woensdag 24 maart 2021

Anna van Popering lijsttrekker ChristenUnie Gouda


Anna van Popering-Kalkman is verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Anna was de afgelopen 7 jaar al raadslid voor de ChristenUnie in Gouda.  


"In de gemeenteraad is zij actief als voorzitter van de Agendacommissie, en als voorzitter van de commissie Samenleving en de Raadsbrede werkgroep Gouda 750. Verder zet zij zich ook in voor de viering van Gouda 750 als lid van de Stuurgroep Gouda 750. In de gemeenteraad is zij woordvoerder op het gebied van onder meer onderwijs, economie, cultuur en schuldhulpverlening.  

 

Anna van Popering is een geboren Goudse (1983). Zij is getrouwd, moeder van twee kinderen en werkt in het dagelijks leven als advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Bos Van Eck Advocaten in Gouda. Daarnaast is zij ook actief als voorzitter van de Geschillencommissie van de Gemeente Capelle a/d IJssel. 


David-Jan van Meeuwen, voorzitter bestuur ChristenUnie Gouda: “Als bestuur zijn we ontzettend blij dat Anna bereid is om de kar te trekken voor de komende verkiezingen. Zij is zeer gedreven en enthousiast en heeft ook veel inhoudelijke bagage waardoor zij het geluid van de ChristenUnie geloofwaardig kan uitdragen.” 

 

Anna zelf is ook zeer verheugd met haar voordracht: “De liefde voor Gouda is er bij mij met de paplepel in gegoten. Daarnaast ben ik al vanaf mijn middelbare schooltijd politiek actief. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik mij de afgelopen 7 jaar als raadslid van Gouda heb mogen inzetten. Echt een enorme eer dat ik nu ben verkozen tot de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de ChristenUnie Gouda! ” 

 

Omdat de ledenvergadering waarin Anna verkozen is online werd gehouden, werd de dag daarop in het Houtmansplantsoen een bos bloemen overhandigd door het bestuur."

Foto's: Sandra Zeilstra

 

zaterdag 20 maart 2021

Elektronische enkelband belangrijk om inbrekers in Gouda te stoppen


Al diverse jaren vernemen we in de gemeenteraad dat een belangrijk deel van de inbraken wordt veroorzaakt door recidive gedrag van inbrekers. Dat zijn dus mensen die herhaaldelijk in de fout blijven gaan.

In 2017 was de recidive 63% en in 2018 58%. Inzet in 2020 was een percentage lager dan 50%Naar aanleiding daarvan vragen we al sinds 2017 om dit herhaal gedrag in te dammen door het gebruik van een elektronische enkelband, waardoor er 24-uurs monitoring van het gedrag mogelijk is. 

De gemeente kan dit middel niet zelf opleggen, dat doet de rechter, maar het college kan hier wel een pleidooi voor houden en het agenderen bij het overleg met de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie). Hoe kansrijk is deze methode in Gouda?

College laat kans liggen (2017-2020)

In 2017 zou er door de landelijke portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot hiervoor worden opgezet. 

Het college heeft daar naar aanleiding van vragen door de fractie van de ChristenUnie toen zelf naar verwezen, maar we hebben daar vervolgens verder niets meer over vernomen.

In 2018  en 2019 hebben we het college op het volgende gewezen: “De reclassering voert op last van de rechter een reclasseringstoezicht uit. Dit kan ingevuld worden met elektronische controle, om toe te zien op een locatiegebod of locatieverbod. Een enkelband is bedoeld om risico’s te beperken, waaronder ook het risico op recidive.” 

In opdracht van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is er een procesevaluatie uitgevoerd rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Daarbij is onderzocht welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive het bevorderen van resocialisatie. 

Wij vroegen toen aan het college of ze met deze pilot bekend was. Het college antwoordde: “Gouda is niet bekend met de start van een dergelijke pilot op dit moment waar de gemeente aan deel zou kunnen nemen. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van elektronisch controle volgen wij op de voet. Maar zoals gezegd is het niet aan de gemeente om dit op te leggen."

Het resultaat is tot op heden dat in Gouda de elektronische enkelband niet wordt ingezet om recidive tegen te gaan, waardoor er veel opsporingscapaciteit nodig blijft om het aantal inbreken te laten afnemen en we ook in Gouda nog altijd veel last hebben van inbraken.

