donderdag 20 januari 2022

Open de horeca en cultuur!

De horeca leeft tussen hoop en vrees…! Hoelang houden zij dit nog vol? Blijven ze uitkijken naar de volgende persconferentie om te horen wat er wél en niet mag?

Het is tijd om een tegengeluid te laten horen! In Gouda slaan cultuur en horeca de handen in een en maken op vrijdag 21 januari een duidelijk statement. 
Ze willen laten zien dat een bruisend centrum niet alleen gezellig, maar ook nodig is. De horeca ondernemingen en de cultuursector maken mensen gelukkig en blij, bieden werk en ontwikkeling voor jongeren en ouderen, zorgen voor kleur op straat en verbinden mensen.

Het huidige beleid mist zijn doel. Gasten vertrekken voor hun uitjes naar het buitenland, terwijl de ondernemers kunnen garanderen dat het ook op een veilige manier lokaal kan.

Het doel met deze actie is laten zien hoe hoog de nood is en laten zien dat de ondernemers alles op alles zetten om de restaurants op een veilige manier te kunnen openen. Het doel is de consument hun sociale vrijheid terug te geven. Zo essentieel zijn horeca en cultuur!Na een tocht van het Stadhuis op de Markt naar het Huis van de Stad wordt er symbolisch een grote bos sleutels overhandigd aan burgemeester Pieter Verhoeve. Dit als symbool voor de sleutels van de restaurants die de horeca ondernemers zullen moeten inleveren als deze lockdown nog veel langer duurt.De actie volgt op de actie van vorige week zaterdagmiddag. Na goed overleg met de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder openen toen de horecaondernemers tussen hun 14.00 en 17.00 hun zaak. Binnen korte tijd waren de terrassen goed bezet en genoten de mensen van deze mogelijkheid. Het was erg gezellig en smaakte naar meer...

Verder heeft burgemeester Spies deze week namens de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), mede namens Gouda, een oproep aan het Kabinet gedaan om de horeca en theaters zo snel mogelijk weer open te laten gaan. Volgens haar worden deze sectoren steeds en ook te zwaar getroffen door de corona maatregelen. 

Ik ben het van harte met haar eens en ik hoop dat alle acties en oproepen ertoe bijdragen dat deze maand de horeca en cultuur de deuren weer kunnen openen.

AD, 20 januari 2022


dinsdag 11 januari 2022

Burgemeester Gouda vraagt aan Kabinet om perspectief voor ondernemers!


Op maandag 10 januari jl. deed de SBG een hartstochtelijke oproep aan het college van B&W in Gouda om bij het Kabinet aandacht te vragen voor de zorgelijke situatie van de binnenstadondernemers door de lockdown en op te roepen voor het openen van winkels, horeca en cultuursector.

Op dinsdag 11 januari roept ook Gouda het kabinet op om perspectief te bieden aan ondernemers! Een gezamenlijke brief vanuit burgemeester Pieter Verhoeve, namens Gouda-Onderneemt!, de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG), alle gemeenteraadsfracties en het college van Burgemeester & Wethouders. 

Gouda vraagt om perspectief en ruimte voor ondernemerschap in de afwegingen die het kabinet maakt richting de volgende persconferentie.

Veel waardering voor dit initiatief vanuit het Huis van de Stad!

Met burgemeester Pieter Verhoeve bij GoudaFM voor opname #podcast.
Gesproken over de lockdown en de “Noodkreet” van de ondernemers in de binnenstad van Gouda
!


De inhoud van de brief

Geachte heer Rutte,

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van ondernemingen in onze stad sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor de detailhandel en horeca, waar de zo belangrijke decemberomzet afgelopen tijd is misgelopen, en de abrupte aankondiging van de nieuwe periode van sluiting hard is aangekomen. Maar ook de culturele sector en andere bedrijven zoals kapperszaken en vergelijkbare dienstverleners worden enorm geraakt door de maatregelen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijke binnenstad, leegstand en verloedering, toenemende druk op het sociaal vangnet en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen. Dit geldt overigens evenzeer in andere winkelgebieden in onze stad, zoals de wijkwinkelcentra en de GoStores.


Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen aan dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen of uit eten te gaan in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoekt. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, waar dat allerminst zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer. En het aantal verhuurders dat huurders in bijvoorbeeld de retail of horeca tegemoet komt in de praktijk is tot op heden beperkt. Adequatere compensatieregelingen voor ondernemers zijn wat ons betreft, mede gezien de inmiddels lange duur van de crisis, noodzakelijk.


Er is dringend behoefte aan perspectief voor ondernemers! We doen dan ook een klemmend beroep op u om in de afwegingen die u maakt de komende dagen, en de maatregelen die vanuit het bestrijden van de coronapandemie noodzakelijk zijn, nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van onze ondernemers. Ook in de niet-essentiële sectoren.


Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. Daar staan ook wij voor, net zoals het behapbaar houden van de coronapandemie voor de zorg. Maar in onze ogen zijn er met creativiteit en in goede samenwerking met ondernemers veilige (openstellings)maatregelen te treffen, die meer perspectief bieden voor iedereen. En uiteraard staan ook wij als gemeente onze ondernemers naar vermogen ter zijde in deze ingewikkelde tijd.


Hoogachtend,


namens het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda;

de gemeenteraadsfracties van D66, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, CDA, Gouda Positief, GroenLinks, Gouda’s 50+ Partij, SGP, Gemeentebelangen Gouda, SP, Partij voor de Dieren, Onafhankelijk Gouda en Gouda Vitaal;


Gouda Onderneemt! en Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda,


de burgemeester van Gouda, mr. drs. P. Verhoeve

Noodkreet van binnenstadondernemers in Gouda Bron: https://goudsdagblad.nl/Lokaal/noodkreet-van-ondernemers-binnenstad-gouda

maandag 10 januari 2022

Noodkreet ondernemers Binnenstad Gouda

vlnr: Centrummanager Hans van Aalst, Voorzitter SBG Theo Krins
Burgmeester Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt

De corona maatregelen hebben grote impact op onze samenleving en zeker ook op de ondernemers in onze binnenstad. Door de eerste lockdown zijn de reserves vaak op en de huidige lockdown dreigt – in ieder geval als deze periode wordt verlengd – diverse ondernemers de das om te doen. Anderen zullen stevig moeten interen op hun reserves en moeten zelfs privé geld gaan inzetten.

Wat de SBG betreft moeten de winkels, horeca en de cultuursector daarom nu echt weer op een veilige manier opengaan.

Om dit te onderstrepen heeft het bestuur van de SBG samen met de Centrummanager vandaag een “Noodkreet” aan burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt overhandigd. In die noodkreet wordt het Goudse stadsbestuur gevraagd de noodkreet te ondersteunen en over te brengen aan het Kabinet in Den Haag.


Noodkreet


Geacht college,

Hoelang houden wij dit nog vol? Blijven we uitkijken naar de volgende persconferentie om te horen wat er wél en niet mag? Wanneer deze lockdown verlengd wordt, zal ons   mooie centrum steeds leger worden. Voor veel ondernemers heeft een verlenging desastreuze gevolgen en zullen deuren sluiten.

Verkoop uit online kanalen is voor 90% van de ondernemers volstrekt onvoldoende.

Uit onderzoek is gebleken dat click & collect slechts 10% van de benodigde omzet oplevert (INretail 2021). Voor de ‘ruimhartige’ compensaties komen veel ondernemers niet in aanmerking of het dekt bij lange de lopende kosten niet. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Het is tijd dat het Kabinet zich actief gaat inzetten voor de ondernemers in de retail en horeca om hun voortbestaan te garanderen.

De Binnenstad Gouda komt steeds meer op de kaart als een gezellig, actief en bruisend winkelgebied. Het trekt, naast lokaal publiek, mensen van heinde en ver. Als we niets doen, is de toekomst van onze binnenstad een leeg  centrum met hier en daar een winkel. Geen zelfstandige winkeliers meer om over de horeca nog maar niet te spreken. Een leeg Centrum heeft verstrekkende gevolgen, denk alleen maar eens aan de toename van het aantal werkelozen. En wat te denken van de indirecte gevolgen, bijvoorbeeld voor alle ondernemers in de toeristische- en culturele sector.  Want onze regio wordt er veel minder aantrekkelijk door.  Of de sociale component, voor veel mensen is winkelen, horeca en cultuur immers een gezellig uitje.

Het baart ons ERNSTIG zorgen dat de consument, maar ook belangenbehartigers, denken dat de ondernemer volledig of grotendeels door de overheid gecompenseerd wordt. We beklemtonen dat dit bij heel veel, vooral kleinere ondernemers, absoluut NIET het geval is en dat zij door deze nieuwe lockdown in ERNSTIGE problemen zijn gekomen.

Wij denken graag met de gemeente na over ideeën hoe de winkels, horeca, kappers, schoonheidssalons, culturele instellingen en dergelijke veilig open zouden kunnen en hoe de gemeente in nijpende situaties kan ondersteunen.

