woensdag 22 september 2021

Achter de Waag wordt aangepakt!

                                Kijk via deze link: https://vimeo.com/593123622

Achter de Waag is een versteende plek. In het verleden is er wel eens tijdelijk een fietsenstalling geweest. Het wordt nu af en toe deels voor opslag gebruikt en het is vooral een wat verloren plek, terwijl het fraaie locatie in de binnenstad is, zo direct achter de Markt en grenzend aan de Zeugstraat, waar leuke winkels zijn gevestigd en een gracht loopt.


Groener en mooier

De gemeente wil het plein nu groener en mooier maken. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken de gemeente verder dan alleen maar ‘vergroenen’. Ze bekijkt ook de randen van het plein. Samen met partners is een visie opgesteld waarin de toekomst van Achter de Waag is beschreven.

Water en groen zijn belangrijk in deze visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein. In de visie die de gemeente met partners heeft gemaakt, is rekening gehouden met de verschillende belangen. In deze video wordt de visie uitgelegd.Vreemde enquête 

Het mooie van deze locatie is dat er een goede mix mogelijk is tussen groen, water en verblijf. Het is daarom jammer dat in de enquete op de website van de gemeente Gouda je een voorkeur moet aangeven, gebaseerd op een keuze tussen groen, water en ruimte voor ontmoeting. Het gaat juist om een goede mix van deze drie en die keuze kan je nu net niet maken...

Daarnaast kan je de enquete (mits je de geschiedenis van je browser wist) meerdere malen invullen. Dus echt een betrouwbare uitslag krijg je niet...


Meer groen in de binnenstad is noodzakelijk. Water verbinden in de binnenstad is een langgekoesterde wens en een gezellig verblijf komt de binnenstad ten goede. Dit kan al door een paar leuke bankjes.

Ik ga ervan uit dat de enquete een handvat is en dat de uitslag niet doorslaggevend zal zijn. En dat er straks een fraaie nieuwe plek in de binnenstad bijkomt met water, groen en ruimte voor ontmoeting!

donderdag 16 september 2021

Ik sla mijn vleugels uitVorige week heb ik afscheid genomen van de ChristenUnie leden. Echt afscheid nemen was het natuurlijk niet, omdat ik gewoon lid blijf. Maar ik ben geen raadslid meer en dat was de reden dat het bestuur een prachtige afscheidsavond voor me had georganiseerd. 


Ik ben dankbaar voor de vele warme woorden en de leuke kado's die ik op die avond heb mogen ontvangen en het doet me goed dat er zo'n hechte band met de achterban is.

SOG

Inmiddels ben ik al weer zo'n 1,5 maand aan de slag als voorzitter van de SOG en dat geeft weer nieuwe energie en nieuw enthousiasme. Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor de belangen van de ondernemers in de binnenstad.

Het is fijn om te mogen ervaren dat het klikt met het bestuur van de SOG en de ondernemers in de binnenstad. En dat ik overal positief word ontvangen. Ik zie ernaar uit om met de ondernemers er iets moois van te gaan maken, want Gouda is een fantastische stad!


Sla je vleugels maar uit

Bij mijn afscheid kreeg ik van wethouder Corine Dijkstra een prachtig gedicht mee en ik wil die graag met jullie delen:

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

Ja, we weten het 

het voelt  kaal

het voelt geplukt

het voelt licht

het voelt zwaar

het voelt bevrijd

het voelt ontmanteld

het voelt vervuld.


Hoe verder je vliegt hoe beter je je politieke nest ziet

Afstanden verscherpen 

Je zie jezelf terug in de spiegelingen van de IJssel.

Soms een duif die vrede bracht, soms een havik (alleen als het nodig was)

Soms een mus vertrouwend en levend bij de dag, soms een ooievaar die leven bracht in een doodgetrapte discussie. 

We zien je gaan en zien steeds scherper, wat we eigenlijk al wisten:

Het is een paradijsvogel

Vlieg uit, maar niet te ver.

En neem nog steeds de stad op je rug en een foto van de fractie in je verenkleed. 

 

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

het voelt  kaal, geplukt, licht en zwaar

het voelt bevrijd, ontmanteld

het voelt vervuld. 

 

Hoop op de Heer, krijg nieuwe kracht

Sla je vleugels uit als een adelaar

je zal lopen maar niet moe worden 

Je zal rennen en vliegen maar niet uitgeput raken.

 

zaterdag 11 september 2021

Doe mee aan belangrijk onderzoek voor de binnenstad van Gouda!


Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om regelmatig onderzoek naar koopgedrag te doen. Daarom zijn de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant in september gestart met een groot onderzoek naar het koopgedrag van de inwoners, het koopstromenonderzoek. Ook de gemeente Gouda doet mee aan het onderzoek.

Het onderzoek laat zien waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkellocaties. 

Met deze informatie kan Gouda de winkelgebieden verbeteren zodat deze nog beter voldoen aan de wensen van de Gouwenaars. 
Deelname aan het onderzoek is daarom erg belangrijk! 


Deelnemers gezocht

Vanaf 6 september krijgen een aantal inwoners uit Gouda een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig gekozen.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kan je ook mee doen via deze link:

Als je meedoet, maak je kans op 1 van de 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,-.

Meer informatie
Lees meer over dit onderzoek via: website van het Koopstromenonderzoek 2021.

donderdag 2 september 2021

Hoezee op GOUDasfalt


Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd. Deze dag was de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief komt van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken. 

Na het overlijden van Koning Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. Koningin Wilhelmina en haar familie waren overigens niet aanwezig bij de festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinderen werd. Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.

                                    Oranjereceptie op het terrein van GOUDasfalt


31 augustus 2021

Omdat het in 2020 en 2021 niet mogelijk was om op Koningsdag met o.a. de gedecoreerden een toast uit te brengen op de koning, heeft burgemeester Pieter Verhoeve een alternatief bedacht.
De Goudse inwoners die in 2020 en 2021 zijn gedecoreerd werden op 31 augustus jl. uitgenodigd bij de Theaterbakkerheij op GOUDasfalt om een toast uit te brengen op het koningshuis.
Iedereen die een lintje heeft gehad werd ook nog even in het zonnetje gezet en er was mooie muziek van Pip Alblas.
Dank voor dit leuke initiatief!GOUDasfalt
 
Zelf vond ik het bijzonder dat deze bijeenkomst plaatsvond op het terrein van GOUDasfalt. Eén van de feiten waar ik na ruim 14 jaar raadslidmaatschap met veel plezier op terugzie, is dat middels een motie die ik namens de ChristenUnie in 2015 heb ingediend, dit initiatief mogelijk werd gemaakt, nadat aanvankelijk een voorstel van het college was weggestemd.

Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moest worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.

In de motie werd  opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.
Begin 2016 heeft een raadsmeerderheid de gunning aan GOUDasfalt gesteund en al die jaren ben ik de ontwikkelingen op dit terrein blijven volgen. Ik heb veel bewondering voor de inzet van de vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de ontwikkeling van deze locatie en ook in staat zijn om aan de financiële verplichtingen voor de gebruik van dit terrein aan de gemeente te voldoen. Een burgerinitiatief dat voor velen een inspiratiebron is.