In 2020 gaf de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid aan dat het aantal inbraken in het najaar weer is toegenomen omdat een aantal jongeren weer zijn vrijgelaten. Tegelijkertijd blijft de ambitie in het veiligheidsbeleid om door aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag te brengen.

          AD, 17-2-2021                         

Achtergrond informatie elektronisch toezicht

Met elektronisch toezicht kan een locatiegebod (je moet op een bepaalde plek blijven) of locatieverbod (je mag op een bepaalde plek niet komen) worden opgelegd. Door deze combinatie van maatregelen wordt het risico op inbreken beperkt en dus het herhaalgedrag verminderd. Het lijkt een zeer effectief middel om concrete resultaten te kunnen halen met betrekking tot deze groep die door het inbreken veel overlast veroorzaakt en ook veel opsporingscapaciteit vraagt.


Naast het controleren of een verdachte of dader zich houdt aan bijzondere voorwaarden heeft een enkelband namelijk nog meer functies. Zo gaat er een preventieve werking uit van de enkelband. Dragers houden zich beter aan een locatiegebod- of verbod.

Daarnaast helpt de enkelband bij het structureren van het leven van een drager. De drager krijgt bijvoorbeeld weer een ‘normaal’ dag-en-nacht ritme, doordat hij of zij in de nacht thuis moet zijn. Verder kunnen we met een enkelband 'trends in bewegingen' herkennen en zo nodig bespreken met de drager. Voorwaarde voor het dragen van een enkelband is dat een dader of verdachte geschikte huisvesting heeft.

College pakt de handschoen op (2021)


Het college is op verzoek van de ChristenUnie nu wel bereid om in de Driehoek het gesprek hierover te gaan voeren. Een overleg in 2021 zal speciaal gaan over de aanpak van veelplegers. In dit overleg zullen diverse methoden, waaronder elektronisch toezicht met een enkelband, worden besproken. Het is aan het Openbaar Ministerie (OM) om vervolgens te beslissen of en zo ja wat voor pilot hier het beste voor in aanmerking komt. 

Daarnaast zal er in het voorjaar een bijeenkomst met de gemeenteraad zijn over veiligheid. Daar zal dan ook de politie en het OM aanwezig zijn. 

Dit is dan een mooie gelegenheid om dit onderwerp rechtstreeks bij het OM aan te kaarten. 


We moeten, wat de ChristenUnie betreft, er echt alles aan doen om dit middel in te zetten in Gouda om de recidive drastisch terug te dringen. Nu is er nog te vaak een soort “kat en muis spel” tussen de inbrekers en degenen die met de opsporing belast zijn met alle gevolgen van dien voor wat betreft het aantal inbraken in Gouda.


woensdag 17 maart 2021

Vaccinatie met AstraZeneca ook in regio Gouda gepauzeerd


Op deze verkiezingsdag heeft het college weer een nieuwe informatie memo naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 8 tot 14 maart zijn 20.867 inwoners uit Hollands Midden getest in de corona teststraten, waaronder 3.961 kinderen tot en met 10 jaar. Afgelopen week testte 8% positief op corona. Bij kinderen was dat percentage afgelopen week 5%.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.789 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 6 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatiecijfers

Afgelopen week werden 10.061 vaccinaties gezet. De meeste vaccinaties vonden plaats in Leiden (5.345) gevolgd door Gouda (2.424) en Alphen aan den Rijn (2.292). In totaal zijn 46.777 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (5,7% van alle inwoners) en 15.533 voor de tweede keer (1,9%).

Vaccinatie met AstraZeneca gepauzeerd

Voor zover nu bekend wordt er tot zondag 28 maart in Nederland niet gevaccineerd met AstraZeneca. De GGD Hollands Midden heeft daarom 1.896 vaccinatieafspraken met AstraZeneca geannuleerd. De betrokken zorgmedewerkers hebben een sms-bericht ontvangen en worden persoonlijk gebeld. Zorgmedewerkers worden niet met een ander vaccin gevaccineerd. Dat komt omdat die vaccins al gereserveerd zijn voor andere doelgroepen.

Sneltesten onderwijspersoneel

GGD Hollands Midden vindt het belangrijk om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid te bieden om dichtbij, snel en betrouwbaar getest te kunnen worden op corona om zo verspreiding van het virus te voorkomen. Personeel van kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs kan getest worden met een sneltest. De GGD Hollands Midden biedt de sneltest aan op locaties in Waddinxveen, Leiden en Gouda. Afgelopen week zijn er 327 sneltesten afgenomen. De komende weken worden er meerdere sneltestlocaties voor personeel van kinderopvang en onderwijs geopend. In Gouda is de sneltest gesitueerd in de St Aloysius school en kunnen álle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang die werken in de gemeente Gouda zich laten testen.

