Betrokken

Betrokken

donderdag 12 januari 2017

Historische vergissing

FOTO: PROVAST, PETER HILZ / HOLLANDSE HOOGTE 

Zoetermeer neemt op 23 januari a.s. een besluit over de komst van Holland Outlet Mall (HOM). Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van het plan. “In Roermond is het een enorme impuls geweest voor de binnenstad, dat zal hier ook gebeuren”, aldus wethouder Mariëtte van Leeuwen.

Roermond

De wethouder vertelt hiermee niet het hele verhaal. Zo’n 50% van de bezoekers van de outlet in Roermond is afkomstig uit Duitsland en is er in de binnenstad nogal wat leegstand. Daarnaast zie je dat in de outlet horecavoorzieningen prominent aanwezig zijn, die je juist in de binnenstad zou willen zien. Tenslotte heeft Roermond een achterland van maar liefst 25 miljoen inwoners.

Achterhaald

Van meerdere kanten hoor ik de waarschuwing dat een concept als in Zoetermeer volstrekt achterhaald is en dat waarschijnlijk in korte tijd reguliere landelijke winkels als Kruidvat en horeca zich daar gaan vestigen en daarmee een rechtstreeks concurrent vormen voor de Zoetermeerse binnenstad, nog afgezien van de gevolgen voor de regio, waar allerlei organisaties en belangengroepen terecht aandacht voor vragen.

Leegstand

Zoetermeer is de zoveelste gemeente  in Nederland waar plannen voor een “koopjespaleis” worden gesmeed en waar voor- en tegenstanders met elkaar in een stevig conflict terecht komen. Het bouwen van nieuwe winkelruimte van zodanige omvang is omstreden, omdat elders steeds meer winkels leegstaan. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is zelfs 20% van het winkelaanbod overbodig. Hij spoort gemeenten en provincies juist aan om het aantal winkelmeters terug te dringen…

Volgens de gemeente Zoetermeer en ontwikkelaar Provast wordt minister Kamp op zijn wenken bediend. Daarbij redeneren ze als volgt: De HOM verrijst waar nu een meubelboulevard is gelegen (23.000 m2) en de eerste fase van de HOM is 18.000 m2. Dit is een bijzondere redenering omdat er heel ander soort winkels voor terugkomen, die rechtstreeks gaan concurreren met het bestaande winkelaanbod en dus nieuwe leegstand gaan opleveren en daarnaast wordt de HOM op termijn mogelijk 31.000 m2. 
De knip die nu gemaakt wordt lijkt vooral een gekunstelde constructie om tegenstanders over de streep te trekken.

Concurrentie

Directeur Otto Ambagtsheer van vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco
Wijst in het Financieel Dagblad erop dat in het outletcentrum veel overlap is wat betreft de merken die verkocht gaan worden. Zo wijst hij op een grote winkel van Sport 2000, die bij de entree van het Stadshart gevestigd is. ,,Daar verkopen ze Adidas en Nike, die merken zitten ook vaak ik outletcentra.” Hetzelfde gaat volgens hem op voor Guess, Only en Esprit.

Gevolgen voor de regio

Zoals ik in een eerdere blog al aangaf vrezen de gemeenten in de regio voor leegstand als dit plan doorgaat.  Het bestuur van de regio Hollands Midden wijst erop dat de komst van de HOM in strijd is met het provinciaal en rijksbeleid. Dat beleid – ik refereerde daar al aan – is gericht op het terugdringen van het aan tal winkelmeters. Ook Rijnland en Groene Hart Onderneemt zijn heel kritisch over dit plan.

Het platform Midden Holland Onderneemt (samenwerking ondernemers Midden-Holland) voeren actief actie om op de gevolgen van de komst van de HOM voor de regio te wijzen. Die gevolgen liegen er niet om en zullen ook voor Gouda de nodige impact hebben!
Het gaat daarbij vooral om twee zaken:

1. Domino effect
“De outlet met een oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.”

2. Daling bezoekersaantallen

Naast ondernemers uit de regio voerden ook enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond 13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel niet of nauwelijks.”

Hoe verder?

De komende weken zal duidelijk worden onder welke voorwaarden een raadsmeerderheid in Zoetermeer akkoord gaat met de plannen voor de Holland Outlet Mall.
Het lijkt erop dat de feiten en mogelijke economische gevolgen het gaan verliezen van de opportunistische ambitie van het college.

