vrijdag 31 mei 2019

Glasvezelaanbieders belagen Gouda

Meerdere aanbieders dingen naar de gunst van de Gouwenaars
In Gouda wordt in een aantal wijken de komende tijd glasvezel aangelegd en dat is een mooie ontwikkeling. Tienduizenden woningen krijgen de komende jaren glasvezel, waardoor er (hopelijk) een einde komt aan de soms zeer matige internet snelheid. 

Verspilling

Dit goede nieuws zou op zichzelf niet veel aandacht krijgen, ware het niet dat het proces in Gouda weer heel apart gaat.
Caiway en Rekam dingen namelijk afzonderlijk naar de gunst van de inwoners van Gouda en gaan zelfstandig glasvezel aanleggen, wat betekent dat - zonder goede afspraken - de bestrating twee keer open zal moeten. Daarnaast lijkt deze keuze ook verspilling van geld en materialen.Rekam heeft in Gouda reeds zo'n 10.000 glasvezelaansluitingen en wil dit netwerk nu gaan uitbreiden over heel Gouda. Dat doet ze in samenwerking met KPN onder de naam "Glasdraad". Voordeel van deze aanpak is meerdere providers worden gefaciliteerd en inwoners in veel gevallen bij hun bestaande provider kunnen blijven en daardoor geen ander mailadres nodig hebben.

Agressief

De andere aanbieder in Gouda, Caiway, besloot om een andere weg in te slaan en is onder de naam "gavoorglasvezel.nl" een samenwerking aangegaan met Online.nl, Kliksafe en Delta. Voor veel bewoners betekent dit dat ze moeten overstappen naar een andere provider als ze met dit initiatief in zee willen gaan.

De verschillende aanbieders willen heel graag hun aantal aansluitingen uitbreiden. Daarom worden we de laatste weken bestookt met allerlei informatie. Ik vind de campagne vanuit met name het consortium waarin Caiway zit, behoorlijk agressief.Vragen aan college

Samen met D66 hebben we het college naar aanleiding van deze ontwikkelingen een aantal vragen voorgelegd, die onlangs zijn beantwoord:
 1. "Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in Gouda gaan aanleggen?"
  Het college ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken bij de aanleg van glasvezel of andere netwerken in de ondergrond van Gouda.

 2. "In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend zijnde aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken?"
  Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de aanbiedende partijen gevoerd om te bekijken of deze gelijktijdig hun glasvezelnetwerken kunnen aanleggen.

 3. "Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar gebruikers verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam zegt een open netwerk aan te leggen?"
  Het aanleggen van telecommunicatienetwerken is een commerciële activiteit. Het college vindt dat deze afweging ligt bij het betreffende bedrijf. Dit is ook geen nieuwe situatie en speelt ook reeds in de huidige situatie met coax en koper.

 4. "In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers te bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden (open netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat het eerst beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van provider hoeven te wisselen."
  Zoals aangegeven in vraag 2 spant het college zich in om de overlast in de stad zoveel mogelijk te beperken door het stimuleren van samenwerking. Het college is een groot voorstander van elk gezamenlijk initiatief. Echter, het college kan hetgeen u vraagt niet afdwingen.  De beantwoording is voor onze fractie voor een deel bevredigend. We zijn benieuwd of er inderdaad enige vorm van samenwerking tot stand kan worden gebracht, want tot op heden hebben we er niets van gemerkt.
  Daarnaast blijven we het vreemd vinden dat er allerlei bedrijven los van elkaar glasvezel kunnen gaan aanleggen, terwijl dit technisch niet nodig is. Deze mogelijkheid van verspilling gaan we landelijk aankaarten.

  Positief

  Maar goed, laat ik positief afsluiten. Als alle beloften worden waargemaakt beschikken binnen afzienbare termijn de meeste huishoudens in Gouda over glasvezel en dat is iets om blij over te zijn.

vrijdag 24 mei 2019

Autobranden teisteren Gouda


Gouda wordt sinds enkele weken geteisterd door autobranden. Sinds de nacht van 2 op 3 mei, waarin twee auto's in brand werden gestoken, staat de teller inmiddels op 23 (per 28 mei). 
Zoveel branden in zo'n korte tijd is zorgelijk. 
De branden hebben onder de inwoners geleid tot onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan hun eigen auto.
De gemeente en politie doen er daarom van alles aan om de dader(s) op te pakken en een eind te maken aan deze autobranden.