Kinderen en het coronavirus

Voor de zesde week op rij is het aantal testen aan kinderen tot en met 10 jaar toegenomen. Wij zien een toename sinds de basisscholen open zijn en het beleid voor kinderen gewijzigd is. Waar kinderen voorheen met klachten naar school mochten, moeten kinderen nu thuisblijven als zij klachten hebben. Zij blijven thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn of totdat zij een negatieve testuitslag hebben ontvangen.

Voor kinderen vanaf één jaar kan een testafspraak gemaakt worden via 0800-1202 of via www.coronatest.nl. Voor het testen van baby’s tot één jaar dient een telefonische afspraak gemaakt te worden via 085-0782878.

De teststraatmedewerkers van de GGD Hollands Midden hebben een training gevolgd voor het afnemen van een test bij kinderen. Ook ontvangt een kind een dapperheidsdiploma na de test.

Cijfers in Gouda

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 15 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC         15
Aantal coronapatiënten op IC                 2

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De handhavers van Stadstoezicht hebben de afgelopen week 4 mensen een bekeuring gegeven voor het overtreden van de regels rond het dragen van het mondkapje. Er is veelvuldig voor gewaarschuwd. Er is een hoeveelheid mensen die eerst de publieke plaats betreden en daarna pas het mondkapje gaan pakken. Door het onstuimige weer zijn er weinig tot geen samenscholingen geweest. De weekmarkten op de donderdag en de zaterdag zijn voortijdig beëindigd op advies van de marktmeester omdat het door de zeer harde wind te gevaarlijk werd voor kraamhouders en winkelend publiek.

Verder was er afgelopen weekend een aangekondigde manifestatie op Klein America op zaterdag van een politieke partij en een klimaatprotestactie op zondag op de Markt. Beiden zijn goed verlopen. De klimaatactie heeft rond de 125 deelnemers gehad die zich allen keurig aan de regels hebben gehouden.

Sinds afgelopen maandag heeft Stadstoezicht de stemlocaties in de surveillance meegenomen. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel was er op een aantal locaties in de stad een hoeveelheid illegale verkiezingsposters geplaatst. Op andere dan de toegestane plak-locaties. Deze zijn door Stadstoezicht verwijderd.

Verkiezingen

Deze week vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. En dit jaar anders door corona. In december is al begonnen met de selectie van de locaties. Er is toen beoordeeld of de locaties toegankelijk zijn en of er corona-proof gestemd kan worden. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart waren 5 stemlokalen open waar gestemd kon worden. Vandaag kan dat op 34 plekken!

De feitelijke inrichting, met de tafels, stemhokjes, corona materialen etc is afgelopen week gestart. De stembureaus worden opgebouwd door facilitaire zaken van de gemeente Gouda samen met mensen van Promen.

In Gouda is ook hulp van studenten van de mbo’s in Gouda. Het gaat hier om mboRijnland en Hoornbeeck studenten die opleidingen volgen die aansluiten bij dit proces. Zij helpen bij de bemensing van het afgiftepunt voor briefstemmen, algemene ondersteuning bij de organisatie en voor gastheer/vrouw en beveiliging bij de stembureaus. De studenten zijn enthousiast en werken hard om een succes van de verkiezingen te maken. Er helpen zo’n 35 studenten over de verschillende dagen. In totaal zijn er 750 vrijwilligers die er voor zorgen dat ook dit jaar de verkiezingen goed kunnen verlopen.

woensdag 10 maart 2021

Theo Krins niet meer verkiesbaar in 2022

Foto: Marianka Peters

Va
ndaag is bekend gemaakt dat ik niet meer herkiesbaar ben in 2022. Een lastig, maar weloverwogen besluit van mijn kant! Ik heb naar aanleiding van dat besluit een interview gegeven aan Marianka Peters van de Goudse Post. Zij gaf toestemming om de tekst integraal op mijn blog te mogen plaatsen. 


Toelichting

Ik heb onlangs aan het bestuur laten weten dat ik na afloop van de huidige raadsperiode me niet opnieuw verkiesbaar zal stellen.

