zaterdag 18 februari 2017

Dat kan echt beter!

Gouda-Goverwelle

Artikel 38-vragen over Verkiezingsborden

De verkiezingsborden zijn weer op verschillende plaatsen in Gouda geplaatst met het oog op de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen. 
Het betreffen houten stellages waarop deelnemende partijen hun verkiezingsposters kunnen plakken. Deze borden met de posters bieden geen fraai aanblik in het straatbeeld en nodigen niet uit om naar te kijken, waardoor ze minder effectief zijn. 

De posters hangen vaak half los, scheef, in verschillende formaten door elkaar en/of half over elkaar heen. Ook bestaat de indruk dat de borden niet voldoende ruimte bieden om alle posters netjes op te hangen.

Om hierin verbetering aan te brengen, zijn verschillende gemeenten inmiddels overgegaan een ander soort systeem of hebben ze alle verkiezingsposters als één poster op een billboard hangen. 

Bodegraven-Reeuwijk


Wij wijzen daarbij op onderstaande voorbeelden:  

Leiden: http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/nieuwe-verkiezingsborden-in-leiden
Oegstgeest: http://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/oegstgeest-plaatst-duurzame-mobiele-verkiezingsborden

Inwoner: “Als je in andere gemeenten komt zijn de posters keurig naast elkaar geplakt en is er respect voor elkaars posters en krijgt iedereen de toebedeelde ruimte En het is zeker geen reclame voor de politieke partijen als je alleen al die slordige verkiezingsborden ziet schept dat weinig vertrouwen en het straalt grote onverschilligheid uit. Politiek Gouda dient zich hiervoor te schamen en de gemeente Gouda ook!”

Naar aanleiding daarvan heb ik samen met ons burgerraadslid Martijn Riet de volgende vragen aan het college gesteld:
  • In hoeverre deelt het college onze mening dat de nu in gebruik zijnde verkiezingsborden, en de wijze waarop deze worden gebruikt, geen fraai aanblik geven in het straatbeeld, niet uitnodigt om beter te bekijken en daardoor minder effectief zijn?
  • Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen, schoonmaken en verwijderen van de huidige verkiezingsborden?
  • Wat zijn de (meer?)kosten van de genoemde varianten en in hoeverre is het college bereid over te gaan tot een andere variant, bijvoorbeeld zoals genoemd, wat in ieder geval tot de volgende voordelen leidt:
    • Er hoeven bij de digitale variant geen borden te worden geplaatst
    • Verkiezingsposter zien er netjes en goed leesbaar uit
    • Alle partijen hebben een poster van dezelfde grootte en daarmee heeft iedere partij dezelfde kans
AD, 16 februari 2017

zaterdag 11 februari 2017

Toppers van Gouda

Het jaar 2016 is voor Gouda weer een prachtig sportjaar geweest. De Goudse sporters blonken in 2016 uit vanwege hun sportprestaties als individu of team. Met aansprekende prestaties en resultaten op uiteenlopende fronten. Velen hebben genoten van de prestaties van Jodan Boys, maar er zijn veel meer sporters geweest die uitstekende prestaties hebben neergezet.
Op 10 februari was het jaarlijkse Gouds Sportgala in sportcentrum De Mammoet. Tijdens het gala werd bekend gemaakt wie sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar is geworden. Ook werden vrijwilligers in het zonnetje gezet, is de Integratieprijs uitgereikt en is voor het eerst de Publieksprijs uitgereikt. De Integratieprijs ging naar Dansstudio Gouda.
Breedtesport
Gouda mag trots zijn op deze sportvrouwen en sportmannen! Ze mogen anderen inspireren om ook te gaan sporten, want het is belangrijk om sporten vooral te zien als iets dat leuk en gezond is. Ook draagt sport bij aan het (deels) voorkomen van overlastgevend gedrag door jongeren. Vanuit de gemeente stimuleren we de breedtesport (= sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis), zodat zoveel mogelijk inwoners van onze stad kunnen en willen gaan sporten.
Winnaars
De jury, bestaande uit sportjournalisten van diverse Goudse media en de VGSO, hebben de volgende winnaars gekozen:

Sportman
– Ronald Hertog (verspringen)
– Bastiaan de Knoop (zwemmend redden)
– Pascal van Norden (ultra atletiek)


Sportvrouw
– Aafke van Leeuwen (jiu jitsu fighting system)
– Femke Pluim (polstokhoogspringen)
– Joy Stubbe (beach volleybal)
Sportploeg
– Vincent Atres en Jos Numan (zwemmend redden)
– Jodan Boys 1 (voetbal)
– Messemaker 1 (schaken)
Sporttalent
– Nejma Akabbouz (taekwondo)
– Duncan van Haaren (zwemmen)
– Tom den Heijer (inline skaten)Publieksprijs
Het publiek heeft via een poll voor het eerst mogen aangeven wie haar favoriet is en deze verkiezing is gewonnen door Jodan Boys, zodat zij de grote winnaar van de avond zijn geworden.zaterdag 4 februari 2017

Martijn Riet burgerraadslid voor ChristenUnie Gouda


Op 1 februari is Martijn Riet (1982) tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie. Martijn woont met zijn gezin in de wijk Korte Akkeren, is werkzaam als milieukundige en studeert Maatschappelijk werk en dienstverlening. Martijn is al langer betrokken bij de ChristenUnie en stond op de kieslijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Als burgerraadslid zal Martijn de fractie ondersteunen. Martijn: ‘Ik vind het een voorrecht om als burgerraadslid dienstbaar te zijn aan Gouda. Deze stad is er een om trots op te zijn. Tegelijk wil ik niet wegkijken van onderwerpen die blijvend aandacht vragen. Buurten en wijken waar het goed wonen is, de manier waarop verschillende mensen en culturen samenleven en de zorg en aandacht voor mensen in een kwetsbare positie gaan mij in het bijzonder aan het hart. Samen met de fractie, wil ik mij inzetten voor de bloei van onze stad - oprecht, constructief en realistisch.’
De fractie van de ChristenUnie is blij met de komst van Martijn in ons team en we zien uit naar een goede samenwerking!