Politie en Buurtwacht

De politie heeft versterking gekregen voor extra toezicht op straat. Daarnaast vormen in de wijk Korte Akkeren bewoners een buurtwacht. Zij lopen 's nachts door de wijk om de boel in de gaten te doen en als er een verdachte situatie is melden ze dat direct aan de politie.

Pyromaan actief?

Wanneer er in zo'n korte tijd zoveel branden zijn, wordt er al snel gedacht aan een pyromaan die in Gouda actief is. Dat kan inderdaad zo zijn, maar het kan ook gaan om een groep jongeren die de politie en brandweer aan het uitdagen is.

Preventief fouilleren

Omdat de autobranden blijven voortduren zet de gemeente een extra middel in: preventief fouilleren in de risicogebieden.
Het gaat dan om gebieden in de wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem, Plaswijck, Bloemendaal en Goverwelle (zie kaartje).
Preventief fouilleren is in deze gebieden dagelijks toegestaan tussen 22.30 uur en 04.00 uur de volgende ochtend. Het besluit is geldig tot woensdag 29 mei 2019 04.00 uur.
De politie zal dan vooral controleren op voorwerpen die redelijkerwijs zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden te stichten, zoals bijvoorbeeld brandbare en brandversnellende vloeistoffen, brandlonten, aanmaakblokjes, lucifers en gasaanstekers.

Het is te hopen dat door deze extra maatregel de dader(s snel gevonden wordt/worden. Want de impact van de autobranden op de bewoners in onze stad is groot!Politiebericht 23 mei 2019


De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. 

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

zaterdag 11 mei 2019

Strijd tegen campers?De campers in Gouda houden de bewoners en de lokale politiek al enige tijd bezig. Op Klein Amerika zijn officieel 30 camper standplaatsen, maar het kwam vorig jaar regelmatig voor dat er tot wel 90 campers daar stonden geparkeerd. De ChristenUnie vraagt hier al een enige tijd aandacht voor. Bij een aantal mensen leeft nu het beeld dat wij niet blij zijn met de campertoeristen en we tevreden zullen zijn met de huidige maatregelen. Dit beeld wil ik graag wat nuanceren.

Handhaven

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat regels moeten worden gehandhaafd. Als we met elkaar afspreken dat er 30 campers op Klein Amerika (op officiële standplaatsen!) 's-nachts geparkeerd mogen blijven, dan moeten we niet toleren dat er soms wel 3x zoveel campers op Klein Amerika staan.
Om het probleem op te lossen dient het college ofwel het aantal standplaatsen te verhogen op Klein Amerika, hiervan is de ChristenUnie geen voorstander, dan wel dient er te worden gehandhaafd.

Sinds 4 april heeft het college ervoor gezorgd dat er extra borden zijn neergezet op Klein Amerika waarop duidelijk staat vermeld dat er een parkeerverbod voor campers geldt tussen 22.00 en 6.00 uur. Bij overtreding wordt een boete van € 195,- opgelegd.
Op drukke momenten wordt door verkeersregelaars en kaasmeisjes geattendeerd op deze nieuwe regels.

De situatie is nu voor campers in ieder geval helder en de tijd zal leren of er nu ook inderdaad in de nachtelijke uren niet meer dan 30 campers op Klein Amerika staan.


Welkom

Campertoeristen zijn dus van harte welkom in Gouda. Overdag is er volop gelegenheid om op parkeerplaatsen rond het centrum te parkeren en voor een beperkt aantal campers bestaat dus de mogelijkheid om te kunnen overnachten. 

Buiten Gouda zijn er diverse campings waar ook de mogelijkheid bestaat om te overnachten. Als er geschikte locaties zijn aan de rand van Gouda waar particulieren of ondernemers parkeerkeerfaciliteiten willen gaan aanbieden, dan kunnen ze uiteraard daarvoor een verzoek indienen. Wellicht zijn er nog (beperkte) mogelijkheden in (het centrum van) Gouda, maar we moeten van onze parkeerplaatsen geen campings gaan maken en ook goed oog blijven houden voor mogelijke overlast voor omwonenden.


Tarief

De tarieven voor campers zijn laag. Op Klein Amerika hoef je voor 24 uur parkeren maar € 8,- te betalen en daarmee is deze locatie een concurrent t.o.v. campings.
Wij hebben daarom een pleidooi gevoerd om voor campers een aangepast tarief te gaan hanteren van bijvoorbeeld € 16,- per 24 uur.