Sinds 2007 ben ik voor de ChristenUnie lid van de gemeenteraad waarin ik sinds 2014 tevens de rol van fractievoorzitter vervul. Verder ben ik momenteel plaatsvervangend raadsvoorzitter, vice-voorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie.

Ik geniet enorm van het raadswerk, maar het is na zoveel jaar me te hebben ingezet als raadslid goed om straks het stokje over te dragen aan de volgende generatie raadsleden. De ChristenUnie heeft veel talent en het is goed om die een kans te geven. Ik blijf me overigens voor de stad inzetten!


Interview met Goudse Post

Hij was de man achter het Groenboek, waarmee hij aandacht vroeg voor het slechte groenonderhoud in Gouda, het Witboek, waar hij het belabberde strooibeleid aan de kaak stelde en het Paarsboek, ter gelegenheid van de samenvoeging BSGR. Volgend jaar na de verkiezingen, neemt fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) Theo Krins, na 15 jaar afscheid van de Goudse politiek.

Door Marianka Peters

"Ik ga het verschrikkelijk missen," is het eerste wat in Theo (56) opkomt, als hij bedenkt dat hij vanaf volgend jaar maart op de woensdagavond thuis op de bank zit in plaats van in de raadzaal. "Maar binnen de CU is het regel dat je maximaal drie termijnen in de raad mag zitten. Ik zit nu in mijn vierde termijn. Voor je gevoel is het nooit genoeg, maar op een gegeven moment moet je je gezonde verstand gebruiken en anderen de kans geven om hun politieke ambities een kans te geven."

Omdat hij nog een jaar te gaan heeft in de Goudse gemeenteraad, is van terugblikken nog geen sprake, eerder een tussentijdse balans opmaken. Theo heeft zich altijd 'in de kijker' weten te spelen. Of het nu gaat om het Groenboek, Witboek of laatstelijk zijn ergernis om al die palen die de binnenstad ontsieren, hij gaat er vol voor en weet daarbij iedereen te enthousiasmeren,(inclusief de schrijver van dit interview). "Ik zit tot mijn haarvaten in de stad en ik hou zo veel van de stad. Ik blijf me met hart en ziel inzetten voor de stad, maar dan in een andere rol, wat weet ik nog niet, maar ik voel me een soort ombudsman van de stad en die rol bevalt me wel."

Terugkijkend op de jaren die achter hem liggen, kan de conclusie worden getrokken, dat Theo toch veel voor elkaar heeft gekregen. Het groen onderhoud heeft een upgrade gekregen en de 20 (I) aanbevelingen ten aanzien van het strooibeleid, heeft Cyclus drect opgenomen in het beleidsplan van de komende jaren. "Datzelfde geldt voor de directeur van de BSGR, die heel sportief met mijn aanbevelingen aan de slag ging. Ik vond het heel erg leuk om te doen, maar nu is het wel genoeg."
Vooral het kontakt met de burgers zal Theo gaan missen. "Mensen die naar je toekomen en vertellen wat ze meemaken, en dat je als raadslid de stem van de inwoner kunt vertalen naar beleid, dat is zo waardevol en daar doe je het tenslotte voor."Al pratend over hoogte- en dieptepunten, komt het gesprek al snel op het Hofje van Jongkind. "Dat heb ik bij toeval ontdekt toen iemand mij een luchtfoto liet zien, waarop achter het pand van voormalige van der Goes aan de Zeugstraat, de contouren van een hofje te zien waren. Uiteindelijk is het plan om het hofje in oude luister te herstellen, gestrand doordat de pandeigenaar niet wilde meewerken. Maar de huidige eigenaren hebben de contouren fraai laten terugkomen in het pand."
Theo wil er alles aan doen om Gouda te laten 'shinen' volgend jaar tijdens Gouda 750 jaar. "Het pand van de Etos is prachtig opgeknapt, en ik begrijp dat er ook gesprekken zijn met Albert Heijn over de gevel opknappen, maar het pand van Ricken Achter de Kerk is nog altijd zo'n lelijke puist en de Punseliepandjes verdienen ook speciale aandacht. De stad zit zo diep in mijn hart, ik wil het gewoon op orde hebben. Wat dat betreft blijf ik wel waken over de stad."

