Betrokken

Betrokken

zaterdag 25 juni 2016

Coördinator nodig bij inbraakpreventie

Gemeente verstrekt tijdelijk subsidie voor hang- en sluitwerkHet college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juni jl. besloten om tijdelijk een subsidieregeling in te voeren voor hang- en sluitwerk.

Regelmatig ben ik kritisch over het veiligheidsbeleid in Gouda maar ik vind het een prima initiatief om inwoners te stimuleren daadwerkelijk iets te gaan doen aan inbraakpreventie.
Hoewel de laatste tijd steeds meer mensen de beveiliging van hun woningen heeft verbeterd blijkt in de praktijk het vaak toch noodzakelijk om hang- en sluitwerk (deels) te vervangen.

Mede op verzoek van onze fractie gaat het om een ruime toepassing: de subsidie wordt verstrekt voor aanschaf van zaken als hang- en sluitwerk (SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, carrièrestangen, Secu-strips), camera's, rolluiken etc. 
Doelstelling is dat door toepassing van deze zaken minder eenvoudig kan worden ingebroken en zo het aantal inbraken afneemt.

Specifieke buurten

De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor zogenaamde "hofspot-buurten": Korte Akkeren Oud, Polderbuurt, Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem.
Mochten er onvoldoende aanvragen uit deze buurten komen, dan kunnen ook andere inwoners uit Gouda deze subsidie aanvragen.


Gecertificeerd bedrijf

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het hang- en sluitwerk worden geplaatst door een PKVW gecertificeerd bedrijf (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aanschaf en aanbrengen met een maximum van € 250,- per woning. Het totaal beschikbare bedrag is € 100.000,- , zodat 400 woningen subsidie kunnen aanvragen.

Coördinator

De ervaring heeft mij geleerd dat bewoners vaak niet zo snel daadwerkelijk het besluit nemen om beveiliging daadwerkelijk te gaan regelen. Ik pleit er daarom voor dat er per straat een coördinator (vrijwilliger) wordt gezocht die zo'n project begeleidt, zodat er niet alleen mogelijk een collectief voordeel kan worden gerealiseerd naast de subsidie, maar ook dat het daadwerkelijk van de grond komt. Zelf heb ik hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Het zou goed zijn als er vanuit de gemeente vinger aan de pols wordt gehouden (wat zou kunnen via het nieuwe initiatief Buurt Bestuurt) zodat zo'n coördinator daadwerkelijk in de hotspot buurten wordt gevonden. Via de coördinator kan dan (indien gewenst) de voortgang worden besproken. 
In combinatie met de subsidie moet het toch mogelijk zijn om in Gouda een flink aantal woningen beter te beveiligen en zo het aantal inbraken te verlagen.


Nextdoor

Naast de belangrijke rol van de coördinator is het ook nuttig om als bewoners deel te gaan nemen aan Nextdoor. Je kunt dan met elkaar contact onderhouden, veiligheidsissues delen en bijvoorbeeld ook surveillance in de straat of buurt afspreken. In korte tijd is deze app. - ook in Gouda - erg populair geworden en ik heb er zelf ook goede ervaringen mee. 
Eventueel kan ook gekozen worden voor de app Veiligebuurt.

Meer subsidie

Het college doet een mooie geste richting een (deel van de) bewoners. Laat dit concreet een bijdrage mogen leveren aan het terugdringen van het zeer hoge aantal inbraken. Mocht de pot snel leegraken, dan moet er maar extra geld worden vrijgemaakt, want we moeten met elkaar het aantal inbraken omlaag zien te krijgen, ook buiten de hotspots! We lopen namelijk het risico dat door deze maatregelen er elders nieuwe hotspots ontstaan, dus het college doet er goed aan vast wat extra gelden te reserveren.

Uiteindelijk is er uiteraard meer nodig dan alleen deze preventieve maatregelen, maar het is wel een belangrijk deel van de oplossing. Aan de slag dus!

zaterdag 18 juni 2016

Stortbui bij Gouda

Foto: Museum Gouda
“Stortbui nabij Gouda” (Willem Roelofs)

Deze week had ik het voorrecht om een schilderij van Willem Roelofs te mogen onthullen in Museum GoudA. 
Een hartelijke felicitatie aan dit museum en aan directeur Gerard de Kleijn in bijzonder, met deze prachtige nieuwe aanwinst!


Willem Roelofs is op 10 maart 1822 in Amsterdam geboren en overleed op 75-jarig leeftijd in Berchem.

Roelofs was één van de voorlopers van de Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst, na het romantische Classicisme uit het begin van de 19e eeuw, naar de Haagse School toe. Maar hij was niet alleen schilder, hij tekende ook en maakte aquarellen, etsen en lithografieën.


Mesdag

In 1847 verliet hij vrij plotseling Den Haag en ging in Brussel wonen; hij bleef er tot in 1887. Van 1866 tot 1869 leidde hij daar Hendrik Willem Mesdag op, die zou uitgroeien tot een van de grootmeesters van de Haagse School.

Vanaf 1856 bracht Willem Roelofs regelmatig de zomers door in Nederland, o.a. in t Gooi, de Vecht, Noorden, Kortehoef, Loosdrecht, Meerkerk, Gouda, Reeuwijk, en Leidschendam. Hij zocht én vond niet eerder vastgelegde landschappen.


Landschappen

Vooral deze landschappen, met hoge wolkenluchten, stemmige waterpartijen en bevolkt met vee, zijn typerend voor hem.

Het schilderij “Stortbui nabij Gouda” is zo’n mooi landschap en
past helemaal bij Gouda, gelegen middenin het Groene hart.


Het moment is heel mooi getroffen, het begint te gieten, de boeren zijn nog druk met de melk  (eigenlijk twee blauwe kwast streken)
Maar de dreiging is aanwezig.

Schilderijen van een landschap kunnen heel statisch zijn, maar in dit werk zit een fraaie dynamiek en blijft daardoor ook boeien.


De foto's zijn gemaakt door Frits Muller (Museum GoudA)

zaterdag 11 juni 2016

Marokkaanse jongens misdragen zich opnieuw

http://www.powned.tv/overpowned/aankondiging_studio_powned/2016/06/ramadan_in_gouda_deel_1.html

In Gouda wordt al jaren stevig ingezet op het gebied van veiligheid en met name rond de harde kern van Marokkaans Nederlandse jongeren (Top-60), vooral jongens, wordt er van alles gedaan om het wangedrag te beteugelen.

Inbraken

Toch lijkt het vaak dweilen met de kraan open. Enerzijds wordt er bijvoorbeeld terecht aandacht gevraagd voor het voorkomen van inbraken en zijn steeds meer inwoners overgegaan tot het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Zelf ben ik ook bij zo'n initiatief betrokken en het is goed om het inbrekers niet te makkelijk te maken. 

Anderzijds wordt het bloed onder je nagels weggehaald als je twee Marokkaanse jongeren op de fiets met een breekijzer door een straat ziet rijden, waar ze zojuist (ditmaal tevergeefs) geprobeerd hebben om een raam te forceren. Ook de oproep van de politie om vooral te bellen als je (een) Marokkaanse jongere(n) die je niet kent en zich opvallend gedraagt bij woningen, stemt me niet vrolijk.
De stand van zaken is in ieder geval dat ondanks alle maatregelen en inzet door de politie het aantal inbraken nog altijd niet is afgenomen.

Camera toezicht

We hebben daarnaast ook te maken met hardnekkige overlast, waardoor je geneigd bent om camera toezicht dan maar structureel in te gaan voeren in plaats van voor een beperkte periode.

