donderdag 31 maart 2022

Oproep aan nieuwe raadsleden om zich in te zetten voor een aantrekkelijke binnenstad

 

Op 30 maart jl. zijn in Gouda 35 (deels nieuwe) raadsleden geïnstalleerd. De SBG heeft ze middels een brief gefeliciteerd en gelijk ook het belang van de binnenstad onder de aandacht van de raadsleden gebracht inclusief een aantal speerpunten voor de komende jaren.

Belang van een vitale en bruisende binnenstad

Om het raadswerk zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij vanuit de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) aan gegeven hoe belangrijk o.a. de detailhandel en winkelambachten zijn voor Gouda. Een gezonde detailhandel betekent een bruisende binnenstad met veel werkgelegenheid en een prettig verblijfsklimaat voor inwoners en bezoekers. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende cultuuraanbod is, de horeca ruimte krijgt om te kunnen ondernemen, samen met vastgoed wordt ingezet om de leegstand te bestrijden en het winkelaanbod te verbreden. Tevens is het van belang om goed te luisteren naar wat de grootwinkelbedrijven voor wensen hebben om te voorkomen dat de deze bedrijven niet naar Gouda willen komen en bestaande bedrijven mogelijk onze stad gaan verlaten.

Door de juiste keuzes te maken kunnen de raadsleden een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal en bruisend Gouda. 

De SBG werkt met het bestuur en de centrummanager elke dag hard aan de toekomst van de binnenstad. Wij steken – met de binnenstadondernemers - tijd en energie in het aantrekkelijk laten zijn van de binnenstad, zodat bezoekers gastvrij verwelkomd worden en we aantrekkelijk zijn en blijven voor onze eigen inwoners. Van de gemeente Gouda verwachten wij dat zij in lijn met de huidige samenwerking, zich blijft inzetten om met de SBG en andere stakeholders die aantrekkelijke binnenstad steeds meer vorm te geven.

Graag maken we samen met de gemeente Gouda keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelstraten en bepalen we met elkaar de contouren van het kernwinkelgebied. Koppel hieraan een specifiek plan voor de binnenstad en een uitvoeringsagenda. Dit beleid vormt dan tevens de basis voor duidelijke keuzes in de gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Bereikbaarheid

De binnenstad moet uitnodigen tot een bezoek. Schone straten, groen, aantrekkelijke feestverlichting in de donkere maanden en goede online bereikbaarheid als ook bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer zijn cruciaal. 

Binnensteden dreigen nu of op korte termijn op slot te gaan door middel van zero emissie zones, autoluwe zones, strenge venstertijden en door minder en duurdere parkeerplekken. Slim, veilig en schoon gaat hand in hand met toegang tot de binnenstad voor bevoorrading, pakketbezorging en winkelbezoek. 

Stimuleer en ondersteun daarom als overheid lokaal kopen en slimme (stads)distributie. En laten we met elkaar nagaan hoe we op een verantwoorde manier kunnen komen tot een autoluwe binnenstad en het realiseren van zero emissie zones.


Speerpunten

In onze felicitatiebrief hebben we ook een aantal specifieke speerpunten onder de aandacht gebracht voor de coalitie onderhandelingen en voor de komende jaren waarin de raadsleden onder andere bezig zullen zijn met de binnenstad.

·       Openingstijden

 

Tot op heden is de openstelling van winkels afhankelijk van de branche waarin ondernomen wordt. Zo mag een winkel die drogisterij-artikelen verkoopt iedere zondag open zijn, maar moet een kledingwinkel op verschillende zondagen gesloten blijven. In februari 2022 heeft het bestuur van de SBG een enquête gehouden onder de ondernemers. Uit deze enquête blijkt dat er een meerderheid van de ondernemers in de binnenstad geen beperking wil met betrekking tot de openstelling op zondagen. 

