Betrokken

Betrokken

zaterdag 13 juli 2019

Rekam aan het woord


“Er zijn zaken niet goed gegaan bij bezoek aan huis”

Na behoorlijk wat commotie in Gouda over de manier waarop Rekam en Caiway inwoners in Gouda hebben benaderd voor de aanleg van glasvezel werd het hoog tijd om een gesprek met de directeur van Rekam aan te gaan. Directeur Peter Oskam was graag bereid om een gesprek te voeren en het werd een interessant gesprek over de historie van het bedrijf, haar ambities en fouten die zijn gemaakt.


Rekam is al jarenlang een aanbieder voor kabel(televisie) in Gouda. Ze hadden daarbij als uitgangspunt om een betaalbare aanbieder te zijn. Later is die doelstelling aangepast en is deze uitgebreid met de ambitie om een open aanbieder te zijn en wordt het netwerk ook aangeboden aan andere aanbieders, waaronder Caiway en Solcon. 

Vervanging kabels

In Gouda heeft Rekam nog veel coax kabels liggen en die moeten vervangen gaan worden. De beste oplossing is glasvezel omdat dit net zo duur is in aanleg, goedkoper in onderhoud en het biedt meer mogelijkheden.
Sinds 2013 is Rekam bezig met de aanleg van glasvezel, waarbij ze tot voor kort dit uit kosten overwegingen gericht deden: bij nieuwbouw, bij vervangingswerkzaamheden van kabel of wanneer partijen grote infrastructuur activiteiten hadden. Inmiddels heeft Rekam voor zo’n 10.000 adressen in Gouda glasvezelkabel gerealiseerd.

Rekam heeft de afgelopen tijd contacten gehad met diverse partijen om gezamenlijk versneld in Gouda glasvezel te gaan aanleggen en bij voorkeur met zoveel mogelijk aanbieders. Rekam had al connecties met KPN in de regio en dit bedrijf is in Gouda nu ook hun samenwerkingspartner geworden, evenals Glasdraad. Voordeel is dat KPN samenwerkt met meer dan 20 internetaanbieders, waardoor de glasvezel kabel voor veel mensen in Gouda interessant is. Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van Rekan om een open netwerk aan te bieden met zoveel mogelijk mogelijkheden. Voor Rekam is deze samenwerking uiteraard ook interessant omdat ze via de joint venture met KPN verdient aan de vergoeding die aanbieders moeten betalen voor het gebruik van de glasvezelkabel (solide business case voor de continuïteit).

Afstemming met de gemeente

Inmiddels is er vanuit de gemeente overleg met Rekam en Caiway (Delta) en is aangegeven dat de grond maar 1x open mag. Er zal dus afstemming tussen de beide bedrijven nodig zijn. Wat Rekam betreft is dit vanzelfsprekend. Er moet zo min mogelijk overlast voor de bewoners zijn. De andere partij lijkt volgens de directie van Rekam tot op heden nog niet echt te willen meewerken.

Werken namens de gemeente

In tegenstelling tot Caiway (Delta), die bewoners iets laat ondertekenen voordat de kabel wordt aangelegd, hoeven de bewoners voor de aanleg door Rekam niets te tekenen. 
Wel wordt er geschouwd om een goed beeld te krijgen over de noodzakelijke werkzaamheden. Daarbij is het communicatief mis gegaan. Medewerkers van het bedrijf die namens Rekam de schouw uitvoeren hebben gesuggereerd dat ze namens de gemeente Gouda kwamen. Dat had niet mogen gebeuren en deze medewerkers zijn daarover, volgens Peter Oskam, aangesproken. “Het foute verhaal werkte niet goed. Verkeerde informatie verstrekken is sowieso niet goed en het keert zich altijd tegen je. En dat bleek…”, zo geeft Peter Oskam aan. 

Benadering inwoners

Wanneer de aanleg van glasvezelkabels zal starten zullen de bewoners 2x een brief ontvangen om aan te geven of ze akkoord gaan met de aanleg van een glasvezelkabel. Als iemand niet reageert zal er ook nog een bezoek langs de deur plaatsvinden. Als iemand niet reageert of geen aansluiting wil, zal de kabel tot aan het eigen erf van de bewoner worden neergelegd.