Foto: Marianka Peters

Politiek gezien staat de herontwikkeling van de PWA-kazerne nog vers in Theo's geheugen. "Dat was politiek spitsroeden lopen. Dan merk je dat je niet altijd de populariteitsprijs kunt winnen en dat je stevig in je schoenen moet staan. Het escaleerde enorm met de val van het college vlak erna. Toen werd ik als grootste oppositiepartij aangesteld als woordvoerder, dan weet je dat je de Kop van Jut bent, en alles over je heen krijgt. Maar je moest wel door."

Een paar dingen wil Theo nog afmaken en naast de opknapbeurt van de gevels in de binnenstad, is dat het veiligheidsdossier. "Ik kan het gewoon niet uitstaan dat we het aantal recidivisten (50 procent = red. ) niet naar beneden krijgen. Ik ben bezig met de elektronische enkelband, maar dit is landelijk beleid."

Zoals eerder gezegd is Theo nog lang niet klaar met Gouda. "Ik blik nog niet verder terug, want ik zit nog in de raad, maar dit is het mooiste wat me is overkomen, Het mooie van raadslid zijn is dat je de stad kunt dienen en iets voor elkaar kunt krijgen. Ik blijf me daarvoor inzetten, weliswaar op een andere manier. Verder blijf ik mijn blog bijhouden, want ik kan straks zijn wie ik ben en word ik niet belemmerd door een politiek dossier. Daar kijk ik echt naar uit."

maandag 8 maart 2021

Cyclus irriteert bewoners Gildenburg


Dit jaar heeft Cyclus een ander schema voor het ophalen van PMD afval voor onder meer de bewoners aan de Gildenburg. Die hebben daar echter op geen enkele manier een bericht over gezien, dus er ontstond irritatie en verwarring over het niet ophalen van zakken.

Een aantal bewoners gingen melden dat de zakken niet werden opgehaald en zo bleek uiteindelijk dat niet meer op dinsdag, maar op donderdag die zakken worden opgehaald.


Op de vraag waarom ze daarover niet zijn geïnformeerd kwam als antwoord dat deze informatie te vinden op de website of via de app van Cyclus. Hoewel dit natuurlijk prima is, geldt nog altijd dat dit vooral voor oudere bewoners nog niet een vanzelfsprekend medium is en een publicatie of liever nog: een bericht in de brievenbus was fijner geweest.

De vraag voor mij is welke afspraken hierover met de gemeente zijn gemaakt, dus daar ga ik samen met mijn college Christiaan Quik namens de ChristenUnie navraag naar doen.

 

Het verhaal is hiermee echter nog niet ten einde…. 

Want ook op donderdag blijven de zakken regelmatig hangen. De bewoners besloten daarom maar weer te melden. Als antwoord kwam vanuit Cyclus dat ze soms heel vroeg, rond 8.00 uur, al langskomen.

Een bewoner besloot daarom een aantal zakken te merken en al op woensdag op te hangen. 

Donderdagavond bleken de zakken er nog gewoon te hangen, dus ze waren die dag echt niet geweest.

Cyclus haalt de zakken uiteindelijk wel weg, maar op heel andere dagen, zelfs op zaterdag.

 

De bewoners zijn het nu zat en willen dat Cyclus gewoon op donderdag de zakken ophaalt en dat in het vervolg bij wijzigingen van data voor het ophalen van afval hierover ook schriftelijk wordt gecommuniceerd.

 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende (technische) vragen ingediend bij het college:

1.     Welke afspraken zijn er met Cyclus gemaakt rond communicatie als de dagen waarop het afval wordt opgehaald worden veranderd?

2.     Welke afspraken zijn er gemaakt met Cyclus rond het zich houden aan die dagen of dat daar flexibel mee mag worden omgegaan?

3.     In hoeverre worden ervaringen als deze meegenomen bij het regulier overleg met Cyclus?

4.     Op welke wijze kan deze specifieke situatie worden opgelost? 

woensdag 3 maart 2021

Beide corona vaccinaties zijn nu mogelijk in Gouda


Deze week is de nieuwe update vanuit het college weer verschenen met het laatste nieuws rondom corona in Gouda. Graag deel ik dit nieuws weer met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 22 tot 28 februari 2021 zijn in totaal 14.882 personen, waaronder 1.530 kinderen onder de 10 jaar, getest in de corona teststraten in de regio. In totaal testte 8,7% positief, opnieuw een daling in vergelijking met vorige week. Dat is goed nieuws.


In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.450 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 17 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Besmettingen in de opvang

Vorige week bleek een aantal cliënten in de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen het corona-virus te hebben opgelopen. Een cliënt moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar is gelukkig hersteld. De overige cliënten die bij deze personen in de buurt zijn geweest, moesten in quarantaine wat door de problematiek van de bewoners een stevige opgave is geweest. Deze maatregelen hebben gelukkig effect gehad en er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd en de quarantaine maatregelen zijn opgeheven.

Vaccinaties

In totaal zijn 38.118 mensen uit Hollands Midden gevaccineerd. Dat is 4,2% van de inwoners van Hollands Midden. Op dit moment worden 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. De GGD Hollands Midden vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.

Inwoners die aan de beurt zijn, ontvangen een uitnodigingsbrief en daarmee kan een afspraak worden gemaakt voor vaccinatie. Mensen mogen zelf kiezen op welke vaccinatielocatie in Nederland zij zich laten vaccineren.

Inwoners uit Gouda hebben te maken gehad met de situatie dat ze na een eerste prik in Gouda voor de tweede prik niet in Gouda terecht konden. Dit werd veroorzaakt door het feit dat in het afsprakensysteem van de GGD een beperkt aantal tijdsloten was opengesteld voor de Goudse locatie. Dit is inmiddels hersteld en inwoners kunnen vragen om de afspraak alsnog in Gouda te laten plaatsvinden. Via de algemene afsprakenlijn kunnen inwoners hun afspraak alsnog omzetten naar Gouda. De GGD heeft via haar kanalen bekend gemaakt dat deze afspraken kunnen worden omgezet naar de locatie naar keuze.

Nieuwe doelgroepen gevaccineerd

Sinds zondag 28 februari 2021 worden ook zorgmedewerkers uit de wijkverpleging uitgenodigd voor vaccinatie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update:                                 
maandag 1 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC     10
Aantal coronapatiënten op IC             2
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

In het algemeen komt zowel uit landelijk onderzoek als uit de ervaring van de handhavers naar voren dat mensen minder goed aanspreekbaar zijn op het naleven van de corona-regels. Hoewel het overgrote deel van de inwoners zich houdt aan de maatregelen is er een groep die zich in toenemende mate minder laat corrigeren. De gesprekken tussen handhavers en mensen die zich niet aan de voorschriften houden worden grimmiger. Ondanks deze discussies, is het de afgelopen week relatief rustig geweest op het gebied van handhaving.

De afgelopen week zijn 11 bekeuringen uitgedeeld, waarvan 6 voor het niet dragen van een mondkapje en het niet houden van afstand. Verder is bestuursdwang toegepast om een feestje van een klein groepje jongeren in een caravan te beëindigen.

Supermarkten en feestdagen

Supermarkten verwachten op de feestdagen in april en mei grote bezoekersaantallen. Vanwege de coronapandemie is het voor de volksgezondheid van belang dat bezoekers zoveel mogelijk verspreid over de dag hun boodschappen kunnen doen, zodat zij zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Conform het collegeakkoord zijn winkels gesloten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag maar om voldoende gelegenheid te geven aan bezoekers om rustig boodschappen te kunnen doen, zijn de supermarkten op Goede Vrijdag geopend tot 19.00 uur en op Koningsdag tot 22.00 uur. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, aanstaande Tweede Paasdag (5 april 2021), Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en Tweede Pinksterdag (24 mei 2021) langer geopend te zijn, namelijk tot 22.00 uur in plaats van tot 18.00 uur. Supermarktbezoekers kunnen zo meer verspreid over de dag hun boodschappen doen. Vanzelfsprekend kunnen deze verruimde openingstijden alleen doorgaan indien de avondklok niet langer van toepassing is.

Goudse Coronamonitor

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De sociale, economische en financiële gevolgen van het virus zijn groot. Ook in Gouda. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld. Eind 2020 heeft ook de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een Gouds beeld van de gevolgen opverschillende thema’s. De Goudse coronamonitor helpt daarbij. De monitor is verzonden naar de gemeenteraad en zal donderdagmiddag beschikbaar worden via de website van de gemeente Gouda.

Onderwijs

Sinds 1 maart mogen ook scholen voor voortgezet onderwijs onder voorwaarden weer meer leerlingen ontvangen. Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden, is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen.

In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.
Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Sinds 1 maart mag het mbo ook weer deels open. Dit betekent dat iedere student weer ten minste één dag per week naar school gaat. Het gaat hier dus om zowel theorielessen, praktijklessen en examens.