donderdag 30 september 2010

Kabinet Wilders I


Vandaag kon ik dan eindelijk kennis nemen van het concept regeerakkoord van VVD en CDA.
Of moet ik spreken van het uitvoeringsprogramma van de PVV, dat gedoogsteun krijgt van CDA en VVD?
Er is in de media veel aandacht voor de paragrafen waarin de PVV zich prima zal herkennen, maar het akkoord bevat duidelijk veel meer en er zijn onderwerpen bij waar ik me, als ChristenUnie lid, prima in kan herkennen.

Opvallend is dat het akkoord heldere taal spreekt, maar niet altijd helder is over de uitvoering. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de hervormingen concreet moeten worden gerealiseerd.
Daarnaast komen de kwetsbare groepen er wel erg bekaaid van af. Kortom het is echt een liberaal akkoord.

Over de bezuinigingen heeft André Rouvoet zich helder uitgelaten: "De bezuinigmaatregelen zijn alles behalve solidair. Bedrijven en de hogere inkomens krijgen door de bezuinigingen niet zoveel voor hun kiezen als 65-plussers, gezinnen met kinderen, arbeidsgehandicapten en mensen met een klein inkomen. Deze mensen worden hard getroffen.”

Natuurlijk vind ik het als vertegenwoordiger van de ChristenUnie jammer dat de prioriteiten waarvoor onze partij zich de afgelopen kabinetsperiode hard maakte, onder andere op het terrein van medische ethiek, ontwikkelingssamenwerking en gezinsbeleid, in het conceptregeerakkoord zijn losgelaten.


Op het gebied van veiligheidsgebied en integratie- en vreemdelingenbeleid heeft Wilders duidelijk zijn invloed aangewend. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre alle drastische plannen kunnen worden uitgevoerd, omdat we ook te maken hebben met overeeenkomsten op het gebied van mensenrechten en internationale verdragen. Zorgwekkend is dat er (weer) een toon klinkt van ‘wij’ en ‘zij’.
Dat is de klok terug zetten, daar waar er o.a. in Gouda, juist veel energie is gestoken in het verbinden van mensen en bevolkingsgroepen.
Als het beleid wat genuanceerd wordt neergezet en vooral zich concentreerd op hen die echt niet willen, dan is het nog (deels) verdedigbaar.

Ik kan me wel vinden in de gedachte van de "strafdienstplicht":
Daarbij gaat het om "een zinvolle en effectieve aanpak van risico jongeren, waarbij wordt gezocht naar een combinatie van straf, verwijdering van de straat, uitvoering van opgedragen
werkzaamheden en heropvoeding vanuit het verblijf thuis en op school." Dit is geen nieuw idee, want Ruud Lubbers (CDA) heeft dit ooit al eens geopperd.

Andere zaken op het gebied van veiligheid waar ik me wel in kan vinden zijn:

- verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren
- zwaardere straffen stelt op geweld tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere gezagsdragers.
- meer cameratoezicht

Bij de overheid moet drastisch worden bezuinigd en er moeten zelfs minder mensen in o.a. de Tweede en Eerste Kamer, colleges en in de raad. Dat is wel heel drastisch! Je kunt ook doorschieten in het streven naar beperking tot kerntaken.
Als het tevens de bedoeling is om steeds meer taken decentraal neer te leggen is er juist een sterke provinciale en lokale overheid nodig.

Maar goed, laten we het a.s. kabinet beoordelen op haar concrete daden.
Tevens ben benieuwd hoelang kikker Wilders in de emmer blijft.

Er moet in ieder geval snel geregeerd gaan worden, want er is veel werk te verrichten in politiek Den Haag.

5 opmerkingen:

bertwiltink zei

Theo, alle begrip voor je reactie, maar dit is wel een kabinet dat de dingen aanpakt die grote partijen lieten liggen, met name op veiligheidsgebied.
Ik durf je te voorspellen dat Gouda exact hetzelfde te wachten staat; Gouda positief en Ton zijn in onze stad samen de grootste naast een sterke VVD en de onveiligheidsbeleving is groot. We staan eerste op de monitor van veelplegende Marokkaaanse jongeren.
Hier moeten jullie als 'andere' partijen echt iets mee doen!! Natuurlijkde verbinding zoeken, maar ook zorgen dat wij ons weer veilig door de stad durven te begeven en onze kinderen ook. ga eens na op onze eigen jeugdclubs hoe er over de veiligheid van Gouda wordt gedacht. Dus Theo, pak de landelijke handschoen als CU vooral plaatselijk op en stop nu met de groenstrookjes-poltiek voor de volgende politieke afstraffing komt.

Sterkte, in verbondenheid

Bert Wiltink

Johan de Jong zei

Theo,

Ik ben het met Bert eens, de andere partijen likken nu hun wonden door af te geven aan de PVV.
Ik ben beslist geen PVV man, maar deze partij nu samen met de VVD en het CDA zegt waar het op staat.
Ik zou wel willen dat de lokale politieke partijen eens een keer waar maken wat ze zeggen.

Anoniem zei

Ik sta ver af van de radicale standpunten en beledigende termen van de PVV, maar zo mogelijk nog verder van het steeds maar "pappen en nathouden". Als VVd-er ben ik blij met het lef dat nu getoond is.
Hans Suijs

Anoniem zei

Beste Theo,
Ondergetekende ergert zich bijzonder aan je opmerking i.v.m. het 6e couplet van hetb Wilhelmus... Suggestief en toch nietszeggend. Volgens mij een CU-raadslid niet waardig!
mvg HW
henkwolters2001@kpnplanet.nl

Theo Krins zei

Dag Henk, dank voor je reactie!
Het gevaar van een tweet is dat je de intentie niet helder kan overbrengen. Het ging om een subtiele verwijzing naar discussie over de Islam (religie of ideologie) en onverdraagzaamheid bij PVV. Het was zeker geen aantijging richting het CDA.