zaterdag 31 december 2011

Oud en Nieuw


Het jaar 2011 is bijna ten einde. Het was een roerig jaar met hoogte en dieptepunten, maar voor mezelf overheerst uiteindelijk als ik aan Gouda denk vooral een positief beeld.

Er zijn heel wat mooie momenten geweest in onze stad, waarbij vooral the Passion een geweldig mooi evenement was, dat Gouda echt op de kaart heeft gezet en nog steeds toeristen naar Gouda trekt.

Als ik de mensen om me heen hoor en meemaak dan merk ik dat velen het negatieve beeld van Gouda echt zat zijn en er hard aan trekken om Gouda vooral positief op de kaart te zetten en dat heeft in 2011 duidelijk haar vruchten afgeworpen.

Laten we deze lijn in 2012 met elkaar doorzetten, want Gouda = Goud!

Ik wens u een gezellige en veilige jaarwisseling toe en een voorspoedig 2012

U kunt het jaar dan gelijk goed beginnen door op zaterdag 14 januari naar het nieuwjaarsfeest van de gemeenteraad in het Stadhuis te komen van 14.00 - 17.00 uur.

Het belooft gezellig en inspirerend te worden. Graag tot ziens dus op 14 januari!

woensdag 28 december 2011

Beestenboel in een politiek jasje


Onlangs schreef ik een blog over de hondenbelasting en het feit dat er van de geëinde gelden in 2011 maar weinig is besteed om het de hondenbezitter wat gemakkelijker te maken. Nu is daar op zichzelf niet zoveel mis mee, mits er in Gouda maar voldoende bakken staan om de uitwerpselen in te kunnen deponeren en daar lijkt het (soms?) mis te gaan in Gouda.
In de eerste plaats omdat niet iedereen beseft dat je iedere afvalbak mag gebruiken (er komen nu waarschijnlijk stikkers op de bakken) en aan de andere kant wordt aangegeven dat op bepaalde plekken een bak node wordt gemist.

Het lijkt me goed als u mij aangeeft als er ergens zo´n bak gewenst is. Dan maak ik daarvan een overzicht en vervolgens zal ik de wethouder verzoeken daar ook bakken te plaatsen.
Daarnaast is het natuurlijk een blamage dat er in 2011 maar twee boetes zijn uitgedeeld, terwijl de overlast van hondenpoep in de top 3 van ergernissen staat. Regelgeving zonder handhaving maakt die regelgeving niet geloofwaardig. Als het met de pakkans te maken heeft, moeten de boetes maar flink omhoog, maar ik denk dat als bij de overlastplekken in burger wordt gesurveilleerd dat de medewerkers van stadstoezicht overuren moeten maken om de boetes te verwerken…
Een trouwe lezer van mijn blogs, Ben van Bommel, heeft in verband met bovenstaande, een prikkelende bijdrage geschreven met als titel`de hond, de baas en de bestuurder` en ik laat u graag meelezen:
"Met een partij voor de dieren is de beestenboel met een politiek jasje aangekleed. De burger heeft nu ook iets te zeggen over hoe wij met dieren omgaan. De weg van mens ethiek naar dier politiek is aangelegd. Gelovigen, vegetariërs, arbeidslustigen en buitenlui kunnen van hartelust de afweging maken tussen economisch nut en uitbuiting. Dat wil zeggen op landelijk niveau. Voor het economisch onnuttige troeteldier hond zijn we aangewezen op een gemeentelijke verordening.
We moeten ons noodgedwongen bezig houden met deze regels bij gebrek aan beleid. Dat leidt tot twee opmerkelijke constateringen:
  1. De burger doet niet wat de overheid oplegt en
  2. De overheid faciliteert niet of onvoldoende.
U heeft allang begrepen dat het om hondenpoep gaat. Bah, vinden wij. De pup vindt dat niet, want die moet leren dat poep verboden is; de teef met een nest consumeert uit zorg de uitkomsten van een goede maaltijd van haar kinderen. Honden lijken niet zo kieskeurig als mensen, terwijl zij toch veel meer en beter ruiken. Zij maken zich geen zorgen over de smaak van gemeste kistkalveren of gecastreerde biggen en de geur van eendenpoep of ingekuild gras. Wij wel. Hoewel mensen hun partners voornamelijk kiezen op basis van geur (vandaar al die verhullende luchtjes) vinden wij poep vies. Dat komt vooral tot uiting als we het aan onze schoen vinden. Wij stinken erin. Hondenpoep scoort hoog in de burgerlijke ergernis.


DE HOND EN DE BESTUURDER
Je zou toch zeggen dat een gemeentelijke overheid fantastisch zou scoren als wat aan die ergernis kan worden gedaan. Immers, democratie is er voor de burger en de burger maakt de democratie. U hoort de overheidbediende al praten: ’Ja maar we doen ook al veel. We hebben uitlaatplaatsen voor honden en eh…o ja, een gemeentelijke verordening; daarin staat dat je de hond aan de lijn moet houden, een schepje moet kunnen tonen, enne …..hondenbelasting.’
Dat zijn niet van die maatregelen waarmee je de poepbergjes opruimt, dienaar van het beleid. Die belasting wordt niet besteed aan uitlaatplekken. Dat schepje kun je ongestraft in je binnenzak houden. En de regel de hond aan te lijnen is gebaseerd op een ervaring van eeuwen terug toen hongerige half verwilderde honden ons Gouwenaars in de kuiten beten. Blijven over de uitlaatplaatsen. Te vies, te nat en te poeperig om te lopen; niet, weinig en ongaarne door de dienaren schoongemaakt. ‘Maar beste burger’, vervolgt de regelleider, ‘er staat ook geschreven dat de eigenaar faeces van zijn dierbaar huisdier moet opruimen.’ Oei, nu zwijgt de burger en sluipt spreekwoordelijk met de staart tussen de benen af. De verantwoordelijkheid voor uitwerpselen werpt hij ver van zich. Het eerste teken van de burgerlijke ongehoorzaamheid biedt zich aan. De enkeling die met de riem in de ene en het volle poepzakje in de andere door de stad banjert is nog nauwelijks op de beveiligingscamera’s gesignaleerd. Wij creëren een nieuw stadsbeeld van hondenbezitters aan het lijntje, al balancerend met een bruin geladen schepje langs de singels.

DE BESTUURDER EN DE BAAS

Wij burgerbaasjes voeren de regels – zogenaamd onbekend - niet uit. Misschien is hier niet sprake van regelweerstand of onwil; misschien is hier sprake van onmacht. Want wie met het zakje vol ontlasting van zijn gedomesticeerde wolf van weleer door de Goudse dreven waart, zoekt hopeloos en tevergeefs de plaats waar het buideltje drek kan worden gedeponeerd.
In New York, Praag, Madrid, Giethoorn en Oldemarkt staan bakken voor hondenpoep. In Gouda staat niets. Wie in New York wat laat liggen krijgt een prent van de parkwachter. Wie in Madrid een hoopje vergeet wordt attent gemaakt door een opzichter. In Praag is geen hondendrol te vinden. In Haarlem moet je hard zoeken. Maar in Giethoorn en Oldemarkt kan de daar aanwezige toerist uit Gouda ongestraft zijn hond laten kakken. In arren moede sluiten winkelcentra hun automatische deuren en verbieden onze vroede vaderen viervoeters de toegang rond de kerk in ons centrum.
Wie gemeentelijke verordeningen via de stadsomroeper of een stadsblad uitvaardigt, zal moeten werken aan controle. Een regel zonder handhaving is geen regel maar een goed doel.
En regelmaker, wees bescheiden. Begin niet groter dan je bent.

Een stadsverordening voor 70.000 mensen heeft geen kracht als die niet door burgers wordt gedragen. Begin eens met een deel. Een wijk, een deel van een wijk. Je zult al moeite genoeg hebben een zevende of zelfs een twintigste van de bevolking te bereiken en een plek te vinden waar honden zonder gevaar voor verkeer kunnen loslopen. En zorg dan voor hondenbakken, maak van vieze uitlaatplekken veilige plaatsen voor honden en handhaaf de opruimplicht.

Als de overheid de burger met de stront laat zitten, heeft de burger schijt aan de regels van de overheid.

vrijdag 23 december 2011

In 2012 zijn alle problemen voorbij!


Naar aanleiding van diverse klachten en opmerkingen uit de Goudse samenleving ben ik namens fractie van de ChristenUnie nagegaan in hoeverre er iets structureel mis is bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) of dat er sprake is van een aantal incidenten.
Nadat dit initiatief naar buiten kwam via mijn weblog, het AD en de Goudse Post, zijn er nog een flink aantal reacties bij gekomen en dat heeft ertoe geresulteerd er na een Groenboek en een Witboek, nu ook een Paarsboek is gemaakt.

Alles overziend heeft de BSGR in 2011 geen slechte start gemaakt, maar er kan nog wel een tandje bij. De ChristenUnie trekt een aantal conclusies en doet ook concrete aanbevelingen:

Conclusies

1. De BSGR is onder grote druk in 2011 van start gegaan met het versturen van aanslagen, terwijl de organisatie er feitelijk nog niet geheel klaar voor was. Dat heeft geresulteerd in het later versturen van een deel van de aanslagen.
Het was door gemaakte afspraken wenselijk om in 2011 direct van start te gaan, maar achteraf gezien was het beter geweest om een jaar langer als aanloop periode te nemen. Dat had beslist tot minder fouten en “frustraties” geleid, zowel bij de belastingbetalers als de interne organisatie.

2. De door de ChristenUnie gesignaleerde fouten en onvrede wordt door de directie van BSGR herkend en onderkend, maar hebben volgens BSGR veelal te maken de zeer korte implementatie periode. Lopende bezwaarschriften zijn op dit moment echter nog altijd niet allemaal opgelost. Hiervoor zijn momenteel externe krachten ingezet.

3. De gemeenten en het waterschap hadden naar onze mening destijds de bestanden moeten aanleveren die geschoond zijn. Nu heeft de BSGR de bestaande vervuiling zelf moet oplossen en extra kosten moeten maken. Principe dat de vervuiler betaalt is hier helaas niet gehanteerd en had waarschijnlijk een hoop tijdbesparing opgeleverd en ook de aanloopkosten kunnen verlagen.

4. Het was voor burgers (tot aan de zomer) incidenteel niet mogelijk om via de portal bezwaarschriften in te dienen en er is traag gereageerd (ook voor wat betreft ontvangst bevestigingen) op binnengekomen klachten en vragen / opmerkingen. Daarnaast bleek dat gedurende een bepaalde periode het voor BSGR niet mogelijk was om de bezwaarschriften uit de portal in te lezen.

5. Het is jammer dat de BSGR begin 2011 niet ervoor heeft gekozen om actiever te communiceren richting haar klanten welke zaken (zoals digitaal bezwaar maken en vertraging bij kwijtscheldingen) nog niet (geheel) op orde waren/zijn, waardoor er onbegrip heerst(e) en in diverse gevallen mensen blijven klagen over een zelfde zaak. Het openen van een speciaal telefoonnummer was een goede (tijdelijke) oplossing geweest.

6. De belastingbetalers hebben last gehad van de overgang naar Leiden en hadden bij klachten of vragen een excuus brief moeten ontvangen. Het was ook beter geweest als Gouda, net als de andere gemeentes, een brief aan de bewoners had verstuurd over de overgang van de belastingtaken naar BSGR. Dat had in ieder geval geleid tot meer duidelijkheid.

7. Opvallend is dat diverse mensen, uitsluitend in Gouda overigens, herhaaldelijk om een aanslag hebben moeten vragen (omdat ze die niet ontvangen hebben) en die ofwel nog altijd niet hebben ontvangen ofwel een kopie (!). Wellicht heeft dit (deels) te maken met bezorgproblemen bij Post.NL.
Aanbevelingen
Kwaliteit dienstverlening

1. Het is van belang dat er SLA’s worden gehanteerd met de BSGR over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent onder andere een eis op het debiteurensaldo (goed inningspercentage is van belang en het uitgangspunt is dat het goede resultaat van Gouda behouden zou blijven), alsmede op de terechte bezwaarschriften (immers dat had voorkomen kunnen worden).
Door op beide punten goed te scoren wordt geld bespaard en daar is het allemaal om te doen geweest…

2. Bij klachten en bezwaren wordt niet alleen traag gereageerd, er wordt ook een ruime periode gehanteerd voor het afhandelen van klachten (het hele belastingjaar is uitgangspunt, uiterlijk tot 31 december van betreffend belastingjaar). Dit is conform de reguliere regelgeving, maar meer expliciete duidelijkheid over de tijd van afhandeling zou veel onvrede wegnemen, temeer daar door de veelheid aan werkzaamheden de klachtenafhandeling relatief lang duurt. Daarnaast is het storend dat er enerzijds niet altijd adequaat wordt gecommuniceerd en kwam het zelfs voor dat de eerste reactie een dwangbevel was….. Toon op dit punt meer ambitie.

Communicatie

3. Het is meerdere keren gebeurd dat medewerkers aan de desk niet adequaat en klantvriendelijk zijn opgetreden. Klantvriendelijkheid, vooral aan de telefoon, kan beslist beter.

Kwaliteit aanslagen

4. Aanslag voor een eenmanszaak behoeft toelichting: eenmanszaken worden als privé gezien en niet als zakelijk. Dit geeft verwarring.

5. In meerdere gevallen wordt een belastingbetaler met woonhuis en extra ruimte aangeslagen voor een bedrijf, terwijl dit feitelijk niet zo is. Onduidelijk is waar de fout ligt, maar het levert nogal wat irritaties op.

6. Complexe aanslagen (diverse klachten over onjuistheid van gegevens) leveren regelmatig problemen op en dit moet in het proces meer aandacht krijgen.

7. Bij conversie naar nieuwe administratie lijkt het erop dat niet alle mutaties en standaardgegevens (zoals rekeningnummers, bedrag belastingaanslag, waardebepaling [ na een bezwaar in voorgaand jaar]) van de verschillende belastingsoorten goed zijn verwerkt. Een goede check lijkt geboden.
Naar aanleiding van de presentatie van dit Paarsboek op 14 december jl. heeft wethouder Hans van den Akker (Financiën) o.a. de volgende zaken genoemd als reactie:
1. Elke klacht is er een teveel en wordt serieus genomen
2. De implementatieperiode is zeer kort geweest (slechts enkele maanden). Hiervoor is bewust gekozen omdat de gemeenten de besparingen die uit deze samenwerking voortvloeien al hadden ingeboekt.
3. Door de korte implementatieperiode was het systeem pas in de zomer ingericht om bezwaarschriften te kunnen behandelen. Dat had een achterstand van 4 à 5 maanden tot gevolg wat betreft de behandeling van bezwaarschriften.
4. Er is bij de behandeling van de bezwaarschriften uitgegaan van de wettelijke termijn (voor 1 december 2011) echter, de gemeente en BSGR onderkennen dat de langere reactietermijn beter gecommuniceerd had moeten worden met betrokkenen. Wij nemen dit ook zeer ter harte.
5. Ten aanzien van de klantvriendelijkheid wordt ook onderkend dat hier nog een verbeterslag te maken is. Hiervoor zijn al de nodige stappen gezet. Zo is er in het voorjaar gestart met een cultuurveranderingtraject. Tevens lopen er vanaf 1 januari 2012 Service Level Agreements met de bij de BSGR aangesloten organisaties.
6. Vanzelfsprekend is het beleid erop gericht om ook eventuele resterende klachten snel op te lossen. De directeur van de BSGR biedt aan om met de klagers uit het Paarsboek persoonlijk aan tafel te gaan om de eventueel nog bestaande problemen op te lossen
Alles overziend kunnen we vaststellen dat het Paarsboek een bijdrage levert aan de verdere verbetering van de dienstverlening door de BSGR.
Om dit te toetsen is de wethouder bereid om halverwege 2012 na te gaan in hoeverre de dienstverlening daadwerkelijk is verbeterd.

woensdag 21 december 2011

Ophef over parkeervergunning


Gouda Positief en GBG hebben het weer voor elkaar: het besluit over de nieuwe belastingverordeningen is net genomen of ze beginnen een publieksactie over de hoogte van de parkeertarieven. Hun actie krijgt vervolgens de nodige aandacht in het AD en in de Goudse Post, dus publicitair gezien is hun actie al geslaagd.

De vraag is alleen of de burgers en de politiek met deze actie nu echt zijn gediend!

De verhoging van de tarieven is namelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alle langere tijd is er in de Goudse politiek gesproken over verhoging van de tarieven. De tarieven waren tot op heden namelijk relatief laag en we moeten wel investeringen doen om de parkeermogelijkheden op peil te houden en daarvoor is onderhoud en uitbreiding nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een behoorlijke verhoging, die sinds het voorjaar overigens al bekend was. Het is dan vreemd dat je als politieke partijen ná de besluitvorming in november een actie gaat opzetten richting de burger, dat is toch echt mosterd na de maaltijd.

De bezwaarschriften maken daarnaast weinig kans, want er is volgens ons geen sprake van een verhoging die in strijd is met de wet en dat wordt in het standaardbezwaarschrift wel gesteld.

Volgens Gouda Positief en GBG zijn dergelijke verhogingen niet eens nodig en daarbij refereren ze aan hun alternatieve begroting. Deze begroting, met alle waardering voor hun inzet, bevat echter enkel contouren en is geen sluitend voorstel. Ze gaan daarbij ook ver met deze passage: “De democratie in Gouda heeft zijn werk gedaan”, aldus Johan Weeber van Gouda Positief. “PvdA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, en SGP hebben een ruime meerderheid en hebben deze voorstellen goedgekeurd. Dit ondanks de signalen dat veel inwoners en ondernemers van Gouda het hier niet mee eens zijn. Wij raden deze mensen allereerst aan om volgende keer anders te stemmen.“

Het zou hen hebben gesierd als ze de aanleiding van de verhogingen hadden uitgelegd in plaats van afgeven op andere partijen en eerlijk hadden toegegeven dat ze geen deugdelijk onderbouwd alternatief hebben ingediend. Het is nu wel heel makkelijk roepen dat het anders moet.
Maar laat het duidelijk zijn dat dankzij de partijen die de begroting en de verordeningen hebben goedgekeurd er nu wel een sluitend financieel plaatje is.

Waar door deze fracties overigens ook niet op wordt gewezen is, dat de wethouder in juni 2011 over het parkeerbeleid en de tarieven nog een concrete toezegging heeft gedaan: “eind 2012 zal ik de raad informeren over de kosten en baten van het parkeerbeleid, zodat voor de voorgestelde tariefverhoging per 1 januari in 2014 een evaluatie kan plaats vinden op het gevoerde tarievenbeleid.”

De actie van deze partijen is ook tamelijk link, daar ze wel moeten betalen in 2011, anders lopen ze het risico van een boete. In de Goudse Post wijst Jack Terlouw van Stadstoezicht daar ook op en hij heeft ook zo z’n mening over de actie: “Als men de nieuwe parkeervergunning niet tijdig betaalt, wordt de vergunning die per 1 januari 2012 verplicht achter de voorruit van de auto moet zitten, niet verstrekt. “Door burgers op te roepen om bezwaar te maken, worden de burgers in problemen gebracht,” aldus Jack Terlouw van Stadstoezicht. “Want niet betalen, betekent geen vergunning en geen vergunning betekent dat onze mensen gewoon een boete schrijven.”
Ook schat Terlouw de kans gering dat het bezwaar tegen de opgelegde parkeerboete wordt gehonoreerd. “De verhoging van de parkeervergunningen is een door het college en gemeenteraad genomen besluit. In die zin is de wetgeving er heel duidelijk over en zijn de boetes terecht opgelegd.”

Al met al is de actie van deze partijen formeel niet onjuist en zolang ze artikel 15 van de gemeentewet (Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur) niet overtreden is er ook juridisch niets aan de hand.

Maar deze actie is niet fraai richting burgers en politiek en het draagt niet bij aan het versterken van het vertrouwen in de politiek.

Het lijkt ons tenslotte goed om in 2012 het parkeerbeleid onder de loep te nemen en een discussie aan te gaan over de stelling: ”Betaald parkeren geldt voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte”. Dit plaatst de discussie over de tarieven in een breder kader en kan vanuit die zienswijze ook perspectief bieden voor de binnenstadbewoners.

Gerard Schotanus en Theo Krins

dinsdag 13 december 2011

Gouda bij Kaarslicht 2011


Erwtensoep en brood met knakworst in BurgerhalStadhuis met heel veel kaarsen achter de ramen

Burgemeester Cornelis spreekt voor de laatste keer de aanwezigen toe op kaarsjesavond met een mooie toespraak over individualismeEefje de Visser

Burgemeesters van Kongsberg en Gouda in meditatieve pose


Samen zingen bij de kerstboom

De kerstboom in volle glorie

Gospelband Released


Harmonie "De Pionier" in de St.-Janskerk en Scratchkoor

vrijdag 9 december 2011

Meurend dossier


Afgelopen woensdag stond o.a. de "Verkenning belastingverordeningen 2012" op de agenda.

Normaal gesproken is er niet zoveel aandacht voor dit onderwerp, maar dat was nu wel anders.
Bij aanvang van de vergadering hadden we zelfs een inspreker: de heer Reijm sprak namens de kooplieden ambulante handel Gouda zijn zorg uit over de sterke verhoging van het tarief van de marktgelden. Daar had hij op zichzelf gelijk in, maar het tarief moet kostendekkend zijn en daar was een forse verhoging voor nodig. Wel is het jammer dat er geen vooroverleg is geweest op initiatief van de wethouder. Dat was wel zo sympathiek geweest en dan waren er wellicht nog alternatieven mogelijk geweest. Volgend jaar zal er nu worden gekeken of er door bezuinigingen door betrokkenen een lager tarief mogelijk zal worden.

Een ander punt was de hondenbelasting. Wat ons betreft gaat het hier om een meurend dossier, waarbij blijkbaar geen portefeuillehouder wil uitglijden of zich erin wil vastbijten, terwijl doorpakken wel is gewenst ... :-)
De ChristenUnie vindt het geen goede zaak dat de tarieven voor de hondenbelasting weer sterk worden verhoogd, terwijl er slechts 21 bakken zijn geplaatst om de afvalzakjes voor uitwerpselen te deponeren. De geschatte opbrengst wordt voor 2012 nota bene geschat op € 314.500,- terwijl er in 2011 voor € 9.500 (ex. BTW) aan afvalbakken is geplaatst....
We vinden dat als we de ambitie hebben om de stad schoner te laten zijn en en de ergenis over de overlast van hondenpoep serieus willen aanpakken, er - naast handhaving - ook meer afvalbakken moeten komen.

RHID, Kamer van Koophandel en SOG hebben namens de Goudse ondernemers gezamelijk een brief aan de gemeenteraad gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de verhoging van de OZB.
Het was een wat vreemde actie omdat de verhoging al sinds het voorjaar bekend is en deze voor een belangrijk deel wordt gecompenseerd door een verlaging van de rioolheffing. Het was beter geweest als ze dit onderwerp bij het reguliere overleg met de wethouder eerder hadden ingebracht.

Tenslotte bij dit onderwerp nog een interessant punt: alle woonwagens in Gouda betalen staangeld, behalve de woonwagens op de Goudkade. Niemand kon hiervoor een verklaring geven en wij hebben nu de wethouder verzocht dit te corrigeren.

Ook onze eigen raadsvergoeding kwam op deze avond kwam aan de orde.
Vanaf 1 januari 2012 wordt er invulling gegeven aan de fiscale werkkostenregeling voor politieke ambtsdragers. Dat houdt in dat iedereen vanaf die datum dezelfde netto vergoeding krijgt. Voorheen was er een bruto vergoeding van kracht, waardoor iemand die 42% IB betaalt een hogere vergoeding kreeg, dan een raadslid die 52% IB betaalt.
Door nu uit te gaan van een netto vergoeding besparen we € 80.000,- op jaarbasis en daarmee dragen we ook als raad ons steentje bij aan de bezuinigingen.

zaterdag 3 december 2011

Diep teleurgesteld


Deze week waren er geen "schokkende" onderwerpen op de raadsagenda, maar een memo van wethouder Suijker over het niet doorgaan van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) voor de Ark en de Sammuëlschool was toch wel "schokkend" voor onze fractie. Anke Huisman heeft namens de fractie gedurende een reeks van jaren alle politieke mogelijkheden benut om het college te bewegen tot realisering van een MFA ten behoeve van de Ark en de Samuëlschool. Via extra agendering, moties en vragen aan het college is meermalen getracht vaart in dit dossier te krijgen. Maar het mocht niet baten. Meer nieuws hierover kunt u lezen op de website van de ChristenUnie

Afgelopen woensdag mocht ik voorafgaand aan de raadsbijeenkomst met twee collega's weer gastheer zijn voor Gast van de raad . Elke week neemt een aantal burgers (na het ontvangen van een uitnodiging) de moeite om naar de raadsvergadering te komen. Het is mooi om te zien en te merken dat men waardering heeft voor het raadswerk en dat de betrokkenheid toeneemt na een keer aanwezig zijn geweest op een raadsvergadering. Als u nog nooit geweest bent, kom dan gerust eens langs op woensdagavond!

Naast een besloten deel over de financiën, was er nóg een interessant onderwerp, dat vreemd genoeg aanvankelijk niet eens besproken zou worden, maar op ons verzoek alsnog weer op de agenda werd geplaatst: Gemeenschappelijke rekenkamer
Omdat we vanwege de bezuinigingen ook moeten bezuinigen op het budget van de rekenkamer, wordt nu onderzocht of er een samenwerking mogelijk is met Waddinxveen en Bodegraven-Reewijk, om tot één gemeenschappelijke rekenkamer te komen.
Daarbij wordt ingezet op vooral korte onderzoeken en vernieuwende onderzoeksmethoden. Daarnaast krijgt de raad een meer actieve rol, door het instellen van een "programmaraad" die als klankbord gaat fungeren.
Het wordt nog wel spannend hoe we met elkaar op een goede manier de onderwerpen gaan verdelen op basis van beschikbare tijd en budgetten en wie mag gaan bepalen welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment bepaalt de rekenkamer dat nog zelf.

De ChristenUnie is positief over dit voornemen en we zijn benieuwd hoe het straks definitief vorm wordt gegeven.

zaterdag 26 november 2011

Probleemjongeren onder permanent toezichtDeze week werd ik via een twitterbericht geattendeerd op een weblog bijdrage van Martien Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter van Stadsdeel West in Amsterdam.

Zij geeft een helder beeld van de problematiek rond een harde kern van gezinnen die op geen enkele wijze in het gareel wil komen en daarom volgens haar maar onder permanent ondertoezichtstelling moet worden gesteld, misschien wel een leven lang. Het zijn harde woorden, maar ik kan me er wel in vinden.

Het is frappant hoeveel energie zo’n groep de maatschappij kost. Allerlei middelen en instanties worden ingezet om deze groep te benaderen of in toom te houden, maar het is in de praktijk bepaald niet eenvoudig en het lijkt soms dweilen met de kraan open.

In Amsterdam, maar ook in Gouda, doen we heel veel om gezinnen (met jongeren die overlast veroorzaken) op het goede pad te houden of weer te brengen: opvoedcursussen, straatcoaches, gezinsmanagers, stadsmarinier, camera’s en allerlei andere vormen van hulpverlening.

In Gouda zie je dat deze aanpak door een goede coördinatie vanuit het Veiligheidshuis en specifieke bevoegdheden voor de Stadsmarinier redelijk succesvol is.

Maar Kuitenbrouwer constateert terecht dat “bij een kleine, hardnekkige groep haalt het niets uit. Hun terreur gaat door. Bewoners begrijpen daar niets van. Langzamerhand ontstaat een gevoel van meldmoeheid en angst. Mensen die melding durven te maken van de intimidaties en erger, kunnen zelf rekenen op grof geweld. De daders blijven op straat rondlopen, en mensen stoppen met melden.”
Voor deze specifieke groep zet Kuitenbrouwer in ultieme gevallen in op een harde aanpak: “We nemen afscheid van veel van de huidige hulpverlening, waarbij we - met de beste bedoelingen- deze hardnekkige probleemgezinnen steeds weer een kans geven', zonder dat we ons realiseren dat de zonen de volgende dag hun buren lachend weer de buurt uit pesten, soms aangemoedigd door vader of moeder.”In Gouda ligt het minder extreem, maar je moet je wel afvragen of je die hardnekkige groep in de greep kunt krijgen via allerlei begeleiding en hulpverlening. In sommige gevallen wordt al het middel van uit huis plaatsing toegepast, maar laten we ook met elkaar concluderen dat soms een volledige ondertoezichtstelling de enige oplossing is als een gezin ergens blijft wonen.
Je neemt dan de regie volledig over, of zoals Kuitenbrouwer opmerkt, je stelt ze onder permanente curatele.

