Betrokken

Betrokken

woensdag 22 maart 2017

Onrust door containers op Sluiseiland

Foto: Marianka Peters
Vrijdag 17 maart verschenen er op social media opeens foto's van containers op het Sluiseiland in Gouda. Dit leverde gelijk de nodige onrust op, omdat de bewoners in Korte Akkeren fel gekant zijn tegen een mogelijke containerterminal op deze plek, vanwege alle verkeersoverlast die daarmee gepaard gaat en omdat ooit is toegezegd dat het Sluiseiland een groene, recreatieve bestemming zou krijgen. 
Een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de komst van een containerterminal is nog gaande en het leek erop dat er vast een voorschot werd genomen op een door sommige bedrijven gewenste uitkomst.
De containers bleven daar overigens niet lang staan, maar werden al snel door vrachtwagens opgehaald.
Foto: Raymond Aarsman
Vragen
Wij hebben vervolgens die dag contact opgenomen met het wijkteam. Deze was niet op de hoogte gesteld over het lossen van containers en daarom hebben we toen gelijk vragen naar het college gestuurd. We willen precies weten wat er is gebeurd en wie erbij betrokken zijn geweest.
Foto: Raymond Aarsman
Speurwerk
Marianka Peters, journalist en eindredacteur van de Goudse Post, liet het er niet bij zitten en achterhaalde al snel de precieze gang van zaken door contact op te nemen met de provincie.
Ze meldt op de site van de Goudse Post vervolgens het volgende:
"Afgelopen donderdag is de spoorbrug van ProRail in storing gevallen. Door onduidelijkheden over de duur van de storing lagen er vrijdagochtend 6 schepen, waarvan 4 containerschepen voor de spoorbrug te wachten," aldus een woordvoerder. "Vrijdagochtend heeft Nedcargo besloten om van twee schepen de bovenste laag containers te verwijderen en deze tijdelijk op te slaan. Eerst is nog geprobeerd te lossen bij loswal Nieuwe Gouwe. Daar lag echter al een schip, waarna werd uitgeweken naar het Sluiseiland."
Om de loswal bij de Julianasluis eenmalig ter beschikking te stellen heeft de provincie in deze bijzondere situatie voor een snelle en pragmatische oplossing gekozen. Twee andere schepen zijn omgedraaid naar Rotterdam om daar de containers eraf te halen. "De provincie speelt overigens geen rol in het verlenen van eventueel benodigde vergunningen om te lossen," wordt nadrukkelijk gesteld. "Het lossen van de containers afgelopen vrijdag staat volledig los van de lopende verkenning. Zoals gezegd was het lossen van de containers afgelopen vrijdag een eenmalige pragmatische oplossing. Het was gezien de situatie niet mogelijk daar tevoren over te communiceren."

Onrust
De actie van provincie mag dan als pragmatisch worden bestempeld, maar het heeft wel voor behoorlijk wat onrust gezorgd bij vooral bewoners in Korte Akkeren. Het was communicatief niet handig dat ze - voor zover ik nu weet - zelfs niet met de gemeente Gouda hierover contact hebben gehad.
We hebben besloten om onze vragen aan het college te handhaven, want we willen ook van hun kant vernemen hoe e.e.a. is verlopen en hoe het college hier tegenover staat.

maandag 20 maart 2017

"Kots van vergeten toekomst"


Stichting 21 Maart Gouda vierde zaterdag 18 maart jl. haar tien jaar actief zijn met een "Feest van Verbinding in de Agnietenkapel. Dit gebouw werd voor die gelegenheid omgedoopt tot ‘Tolerantietempel’.


Zet een streep door discriminatie


Streep door discriminatie
De middag begon met de aftrap in Gouda van de landelijke actie ‘Zet een streep door discriminatie’.  Burgemeester Milo Schoenmaker en loco-kinderburgermeester Aliya Naman zetten als eersten hun handtekening. Iemand reageerde: "Wat voor zin heeft zo'n handtekening, want niemand wil toch discriminatie." Als dat inderdaad zo was, dan hoeven we inderdaad hier geen handtekening voor te zetten, maar de praktijk is helaas anders...

Wat is discriminatie?
Deze vraag kwam nogal eens terug en de organisatie en de burgemeester gaven daar het volgende antwoord op, in lijn van artikel 1 van grondwet: "Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte”. 

Deze week wordt de tekst van artikel-1 van de grondwet in het Huis van de Stad bij de balie beneden opgehangen, ter inspiratie voor alle bezoekers.


Begroeting

Ruud Broekhuizen
Er waren deze middag diverse bijdragen, waarbij ik zelf het meeste werd geraakt door de gedichten van voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen en de wijze waarop kinderen elkaar begroeten op de Koningin Wilhelminaschool.
Ruud had een indrukwekkend gedicht over vluchtelingen waarbij deze strofe mij echt raakte:
"Ik zie veel rugzakken 
Waar de toekomst maar nauwelijks inpast"


Ruud Broekhuizen
Met zijn toestemming vermeld ik een ander gedicht integraal:


Vluchteling die zich wast in de winterMin 18 graden, Belgrado,
een streepje zonlicht kado.
Hij staat achter het metrostation
waar hij zonder pardon
tussen hoeren en proleten,
die ’s nachts hun trots opvreten
in de kots van vergeten
toekomst is gegooid.
Gekooid, berooid,
half ontdooid  in sneeuw,
de gouden eeuw van de beschaving
slechts een vervaging achter beton.
Rot op het fundament,
los cement van het parlement
dat wegrent van stranden,
waar wanhopigen stranden
in bootjes. Uitgeroeid
strandjutten naar het waarom,
afgevoerd als schoften
naar negerhutten van oom Tom.
Optelsom van de oorlog.
Drinkend uit de trog
van gesmolten beloften.Min 18 graden, Belgrado
De ochtend van een desperado.
Hij strekt zijn hand
spant zijn spieren
en pakt een blok met zeep.
Sluit zijn oog, kin omhoog
zodat hij de nacht vergeet.
De kracht van het zweet
dat wegspoelt over de rots
als hij zijn  ingesopte borst
toont aan elk volk
dat wegkijkt naar de grond.
Hij schuimdanst met zijn trots,
spoelt de rechtvaardigheid
met zijn waardigheid weg.
Traanwater voor de vrijheid
waar Europa in woont.
Dat ziek van egoïsme
de menselijkheid onttroont.


Om te onthouden
De boodschap die we met elkaar mee hebben gekregen is dat vooroordelen worden aangeleerd en daarom ook kunnen worden afgeleerd. 

Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, dan kijken we ook anders tegen elkaar aan.

Praat met elkaar en wees nieuwsgierig naar elkaar!

We leven in een cultuur van steeds meer "wij - zij", maar het moet gaan om "samen".

donderdag 16 maart 2017

Dankbaar en teleurgesteld


Gert-Jan Segers spreekt zijn achterban toe
Alle stemmen zijn geteld. Ongeveer 60.000 mensen meer dan in 2012 hebben dit jaar op de ChristenUnie gestemd. Dat maakt de partijleiding, en mij uiteraard ook, dankbaar. De vele positieve reacties in de campagne tijd en op de dag van de verkiezingen waren hartverwarmend. Prachtig om te zien dat mensen heel bewust voor de ChristenUnie hebben gekozen vanwege het aansprekende programma en de manier waarop de ChristenUnie politiek bedrijft.Teleurgesteld


De eerste prognose (exitpoll) om 21.00 uur gaf aan dat de ChristenUnie 6 zetels had behaald en er was grote blijdschap in Den-Haag, waar we met een grote groep vrienden van de ChristenUnie bijeen waren.

Het percentage voor de ChristenUnie varieerde tussen 3,6 en 3,9% tot na middernacht en dat zou een krappe 6e zetel beteken. In de loop van de nacht zakte dit percentage uiteindelijk naar 3,4%, waardoor we (zo goed als zeker) blijven steken op 5 zetels.
Dus naast dankbaarheid voor zoveel extra steun is er ook wel teleurstelling, want het zou geweldig zijn geweest als we met 6 mensen in deze nieuwe periode hadden kunnen verdergaan.


