Betrokken

Betrokken

woensdag 22 januari 2020

Holocaust herdenking in Gouda

Bevrijding Auschwitz op 27 januari 1945
Op maandag 27 januari is het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz door het Russische
Rode leger werd bevrijd. Wereldwijd worden op deze dag de slachtoffers van de Holocaust herdacht. 
In Gouda organiseert de Stichting Gouds Metaheerhuis in samenwerking met Libertum een intieme
ceremonie bij het Metaheerhuis.

De sobere herdenking zal plaatsvinden bij het Metaheerhuis, dat vroeger een lijkenhuis was en gelegen was aan de achterzijde van het joodse rusthuis aan de Oosthaven.

In de Tweede Wereldoorlog werden de inwoners van dit rusthuis gedeporteerd naar Westerbork. De meesten van hen werden vervolgens vermoord in Sobibor, maar ook in Auschwitz, Bergen Belsen en in andere kampen. Twee van de gevangenen zijn omgekomen in Westerbork.

Herdenking

De herdenking bij het Metaheerhuis in Gouda is op 27 januari van 20.00 - 20.30. Adres: Oosthaven 30

Burgmeester Pieter Verhoeve onderstreept het belang van deze herdenking: “Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 388 Goudse Joden vermoord. Op 27 januari 1945 werd Auschwitz bevrijd. De Holocaust bleek miljoenen slachtoffers te hebben gemaakt. De verschrikkingen die het gevolg waren van het antisemitisme in Europa mogen we niet vergeten en we moeten ervoor waken dat het nooit meer gebeurt. Gouda wil tolerant, gastvrij en veilig zijn voor iedereen.”Programma

Welkom door Anke Huisman, bestuurslid stichting Gouds Metaheerhuis

Overdenking door burgemeester Pieter Verhoeve

Noemen 10 namen door Soesja Citroen

Voordracht door Ruud Broekhuizen

Kaddisj door Donald Pagrach, bestuurslid Gouds Metaheerhuis

Bij een bezoek aan een Joodse begraafplaats is het gebruikelijk een steentje neer te leggen bij het graf
dat is bezocht. Na afloop van de ceremonie worden steentjes uitgedeeld om neer te leggen bij de 56
Stolpersteine die voor het voormalig Joods bejaardencentrum in de stoep zijn geplaatst. 
De Stolpersteine vormen een soort graf voor deze mensen die nooit een graf hebben gehad.


Belangstellenden die de herdenking willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij info@goudsmetaheerhuis.nl
zaterdag 18 januari 2020

Wanneer krijg ik nou eindelijk eens glasvezel?


Al lange tijd rommelt het in Gouda rond de aanleg van glasvezel en het is nog steeds niet voor iedereen duidelijk wat ze nu kunnen verwachten. Intussen is  Deltafiber ("Ga voor glasvezel") in ieder geval op diverse locaties in Gouda aan de slag gegaan met de aanleg van glasvezel en gaat Rekam in samenwerking met KPN en GlasDraad in 2020 ook glasvezel aanleggen.

Overlast

Samen met D66 en CDA hebben we diverse pogingen gedaan om vanuit de gemeente deze partijen te "dwingen" om die aanleg gezamenlijk te laten doen, maar dat is niet gelukt. Beide partijen gaan hun eigen weg en de straten zullen op veel plekken in Gouda dus 2x open gaan.  

Overigens geeft Rekam in een brief aan dat ze blijven kijken naar manieren om de aanleg van het netwerk zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden van "Ga voor glasvezel". Een positief signaal! Het is te hopen dat die bereidheid van beide kanten er zal zijn als Rekam vanaf maart 2020 aan de slag gaat, al zal het voor sommige wijken dan al te laat zijn.

Graafwerkzaamheden

De communicatie vanuit Deltafiber, die o.a. het bedrijf APK inschakelt voor de aanleg, is summier, waardoor de bewoners nogal eens worden "verrast" als opeens er graafwerkzaamheden worden verricht of de straat wordt opengebroken voor de aanleg van glasvezel. Daarbij wordt de straat niet altijd netjes hersteld, wat terecht weer ongenoegen geeft bij bewoners. 