Later kabel aanleggen

Mocht iemand later spijt krijgen en alsnog een glasvezelaansluiting willen hebben dan kan dat via Rekam geregeld worden. De klant betaalt daarvoor € 180,- inclusief BTW. 

Plannen 

Op dit moment is de aanleg van glasvezelkabel in de Krimpenerwaard en de wijken Plaswijck en Bloemendaal in ontwikkeling.
Om in Gouda daadwerkelijk te kunnen starten moet er een convenant komen met de gemeente.
Later wil Rekam ook glasvezelkabel aanleggen in Goverwelle en andere delen van Gouda, zoals de wijken Korte Akkeren en het Centrum van de stad.
Doelstelling is om uiterlijk in 2025 heel Gouda en het buitengebied voorzien te hebben van glasvezelkabel.

Het was een interessant gesprek en ik zal namens de ChristenUnie de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!

Meer info over Rekam vind je hier

zaterdag 6 juli 2019

“Ik voel me belazerd”
Al enige tijd volgt de ChristenUnie - samen met D66 en CDA - kritisch de verkooppraktijken van de aanbieders van glasvezelkabels in Gouda (Rekam en Delta).
Inmiddels hebben we voor de tweede keer vragen gesteld aan het college en hebben we ons in de media kritisch uitgelaten over de gedragingen van de kabelbaanbieders.

Omdat ik niet uit eerste hand een concreet geval had heb ik me namens de ChristenUnie tot nu in voorzichtige bewoordingen geuit.

Nu heb ik onlangs meerdere concrete casuïstieken in handen gekregen en ik heb daarom besloten - na overleg met degenen die mij mailden - de reacties te delen, zodat u als inwoner gewaarschuwd bent.
Ik heb overigens deze casus ook voorgelegd aan de betrokken wethouder Hilde Niezen en aan REKAM.


Namens de gemeente Gouda

Een bewoonster uit Gouda mailde mij het volgende:
“Ook in onze wijk, de Wervenbuurt/Plaswijck kwam ongeveer twee weken geleden iemand langs van Rekam die aangaf dat Rekam samenwerkte met de gemeente Gouda en dat hij van mij moest horen waar wij onze glasvezelaansluiting wilden hebben. Ik wist het niet zo, en vroeg nog een beetje hoe het nou zat omdat we steeds maar brieven blijven krijgen van allerlei aanbieders, maar aangezien de meterkast me logisch leek en dat een optie was, heeft hij daar foto's van gemaakt. Eigenlijk begreep ik van hem zoiets als 'Rekam is het bedrijf dat namens de gemeente Gouda het netwerk aanlegt, en andere partijen exploiteren dat dan'. Ik heb er verder geen weet van en dacht: o ja, zoiets gebeurt met energiemaatschappijen ook geloof ik, dus dan zal het wel goed zijn.

Ik voel me belazerd

Nu ik in het AD het artikel hierover heb gelezen, voel ik me toch belazerd: zijn verhaal was dus gewoon niet waar. Dat voelt oneerlijk, en eigenlijk ook onveilig. Het leek me goed om dit bij u te melden, al is het maar om aan te geven dat het ook in onze wijk aan de orde is. Ook mijn buren hadden hun vraagtekens.”

Rol gemeente Gouda

Deze reactie onderbouwt onze kritische opstelling en maakt duidelijk dat er echt wat moet veranderen, zowel in de opstelling door de kabelaanbieders als ook in de rol vanuit de gemeente Gouda. 

De gemeente moet zorgen voor goede afspraken met de aanbieders en ze aanspreken op hun verkooppraktijken. Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente er ook voor gaat zorgen dat er zo min mogelijk overlast gaat ontstaan en de straat niet meerdere keren open hoeft te worden gemaakt voor het aanleggen van glasvezelkabels door de verschillende aanbieders.
Direct tekenen

Ook Caiway laat zich niet onbetuigd en is via het bedrijf APK Group nu handtekeningen aan het verzamelen om daarna de glasvezelkabel te gaan aanleggen. Ze kwamen ook bij ons langs in Goverwelle en ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek was het niet mogelijk om eerst het contract te ontvangen alvorens het te tekenen. Het moest gelijk aan de deur via een iPad. Ik heb dat geweigerd en bij ons komt er dus nu geen kabel van Caiway.