Volgens de gemeente Gouda is zo'n aangepast tarief specifiek voor campers niet mogelijk:
"Het beheer van de parkeerterreinen en daarmee ook de camperplaatsen maakt deel uit van de gemeentelijke parkeerexploitatie. Er kan geen ander tarief voor parkerende campers worden gehanteerd aangezien deze bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijwel altijd geregistreerd staan als personenvoertuig en het een algemeen parkeerterrein met een voor ieder zelfde parkeersector betreft.

Op de locatie waar de 30 campers kunnen overnachten kunnen ook auto’s parkeren. Door dit gemengde gebruik wordt de parkeercapaciteit optimaal benut. Een apart tarief instellen voor overnachtende campers vergt forse aanvullende investeringen ten behoeve van het beheer van deze plaatsen en het in rekening brengen van de kosten."

Een oplossing die zou kunnen volgens de gemeente Gouda is het huidige tarief voor 24 uur te veranderen in een dagtarief die geldt tot 0.00 uur. Een overnachting kost dan het dubbele tarief. Feit blijft dan wel dat de campers die alleen overdag komen voor heel weinig geld daar staan en meerdere plekken per camper in beslag nemen. Wat de ChristenUnie betreft moet daar nog eens goed naar gekeken worden, aangezien in het buitenland er soms wel aangepaste tarieven gelden.

Onlangs heb ik daarom de vraag over gedifferentieerde tarieven nogmaals gesteld en toen kwam er een stuk genuanceerder antwoord:

"Het betreft een parkeerterrein waarop zowel campers als auto’s en touringcars (gemengd) kunnen parkeren. Het differentiëren in tarieven vereist de permanente aanwezigheid van personeel die per voertuig aangepaste tarieven in rekening moet brengen en alle voertuigen hierop handhaaft. De meerkosten hiervan wegen niet op tegen het hanteren van hogere tarieven voor andere voertuigen dan auto’s."

Het komt er dus op neer dat er een praktische oplossing moet worden gevonden :-)


Handhaving en overlast

Omdat de campers meerdere parkeerplaatsen in beslag nemen en soms ook op plekken staan waar ze helemaal niet mogen parkeren, was ik benieuwd naar de handhaving. Opvallend is namelijk het antwoord van het college dat ik jaar kreeg en nu opnieuw ontving: "Campers die hinderlijk dan wel gevaarlijk geparkeerd staan worden gehandhaafd, net als andere voertuigen."
Het gaat er dus niet zozeer om of ze juist of onjuist geparkeerd staan, maar het gaat  om een hinderlijke of   gevaarlijke situatie. Heel bijzonder...

Tenslotte

We blijven de ontwikkelingen rond de campers volgen, waarbij we de campertoeristen van harte welkom heten in onze mooie stad Gouda, maar de overnachtingsmogelijkheden willen beperken. Ook zullen we blijven proberen om te tarieven voor het parkeren van campers te laten aanpassen.

zaterdag 4 mei 2019

Strijden voor mijn vrijheid


Eén keer vaker 
Eén keer vaker kijken,
naar de foto aan de muur, 
van mijn opa in het uniform, 
strijdend voor mijn vrijheid, 
ging hij dwars door het vuur. 


Eén keer vaker strijden, 
dan dat je werkelijk kon, 
strijdend tot aan het einde, 
omdat je met opgeven
de oorlog niet won.


 Eén keer vaker liefhebben,
hen die ons zijn ontgaan,
opdat de herinnering blijft leven, 
opdat we niet vergeten 
wat zij voor ons hebben gedaan. 


Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd,
die zelfs in het heden,
in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 


Eén keer vaker...
(Maureen de Witte)
Ook dit jaar heb ik weer de dodenherdenking in Gouda bijgewoond. 
Eerst ben ik naar de herdenking bij het Metaarheerhuis geweest. 
De herdenking is daar kort, maar heel indrukwekkend. Vooral het voorlezen van 2 x 12 namen van omgekomen joodse inwoners van Gouda raakt me.

Daarna sloten we aan bij de stille tocht die was begonnen bij de Oude Begraafplaats en gingen we richting de Markt. 
Onderweg werden kransen gelegd bij de poort van de voormalige Joodse Begraafplaats in het Raoul Wallenbergplantsoen.

Op de markt was de officiële dodenherdenking met muziek, toespraak en kranslegging.
Klein schoonheidsfoutje was dat de 2 minuten stilte begon voor 20.00 uur, waardoor het carillon van de St.-Janskerk deze stilte verbrak. 
Metaheerhuis 


Stolpersteine
Stille tocht 

Op de voorgrond de Goudse veteranen