Betrokken

Betrokken

vrijdag 9 december 2011

Meurend dossier


Afgelopen woensdag stond o.a. de "Verkenning belastingverordeningen 2012" op de agenda.

Normaal gesproken is er niet zoveel aandacht voor dit onderwerp, maar dat was nu wel anders.
Bij aanvang van de vergadering hadden we zelfs een inspreker: de heer Reijm sprak namens de kooplieden ambulante handel Gouda zijn zorg uit over de sterke verhoging van het tarief van de marktgelden. Daar had hij op zichzelf gelijk in, maar het tarief moet kostendekkend zijn en daar was een forse verhoging voor nodig. Wel is het jammer dat er geen vooroverleg is geweest op initiatief van de wethouder. Dat was wel zo sympathiek geweest en dan waren er wellicht nog alternatieven mogelijk geweest. Volgend jaar zal er nu worden gekeken of er door bezuinigingen door betrokkenen een lager tarief mogelijk zal worden.

Een ander punt was de hondenbelasting. Wat ons betreft gaat het hier om een meurend dossier, waarbij blijkbaar geen portefeuillehouder wil uitglijden of zich erin wil vastbijten, terwijl doorpakken wel is gewenst ... :-)
De ChristenUnie vindt het geen goede zaak dat de tarieven voor de hondenbelasting weer sterk worden verhoogd, terwijl er slechts 21 bakken zijn geplaatst om de afvalzakjes voor uitwerpselen te deponeren. De geschatte opbrengst wordt voor 2012 nota bene geschat op € 314.500,- terwijl er in 2011 voor € 9.500 (ex. BTW) aan afvalbakken is geplaatst....
We vinden dat als we de ambitie hebben om de stad schoner te laten zijn en en de ergenis over de overlast van hondenpoep serieus willen aanpakken, er - naast handhaving - ook meer afvalbakken moeten komen.

RHID, Kamer van Koophandel en SOG hebben namens de Goudse ondernemers gezamelijk een brief aan de gemeenteraad gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de verhoging van de OZB.
Het was een wat vreemde actie omdat de verhoging al sinds het voorjaar bekend is en deze voor een belangrijk deel wordt gecompenseerd door een verlaging van de rioolheffing. Het was beter geweest als ze dit onderwerp bij het reguliere overleg met de wethouder eerder hadden ingebracht.

Tenslotte bij dit onderwerp nog een interessant punt: alle woonwagens in Gouda betalen staangeld, behalve de woonwagens op de Goudkade. Niemand kon hiervoor een verklaring geven en wij hebben nu de wethouder verzocht dit te corrigeren.

Ook onze eigen raadsvergoeding kwam op deze avond kwam aan de orde.
Vanaf 1 januari 2012 wordt er invulling gegeven aan de fiscale werkkostenregeling voor politieke ambtsdragers. Dat houdt in dat iedereen vanaf die datum dezelfde netto vergoeding krijgt. Voorheen was er een bruto vergoeding van kracht, waardoor iemand die 42% IB betaalt een hogere vergoeding kreeg, dan een raadslid die 52% IB betaalt.
Door nu uit te gaan van een netto vergoeding besparen we € 80.000,- op jaarbasis en daarmee dragen we ook als raad ons steentje bij aan de bezuinigingen.

1 opmerking:

Anoniem zei

nog een toevoeging in verband met de hondenbelasting. Aangezien deze verhoogd wordt dit ondanks bedenkelijke invulling ten opzichte van het opruimen van de overblijfselen op het gras... Zou er ook eens aan een paardenbelasting gedacht kunnen worden? De goed en wel geproduceerde paardenvijgen komen nog steeds alleen van èchte politiepaarden, die het in de Hoogstraat bijvoorbeeld ook te kwaad krijgen... De stad mag dan zomaar wel belast worden met deze voor zeker wel 10 honden aan uitwerpselen...??