woensdag 24 november 2021

Ondernemers balen van kwaliteit bestrating in binnenstad van Gouda


Lange Tiendeweg


BAM is al sinds mei 2021 bezig in de binnenstad met het vervangen van de gasleidingen. De oorspronkelijke planning is inmiddels iets uitgelopen.Het werk gaat trager dan verwacht, vanwege de complexe omgeving en moeilijke en volle ondergrond. Ondanks dat het werk traag gaat, zijn Stedin en BAM wel tevreden over het verloop.

De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd en er wordt van alles aan gedaan om de overlast voor de ondernemers en bezoekers van de binnenstad te beperken.

BAM is inmiddels bezig in de Zeugstraat. De grote werkzaamheden op Lange Tiendeweg zijn afgerond. De komende periode voert BAM hier nog wel kleine werkzaamheden aan de huisaansluitingen uit. 

Bestrating

De ondernemers van de Lange- en Korte Tiendeweg, Zeugstraat en Wilhelminastraat (Tiendekwartier) maken zich echter wel ernstige zorgen over de bestrating.

Er wordt door ondernemers, klanten en toeristen regelmatig geklaagd over hoe het gebied er nu uitziet qua bestrating nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Mede in het kader van Gouda750 in 2022 is deze situatie niet wenselijk.

Winkeliersvereniging Tiendekwartier en de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) hebben daarom een brief naar het college van B&W gestuurd met het dringende verzoek om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór de viering van Gouda750, het gebied opnieuw te bestraten.

We zijn benieuwd naar de reactie van het college! 

woensdag 17 november 2021

Innovatieve communicatie voor binnenstadondernemers in Gouda


Als bestuur van de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) zijn we trots op de introductie op 17 november jl. van Chainels door de gemeente Gouda in samenwerking met de SBG. 

Met Chainels hebben de binnenstadondernemers nu een belangrijk communicatiemiddel om in de Goudse binnenstad elkaar te informeren en met elkaar te communiceren.


De ondernemers kunnen elkaar nu op een efficiënte manier Informeren over het laatste nieuws en bijvoorbeeld evenementen. Chainels kan bij bijvoorbeeld ook worden ingezet voor enquetes en mededelingen.


De diverse branches in de binnenstad hebben ook hun eigen omgeving op Chainels:Ontstaan van Chainels


Chainels is de eerste internationale business-to-business netwerksite en werd geïntroduceerd in New York op 1 november 2011. De Nederlandse lancering vond plaats op de TU Delft op 11 november 2011. Chainels heeft unieke eigenschappen ten opzichte van social networks als LinkedIn, Twitter en Facebook. Bij die social networks staat de persoon centraal. Bij CHAINels staat het bedrijf, de organisatie of het merk centraal in alle communicatie. Bedrijven, bedrijfsonderdelen en organisaties vormen op deze manier een digitaal en professioneel bedrijfsnetwerk.

Waarom Chainels?


Veel bedrijven hebben geen beleid over hoe social media ingezet kan worden voor bedrijfsdoeleinden. Communicatie via social media vindt meestal plaats op persoonlijke titel. Bovendien zijn social media netwerken met name geschikt voor de business-to-consumer markt. 


Communicatie vanuit een bedrijfsbelang is professioneler en gericht op business-to-business. Daarom is in 2011 het initiatief genomen om wereldwijd een professioneel business medianetwerk te lanceren, waarin de belangen van bedrijven centraal staan en de communicatie vanuit het bedrijfsbelang plaatsvindt en niet op persoonlijke titel. 


Chainels kan gebruikt worden om zakelijk contact te onderhouden met relevante relaties. Met Chainels worden bedrijfsnetwerken- en ketens opgezet en kunnen ook worden uitgebreid, waardoor suboptimale sociale netwerken voor zakelijk gebruik overbodig worden.

zaterdag 13 november 2021

Sinterklaas geeft Gouda een bijzonder cadeau!


Het was nog even spannend. Maar na een jaar zonder intocht, verwelkomde Gouda Sinterklaas in 2021 weer met een intocht. Wat een feest! Vandaag zette Sinterklaas met zijn Pieten weer voet aan Goudse wal. Daarna was er de feestelijke tocht door de Goudse binnenstad die eindigde bij het stadhuis op de Markt.

Burgemeester Pieter Verhoeve genoot ook van het feest


De coronaregels 
Vanwege het coronavirus riepen Sinterklaas en zijn helpers bezoekers op om zich zoveel mogelijk te spreiden over de route. Ook tijdens de intocht werden de toeschouwers daarop werden gewezen. In de praktijk lukte dit niet helemaal, maar wat hebben jong en oud genoten.

Dit jaar waren er trouwens geen handjes van de Sint, maar boksen voor ieder kind. Het snoepgoed was vanwege de hygiëne verpakt. Ook ging de stoet wat sneller door de stad dan normaal om te voorkomen dat mensen lang ergens zouden blijven staan. 

Cadeau voor Gouda

Dat de Sint weer naar Gouda kwam, was op zichzelf al een feest, maar niet alleen de Sint viert zijn verjaardag. Gouda viert het komende jaar zijn 750e verjaardag!

Sinterklaas en allerlei Goudse organisatie gaven als  cadeau een speciale kinderlied met de titel ‘Geef Gouda Door’ voor de 750e verjaardag van de stad Gouda. Komend feestjaar is dit lied op allerlei plekken in Gouda te horen. Luister en kijk hier even mee. Zo'n leuke uitvoering van het lied!

In het lied zitten allerlei verwijzingen naar Gouda, zoals natuurlijk de kaas en stroopwafels, maar ook de veengronden en de Gouwe. Samen met de Brede School Gouda, Museum Gouda en Mirakel Musicaltheater hebben talloze vrijwilligers afgelopen weken gezongen, gedanst en geholpen bij het maken en opnemen van het lied. Het fonds Gouda750 heeft een financiële bijdrage geleverd. 

Gouda750 vlag

Maar de Sint bracht nog wat mee: de Gouda750-jubileumvlag die uit een reusachtig groot pakket tevoorschijn kwam. Wat een prachtige vlag. De vlag wapperde al snel aan de achtergevel van het stadhuis. Ook een voorgevel werd een expemplaar gehangen, die prachtig wapperde boven drie andere vlaggen.

Laat  de viering van Gouda750 maar beginnen! Ik zie ernaar uit!
dinsdag 9 november 2021

Plateelsofa bij de Turfmarkt overgedragen aan de gemeente Gouda


In Gouda staan diverse SocialSofa's. Het gaat daarbij om een betonnen bank in de openbare ruimte, die door vrijwilligers wordt bekleed met mozaïekkunst. In Gouda zijn er de ‘RegentenSofa’ aan het Regentesseplantsoen, de ‘DiversiteitsSofa’ aan het Erasmusplein en de ‘PlateelSofa’ bij de Turfmarkt. Deze laatste sofa verwijst naar het Gouds Plateel. 


Waarom een sofa bij de Turfmarkt?

Een groep bewoners wil het centrum van Gouda mooier en gezelliger maken. Bij de kruising van de Kleiweg en de Turfmarkt passeren veel winkelende mensen. Daarom is hier ook een sofa geplaatst.

De opvallende kleuren en motieven (vormgeving is van Marlinda Weijers) van de PlateelSofa maken voorbijgangers nieuwsgierig en nodigen uit om erop te gaan zitten en elkaar te ontmoeten. De Sofa fungeert ook als ‘landmark’, een plek waarvan veel foto’s worden gemaakt. 

We starten met heerlijk gebak en koffie van Flossy

Irene voert het woord als organisator van deze bijeenkomst

Bewoners en SOG 

De CentrumSofa is een project van samenwerking van bewoners (Bewonersplatform Binnenstad) en ondernemers (Samenwerkende Ondernemers Verenigingen Gouda SOG) in de binnenstad. De SOG is inmiddels opgegaan in de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda).

Overhandiging van de cheque van de Rabobank
Wethouder Thierry van Vugt en ontwerpster Marlina Weijers op de PlateelSofa

Overdracht aan gemeente Gouda


De PlateelSofa staat er inmiddels al weer even, maar er moest nog een officiële overdracht van de sofa aan de gemeente Gouda plaatsvinden.
Vorige week heeft dat plaatsgevonden tijdens een feestelijk moment.

De betrokken bewoners, vormgever Marlinda Weijers, wethouder Thierry van Vugt en vertegenwoordigers van de (toenmalige) SOG: Irene Kleine Haneveld en Mia Schaap waren bij dit moment aanwezig. Zelf was ik hier als voorzitter van de SOG/SBG ook bij aanwezig.


Irene en de wethouder gaven terecht aan dat dit een prachtig project is geweest, waarbij vrijwilligers heel veel uren zich hebben ingezet voor een geweldig mooie sofa.  Ook veel waarderende woorden voor ontwerpster Marlinda Weijers. Het is een bijzonder fraai ontwerp. Misschien wel de mooiste SocialSofa die er ooit is ontworpen.

Marlinda kreeg symbolisch nog een cheque uitgereikt van de Rabobank. Dit was een symbolisch gebaar om te onderstrepen dat deze bank ook een bijdrage heeft geleverd aan deze sofa.

Alle mozaïekers kregen uit mijn handen (met dank aan Irene) een oorkonde met de officiële Goudse Kaaskanjer rozet aangeboden namens de SOG/SBG.

De Plateelsofa is nu eigendom van de gemeente Gouda, maar blijft natuurlijk van ons allemaal! Elke dag opnieuw kan jong en oud, Gouwenaar, dagjesmens of toerist genieten op deze prachtige sofa!

Nieuwe binnenstadclub moet Gouda's centrum (nog) beter op de kaart zetten
AD, 3 november 2021
 

woensdag 3 november 2021

SBG is de nieuwe binnenstadorganisatie in Gouda

Samen vooruit!