Daarnaast is het ook van belang, stelt Kuitenbrouwer, dat de beste politieagenten worden ingezet in de wijken die de meeste overlast veroorzaken. Ook die mening deel ik met haar, maar ik wil daaraan toevoegen dat ook de rol van wijkagent hierbij heel belangrijk is. Hij kan gezag en vertrouwen goed combineren door heel frequent in de wijk aanwezig te zijn.

Al met al hebben we weer stof tot nadenken met betrekking tot de uitvoering van het veiligheidsbeleid in Gouda.

woensdag 23 november 2011

Huwelijk: gemeente Gouda gaat commercieel!


De vorige weblog over "illegaal huwelijk" heeft het nodige aan reacties opgeleverd. Ik ga hier wellicht nog een keer verder op door, want de ChristenUnie heeft de discussie rond het burgelijk huwelijk helemaal opengebroken.

Maar goed, in deze bijdrage leg ik de vinger bij een opvallend iets:
Kijkt u eens op de website van de gemeente Gouda, bij Trouwen in Gouda.
Naast allerlei praktische informatie over de verschillende trouwlocaties, staat er ook gewoon reclame voor een bedrijf op deze site:

Bruidsmode
"In Gouda is een bijzondere bruidsmodezaak gevestigd: Bruid & Zo. Iedereen verdient een droomjurk, daarom zijn er zowel 2e hands jurken als nieuwe, ongedragen jurken. Daarbij zijn er ook bijpassende sieraden en haaraccessoires te vinden. Kijk op http://www.bruidenzo.com/ of kom (na afspraak) langs aan de Voorwillenseweg."

Dit kan in mijn ogen absoluut niet en ik ben benieuwd hoeveel dit bedrijf jaarlijks betaalt aan de gemeente Gouda om deze advertentie te mogen plaatsen.
Is het college wellicht zó creatief geworden ,dat ze zelfs dit soort commerciële acties doet om de financiële positie te verbeteren?
Wat wordt het volgende bedrijf op deze site?

Ik ga er toch maar eens vragen over stellen aan het college.

woensdag 16 november 2011

Illegaal huwelijk?


Onlangs was na een lange tijd van voorbereiding voor Henk en Ingrid eindelijk de grote dag aangebroken waarop ze in het huwelijk zouden treden. Ze hadden besloten om in het mooie stadhuis van Gouda te gaan trouwen en daarna in de St.-Janskerk een zegen te vragen over hun huwelijk.

Nu hebben Henk en Ingrid het financieel niet zo breed en daarom besloten ze geen trouwboekje te bestellen. Een ja-woord en een handtekening op het stadhuis vonden ze wel voldoende.
Aldus geschiedde en na een mooie bijeenkomst in het stadhuis meldde het bruidspaar zich bij de predikant in de St.-Janskerk.
Deze wilde hen uiteraard graag de zegen meegeven, maar vroeg wel om een "bewijs" dat ze getrouwd waren.
Het bruidspaar verwees naar de getekende akte op het stadhuis, maar daar kon de predikant op dat moment niet zoveel mee.
Maar goed, hij wilde uiteraard de feestvreugde niet bederven en kon zich niet voorstellen dat het bruidspaar, dat hij al jaren kende, niet echt getrouwd was en de dienst is gewoon doorgegaan.

Voor de ChristenUnie was het wel een aanleiding om hier eens wat dieper in te duiken en wat blijkt:
Bij elke huwelijksaangifte wordt aan het bruidspaar de vraag gesteld of zij een trouwboekje willen.
Ook wordt bij de huwelijksaangifte gevraagd of er een kerkelijk huwelijk is. Ongeacht of er wel of niet een trouwboekje wordt aangeschaft wordt er in het geval van een kerkelijk huwelijk een afschrift van de huwelijksakte in het dossier van de "trouwambtenaar" bijgevoegd. Deze moet dit na de huwelijksvoltrekking aan het bruidspaar meegeven als bewijs voor de predikant, priester, enz.
Dat laatste is heel belangrijk, want er kan immers geen kerkelijk huwelijk worden voltrokken als er niet eerst een burgerlijk huwelijk is voltrokken.

Gebleken is dat soms werd vergeten het afschrift mee te geven aan het bruidspaar.
Als zij een trouwboekje hebben aangeschaft is er nog geen man over boord omdat dan het trouwboekje als bewijs kan gelden. Een bruidspaar dat echter geen trouwboekje heeft aangeschaft, heeft dan wel een probleem in de kerk, zoals Henk en Ingrid hebben ondervonden.....

Mede door onze vragen zijn de Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) er nogmaals op gewezen dat ze het afschrift echt moeten uitreiken.
We vertrouwen erop dat hiermee in Gouda de bruidsparen niet meer in de problemen komen bij een kerkelijk huwelijk vanwege het ontbreken van een "bewijs" dat ze getrouwd zijn.


(het verhaal over het bruidspaar is deels gefingeerd)

vrijdag 11 november 2011

Coffeeshop in Westergouwe?


Afgelopen woensdag en donderdag was de traditionele begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad. Op basis van een strakke agenda mochten alle fracties hun zegje doen waarbij duidelijk werd in hoeverre een partij het al dan niet eens is met de voorliggende begroting en waar nog duidelijkheid gewenst is.

Sinds kort hanteren we een nieuwe methodiek waarbij na iedere bijdrage van de fractievoorzitter van één van de partijen de andere fractievoorzitters met de spreker in debat konden gaan. Dat leverde soms heel aardige debatten op, wat de levendigheid en aantrekkelijkheid deze avonden zeker ten goede is gekomen.

Wat op deze avonden heel duidelijk werd, is dat nauwelijks draagvlak bleek te bestaan voor de alternatieve begroting van GBG en Gouda Positief, al hun werk ten spijt.
Aanvankelijk deed Trots ook mee aan dit initiatief, maar om vage redenen ("we willen het Veiligheidshuis niet weg bezuinigen en we missen een verdiepingsslag...") zijn ze afgehaakt.
In ieder geval is de "liefde" tussen Trots enerzijds en Gouda Positief en GBG anderzijds danig is bekoeld.


AD, 12 november 2011

Op donderdagavond kwamen er allerlei moties aan de orde, waarbij uiteindelijk de meest spraakmakende motie van de PvdA afkomstig was, die het mogelijk wil maken om ook coffeeshops buiten de singels te vestigen. De motie kreeg een raadsmeerderheid.
Belangrijke reden voor deze motie was dat in de Wilhelminastraat al lange tijd veel (verkeers)overlast is en er volgens de bewoners te weinig wordt gehandhaafd.
In plaats van aan te dringen op handhaven, hetgeen o.a. de ChristenUnie meermalen bepleit heeft, wordt deze overlast nu aangegrepen om gelijk ook het vestigingsbeleid op te rekken.
Zeer onverstandig wat ons betreft omdat je nu in een compact gebied (binnenstad) goed kunt handhaven en dat gaat bij een breder verspreidingsgebied veel lastiger worden.
Als je een coffeeshop in een "prikkelarm" gebied wilt gaan vestigen kan dat niet in woonwijken, zeker niet probleemwijken, en dan kom je uit bij bijvoorbeeld de Goudse Poort. Veel plezier met handhaven... Westergouwe is natuurlijk ook een optie zolang er verder niet gebouwd wordt...