In de omgeving van de Stadspolderstraat (Goverwelle) is het camera toezicht weer terug en is er zelfs een tijdelijk samenscholingsverbod (tijdens de Ramadan) om de rust in die omgeving weer (enigszins) terug te krijgen.
 jongere bespuugt interviewster PowNed (rechts: Setkin  Sies van ChristenUnie-SGP Rotterdam)


Spuugincident en krachttermen

Eerder heb ik reeds gemeld dat in Gouda jongens, met een Marokkaans uiterlijk, voorbijgangers onderspuwen uit minachting. Deze week was het raak tijdens een opname van PowNed in Rotterdam. De taal die ze uitsloegen en het gedrag is walgelijk. 

Ook in Gouda lieten jongeren, die wat stem betreft duidelijk tot dezelfde afkomst behoren, zich niet onbetuigd en gebruikte de nodige krachttermen bij een opname door PowNed naar aanleiding van het samenscholingsverbod.

Je kunt van deze omroep vinden wat je wilt, maar zo heb je je niet te gedragen! Het is te makkelijk om dan te roepen dat deze omroep mensen uitdaagt tot dit soort gedrag. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag en kan daarvoor niet iemand anders de schuld geven.
Zo is het ook verwerpelijk dat de oudere Marokkaan in de opname over Gouda de schuld bij de politie legt.

Respect

Ik vraag me steeds vaker af wat er nodig is om dit gedrag fundamenteel te veranderen. Prima dat er wordt geroepen om meer ontspanningsmogelijkheden en dat we niet vooral moeten inzetten op repressie, maar ook perspectief moeten bieden. Maar het zal in de gezinnen en daarmee in de samenleving echt anders moeten gaan worden, want het respectloze gedrag van deze groep jongeren is echt onacceptabel. 

Wat mij  betreft moet er meer duidelijkheid komen over de aanpak bij de gezinnen van de notoire overlastgevers en moet alles op alles worden gezet om deze spiraal te doorbreken.
Want als je denkt dat je een bepaalde groep in het gareel hebt gekregen door Werk, Wagen, Wijf en Woning (excuus voor de terminologie), dan staat er weer een nieuwe groep op.

Onorthodoxe aanpak

De burgemeester vraagt om concrete voorbeelden van onorthodoxe aanpak. Wat mij betreft is dit een verdieping van de gezinsaanpak. Het is daarbij belangrijk om ons te realiseren dat het risico op het plegen van delicten zowel kan worden beïnvloed door factoren vanuit de omgeving (zoals delinquente vrienden of gebrekkige opvoedingssituaties) als ook door individuele kenmerken (waaronder persoonlijkheids- en psychische problematiek). Daarnaast is het uit onderzoek gebleken dat wanneer jongeren naar de middelbare school gaan de invloed van ouders duidelijk afneemt en de invloed door leeftijdgenoten toeneemt. Geen verrassende constateringen, maar wel van belang om mee te nemen in de integrale aanpak.

De komende tijd zal dus wat mij betreft hard moeten worden opgetreden tegen jongeren die zich ernstig misdragen en tegelijk hard moeten worden gewerkt - via een gezinsmanager - aan het begeleiden van gezinnen met probleemjongeren, waarbij ook de scholen actief betrokken worden. 

Want als we het probleem niet aan de bron aanpakken, blijven we in een vicieuze cirkel zitten en is alle aanpak die gericht is op repressie voor een groot deel dweilen met de kraan open. 

zaterdag 28 mei 2016

Geen noodopvang in Gouda


Afgelopen woensdag heeft het college de bestuursovereenkomst met het het COA getekend en hiermee is een formele stap gezet om te komen tot een regulier AZC voor maximaal 500 bewoners in Gouda.
Op dezelfde dag diende SP, GBG, PvdA en GroenLinks een motie in om een locatie onderzoek te laten uitvoeren voor noodopvang van asielzoekers.

