Betrokken

Betrokken

donderdag 18 mei 2017

Inwoners van Gouda zijn gelukkig!

maandag 15 mei 2017

Veiligheid in Gouda kan beter!


Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.

Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is - middels een financiële prikkel - wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera's zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera('s)
 • Camera's sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn...!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?


Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel kan worden bereikt.

Het gaat om de volgende vragen:
 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?
 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk
  etc.) voor handen?
 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?
Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om cameratoezicht toe te passen.

Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera's aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 

Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera's er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.

We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!

vrijdag 28 april 2017

Koningsdag in Gouda


Op 27 april was het Koningsdag en vierde koning Willem-Alexander zijn 50e verjaardag. Het was daardoor extra bijzonder. Heel mooi hoe hij de avond voor zijn verjaardag heel open en soms ook emotioneel sprak met Wilfried de Jong. In de pers werd terecht lovend over dit interview geschreven.

NRC schrijft bijvoorbeeld: ‘De koning is in één klap van zijn jetset-imago af’ In de Volkskrant staat dit citaat:  'Ik schoof naar het puntje van mijn stoel en ben daar blijven zitten'.

Op Koningsdag mocht Tilburg de koning ontvangen, maar ook in Gouda was er van alles te doen en het Oranje Comité Gouda en vele vrijwilligers hadden hun best gedaan om er een mooie dag van te maken. Het weer viel gelukkig mee, het was bijna de hele dag droog en de zon scheen regelmatig.


Zelf ben ik naar het Oranjeconcert in de St.-Janskerk geweest. Hier ik heb genoten van de muziek van de Stedelijke harmonie Caecilia en het Pop- en Jazzkoor Flexible Sound.

Bijzonder was het "Lied voor de Koning" dat speciaal voor deze dag was gecomponeerd. In dit lied staat o.a.:"Hoe we ook onderling allen verschillenieder kan helpen bij wat wij graag willen.Dan is er niemand meer werkelijk alleenEén voor ons allen en allen voor één.als we naast kijken, ook werkelijk zien,als we naast horen ook luisteren misschien,en dan begrijpen en stoppen met haten,als we dan lachen en eindelijk praten,dan komt 't goed. Dus geef me je handen loop met me mee door dit prachtige land."

Daarna was er een bijeenkomst met lunch in het stadhuis op de Markt. Leuk om alle gedecoreerden te zien en goed om met elkaar het glas te heffen op onze koning.

Als afsluiting ben ik (uiteraard) naar de Oranjeboulevard op de Raam geweest. Zoals ieder jaar is het er enorm druk en gezellig.  Chapeau voor de organisatie die dit ieder weer mogelijk maakt!


Hieronder een beeldverslag:Caecilia

Flexible Sound
Bijeenkomst in het stadhuis op de Markt
Jan van Ingen, voorzitter van het Oranje Comité  
De heer P. (Pieter) Postma (links) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor Toonkunst Gouda. Rechts: de heer G. van Nieuwpoort

Een toast op de koning

Lunch

Oranjeboulevard
Lief plaatje van vier raadsleden :-)   (foto: Johan Weeber)
Wie is die man links op de foto...? (foto: Peter den Boer)"Twee jurken voor je vrouw of voor jezelf"
  

maandag 24 april 2017

Inbrekers kiezen eerste verdieping!


De gemeente en politie doen veel om het aantal woninginbraken te verminderen. Enerzijds wordt door middel van subsidies gestimuleerd dat de bewoners preventief maatregelen nemen en anderzijds is het ook belangrijk dat bewoners alert zijn en actief melden. Daarnaast is het ook verstandig om bij de politie aan te geven wanneer je met vakantie gaat. En als u op vakantie gaat, zet dan niet allemaal foto's op social media. Inbrekers hebben het dan wel heel makkelijk...

Opvallend is dat inbrekers in de gaten hebben dat steeds meer bewoners de ramen en deuren beneden goed hebben beveiligd, maar boven niet of nauwelijks maatregelen hebben genomen. Bovenramen staan daarnaast ook regelmatig open of men laat een ladder op het dak van een schuur liggen etc.
De politie zette daarom onlangs het volgende bericht op hun website:.
Politieteam Gouda ziet de afgelopen weken dat er woninginbraken plaatsvinden waarbij de inbreker gebruikmaakt van tuinmeubilair, ladders, kliko’s enz. om via de eerste verdieping de woning binnen te komen. Inbrekers weten dat ramen op de eerste verdieping vaak minder goed beveiligd zijn en soms ook niet goed zijn afgesloten. Inbrekers zien dan hun kans schoon en breken deze eenvoudig open. Voorkom dat er wordt ingebroken en neem voorzorgsmaatregelen, ook als u straks met vakantie gaat. Zorg dat de inbreker uw huis overslaat.

Een paar tips om te voorkomen dat een inbreker uw huis uitkiest:


 • Sluit ramen en deuren en draai ze op slot. Vergeet de achter- en de tuindeur niet.
 • Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin. Een vuilnisbak is voor een inbreker vaak al voldoende om een balkon te bereiken.
 • Doe net alsof u thuis bent. Gebruik tijdschakelaars
 • Doe de gordijnen niet dicht als u dat anders ook niet doet.
Geen foto's op Facebook

 • Vermeld niet op uw voicemail dat u op vakantie bent. Let ook op wat u op Twitter, Facebook en Instagram zet.
 • Vraag buren of kennissen een oogje in het zeil te houden en uw brievenbus te legen. En als u een eigen oprit hebt, of ze af en toe hun auto op uw oprit parkeren.
 • Voor de thuisblijvers: ziet u voor u onbekende mensen opvallend vaak in de buurt rondrijden of -lopen? Ziet u auto’s, scooters of bromfietsen rijden met mensen die erg veel belangstelling hebben voor de woningen? Bel dan direct 112
Frustraties

Daarnaast zullen we ook meer effort moeten steken in het kunnen blijven volgen van notoire inbrekers. Nu hoor ik te vaak dat de (veelal jonge) inbrekers weer snel op straat rondlopen en op de oude voet verder kunnen gaan. 

Enkelband

Om recidive te ontmoedigen blijf ik pleiten voor een enkelband gedurende een bepaalde periode. De gemeente Gouda onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden en ik hoop dat we hiermee mogen starten, al is het maar als proef. 

We kunnen immers van ons huis geen vesting maken. Het inbreken moet gewoon minder worden. 

Dat lukt overigens niet alleen door handhaving, maar zal ook moeten gebeuren bij de opvoeding, want daar ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het gewenste gedrag!