Betrokken

Betrokken

vrijdag 23 september 2016

Zakencoalitie in Gouda bereikt akkoord

Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie


Gisterenavond hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 - bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
-       de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de Gemeentewet
-       de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
-       de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op de agenda kan staan.
De burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden - in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen actieprogramma.

Er is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week gescreend.

Corine Dijkstra

Voor de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.


"De onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan rekenen."

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht

woensdag 21 september 2016

Spektakel in Gouda

De Mallegatsluis zal worden aangelegd!

Omdat de Museumhaven in Gouda 25 jaar bestaat is er op 17 en 18 september jl. een prachtig theaterspektakel "Goudsch Getij" opgevoerd.

25 jaar Museumhaven


Goudsch Getij is een meeslepend stuk dat je meeneemt naar lang vervlogen tijden en de roerige binnenvaartgeschiedenis van Gouda. We voeren mee met het schippersgezin Kromhout dat probeert het hoofd boven water te houden....
Onder regie van Peter Meijer bezorgden tientallen acteurs en zangers het massaal opgekomen publiek een onvergetelijke voorstelling bij de Museumhaven.

Het stuk is een cadeau aan de Goudse bevolking, voor het 25-jarig bestaan in een omgeving die de haven vanaf het begin op handen gedragen heeft.
Twee uur lang heb ik samen met mijn dochter genoten van deze voorstelling. Het is gewoon jammer dat het stuk niet vaker wordt opgevoerd!

Hieronder een foto impressie:Meerdere schepen werden ingezet

Familie KromhoutIk houd van een goede borrel...Willem van Oranje


Burgemeester Schoenmaker in vroegere tijden :-)