Motie

Vooral de timing van deze motie vond ik opmerkelijk. We hebben net als raad het proces afgerond om te komen tot een regulier AZC, waarbij actief is ingezet op het betrekken van de bewoners en het creëren van draagvlak. Ook is actief ingezet in het bedingen van goede randvoorwaarden bij het COA. 
De komende tijd moet er nog veel gebeuren om de randvoorwaarden van de bestuursovereenkomst goede invulling te geven en de wensen die de raad heeft geuit daarbij ook mee te nemen.
Gouda steekt haar nek met deze stap flink uit in de regio en toont duidelijk aan dat ze niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.  

GBG

GBG steunde de komst van het AZC niet om procedurele redenen en omdat ze voor spreiding over de stad is. Daarbij geeft ze ook aan; "Maar het had het college gesierd wanneer zij met de inwoners en de gemeenteraad vorig jaar in het openbaar het debat was aangegaan en de gemeenteraad had gevraagd om een raadsbesluit." 
Vanuit dat oogpunt is het zeer opmerkelijk dat deze fractie nu wel komt met het voorstel voor locaties voor noodopvang, terwijl daarover in de raad geen debat is geweest en de bewoners ook niet zijn betrokken. 
Ook is van belang om te beseffen dat bij noodopvang door het COA wordt uitgegaan van minimaal 300 bewoners..

Terecht kwam er daarom vanuit de raad en de portefeuillehouder (burgemeester) verder geen enkele steun voor deze motie.


Pleidooi

GroenLinks deed nog een pleidooi voor steun omdat de nood heel groot is en het is waar dat die nood er inderdaad is. Maar laten we ook oog hebben voor draagvlak in onze stad en het ontbreken van noodzaak op dit moment.

Daarnaast wordt door de indieners de suggestie gewekt dat de tijdelijke noodopvang een mooi gebaar is omdat we nu langer moeten wachten op een regulier AZC.  
De indieners gaan eraan voorbij dat dit niet zomaar gerealiseerd is: er moet ook hiervoor een bestuursovereenkomst worden opgesteld. Daarnaast moeten gebouwen geschikt zijn of worden gemaakt, wat o.a. betekent dat er goede keuken faciliteiten moeten zijn. Ook zullen de buurten bij zo'n proces betrokken moeten worden. 
Het is dus maar de vraag of dat allemaal op korte termijn lukt.
Zo'n voornemen kost tijd en menskracht, terwijl we juist de vestiging van een regulier AZC goed willen voorbereiden.

Verzoek

Ook niet onbelangrijk is dat er op dit moment helemaal geen concreet verzoek vanuit het COA ligt. We gaan dus tijd en energie in zaken steken, terwijl we niet eens weten of het COA überhaupt noodopvang in Gouda zou willen gaan realiseren. Daarbij is het dan ook nog eens voor korte tijd bedoeld, want na de zomer van 2017 zal het AZC opengaan.

Voorbereiding

De indieners van deze motie hebben naar mijn mening weinig oog gehad voor de gevoeligheden in de stad, het feit dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van draagvlak creëren, organiseren van vrijwilligerswerk en bouwactiviteiten om volgend jaar het AZC te kunnen openen.

Vrijwilligers

Wil de ChristenUnie onder geen enkele voorwaarde extra hulp bieden? Zeker niet! Als er echt sprake is van een crisis situatie zal Gouda wat ons betreft meewerken aan crisisopvang. Op zo'n moment moeten we gewoon handelen en vinden we ongetwijfeld één of meerdere geschikte locaties.

Tenslotte nog dit: laten we niet denken dat er op dit moment vrijwilligers staan te te trappelen om iets te kunnen gaan doen voor de vluchtelingen, maar nu met de armen over elkaar tot volgend jaar moeten wachten. Er lopen nu al volop activiteiten voor vluchtelingen die hier gevestigd zijn, zoals taalprojecten en maatjes projecten. Dus vrijwilligers die nu vast iets willen doen, kunnen nu al de armen uit de mouwen steken en daarvoor is een noodopvang in Gouda echt niet nodig.