Kosteloos

Een andere inwoner uit de wijk Goverwelle heeft zijn ervaring met Caiway gedeeld met het college en hij mailde het volgende:

"Zojuist heb ik namens Caiway iemand die huisaansluiting schouwt aan de deur gehad en in de gang voor het schouwen van de buitenaansluiting en de meterkast voor het kunnen aanleggen van glasvezelkabel. Ik heb Caiwaytoestemming gegeven om t.z.t. de glasvezel van Caiway het huis binnen te doen brengen tot in de meterkast, inclusief montage van een aansluitkastje. De betrokken Caiway-vertegenwoordiger verklaarde ons mondeling dat deze aansluiting voor ons kosteloos was en ook niet verplichtte tot het afnemen van enig abonnement van Caiway of een vanhaar samenwerkingspartners. 

Deze afspraak heb ik aan Caiway bevestigd, schriftelijk, om iedere juridische onduidelijkheid uit te sluiten.


Verspilde kosten

Waarom meld ik u dit, een ogenschijnlijke trivialiteit? Ik spreek er tegenover het College mijn treurnis over uit dat het glasvezelnet van Caiway in de wijk Goverwelle niet in samenwerking met Rekam wordt uitgerold. Dit zijn verspilde kosten, zowel maatschappelijk als voor beide initiatiefnemers. Zo gaat hier in de wijk binnenkort de straat een keer open, en over een tijdje nog een keer. Bovendien creëert Caiway een oligopolie en belemmert de marktwerking. Het aanbod qua abonnementen opde binnenkort te leggen glasvezel is zeer beperkt omdat Caiway slechts drie providers gaat toelaten. Dat had natuurlijk een veel breder spectrum moeten zijn.

Meer regie

Ik ben van mening dat het College van B&W een veel betere regie had moeten voeren. Daarin is het college naar mijn mening tekort geschoten.Als B&W druk op zowel Caiway als Rekam had uitgeoefend om de krachten te bundelen en geen dubbele bekabeling aan te leggen, dan had iedere Gouwenaar hiervan vroegtijdig geprofiteerd. Via uw vergunningverlening heeft u nota bene de sturingsinstrumenten in handen. Ik verzoek u, nu het nog niet te laat is, alsnog coördinatie tussen die twee af te dwingen. (..)"


Ik kan me vinden in de oproep van deze inwoner richting het college: neem de regie en zorg voor een gezamenlijke aanpak vanuit Caiway en Rekam. Voor zover ik weet is er nog geen vergunning aan deze partijen gegeven. Alle rede dus om de nu de regie te pakken en verder gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.

donderdag 27 juni 2019

Twee puisten minder in Gouda?


Al jaren is de achtergevel van Ricken's Naaimachinehandel een heel lelijke puist in onze binnenstad, terwijl het gelegen is op één van de mooiste plaatsen in Gouda: Achter de Kerk bij de toren van de St.-Janskerk. Wat mij betreft moet deze locatie er in 2022 als we 750 jaar stadsrechten vieren er weer prima uitzien. Diverse malen heb ik inmiddels aandacht gevraagd voor dit pand en in 2018 er ook nog vragen over gesteld, maar tot op heden is de achtergevel nog steeds niet opgeknapt. Hoog tijd dus voor een update vanuit het college.
Vraag in 2018:
Wat heeft de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen? 
Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten. Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.
Update 2019:
De ODMH heeft afgelopen zomer (2018) gesproken met de eigenaar van Ricken’s Naaimachinehandel over het achterstallig onderhoud van de achtergevel. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat aanpak en herstel noodzakelijk is. Het pand staat hoog op de Gouda 750-lijst van panden die moeten worden aangepakt. 
De eigenaar gaf aan niet over de benodigde middelen te beschikken. De eigenaar is vervolgens uitgelegd dat het hier om een rijksmonument gaat en dat hij subsidie/financiering kan aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. De gemeentelijke subsidieregeling is niet van toepassing op Rijksmonumenten. 
Onlangs is geconstateerd dat de eigenaar nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden. De handhavingsprocedure is om deze reden inmiddels gestart. 


