Betrokken

Betrokken

zaterdag 13 januari 2018

Open je ogen voor mensenhandel !


De rondreizende foto-expositie "Open je ogen" staat van 8 tot 29 januari 2018 voor het Huis van de Stad in Gouda. Het is een rondreizende foto-expositie van 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel. Organisator CoMensha wil door de tentoonstelling het probleem van mensenhandel in Nederland breed onder de aandacht brengen bij het grote publiek. 


Open Je Ogen!

Want mensenhandel bestaat ook in Nederland. De afbeeldingen staan symbool voor de omvang en diversiteit van mensenhandel. De tentoonstelling bestaat uit 30 indringende portretten die symbool staan voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen gebeurt, in Nederland. 
30 paar ogen waarin je de duistere wereld van mensenhandel weerspiegeld ziet; 30 zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers, anno 2017, die de omvang en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld brengen.
Mensenhandel komt in bijna elke gemeente in Nederland voor. Naar schatting van de International Labour Organization zijn er in Nederland zo’n 21.000 slachtoffers van moderne slavernij.

Gouda


In Gouda vraagt de ChristenUnie aandacht voor het onderwerp mensenhandel.

Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de agrarische sector en productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente Gouda benutten. 

Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM. De ChristenUnie wil een Actieplan "Aanpak Mensenhandel". Er mag in Gouda geen plaats zijn voor moderne slavernij!

woensdag 3 januari 2018

Veel ouderen voelen zich eenzaam!

De ChristenUnie deelt nieuwjaarskaarten uit aan ouderenUit onderzoek van TNS/NIPO blijkt dat 50% van de ouderen tussen de 75 en 85 zich eenzaam voelt. Voor 85-plussers is dat zelfs 60%. Voor 20% van de ouderen geldt dat zij geen kerst en oud & nieuw vieren. 

De ChristenUnie wil graag onderstrepen dat het belangrijk is om oog te hebben voor ouderen en heeft daarom nieuwjaarskaarten uitgedeeld aan bewoners van de Ronssehof, Hanepraij, Irishof en Gouwestein.
Dat leverde veel positieve reacties op. Zo gaven de bewoners aan blij te zijn met de aandacht voor de zorg.

De komende raadsperiode zet de ChristenUnie weer stevig in op zorg. De focus ligt daarbij een toegankelijke openbare ruimte en toegankelijk openbaar vervoer. Verder wil de ChristenUnie dat mantelzorgers worden ontlast zodat zij de zorg beter kunnen volhouden.


Maar de belangrijkste wens voor 2018 voor de (oudere) inwoners van Gouda is
"liefde, warmte en oog voor elkaar!"

vrijdag 29 december 2017

Oud en nieuw niet verknallen!

Kies voor handhaving met knalsensoren


Sinds 2013 (!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken. De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp hoog op de agenda staat en terecht!

In 2013 schreef ik een blog met de titel:  Stop met particulier vuurwerk!
Deze blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten
Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen. Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan worden. 
Zelf gekozen knalvrije zone
In Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk. 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die niet meer kunnen kopen.
Door de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur iets niet-leuks wordt’.
Illegaal vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!) knalvuurwerk te willen. Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
'Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen', aldus Spies die stelt: 'De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.'
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. 'Ik vind dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van het siervuurwerk.'

Kabinet en Gouda aan zet


Het is nu aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.

donderdag 21 december 2017

Wijkteams verdienen meer financiële steun
Naar aanleiding van  de Dag van het Wijkteam op 14 december jl. heeft de ChristenUnie de Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck in het zonnetje gezet door hen een “knipoog voor Gouda” te geven.” De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een taart.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.
Gouda moet wat de ChristenUnie betreft bij de gemeenten horen die voorop loopt in het betrekken van haar inwoners.

Wijkteams

De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente.

Budget

De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan kan deels plaatsvinden uit het budget dat nu naar de GoudApot gaat.

Draagvlak

Wijkteams moeten worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende en stimulerende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging of bewonersorganisatie in de wijk moet worden aangetoond.