Ook is het een wat vreemd gezicht als de glasvezel (gratis) tot aan de gevel wordt aangelegd. Ik hoop niet dat dit een veel gezien beeld in Gouda wordt...

Een bewoner mailde mij: "Wij zijn een beetje overvallen door het bedrijf APK die de glasvezel gaan aanleggen. Van hen hebben we wel een brief ontvangen maar daarin stond niet dat ze officieel toestemming hebben van de gemeente Gouda. We hadden graag van te voren even persoonlijk  bericht van de gemeente gehad dat dit bedrijf toestemming heeft.  Wel is er iets op de website te lezen. Maar het is een beetje het paard achter de wagen spannen. Zeker na de ontstane glasvezeloorlog en de vele bedrijven waar je steeds door benaderd werd." 


Wat zijn de nu concrete plannen? 

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. Die vergunning is in augustus 2019 afgegeven. Onlangs is ook aan KPN vergunning verleend om glasvezel aan te leggen in de wijk Korte Akkeren. 

In de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk. 

Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn: Volker Wessel telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel. 
Bewoners in Korte Akkeren en Binnenstad ontvangen een brief van de aannemer van KPN over de werkzaamheden. De aannemers is: Volker Wessel telecom. De werkzaamheden worden in opdracht van KPN NetwerkNL uitgevoerd onder projectnaam telfort.nl/bijnaglasvezel. 
De meest recente planning van Deltafiber voor Bloemendaal en Plaswijck / "Ga voor glasvezel"
De meest recente planning van Deltafiber voor Goverwelle / "Ga voor glasvezel"


Rekam gaat aan de slag in de wijken Bloemendaal, Plaswijck (maart 2020) en Goverwelle (augustus 2020).Duidelijk is dat de aanleg minder snel gaat dan aanvankelijk gedacht en ik ben heel benieuwd wanneer de beide aanbieders bij ons in Goverwelle in de straat nu echt aan de slag gaan. Ik blijf het proces kritisch volgen.zaterdag 11 januari 2020

Gouwenaars moeten minder mopperen!


Foto: Gemeente Gouda

De laatste jaren organiseerde de gemeente Gouda - vanuit bezuinigingsgedachte - geen Nieuwjaarsbijeenkomst. Onze nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve vond dat maar niets en gaf bij zijn installatie aan dit weer te willen gaan organiseren. Hij wilde dit doen samen met een school en koos daarvoor MBO Rijnland. Vervolgens is er hard gewerkt aan de organisatie van deze bijeenkomst en op 10 januari jl. vond deze bijeenkomst plaats. MBO Rijnland had enorm haar best gedaan om er een mooie bijeenkomst van te maken en dat is ze prima gelukt. De ruim 200 aanwezigen ontbrak het aan niets en we werden maar liefst zo'n 45 minuten beziggehouden met toespraken en een gedicht van de Goudse stadsdichter.


Kinderburgemeester Talitha Schaddelee wenst iedereen een sprankelend 2020 toe!

Burgemeester Pieter Verhoeve had een boeiende toespraak en ik wil graag een aantal passages met jullie delen:

Doe het niet


Voor het eerst in jaren is er in Gouda weer een nieuwjaarsontmoeting. Ik was er vooraf nog wel gewaarschuwd door een bekend columniste: ‘Doe het niet’.
Ik ben dankbaar voor uw komst. Mooi dat er vanmiddag meer dan 200 honderd Gouwenaars gekomen zijn om elkaar het beste toe te wensen. Uit alle lagen van de bevolking. Gouda
wordt sterker van informele ontmoetingen. Samenbinding. En een stukje zelfbewustheid. Zoals ik zei bij mijn installatie: Gouda mag meer kapsones hebben.

Minder mopperen

"Mopperen is heel Hollands. Een collectieve mentaliteit die al sinds de middeleeuwen in onze lage Landen hangt. We zijn decentraal. Iedereen praat overal over mee. Hier praten we recht voor zijn raap. Al eeuwenlang. En mopperen we graag.
Ik zet er graag iets naast. Nederland is fantastisch georganiseerd. Een van de meest gelukkige, veilige en economisch sterke landen ter wereld. Een terugblik en een vooruitblik

Er werd feest gevierd. Denk aan 100 jaar ONA. Ontspanning na Arbeid. De voetbalclub in Korte Akkeren, het Westergouwe van de jaren dertig. 

De buurtvaders in diezelfde wijk vierden dat ze 20 jaar bestaan. Gefeliciteerd. 

Zoals we opnieuw trots werden op onze Chocoladefabriek als best bezochte bieb in heel Nederland.

Minder inbraken

In 2019 daalde het aantal inbraken opnieuw. Van 639 in 2016 naar 275 afgelopen jaar. Een daling van 57%. Nog steeds is het aantal te hoog én het gaat de goede kant op. Op het gebied van openbare orde en veiligheid was het sowieso een divers jaar. In mei en juni teisterden jonge daders onze goede stad met autobranden. Gelukkig heeft dit tot aanhoudingen geleid. Het is een divers beeld. 

Gouda vuurwerkvrij

De jaarwisseling is ontspannen verlopen met nauwelijks schade aan gemeentelijke eigendommen. Dat laat onverlet dat ik met de gemeenteraad in gesprek wil hoe we de jaarwisseling veiliger en milieuvriendelijker kunnen maken. Het is absurd dat oud en nieuw inmiddels het evenement is met het hoogste risicoprofiel. Wat mij betreft wordt Gouda op termijn goeddeels vuurwerkvrij.

Onze stadsverjaardag komt dichterbij. Volgend jaar juli start de viering van Gouda 750 jaar. We krijgen, wat zeg ik: we hebben er énorm veel zin in onze vierdagen te vieren.
De drugsindustrie is diep doorgedrongen in de samenleving. Het is ingewikkeld geworden. Burgemeesters sluiten panden; de GGD controleert drugs op festivals. De gemeente brengt gebruik en handel opnieuw in kaart. Met college en raad gaan we in gesprek hoe we, onder meer via een nieuwe APV, ongewenst gedrag beter gaan aanpakken.

Gouda is ondernemend. Met Campus Gouda en ondernemers wordt een actieprogramma uitgerold.

Gouda is een onderwijsstad. Komend jaar wordt ons onderwijshuisvestingsprogramma vernieuwd. Goede leerplek voor onze scholieren.

Cheese Experience

Gouda is gastvrij. Wethouder Van Vugt is terecht trots op de ruim 1 miljoen bezoekers afgelopen jaar. Het Cheese-experience gaat open. Toegangspoort naar de regio, naar Cheese-valley.

Wethouder Dijkstra is trots op het nieuwe buurtservicecentrum aan de Lekkenburg. In de loop van dit jaar gaan daar de deuren van verduurzaamd vastgoed open. Onder één dak vinden we daar de GGD, het sociaal team en een uitleenpunt van de bibliotheek. Geweldig.

Heel Holland zakt. Gouda ook. Toch zijn we een stevige stad. Wethouder Niezen stuurt eind deze maand het Kaderplan Bodemdaling naar de raad. Het college is voornemens verkeersknelpunten aan te passen én groen toe te voegen.

Is dit geen wenkend perspectief?

Inclusie

Gouda is een tolerante stad. Al eeuwenlang. Tegelijkertijd zien we ook hier dat tegenstellingen toenemen. Ik spreek soms mensen die hun mond vol hebben van inclusie. Prima vanzelf. Daarmee bedoelen ze echter vooral begrip en inclusie voor en van hun eigen achterban. Inclusie betekent volgens mij dat ieders mening mee doet.

Minder mopperen

Polarisatie is een handenbinder geworden. Boze boeren, bouwers en biologen: Gouda heeft ermee te maken. Het zou me een lief ding waard zijn als we komend jaar iets minderen gaan mopperen op de ander en meer gaan opperen. 

2020 is begonnen. We wensen elkaar een prachtig jaar toe. Wat mij betreft: minder mopperen, meer opperen. Kom met ideeën. Doe wat oppers doen in de aannemerij: sjouw en bouw een beetje mee aan je eigen leefomgeving.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zoals Paulus in Romeinen 10 zegt: ‘Hebt elkaar hartelijk lief.’
Ik wens u een gelukkig, gezond en gezegend nieuw jaar toe.