De SP weet opnieuw geen zetelwinst te boeken

Formatie


Nu breekt er weer een nieuwe periode aan. Vandaag is demissionair minister Edith Schippers door de fractievoorzitters aangewezen als verkenner voor de formatie.
Kamervoorzitter Khadija Arib heeft laten weten dat ze unaniem is verkozen. Aangezien ze niet op de kandidatenlijst staat, kan ze vrijuit praten met de fractievoorzitters.
Er worden allerlei mogelijke varianten naar buiten gebracht. 
De meest gehoorde varianten zijn:
1. VVD, D66, CDA en GroenLinks - 85 zetels
2. VVD, D66, CDA en ChristenUnie (met eventueel gedoogsteun door SGP) - 76 (79) zetels


De PvdA leidt een historische nederlaag en verliest 29 kamerzetels

De ChristenUnie vindt dat de VVD bij de formatie het voortouw moet krijgen en dat deze partij dan eerst moet gaan praten met de grootste winnaars bij de verkiezingen: CDA, D66 en GroenLinks. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) heeft laten weten dat de ChristenUnie voorlopig niet aan zet is.

Edith Schippers heeft een krappe week de tijd gekregen om een verkenning uit te voeren en komt volgende week met haar verslag.


Uitslag in Gouda

Gouda


In Gouda heeft de ChristenUnie een mooie groei doorgemaakt. Ten opzichte van 2012 is het aantal stemmen met 555 toegenomen en daardoor steeg het percentage van 5,3 naar 6,1%. Een mooie opsteker voor gemeenteraadsverkiezingen in 2018.


Iedereen die op de ChristenUnie heeft gestemd: heel hartelijk dank voor je stem en je vertrouwen!

Betrapt.... :-)

zaterdag 11 maart 2017

Stem op 15 maart met volle overtuiging!


Beste vrienden,

Ik weet niet of jij je keuze al hebt gemaakt voor de verkiezingen van 15 maart. Ik stem op 15 maart met volle overtuiging op de ChristenUnie. Waarom? Daar heb ik vijf redenen voor: 
  1. De ChristenUnie staat voor een hoopvolle toekomst voor onze (klein)kinderen, door te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. In de stad én in de regio.
  2. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een samenleving waarin ieder leven meetelt. Vanaf het allereerste begin tot allerlaatste eind. Daarom investeert de ChristenUnie in zorg voor het ongeboren leven, voor ouderen, voor gehandicapten, chronisch zieken of mensen met Downsyndroom.
  3. De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Zodat mensen zich vanuit hun diepste overtuigingen kunnen inzetten voor hun werk, buurt of school. Dus staat de ChristenUnie pal voor het bijzonder onderwijs.
  4. De ChristenUnie wil een gezonde schepping. De overheid moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. Zo wil de ChristenUnie in één generatie naar een schone energievoorziening.
  5. De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden en is dus tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. De ChristenUnie gelooft in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. Juist in een samenleving die ouderdom helaas steeds minder waardeert.
De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Een stem op de ChristenUnie is een stem voor een hoopvol realistisch en voluit christelijk geluid. 

Samen met Thera de Haan en Christiaan Quik bij de verkiezingskraam
Gouda

Als je het plaatselijk geluid uit Gouda bij de ChristenUnie in de Tweede Kamer wilt horen, wil je dan een stem op mij overwegen? 
Graag zet ik mijn kennis en ervaring op het gebied van o.a. veiligheid, financiën, duurzaamheid en bestuurlijke samenwerking, in voor een hoopvol en realistisch beleid!


fotografie: Lucas A. Nijenhuisfotografie: Lucas A. Nijenhuis

Schrijver Reinier Sonneveld beantwoordt de meeste gestelde vragen:
  1. Waarin verschilt de ChristenUnie nu van de SGP en het CDA?
  2. Gaat de ChristenUnie niet in tegen de scheiding van kerk en staat?
  3. De Bijbel is toch geen politiek handboek?
  4. Is de ChristenUnie niet te klein om een verschil te maken?
  5. Kan ik niet beter strategisch gaan stemmen?