Gouda heeft met zijn toeristische karakter baat bij een levendige Binnenstad. De SBG zet zich in voor een langere verblijfsduur in de Binnenstad, waarbij het ondernemersklimaat wordt bevorderd, er samengewerkt wordt met de culturele en toeristische attracties en er een extra impuls ontstaat voor vastgoedeigenaren om leegstaande panden te verhuren.·       Sfeerverlichting

In de Binnenstad Gouda wordt net als in andere winkelcentra in Nederland elk jaar feestverlichting opgehangen. Inmiddels is de sfeerverlichting in de binnenstad dringend aan vervanging toe. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken met storingen. In 2020 heeft de toenmalige SOG verschillende sfeerverlichtingsaanbieders gevraagd om offertes op te stellen voor aanschaf of huur van nieuwe sfeerverlichting. Hieruit is gebleken dat Blanchere Avontuur het beste aanbod kon bieden. Inmiddels heeft het Stationsgebied al gebruik gemaakt van Blanchere Avontuur en met positieve resultaten. Dit gebied heeft met de nieuwe sfeerverlichting een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. 

In 2022 moet de verlichting binnen in de winkelstraten binnen de singels worden vervangen. Deze forse investering (afhankelijk van de specifieke keuzes tussen €60.000,-  en €80.000,-) kan echter niet worden betaald vanuit de financiële middelen die de SBG op dit moment ter beschikking heeft. Graag willen we met de gemeente Gouda komen tot andere wijze van financiering.

·       Hanging baskets/ bloembakken

 

Elk jaar hangen en staan er in de Binnenstad Gouda planten. Deze planten sieren de Binnenstad op verschillende plekken. De reacties van bezoekers en inwoners van Gouda zijn zeer positief. De kosten voor deze beplanting worden tot op heden gedragen door de SBG, voorheen de SOG. De kosten hiervan zijn totaal ruim €35.000,-. Hiervan wordt het grootste gedeelte besteed in het voorjaar en zomerseizoen. Deze kosten vormen samen met de sfeerverlichting een grote aanslag op het beschikbare budget (€ 125.000,-) van de SBG. Graag wil de SBG ook voor deze uitgave een tot een andere wijze van financiering met de gemeente Gouda komen

 • Data

 

Het aantal bezoekers op peil houden en het al dan niet vergroten hiervan, is voor de Binnenstad van Gouda de belangrijkste factor om deze de komende jaren toekomstbestendig te houden. Om hier betere inzichten in te verkrijgen is het belangrijk dat we beschikken over de juiste data. Dit kan door middel van een meetsysteem waarmee real-time wordt gemeten. Met zo’n systeem kan er op verschillende punten gemeten worden en kunnen er beslissingen genomen worden ter bevordering van bezoekersstromen. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met bestaande cijfers zoals parkeercijfers en/of cijfers van culturele instanties. Op deze manier krijgen we nog beter in beeld wat invloeden zijn van bijvoorbeeld weersomstandigheden, evenementen en marketingacties. Met deze gegevens hebben we structureel en op ieder moment zicht in bezoekersaantallen zonder dat er privacy wordt geschonden. Deze cijfers kunnen ook leiden tot een extra impuls voor ondernemers om zich te komen vestigen in de Binnenstad. De cijfers geven extra inzicht bij het maken van keuzes ten aanzien van bezoekers en bezoekersbehoeften. We willen met de gemeente Gouda tot afspraken komen op welke we wijze we deze data meetsystemen in Gouda gaan inzetten.

 • Citymanagement

 

De SBG is een belangrijke stakeholder van Binnenstad Gouda. Samen met de Gemeente Gouda en andere belanghebbenden wordt er actief gewerkt aan een toekomstbestendige binnenstad. Om aan de ambities te kunnen voldoen is een goed functionerend Citymanagement een must. Vanuit een goede samenwerking kan zowel aan de strategische als aan de uitvoerende taken worden voldaan. Om deze activiteiten efficiënt te kunnen uitvoeren, is het verstandig om de taken en verantwoordelijkheden samen in kaart te brengen om daar vervolgens gezamenlijk invulling aan te geven. Hierbij is de door alle stakeholders (Gemeente Gouda en de SBG) opgestelde visie leidend. De centrummanager en centrumcoördinator krijgen hierin dan wat ons betreft een leidende en verbindende rol. Door de centrummanager en de centrumcoördinator wordt afstemming met uitvoerende partijen, zoals marketingmedewerkers, evenementenorganisatoren en andere relevante partijen, waarbij Binnenstad Gouda het onderwerp is, gecoördineerd.  Er kan hierdoor optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare middelen en capaciteit met inachtneming van de hoofddoelstellingen van de Gemeente Gouda en de SBG.

De ambities van zowel de SBG als de Gemeente Gouda zijn noodzakelijk voor een toekomstbestendige levendige Binnenstad. 

Om deze ambities te vertalen naar de juiste acties is tevens een gezamenlijk opgestelde begroting een vereiste. De middelen die ter schikking zijn vanuit het OndernemersFonds Gouda (OFG) en de Gemeente Gouda om de strategische en uitvoerende taken te kunnen uitoefenen zullen wat ons betreft opnieuw moeten worden bekeken. 

Wij rekenen erop dat de raadsleden samen met de SBG de juiste keuzes zullen maken voor een levendig, vitaal en bruisend Gouda!

 

Namens het bestuur van SBG Gouda en de Centrummanager,

Theo Krins, voorzitter

 

dinsdag 22 maart 2022

Gouda Cheese & Beer Experience


Op zaterdag 26 maart organiseren Gouda Cheese Experience & De Nieuwe Brouwerij Gouda de eerste editie van de Gouda Cheese & Beer Experience. Een open evenement bij Gouda Cheese Experience waar je kaas, bier en siroopwafels kunt proeven en genieten van muziek en andere activiteiten.

 

Op de laatste zaterdag van maart wordt dit jaar voor het eerst deze experience georganiseerd. Het is een try-out, maar met de ambitie om jaarlijks terug te keren. 

 

Kaas en bier

 

Met dit initiatief willen de organisatoren de producten onder de aandacht brengen waarmee Gouda groot is geworden: kaas en bier. Dat het toevallig heel goed samen smaakt is alleen maar mooi meegenomen. 

 

Naast de Gouda 750 kaas en bieren van De Nieuwe Brouwerij staat ook De Vlaam er met siroopwafels. Voor wie graag meer wil weten over de biergeschiedenis van Gouda is Remco van Gastel, auteur van het boek 'Stad van Bier' aanwezig. 

 

En wil je het helemaal goed ervaren dan nemen Karel Baarspul en Ton Kraamwinkel je graag mee op de Cheese Experience Wandeling door de stad. In hun verhaal leggen ze de verbinding tussen de binnenstad, kaas, bier en water. 

 

Verder is er deze dag muziek van Evert Josemanders & Mandy.

 

Dit unieke evenement is zaterdag 26 maart toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur. 

Bier en kaas kun je dan gratis proeven én natuurlijk ook kopen om later nog eens in alle rust thuis van te genieten! 

donderdag 17 maart 2022

Net geen vijf zetels voor de ChristenUnie in Gouda

Enthousiast ChristenUnie-team

Woensdagavond 16 maart was een spannende avond in het Huis van de Stad. Rond half tien waren veel politici en belangstellenden bij elkaar om de uitslagen te volgen. Na een lange avond was rond 00.30 uur duidelijk wie de winnaars en verliezers waren en bleek dat de ChristenUnie net geen vijf zetels had gehaald.


Rond 22.15 uur  kwamen de eerste uitslagen binnen, gebaseerd op de stembureaus die op maandag en dinsdag open waren geweest. Het ging op dat moment om 22.7% van de stemmen.

D66 grootste fractie in Gouda

D66 komt op 5 zetels en was op dat moment de grootste partij, de ChristenUnie blijft op 4 zetels staan, maar groeit wel 0,6%. VVD en CDA staan op één zetel verlies. GroenLinks wint een zetel, evenals de SGP, GBG en Partij voor de Dieren. De nieuwe partij Gouda Vitaal staat op 1 zetel.

Gedurende de avond wijzigt dit beeld bij enkele fracties. De SGP stond lang op 3 zetels maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met 2 en het CDA verloor nog een 2e zetel en eindigt teleurstellend op 2 zetels. 

GroenLinks en SGP wisselden steeds van zetel, maar aan het einde van avond ging deze zetel definitief naar GroenLinks die daarmee ook op 5 zetels uit kwam. Daarmee is GroenLinks in zetels de grote winnaar in Gouda. Het lijkt erop dat deze partij geprofiteerd heeft van het niet meedoen van de SP.  

Verder was de groei van GBG opvallend en de winst van 1 zetel voor Gouda Positief, ondanks licht stemmenverlies.

De opkomst is 51,7% en dat is een stuk lager dan 2018. Toen was de opkomst 56,9%.