Samen met het CDA gaan we nu onderzoeken of het mogelijk is een rondetafelgesprek te organiseren met betrokken partijen rond het coffeeshop beleid en deskundigen van buitenaf, zodat we goed kunnen nagaan wat rond het coffeeshop beleid verstandig is en ook haalbaar.
Een motie om dit mogelijk te maken heeft het niet gehaald, maar wellicht dat het via een andere weg toch lukt om het geagendeerd te krijgen.

Als de motie van de PvdA er niet was geweest was er maar weinig inhoudelijk spektakel t.a.v. het beleid geweest tijdens deze twee dagen (of het moet zijn dat GBG en Gouda Positief met een motie van afkeuring dreigden tegen het financieel beleid, niet tegen het college [een noviteit die staatsrechtelijk niet eens mogelijk is...]) en ik blijf me afvragen waarom we zo uitgebreid stilstaan met allerlei beschouwingen bij de begroting. Alles is dan al zo'n beetje dichtgetimmerd.

Wat mij betreft stoppen we nu met deze opzet en gaan we vanaf 2012 bij de Voorjaarsnota de Algemene Beschouwingen houden.
Dan kan je het college concreet huiswerk meegeven bij het opstellen van de begroting en bij de begrotingsbehandeling in het najaar van dat jaar toetsen we dan in hoeverre in de begroting de voorstellen zijn meegenomen. Deze aanpak legt een grotere druk op het college en zal de inhoud van de bijdragen aan inhoudelijke waarde doen toenemen.
Wordt vervolgd!

maandag 7 november 2011

Calvijn anno 2011Afgelopen zaterdag was er bij de Johannes Calvijnschool Open Dag vanwege de opening van een nieuw school gebouw.
Na jarenlang gewacht te hebben op het realiseren van een nieuwe vestiging voor deze school, was het dan dit jaar eindelijk zo ver.
De overgang van twee verpauperde schoolgebouwen naar dit nieuwe gebouw is groot, maar dan uitsluitend in positieve zin.
Er staat nu een prachtig gebouw, dat efficiënt en praktisch is ingericht en waarbij voor de kinderen ook veel speelruimte buiten is gerealiseerd.

Ik hoop dat de bouw van deze school een extra impuls zal zijn voor de verantwoordelijken rond de huisvesting van scholen om door te pakken, want er zijn nog een paar scholen die zitten te "springen" om andere huisvesting. Collega Anke Huisman zet zich hier in ieder geval vanuit de Raad enorm voor in.

Hieronder een foto impressie van de nieuwe school:"Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend..."


Leuk effect met gekleurd glas

Prachtige entreeMooie computerhoeken bij de trappenhuizen

Iedere verdieping heeft een eigen kleurstelling

Nieuwste technologie

vrijdag 4 november 2011

Dreigende taal in GoudaDeze week stond de agenda vol met activiteiten en het is wel duidelijk dat Gouda volop bruist. Zeker als je de bouw activiteiten in ogenschouw neemt dan gebeurt er veel. Dat is goed voor onze stad en (als alles klaar is) voor de burgers. Zelf vond ik het bijzonder dat deze week de eerste paal geslagen werd voor het nieuwe zwembad De Tobbe. Onze fractie heeft zich destijds ingezet voor een groot zwembad, zonder concessies, en dat is uiteindelijk bij de aanbesteding gelukt.
Vermeldenswaardig is ook dat onze burgemeester officieel kenbaar heeft gemaakt volgend jaar zomer te stoppen als burgemeester van Gouda.
Tenslotte was 4 november voor de ChristenUnie een memorabele dag, omdat na twee jaar hard werken Gouda Fairtrade gemeente is geworden. Lees meer hierover op de blog van collega Gerard Schotanus.

Tijdens de Raadsbijeenkomst afgelopen woensdag hebben we o.a. aandacht besteed aan de begroting voor 2012. Het zijn spannende tijden voor Gouda, omdat we voortdurend worden geconfronteerd met tegenvallers, zowel vanuit het rijk, als bij uitgaven van onszelf. Vooral de uitgaven voor Wet Werk en Bijstand en de tegenvallers bij bouw projecten kosten veel geld.
Om tegenvallers te kunnen opvangen heb je als gemeente een weerstandsvermogen, maar ook die is inmiddels nog maar enkele miljoenen, veel te weinig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Het college heeft daarom een Taskforce in het leven geroepen die als opdracht meekreeg om ideeën aan te reiken om het weerstandsvermogen weer op te krikken en ofschoon ze nog niet klaar is met haar taak, heeft ze wel een creatieve manier gevonden om het weerstandsvermogen met ruim 19 miljoen te versterken.
Voor de liefhebbers: twee projecten, Rijngouwe Lijn en de Zuidwestelijke Randweg, worden gekapitaliseerd. Dit is een methode die regelmatig wordt gebruikt, maar o.a. Gouda Positief was hier erg negatief over. Het hele financiële beleid werd door deze fractie onder vuur genomen en er werd zelfs met een motie van wantrouwen richting de wethouder gedreigd. Geen enkele fractie gaf steun aan deze dreiging en het was ook erg vreemd en voorbarig. De begroting is sluitend en de Taskforce is op heel adequate en deskundige wijze bezig om de financiële positie van Gouda te verbeteren.


De ChristenUnie is wel kritisch op een aantal punten en wil dat de Taskforce o.a. aandacht besteedt aan de consequenties van de ontwikkelingen op de onroerend markt (verwachte daling van de woningmarkt met zo'n 15%). Verder heb ik gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het delen van gemeentelijke taken met andere gemeenten (Shared Service Center) en mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking bij toekomstige bouw projecten.

Anke Huisman en Gerard Schotanus hebben eerder ook nog diverse onderwerpen m.b.t. de begroting ingebracht en tijdens de begrotingsbehandeling komende woensdag en donderdag zal onze fractie diverse zaken nog specifiek voor het voetlicht brengen.

zaterdag 29 oktober 2011

Vrijwilligers in het zonnetjeOp 28 oktober werden de Goudse vrijwilligers weer in het zonnetje gezet. Ieder jaar is er een middag, waarop zij via hun organisaties uitgenodigd worden. Burgemeester, wethouders, de managers van de gemeente en van een aantal Goudse organisaties bedienen dan de vrijwilligers.

De opzet is niet steeds hetzelfde: eerst was er een ontbijt, daarna een borrel met hapjes en de laatste keren een stamppotbuffet. Dit jaar is er een High Tea. Waarbij in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk er extra veel vrijwilligers welkom waren. Om dat mogelijk te maken waren er twee bijeenkomsten die beide keren goed werden bezocht.

Het is bijzonder leuk om aan zo'n middag mee te werken en op die manier te laten merken hoeveel waardering we voor onze vrijwilligers in Gouda hebben.

Hieronder een foto impressie, met dank aan Kees Speksnijder:
donderdag 27 oktober 2011

Vuurwerk in de Raad

Woensdagavond was een groot deel van de avond gevuld met de begroting voor 2012, waarbij we in twee rondes vragen konden stellen aan de wethouders. Daarna was er tevens de gelegenheid om aan de opstellers van de alternatieve begroting, Gouda Postief en GBG, vragen te stellen. Ofschoon er forse kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit alternatief, is een compliment wel op zijn plaats. Ze hebben een knap stuk werk geleverd.

Het klapstuk op deze avond was het debat over het onderzoeksrapport van Berenschot. Het gaat om "Feitenonderzoek Cyclus N.V., Een onderzoek naar juistheid en rechtmatigheid van het Ghana-Project".

Wat in 2003 is begonnen als een klein project in Ghana met driemaal een donatie van € 4.000 op jaarbasis is uitgegroeid tot een fors project (recycling fabriek) met behoorlijke financiële tegenvallers, vooral veroorzaakt door een erg optimistisch financieel scenario.

De Raad van Commissarissen heeft op een gegeven moment zelf het heft in handen genomen, door twee commissarissen op basis van een management contract ter beschikking te stellen aan het project om een stuurloze situatie ter plekke te voorkomen. Deze tijdelijke dubbelfunctie was statutair toegestaan, maar moest wel van tijdelijke aard zijn.

Op 3 februari 2011 heeft de Vergadering van Aandeelhouders, met Gouda als grootste aandeelhouder, richting de twee commissarissen aan de noodrem getrokken en daarbij baseerde het college van Gouda zich op het uitgangspunt dat er sprake is van een onjuiste juridische constructie.
Het college nam daarin een afwijkend standpunt in t.o.v. de latere conclusie van Berenschot.

De fractie van de ChristenUnbie vindt het teleurstellend dat op de `gewraakte` vergadering niet over de inhoud van het project is gesproken, niet over de verdiensten van de commissarissen die volledig ter goeder trouw hebben gehandeld, zelfs niet over een mogelijk financieel verlies, maar alleen over de onwenselijkheid van de dubbelfunctie.
Het college geeft in een memo van deze week inmiddels zelf ook aan dat er teveel aandacht is geweest voor de dubbelfuncties in materiële zin en er te weinig aandacht is geweest voor de inhoud en inhoudelijke betrokkenheid.

Al tijdens de eerste bespreking in september, nadat Berenschot had geconcludeerd dat de dubbelfunctie formeel niet onjuist was, heb ik namens de fractie aan de wethouder gevraagd of hij zijn scherpe woorden na de Vergadering van Aandeelhouders in februari wilde terugnemen.

Naar onze mening had de vergadering moeten volstaan met een voorstel tot afbouw van de verplichtingen van de commissarissen in Ghana en had daarbij tevens met waardering en respect richting de commissarissen moeten worden opgetreden en uiteraard had er ook over de financiën moeten worden gesproken.Op de vraag of rehabilitatie op zijn plaats is hadden wij tot woensdagavond nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen! Ook in de memo van deze week van het college wordt geen afstand genomen van de eerdere uitlating van wethouder Van den Akker in deze raad dat de dubbele functie strijdig is met de statuten.
Ik heb daarom woensdag avond nogmaals de nadruk gelegd op het feit dat wij eraan hechten dat de wethouder expliciet afstand neemt van zijn eerdere uitspraak! Ook de fracties van PvdA, CDA en GroenLinks vonden dat de commissarissen te hard waren aangepakt.

Er ontstond hierop een pittig debat tussen de ChristenUnie en de wethouder. De wethouder gaf in het debat toe dat hij in februari te voorbarig is geweest en dat hij zich zal inspannen voor een excuus richting de twee betrokken commissarissen.

We hebben waardering voor deze erkenning en toezegging van de wethouder en vertrouwen erop dat nu alsnog recht wordt gedaan aan deze commissarissen en zij dan deze moeilijke periode kunnen afsluiten.

Als advies richting de Vergadering van Aandeelhouders heeft de ChristenUnie ook nog meegegeven dat het goed is als deze gaat nadenken op welke wijze de raden op tijd geïnformeerd worden als er belangwekkende zaken aan de orde zijn, waarbij we dan vooral denken aan financiële aangelegenheden. Communicatie is een belangrijk issue dat meer aandacht verdient.

Alles overziende kan geconcludeerd worden dat in korte tijd tot tweemaal toe is aangetoond dat alle commotie over een activiteit in Ghana ten onrechte is geweest, daar er in beide gevallen is vastgesteld dat er niets onrechtmatigs is gebeurd...
Laat dit tot bezinning voor de toekomst mogen dienen!

donderdag 13 oktober 2011

Stadhuis van Gouda staat te koop


Deze week hadden we een korte besluitvormende raadsvergadering van slechts 8 minuten, maar daaraan voorafgaand was er een interessant agendapunt: "Proces toekomst stadhuis".

Het was de bedoeling dat we afgelopen woensdag een besluit zouden nemen over de procesaanpak voor mogelijke herbestemmingen van het stadhuis. Het concept besluit was echter dermate vaag dat het van de agenda is gehaald. Het zal op een later moment opnieuw op de agenda worden geplaatst, maar dan met heldere kaders.

Het onderwerp leverde wel interessante beschouwingen in de raad op.

Vooral de overwegingen van Gouda Positief maakten wat los, daar zij de optie van verkoop van het stadhuis nadrukkelijk open willen houden. Heel opvallend, daar je dit soort monumenten nooit gaat verkopen en de waarde van zo'n monument niet in geld is uit te drukken.

We hebben t.a.v. dit gebouw wel een stevige uitdaging, daar de exploitatie van dit gebouw zo'n € 235.000 op jaarbasis bedraagt en het college deze lasten niet langer op de begroting wil laten drukken. Dat betekent dat er partijen moeten worden gevonden die minimaal dit bedrag in het laatje gaan brengen. Dat zal met de beperkingen van het gebouw (beperkte bruikbaarheid van ruimtes, trouwzaal blijft in gebruik etc.) een hele klus worden.

Wees gerust, het stadhuis staat niet te koop en wordt ook niet te koop gezet. Wel worden partijen uitgenodigd om hun creativiteit aan te wenden voor een goede invulling. Dat gebeurt door middel van een zgn. "Townhallmeeting".

Na deze meeting komt er volgens het plan een informatiebijeenkomst en geïnteresseerden kunnen vervolgens een plan indienen, waarbij een jury die plannen gaat beoordelen. De jury wijs dan vervolgens één kandidaat aan die de eerste onderhandelingspartner wordt.

We zullen alle creativiteit nodig hebben voor een goede invulling en ik ben benieuwd wat u een gepaste bestemming vindt. Wie reageert?

donderdag 6 oktober 2011

Zwijgen over Gouda


Gouda is niet de Beste Binnenstad 2011- 2013 geworden. Voor velen (inclusief mijzelf) is dat een grote teleurstelling.
Voor mijzelf was gisteren de spanning er al af. Ik hoorde namelijk dat iemand de website http://www.debestebinnenstad.nl/winnaars/winnaars-2009-2011/middelgrote-binnenstad/ had opgezocht en daar de getallen veranderde in 2011-2013. (Waarom komt dit verhaal me zo bekend voor.....)
En wat bleek: er stond keurig dat Hoogeveen de winnaar is. Er is toen gebeld met de organisatie en de informatie is toen onmiddellijk van de website gehaald. Ofschoon ik het toen direct naar buiten had kunnen brengen, heb ik dat niet gedaan. Voornaamste reden is dat ik het niet zelf had geconstateerd en het dus mogelijk niet klopte.

Moeten we nu met elkaar alleen teleurgesteld zijn. Dat lijkt me niet, we zijn de Beste Binnenstad in de Randstad :-) en we mogen trots zijn op de nominatie.
In het persbericht van de gemeente Gouda staat treffend: "De nominatie is een blijvende erkenning voor de inspanningen die Gouda verricht op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, verblijfsklimaat, vestigingszaken, horeca en samenwerking tussen detailhandel en gemeente. Gouda mag zich door de nominatie één van de beste binnensteden van Nederland noemen."