De gemeente gaat door het instrument van handhaving in te zetten nu in ieder geval druk zetten bij de eigenaar, die inmiddels al geruime tijd in de gelegenheid is geweest om de achtergevel op te knappen, maar dat al die jaren niet heeft willen (en kunnen?) doen.
Het is te hopen dat handhaving ertoe zal bijdragen dat het pand toch zal worden opgeknapt, want dit kan echt niet langer zo!


Pand van ICI Paris in 2017

ICI Paris

Daarnaast vraag ik sinds 2017 aandacht voor het pand aan de Kleiweg waarin ICI Paris gevestigd. De eigenaar is heeft inmiddels de voorgevel keurig hersteld, maar de zijgevel, die je wandelend over de Kleiweg heel goed kan zien, ziet er nog steeds verwaarloosd uit.
Bij navraag aan het college vernam ik dat er contact met de eigenaar is geweest. De eigenaar heeft aan de gemeente Gouda aangegeven dat hij oorspronkelijk prioriteit aan de voorgevel had gegeven, maar nu deze gereed is heeft hij aangegeven ook voornemens te zijn de zijgevel aan te pakken. Een lastig (financieel) punt betreft hierbij het feit dat er steigers in de naastgelegen gracht moeten worden geplaatst.  De gemeente heeft de eigenaar in dit kader gewezen op de bestaande subsidiemogelijkheden. Het is de verwachting dat de eigenaar eind dit jaar/begin volgend jaar ook de zijgevel zal opknappen.

Dus voor dit pand lijkt het erop dat in 2020 zowel de voorgevel als zijgevel er weer prima uitzien!

donderdag 20 juni 2019

Doornen en sterren

Eerste exemplaar uitgereikt door Jacob Pot  (foto: Marianka Peters)

"Albura, de wereld waar in een ver verleden, voordat Zon en Maan bestonden, de Sterren zouden zijn afgedaald naar de aarde, om licht te brengen waar duisternis heerste. Sterren die zouden hebben gewoond onder de mensen, om zich later van hen af te keren en zich terug te trekken achter ondoordringbare doornenhagen."

Vorige week zaterdag was de boekpresentatie van het boek "Doornen en sterren" van Gouwenaar Jacob Pot in Cultuurhuis de Garenspinnerij.

Jacob en ik kennen elkaar al vele jaren en vanwege die vriendschap en omdat Jacob mij een "voorvechter voor de stad Gouda" vindt, mocht ik samen met twee anderen, waaronder wethouder Thierry van Vugt, een "eerste" exemplaar in ontvangst nemen.

Goudse Post, 19 juni 2019 (foto: Marianka Peters)

Het boek is een  magische, mysterieuze fantasyroman die een geheel eigen, aparte atmosfeer ademt; dooraderd met sprookjeselementen die een blik werpen op
diepere waarheden. Een verhaal met meerdere lagen, maar ook een lichtvoetige schelmenroman.

De schrijver Jacob Pot (1960) werkt in Den Haag, maar is woonachtig in Gouda.

Inspiratiebron

In zijn dankwoord maakt Jacob Pot een aantal interessante opmerkingen, die ook iets duidelijk maken over zijn boek:

"Daarmee kom ik bij nog een inspiratiebron voor het boek: Gouda. De stad van die spreuk ‘per aspera ad astra’.

Zonder Gouda, was dit boek er niet geweest. Daarom ben ik blij dat Thierry van Vugt, de Goudse wethouder van cultuur, dit boek vandaag, als het ware namens de stad in ontvangst wilde nemen. Thierry: dank!"

"Waar gaat het over en wat is het voor boek? Fantasy, noemen ze dat dan. Misschien wel, maar dan wel met de nodige sprookjesmotieven. Verhalen die dus ergens over gaan, maar die je niet moet willen uitleggen.

Juist om de ruimte te houden ze op meerdere manieren uit te leggen. Zoals Tolkien zei: het verhaal is het verhaal."

Liefhebbers

Zeker voor liefhebbers van "fantasy romans", maar ook voor iedereen die gewoon eens een verrassend en origineel boek wil lezen, beveel ik dit boek van harte aan! Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.