Uw steun richting de landelijke politiek is nu heel hard nodig! Om de politiek duidelijk te maken dat het zo ECHT NIET langer kan. Dat de huidige maatregelen de doodsteek zijn voor veel ondernemers. We moeten met elkaar dit echt niet langer accepteren. We kunnen op een veilige manier open. Graag geven we samen met het college een krachtig signaal af richting de landelijke politiek. We rekenen op uw steun.

 

We zien met belangstelling uit naar uw positieve reactie!

 

Namens het bestuur van de SBG,


Theo Krins

Voorzitter SBG Gouda

woensdag 5 januari 2022

Gouda in top-25 van leukste wereldwijde bestemmingen

Paasontbijt internationaal hoog gewaardeerd


Where to Go in 2022

 

“The 25 most exciting destinations to share with family and friends this year.”

 

Deze week werd ik via een kennis uit Denemarken geattendeerd op de site van Bloomberg Pursuits (Bloomberg is een zeer bekende site in de internationale financiële wereld). Op deze site worden 25 aansprekende bestemmingen in de wereld genoemd.

 

Op de site wordt vermeld dat er in 2021 weliswaar weer wat mogelijkheden waren om te reizen, maar nog steeds waren veel bestemmingen niet te bereiken.

En pijnlijk genoeg was het onmogelijk om iedereen te zien die we misten. Bij het plannen van groepsreizen, pogingen om verre dierbaren te bereiken of sociale evenementen in het buitenland bij te wonen, kwamen we steeds obstakels tegen. De huidige golf van de Covid-19 omicron-variant geeft ons het gevoel dat we misschien nooit meer samen zullen zijn op de manier die we ooit deden.

 

Voor deze editie van Bloomberg ligt de focus op nieuwe manieren om samen te komen. Of het nu gaat om een ​​villa in de bergen van Portugal die geschikt is voor groepen of een cruise in de Galapagos voor gezinnen met kinderen. De aanbevelingen voor 2022 zijn bedoeld om een ​​gevoel van vreugdevolle hereniging op te roepen, ongeacht onze risicotolerantie.


Gouda

 

Vanuit deze aanpak wordt heel verrassend ook Gouda genoemd en dan in het bijzonder het Paasontbijt op de Markt dat in 2022 op Tweede Paasdag weer op de agenda staat.


 

Bloomberg roemt de schilderachtige grachten met de monumentale woningen. 

Gouda heeft er volgens Bloomberg minstens zowel als Amsterdam.

Het voordeel van Gouda is dat je meer met de lokale bevolking in contact komt dan met toeristen. Vooral als je Gouda met Pasen bezoekt. Dan kan je (op Tweede Paasdag, tk) deelnemen aan het jaarlijkse Paasontbijt. Een enorm, gratis ontbijt met inwoners van alle rangen en standen op het monumentale Marktplein.Relais & Châteaux Weeshuis Gouda


Bloomberg heeft niet alleen oog voor het Paasontbijt, dat uitstekend past bij hun thema van ontmoeting van mensen, maar attendeert ook op het onlangs geopende Relais & Châteaux Weeshuis Gouda, dat in een 16e-eeuws weeshuis is gevestigd. Het is de meest luxueuze accommodatie in Gouda.  
St.-Janskerk

 

Ook is er aandacht voor het feit dat Gouda dit jaar haar 750-jarig bestaan viert. Daarbij wordt de St.-Janskerk specifiek genoemd omdat je er dit jaar een tijdelijke loopbrug zal zijn langs de dakgoten vanwaar je prachtig uitzicht hebt op de historische binnenstad. Het biedt ook een virtual reality-ervaring voor bezoekers, die ze naar Gouda's Gouden Eeuw in de 17e eeuw brengt. De kerk is nog nooit zo leuk geweest voor kinderen, aldus Bloomberg.


Kaasmarkt

 

En tenslotte ook aandacht voor de kaasmarkt. Deze vindt plaats op donderdagochtend in het midden van de stad. Er wordt dan niet alleen kaas verhandeld, maar er lopen ook jongeren met blauwe ogen rond op klompen.

 


Al met al prachtige promotie voor onze stad Gouda nu we dit jaar 750 jaar bestaan. Hopelijk lezen velen deze informatie en kunnen we dit jaar naast de vele bezoekers uit eigen stad, regio en het hele land, ook weer internationale toeristen verwelkomen die enkele dagen in de binnenstad van Gouda en het Groene Hart komen genieten van wat wij te bieden hebben. En dat is heel veel moois!Website Bloomberg: https://www.bloomberg.com/features/where-to-go-2022/?terminal=true