Bijna 5 zetels

Op het moment dat einduitslag bekend werd gemaakt realiseerden wij ons bij de ChristenUnie dat we bijna 5 zetels hadden gehaald. De ChristenUnie heeft 11,8% van de stemmen gekregen en GroenLinks 11,9%. Het verschil in stemmen is slechts 17 stemmen...

Dat moesten we met elkaar wel even verwerken, maar de dankbaarheid overheerst. Al drie verkiezingen op rij wint de ChristenUnie in stemmenaantal en dat is een mooie duw in de rug voor de vernieuwde fractie. 

Anna van Popering kan met haar team (Lennart Visser, Mirjam Roos en Gert van den Brink) met een mandaat van maar liefst 11,8% van de stemmen aan de slag voor onze mooie stad Gouda.

Iedereen die op de ChristenUnie heeft gestemd: heel hartelijk dank voor uw stem!!


N.B. uit een latere controle blijkt het verschil 47 stemmen te zijn.

vrijdag 11 maart 2022

Investeren in een aantrekkelijke en schone binnenstad!


Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen en iedereen die kiesgerechtigd is kan dan haar of zijn stem uitbrengen op de partij die het meest aanspreekt. Voor mezelf is dat eenvoudig. Al vanaf de oprichting in 2000 ben ik lid van de ChristenUnie en ik zal op 16 maart op deze partij mijn stem uitbrengen. Zelf sta ik ook op een bescheiden plek op de kieslijst van de ChristenUnie. Ik ben dankbaar dat deze partij bij de laatste verkiezingen fors is gegroeid en nu de 2e partij in Gouda is. Het zou heel mooi zijn als ook bij deze verkiezingen het stemmenaantal weer gaat groeien.

Als voorzitter van de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) vind ik het belangrijk dat de binnenstad de komende jaren voldoende aandacht krijgt. De ChristenUnie besteedt in het verkiezingsprogramma daar gelukkig flink wat aandacht aan:

Gouda heeft een prachtige en levendige historische binnenstad 

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk alle binnenstad functies zijn en dat de binnenstad ook fungeert als banenmotor. De komende jaren zal er extra aandacht moeten blijven voor de economie en de ontwikkelingen in de binnenstad.

Elkaar ontmoeten, consumeren en boodschappen doen, raakt steeds meer vermengd en die mix past uitstekend bij een centrumgebied zoals Gouda heeft. Het is belangrijk dat het centrum zich ontwikkelt op de manier die past bij die trend. 

De grote uitdaging voor Gouda wordt om het ondernemersklimaat te versterken. Dat kan door een gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, de centrummanager, de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG) en vastgoedeigenaren.


Waar gaat de ChristenUnie zich in Gouda voor inzetten?

 • De vestiging van nieuwe winkels en behoud van bestaande winkels moet makkelijker worden. Dit kan door eenvoudige regels en procedures en voor een soepele afhandeling van de vereiste formaliteiten.

 • De ChristenUnie is een voorstander van centrummanagement in de binnenstad en wil hierin extra investeren om de aantrekkelijke en schone binnenstad van Gouda te behouden.

 • Optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra zijn belangrijk. Samen met ondernemers moet ingezet worden op een schone omgeving.

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente budget reserveert voor cofinanciering van projecten die zijn geïnitieerd door ondernemers. Hierdoor wordt het draagvlak voor initiatieven vergroot.

 • De binnenstad en andere winkelgebieden moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

 • De leegstand in de Goudse binnenstad is de afgelopen jaren afgenomen, doordat veel ondernemers de potentie en kansen zien. De gemeente moet terughoudend zijn met het transformeren van winkels naar woningen in het kernwinkelgebied, om zo ruimte te blijven bieden voor ondernemers.

 • De ChristenUnie wil innovatie stimuleren door het aanmoedigen van pop-up store beleid voor ondernemers die hun ideeën willen testen. Hierbij willen we waar mogelijk wel de komst van budgetwinkels tegengaan.

 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.


  Het hele verkiezingsprogramma kan je HIER vinden. Als je met mij van mening bent dat de ChristenUnie zich de afgelopen jaren op een goede manier heeft ingezet voor onze stad Gouda en het belangrijk vindt dat ook de komende jaren deze partij zich weer kan laten horen in onze stad. Stem dan op 16 maart op de ChristenUnie!