Betrokken

Betrokken

donderdag 30 oktober 2008

Keulse goot en ambulancepost

Het was gisteren een interessante raadsvergadering, waarbij ik voor het eerst als gastheer - samen met twee andere raadsleden - mocht optreden voor enkele belangstellende burgers. Het waren betrokken gasten die zeer geinteresseerd waren. Zou het ons als Goudse politiek toch nog eens gaan lukken om de burgers meer enthousiast en betrokken te maken? Dat zou mooi zijn!

Maar goed, nu de vergadering zelf.

We hebben een pittige discussie gevoerd over de Jan Verswollezone, met name over het communicatie traject. Diverse omwonenden waren bepaald niet te spreken over hoe de betrokkenheid van burgers vorm had gekregen rond de plannen in dit gebied. Het blijkt dat het altijd weer een lastig iets is om op een goede manier om te gaan met inspraak van burgers en om een juist verwachtingsbeeld neer te zetten in hoeverre die inspraak een rol heeft bij de verdere besluitvorming. Dit zal vanaf nu echt meer aandacht moeten krijgen willen we voorkomen dat de burgers geen enkele waarde meer hechten aan inspraak. Wethouder Menkveld heeft toegezegd dat bij de verdere planvorming de omwonenden opnieuw betrokken zullen worden. We zijn benieuwd.

En ja, natuurlijk veel aandacht voor de ambulancepost die in dat gebied tijdelijk is gehuisvest, maar nu toch misschien permanent blijft en dan gelijk ook maar wil uitbreiden naar acht wagens.
Nee ze veroorzaken naar hun eigen zeggen geen overlast, want de sirenes gaan pas aan als de op de dijk rijden. Jammer alleen dat omwonenden toch al vanaf het verlaten van de standplaats die sirenes horen. Het zal wel tussen de oren zitten...

Wordt nog een lastig punt voor besluitvorming op 5 november, maar u zult volgende week lezen hoe het is afgelopen en wat ons uiteindelijke standpunt is geworden.

En dan hebben we ook nog gesproken over het Zuidelijk Stationsgebied waar Multi Vastgoed ambitieuze plannen heeft. Ofschoon het nog maar om een intentie overeenkomst gaat, vond ik het wel heel opvallend dat er raadsbreed weing discussie was over het grote aantal parkeerplaatsen (zo'n 500) dat er moet gaan komen. We blijven het centrum maar volpompen met parkeervoorzieningen, terwijl je op je vingers kunt natellen dat we straks helemaal verstopt raken. Het blijft een gemiste kans dat we geen goede voorzieningen gaan aanleggen aan de randen van Gouda. We hebben nog wat misssiewerk te verrichten...

Leuke uitsmijter kwam er nog toen er door het CDA werd geopperd om een koopgoot in Gouda te gaan realiseren. De jarige wethouder Siebe Keulen haakte daar op in en deed de suggestie om die dan onder de Dubbel Buurt te gaan aanleggen. De zaak ligt er nu toch droog. Lijkt me wel wat, dan noemen we het de Keulse Goot.

Geen opmerkingen: