deze berekening de uitgaven van de ‘goedkoopste’ 214 gemeenten als norm.
In de meest ‘zuinige’ variant dalen de netto-uitgaven van gemeenten met 10,6 miljard euro. Uitvoering van taken op het gebied van maatschappelijke zorg, bevolkingszaken, werk en inkomen blijven volgens die notitie dan toch op een aanvaardbaar niveau. Gemeenten hadden overigens vorig jaar zo’n 22 miljard euro aan feitelijke uitgaven begroot.!
In de vertrouwelijke analyse wordt de denkbare omvang van de gemeentelijke algemene middelen berekend met de zogeheten ‘laagste kosten’-methode. Deze methode is al eerder toegepast voor de provincies en dat heeft geleid tot een structurele korting van 300 miljoen.
Bij de ‘laagste kosten’-methode wordt de omvang van de middelen die minimaal noodzakelijk zijn om de gemeentelijke taken uit te voeren afgeleid van een groep gemeenten met de laagste kosten. Die gelden dan als best practises.

Allerzuinigste
De onderliggende notitie laat zien dat er door Den Haag meer te bezuinigen is als wordt uitgegaan van meer uitgavenclusters en van een meer selecte groep van ‘goedkoopste’ gemeenten. Wordt gekeken naar wat 10 procent van de ‘allerzuinigste’ gemeenten uitgeven op elf afzonderlijke uitgavenclusters, dan leidt dat tot een fors lagere normomvang per cluster van de algemene middelen. Dat leidt dan tot een besparingsmogelijkheid van maar liefst 10,6 miljard euro op het totale gemeentefonds: dat is 48 procent lager dan het feitelijke uitgavenniveau van 22,2 miljard euro in 2009.
Het onderzoek plaatst – terecht - enkele kanttekeningen. Uitgaan van een zeer kleine groep van gemeenten kan een vertekend beeld geven, omdat dan sprake kan zijn van ‘eigen beleid om in de ene beleidssector weinig inspanningen te verrichten en op andere veel. De eerste sector komt dan in beeld als ‘de zuinige’, terwijl de hogere uitgaven voor de tweede buiten beeld blijven. Verder kan een te kleine groep ertoe leiden dat de uitkomst wordt bepaald door incidentele uitschieters bij enkele gemeenten.

Wel biedt dit onderzoek aantrekkelijke aanknopingspunten voor Gouda. Het lijkt me goed als er nog eens heel kritisch naar alle kosten wordt gekeken. Dat zou bijvoorbeeld door de methode van zero based budgettering kunnen. Collega Arjan Versteeg (SGP) attendeerde mij onlangs op deze mogelijkheid.
Zero based budgeting houdt in dat voor iedere periode een budget vanaf nul wordt opgesteld gebaseerd op de geplande activiteiten voor die periode.
Deze methode levert in sommige steden miljoenen aan bezuinigingen op, waarbij je stuurt op dat wat echt nodig is.
Voordelen zijn verder:
  1. Efficiënte toewijzing van middelen, aangezien het is gebaseerd op de behoeften en de voordelen .
  2. Detecteert opgeblazen begrotingen.
  3. Nuttig voor service afdelingen waar beheersing van kosten vaak lastig is.
  4. Verhoogt de motivatie van het personeel door het verlenen van meer initiatief en verantwoordelijkheid in de besluitvorming .
  5. Bevordert de communicatie en coördinatie binnen de organisatie.
  6. Identificeert en elimineert verspillende en verouderde operaties.
  7. Identificeert mogelijkheden voor outsourcing.
  8. Mogelijkheid om missie en relatie tot de algemene doelstellingen te identificeren en in te vullen
Op dit moment wordt in de interne organisatie van de gemeente Gouda nagegaan in hoeverre deze methode al dan niet haalbaar is en of het echt iets oplevert. Wordt vervolgd!

zaterdag 4 september 2010

Praat met hangjongeren


Roanne van Voorst, journalist en antropologe, heeft een interessant boek ("Jullie zijn anders als ons") geschreven over hangjongeren.

Zij geeft terecht aan dat in het debat rond integratie vooral over (Nederlands Marokkaanse) hangjongeren wordt gesproken, maar heel weinig met hen.
We hebben daarnaast ook een stereotiep beeld van hen: een Marokkaanse jongen die zijn capuchon over zijn ogen trekt en die ’Rot op!’ zegt.
Veel belangrijker is echter om te weten waarom hij rondhangt, overlast veroorzaakt en niet naar school gaat.

Daarnaast worden er heel veel rapporten geschreven over integratie, die overigens volgens haar aangeven dat het helemaal niet zo slecht gaat met de integratie in Nederland. Het schijnt echter gewoon drie generaties te duren voordat mensen volledig zijn geïntegreerd, de taal goed spreken en de achterstanden hebben ingehaald.
Op een gegeven moment besloot Roanne die hoofdrolspelers in zelf op te gaan zoeken. Ze voerde gesprekken met ze, ging met ze mee naar bijvoorbeeld hun school en probeerde zo meer te weten te komen over hun leefwereld.
Ze heeft zich overigens in diverse groepen minderheden verdiept, zoals Marokkanen, Turken, Antillianen, maar ook Chinezen en Polen.
Wat haar daarbij opviel is dat het met de Molukkers niet goed gaat: de derde generatie doet het slechter dan hun ouders. Ze zijn erg boos en hebben een anti-Nederlands sentiment. Ze waarschuwt dat dit met de Marokkanen ook kan gaan gebeuren.
Naar haar beleving is het belangrijk dat het integratiebeleid minder een ad-hoc karakter krijgt en moet loskomen van de focus op de cultuurlijn.
In Trouw staat dit citaat van de schrijfster: "We zitten veel te veel op die cultuurlijn, de gedachte dat hun geloof of hun culturele achtergrond de oorzaak is van het probleemgedrag en dat het agressieve gedrag nu eenmaal in hun cultuur zit gebakken. De oplossingen op cultuurgebied, zoals het houden van buurtbarbecues, lijken mij niet goed. Die subsidies zijn weggegooid geld. Ik denk dat die jongeren veel meer geholpen zijn met ouderwets sociaal-economisch beleid, gericht op onderwijs en arbeidsmarkt. Heel unsexy, maar wel effectief."
Ook het volgende citaat in Trouw is het vermelden waard: "Wat me bij dat onderzoek opviel was dat onze eisen per groep zo verschillend zijn. Chinezen vinden we nog steeds exotisch en enig. We vinden het prima dat zij zo geïsoleerd leven. Ik sprak een lesbisch meisje van Chinese afkomst en die heeft exact dezelfde problemen als een homo-Marokkaan. Crimineel zijn ze ook. Zij doen aan mensenhandel, maar daar hebben we geen last van, dus dat geeft niet. In Amsterdam staan soms op straatborden ook Chinese tekens: vinden we prachtig. Zet op zo’n bord een straatnaam in Arabische tekens en Wilders heeft er weer een paar zetels bij."
In Gouda pakken we de problematiek aan door een persoonsgerichte aanpak en vinden we het o.a. erg belangrijk dat de jongeren naar school gaan. De gezinsmanager heeft daar bij overlast gezinnen ook goed oog voor.
Roanne van Voorst geeft echter wel stof tot nadenken, zowel voor de landelijke als de plaatselijke politiek.