Vandaag is een historische dag in Gouda! Er is een nieuwe brede binnenstadorganisatie voor de ondernemers opgericht. Ik heb het voorrecht om hiervan voorzitter te mogen zijn.                                    Foto: Astrid den Haan

SOG


Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw opereerden de verschillende ondernemersverenigingen in de Goudse binnenstad onafhankelijk van elkaar en was er vooral oog voor de eigen straat of winkelgebied en veel minder voor de binnenstad als geheel. 

 

Daarom is in 1991, nu dus bijna 30 jaar geleden, een koepelorganisatie voor deze ondernemersverenigingen opgericht met het doel om gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk te staan voor de Goudse binnenstad als geheel. De toen bestaande zeven verschillende ondernemersverenigingen sloten zich aan bij de nieuwe koepel die in het spraakgebruik de S.O.G. werd genoemd. En daarmee werd het hele kernwinkelgebied georganiseerd.

 

Vanuit de SOG en het Doe Platform zijn de afgelopen jaren vervolgens talloze activiteiten georganiseerd met als doel om de binnenstad aantrekkelijk te laten zijn voor de bezoekers, winkeliers en uiteraard de eigen bewoners. Mede door deze inzet is Gouda destijds Beste Binnenstad geworden, is de kop van de Kleiweg aangepakt, zijn er lampenkampen in de winterperiode gekomen, zijn er Sinterklaas activiteiten georganiseerd, is er het Paasontbijt ontstaan, is er sinds 2014 jaarlijks de verkiezing van een kinderburgemeester enz. enz.

 

In de SOG is vooral de retail sector en de horeca vertegenwoordigd. Daarnaast werd vanuit de SOG op allerlei manieren manier gezocht naar samenwerking met andere branches.


Platform Binnenstad Gouda

 

In 2020 ontstond er een nieuw initiatief, Platform Binnenstad Gouda, waarbij diverse branches en de SOG met elkaar in gesprek gingen om de samenwerking in de binnenstad te versterken. Tevens werd gesproken over een overlegtafel met de gemeente.

 

Het bestuur van de SOG heeft vervolgens aan mij, als nieuwe voorzitter sinds 1 augustus dit jaar, gevraagd om een strategische heroriëntatie voor de SOG uit te voeren en een voorstel te doen hoe er een toekomstbestendige organisatie voor de binnenstad kan worden vormgegeven.

 

Inzet daarbij was dat dat er breed wordt samengewerkt in de binnenstad en er geen versnippering optreedt, wat door de verschillende initiatieven in de binnenstad, wel dreigde te ontstaan.SBG - Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda

 

Vervolgens zijn er diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende branches in de binnenstad en dat heeft nu geleid tot de oprichting van een nieuwe brede binnenstadorganisatie: SBG.


In deze organisatie zijn allerlei branches uit de binnenstad van Gouda vertegenwoordigd met als doel de onderlinge samenwerking én de samenwerking met de gemeente Gouda te stimuleren. 


De SOG gaat op in deze nieuwe organisatie en de initiatieven rond Platform Binnenstad en een centrumtafel met de gemeente zijn ook stopgezet.


                                    Toast met wethouder Thierry van Vugt / foto: deGouda.nl

Structuur SBG
De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende branches/ sectoren in de binnenstad:

·      Detailhandel

o   Groot Filiaalbedrijf (Bianca van Dam, ICI Paris)

o   Detailhandel en ambulante handel (Arjan Versteeg, Woonhuys)

·      Horeca en evenementen (Lennart van Gastel, voorzitter KHN Gouda, Relais & Châteaux Weeshuis)

·      Vastgoed (Maurits Kortleven – White House Development)

·      Cultuur (Willem van  den Broek – Garenspinnerij)

·      Bedrijven (Rob van Willigen, ABN AMRO en voorzitter Stationsgebied)

 

Het secretariaat zal worden ingevuld door Mariette van Eijk (Flossy)

 

De Centrummanager Hans van Aalst is adviseur van SBG en uitvoerend verantwoordelijk voor de binnenstad. De centrummanager voert zijn werkzaamheden uit in samenwerking met de SBG en de gemeente Gouda.


                                   Bestuur SBG Gouda met wethouder van Vugt / Foto: deGouda.nl                          

Ambities

 

SBG zet zich in voor een ondernemende en vitale binnenstad die economisch optimaal functioneert en waar het prettig is om te ondernemen, te winkelen, te wonen, te werken en recreatief te verblijven. 

 

SBG ondersteunt (georganiseerde) ondernemers, doet aan promotie en marketing, zorgt voor feestverlichting en bloembakken en neemt initiatieven die leiden tot verbetering van de openbare ruimte, het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. 

 

Hierbij werkt SBG samen met andere organisaties en SBG overlegt tenminste vier keer per jaar met de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt. Zo zijn we op dit moment al in gesprek over de Economische Agenda en de Omgevingsvisie.

 

Het bestuur van de SBG is ervan overtuigd dat door deze nieuwe binnenstadorganisatie de binnenstad van Gouda nog beter op de kaart wordt gezet. 

 

Door goede onderlinge samenwerking, korte lijnen en doordat er nu één organisatie is namens de binnenstadondernemers, zal de vitaliteit en de kwaliteit van binnenstad naar onze overtuiging een extra impuls krijgen.