Laten we nu met elkaar enthousiast aan de slag gaan om deze nominatie verder te benutten en om te zetten in klinkende munt.

dinsdag 4 oktober 2011

Gouda in de top 5!Begin augustus werd bekend dat Detailhandel Nederland de binnenstad van Gouda heeft genomineerd als kandidaat voor de´Beste Binnenstad 2011` in de categorie steden tot circa 70.000 inwoners. Gouda moet het opnemen tegen Goes en Hoogeveen. Op 6 oktober wordt de prijs uitgereikt in Madurodam in Den Haag.
Het worden dus nog twee spannende dagen.

Na een aanvankelijk wat aarzelende reactie over deze nominatie, kwam er toch langzamerhand een toenemend enthousiasme in Gouda. Trots creëerde zelfs een fraaie website die alle actualiteiten rond de nominatie stipt bijhoudt, maar ook de winkeliers in de binnenstad en de gemeente Gouda hebben zich ingespannen om de nominatie zoveel mogelijk bekendheid te geven. Het bestuur van Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) heeft zelfs een fraaie brochure samengesteld om de nominatie toe te lichten.Echter, we hebben al enige tijd een kleine prijs voor onze binnenstad binnen. In mei 2011 heeft de ANWB een terrassentest gepubliceerd en daaruit bleek dat het terras van La Piazza op Markt op plek 4 staat van de landelijke test. La Piazza scoorde op alle onderdelen goed: Uitzicht, bediening, consumpties, hygiëne en prijs. De eindscore is een 8.2. Een fraai resultaat!

Dit resultaat en het feit dat de ’s Lands oudste Tabakszaak Van Vreumingen, ook aan de Markt, is benoemd tot Hofleverancier en morgen dit heuglijke feit gaat vieren, onderstrepen dat Gouda echt de Beste Binnenstad van Nederland is.
Nu maar hopen dat de jury daar net zo over denkt.....

donderdag 29 september 2011

Burgemeester Cornelis mag blijven


Brede steun voor burgemeester Gouda

Op woensdag was de raadsbehandeling over het onderzoeksrapport van KPMG met betrekking tot de woning van burgemeester Cornelis in Elmina (Ghana).
Vooraf had ik me ingesteld op een buitengewoon pittig debat, met name vanuit een aantal oppositie partijen.

De bijdragen waren echter overwegend gematigd en waardig van toon, waarbij wel duidelijk werd gesteld dat de burgemeester naïef heeft gehandeld en meer alert had moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, wilden dat de burgemeester een politieke daad zou zetten en het dossier Ghana moet overdragen aan een ander collegelid.

Een belangrijk punt op deze avond was dat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat de burgemeester op geen enkele wijze (financieel) voordeel heeft genoten en dat ook niet heeft nagestreefd.
De ChristenUnie vond de uitkomsten van het rapport voldoende om de burgemeester te steunen, maar veel fracties wilden eerst een toelichting van hem, wat v.w.b. de collegepartijen toch wel opvallend was.

Na de bijdragen van de fractievoorzitters kreeg de burgemeester het woord en ik besefte dat zijn woorden cruciaal zouden zijn voor zijn toekomst in Gouda.
Hij sprak klare taal en bood ruiterlijk zijn verontschuldigingen aan. Hij had de raad expliciet moeten meenemen in zijn plannen door te vragen om een besluit over zijn woning te nemen en had achteraf gezien dit project pas na zijn pensionering moeten oppakken. Hij beklemtoonde nogmaals dat hij geen enkel voordeel heeft nagestreefd, maar dat hij uit enthousiasme en gedrevenheid heeft gehandeld. Het enthousiasme en idealistische gedrevenheid heeft echter teveel de boventoon gevoerd en het was achteraf gezien dom om te denken dat idealistische gedrevenheid voldoende was om acceptatie te krijgen.
Hij zal zijn activiteiten in Ghana afbouwen en zich de resterende periode tot aan zijn terugtreden in 2012 volledig richten op Gouda en hij vroeg tenslotte om de steun van de raad.

Na zijn bijdrage was er een schorsing en daarna gaf iedere fractie aan of ze de burgemeester ging steunen. Behalve Trots en de SP steunden alle fracties de burgemeester.
Gouda Positief - die op het onderzoek heeft aangedrongen - gaf aan dat ze achteraf gezien bepaalde zaken anders had moeten aanpakken en maakte een opmerkelijke draai door nu de burgemeester te steunen. Hiervoor kregen ze van verschillende kanten waardering en hun "move" zal zeker bijdragen aan verbetering van de onderlinge verhoudingen in de raad.

Voor de ChristenUnie is het dossier Ghana en de rol van de burgemeester aldaar nu definitief gesloten en ze wil dat we als raad daar bij het komende debat over Cyclus in Elmina ook niet meer alsnog over beginnen. Het moet dan alleen gaan over de rol van de commissarissen en de aandeelhouders.
Alles overziende is het voor Gouda een goede zaak dat dit dossier nu afgerond is. Het heeft het imago van onze stad geen goed gedaan en er moet nu rust komen, zodat we ons kunnen concentreren op het besturen van de stad en het welzijn van de burgers. Is er uiteindelijk geen enkele kritische noot meer te kraken? Als vice-voorzitter van de begeleidingscommissie wil ik me terughoudend opstellen, maar ik betreur het wel (met diverse anderen) dat het embargo van het rapport is geschonden en dat er ondanks afspraken over radiostilte er toch uitlatingen in de pers en op internet zijn gedaan. Hierdoor voelde de burgemeester zich genoodzaakt om zelf ook te gaan reageren, wat bij diverse fracties weer niet goed is gevallen. Maar goed, laten we een streep trekken en vooruit zien en de komende maanden hard aan de slag gaan met de noodzakelijke bezuinigingen in onze stad en uiteraard de leefbaarheid en veiligheid en last but not least: hard werken met de burgers aan een positief imago.

Lees hier de officiële reactie van de fractie van de ChristenUnie

maandag 26 september 2011

Huis van de StadOnlangs hebben we met de gemeenteraad een excursie gehad naar het Huis van de Stad. De buitenzijde heeft al duidelijk vorm gekregen, maar aan de binnenkant moet nog veel gebeuren. Toch was het leuk om een vast een beeld te krijgen hoe het wordt en ik zie er naar uit om daar vanaf juni 2012 te mogen gaan vergaderen.
Ik ben met name onder de indruk van de entree die heel ruimtelijk is en je kunt vanaf beneden de halfronde achterzijde van de raadzaal zien. Echt heel fraai!

U had wellicht i.p.v. nieuws over het Huis van de Stad iets over het huis van de burgemeester in Ghana op deze blog verwacht. Daarvoor zult u echter nog even geduld moeten hebben tot na de raadsbehandeling a.s. woensdag.


Hieronder een foto impressie van het Huis van de Stad:


De stroopwafelstructuur is goed zichtbaar

De entree

Achterzijde raadzaal

Als herinnering ook zelf even op de foto

Entree van bovenaf

Willem Verwoerd (Trots) "achter de tralies"

Prachtige architectuur


"onbekende bezoeker"

Enorme pilaren aan voorzijde

Leuk uitzicht op Spoorzone

Liftkoker


Mooi uitzicht op de St.-Janskerk en Gouwekerk