Dank u wel!

Pieter Verhoeve, burgemeestermaandag 30 december 2019

Ademnood door vuurwerk!


De gemeente Gouda faciliteert dit jaar twaalf vrijwillig vuurwerkvrije (groen) zones.
In het belang van dierenwelzijn, natuurbehoud en het milieu is het niet toegestaan om in deze gebieden vuurwerk af te steken. De gemeente verzoekt de inwoners van Gouda om vuurwerk op andere locaties af te steken.
Bron: gemeente Gouda

Met deze uitbreiding van vuurwerkvrije zones is Gouda weer een stap verder op weg naar een algeheel vuurwerkverbod. 

Vuurwerkverbod

Al jarenlang vraag ik via mijn blog aandacht voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De steun hiervoor neemt toe, maar het blijft een gevoelig onderwerp. 
Aan de ene kant zetten we ons in voor de natuur, willen we van het gas af, stimuleren we het gebruik van de fiets, zetten we ons in voor het terugdringen van het aantal (vervuilende) auto’s en streven we naar minder vliegbewegingen (hoewel...), maar vuurwerk wordt lang niet altijd in dit rijtje genoemd.
Het is blijkbaar een soort verworven recht waar we niet graag afstand van doen.

Eerlijk gezegd vind ik het vuurwerk gedurende oud en nieuw best mooi om te zien en vind ik de knallen soms indrukwekkend. Maar naar mijn mening moeten we met elkaar onder ogen zien dat het in het kader van veiligheid, natuur & milieu en de overlast voor mens en dier, het niet meer gepast is om hier op deze wijze met elkaar mee door te gaan. Nog afgezien van de barbaarse werkomstandigheden waaronder het vuurwerk vaak wordt gemaakt.

Een goed compromis is volgens mij centraal vuurwerk door professionals op een beperkt aantal locaties, zoals bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt. Als dit navolging krijgt in de rest van Nederland zetten we een goede stap richting milieu, veiligheid en overlast rond de jaarwisseling.


Kwelling

Ik schrok eerlijk gezegd van het bericht in het AD dat minstens 700.000 Nederlanders rond de jaarwisseling kampen met problemen aan hun luchtwegen.
De luchtvervuiling als gevolg van het vuurwerk bezorgt hun benauwdheid, hoestbuien, kortademigheid of zelfs een longaanval.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij 6 op de 10 mensen met astma of COPD vuurwerk leidt tot ademnood. 
Uit een peiling van het Longfonds blijkt dat bijna alle long patiënten tijdens de jaarwisseling noodgedwongen binnenblijven. Ze gebruiken daarnaast vaak preventief medicijnen.  Zo’n 10 procent van de deelnemers aan de peiling gaven aan de eigen woning te ontvluchten en naar een vuurwerkvrij vakantiepark te gaan.

Instellen van vuurwerkvrije zones helpt om deze groep tegemoet te komen, maar het blijft dweilen met de kraan open, zolang het totale vuurwerk dat we afsteken niet of nauwelijks afneemt en de eerder genoemde gevolgen ook blijven voortduren.


Vervuiling van lucht en bodem

Om de twijfelaars rond het gebruik van vuurwerk extra munitie te geven om vanaf volgend jaar echt te gaan stoppen met het afsteken van vuurwerk vermeld ik ook nog wat feiten over de vervuiling.

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

Luchtvervuiling
Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  - kort na middernacht - schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  
Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

Bodem- en watervervuiling
De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.
Bron: De Telegraaf

Vuurwerkmanifest

Ik sluit af met het aandacht vragen voor het vuurwerkmanifest en ik ondersteun hun oproep om vuurwerk uitsluitend in handen te geven van professionals!

“Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen.

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn.
Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.”

Op dit moment hebben 1.800 organisaties en 84.000 particulieren het manifest ondertekend (week 50 - 2019).
Steun je dit initiatief ook? Meld je dan aan via dit formulier!


Nieuwjaarswens

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar mijn blog heeft gevolgd en in het bijzonder bedank ik degenen die af en toe of met enige regelmaat hierop hebben gereageerd. 

Voor nu wens ik jullie een veilige en gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2020!!