Het zou mooi zijn als een raadsmeerderheid alsnog tot inkeer komt, want een besluit voor de komst van de HOM zou wel eens een historische vergissing met grote gevolgen kunnen zijn…


donderdag 5 januari 2017

Concurrentie rond Cheese Experience

Gouda onderzoekt nieuwe publiekstrekker: Cheese Experience


In maart 2014 heb ik namens de ChristenUnie tijdens een debat bij Gouda Wereldwijd het idee gelanceerd om een Cheese Experience Center te gaan realiseren om Gouda zo stevig op de (inter)nationale kaart te zetten. Hiermee wordt het streven naar 1 miljoen unieke bezoekers per jaar een stevige impuls gegeven.

Wereldberoemd
In mijn blog schreef ik toen het volgende: "Gouda is door onze kaas internationaal een wereldberoemd merk en na Amsterdam is Gouda de meest bekende stad in het buitenland.
In bijna ieder land is "Gouda Cheese" bekend en als je vertelt dat je uit Gouda komt wordt al snel de koppeling gelegd met kaas.
Veel buitenlanders komen naar Gouda juist vanwege onze kaas en dan is het goed om naast onze wekelijkse kaasmarkt in voorjaar en zomer veel meer een totaal beleving rond kaas te realiseren. In zo’n Experience Center kunnen de bezoekers kennis maken met de geur en smaak van kaas, kaas maken, allerlei achtergronden over kaas zien, etc. etc. Uiteraard moet daarbij ook  ruimte zijn om meer over Gouda te promoten, zoals de Waag, Stadhuis en St.-Janskerk."
Voormalige Arcade bioscoop
Haalbaarheidsonderzoek
Het is dan leuk als het college in december bekend maakt dat er een haalbaarheidsonderzoek naar een Cheese Experience in de oude Arcade bioscoop. In het persbericht staat: "Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’ dat is waar het om draait in de Cheese Experience. Om de doelstelling van 1 miljoen bezoekers naar de stad te kunnen realiseren, is er een publiekstrekker nodig in Gouda op het gebied van kaas." Herkenbare woorden :-)
De onderzoeksresultaten worden aan het eind van het 1e kwartaal 2017 verwacht. Bij een positieve uitkomst, is het streven nog in 2017 te starten met de Cheese Experience. Het is zou prachtig zijn als dit initiatief gaat lukken, want dan krijgen we in Gouda gedurende het hele jaar kaasbeleving. Daarnaast is het noodzakelijk dat er iets structureels voor bezoekers in Gouda erbij komt om de ambitie van 1 miljoen bezoekers per jaar te gaan halen.
Woerden

Binnen de regio is afgesproken dat de regio Gouda zich profileert als de "Cheese Valley". Daarin past de Cheese Experience met een ambitie van minstens 100.000 bezoekers per jaar (bijna 2x zoveel als het aantal bezoekers aan de St.-Janskerk).  

Opvallend is dan dat ook Woerden zo snel mogelijk een soort Chees Experience wil. Ze wil namelijk in een voormalig pakhuis aan de Emmakade aan belangstellenden alles laten zien wat met (de productie van) kaas heeft te maken.

Het is prima dat ook Woerden aandacht voor kaas vraagt, maar ze zullen toch moeten erkennen dat internationaal gezien Alkmaar en Gouda de beste papieren hebben als het om bekendheid als kaasstad gaat.
Laten ze elkaar in ieder geval zo min mogelijk gaan beconcurreren en de opzet met elkaar afstemmen. Wellicht kunnen ze elkaar zelfs versterken. Dat komt dan de aantrekkingskracht van het Groene Hart alleen maar ten goede.

maandag 26 december 2016

Generaal Ted Meines overleden


Foto: Marianka Peters - 2015

Vader der veteranen' Ted Meines (95) overleden


"Gelukkig is het land dat zijn veteranen eert en waardeert" 

Ted Meines werd geboren op 25 september 1921. Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en stond aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie van 55 verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het platform dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigt.
Behalve verzetsstrijder en Indiëganger, was hij ook ereburger van de staat Israël.
In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

Veteranenbeleid

Als voorzitter wist hij toenmalig minister Relus ter Beek (Defensie) ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Dit leverde hem de bijnaam 'Vader der veteranen' op.
Meines was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ontving het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis en was drager van het Ereteken voor Verdienste in goud.


Gouda

In Gouda was vooral door Marianka Peters en haar man, die actief zijn bij de veteranen, generaal Meines geen onbekende. 

December 2015 mocht ik persoonlijk kennis met hem maken toen hij spreker was op een speciale Veteranenavond in Gouda, georganiseerd door het Conservatief Café. Hij hield een indrukwekkende speech, waaruit zijn grote vriendschap voor prins Bernard naar voren kwam als ook zijn liefde voor de joden. 
Hij zei over het redden van Joodse kinderen: "Tijdens de oorlog had ik de eer Joodse kinderen te mogen redden. Ik ben daardoor een deel van Israël." 

Hij benoemde drie essentiële pijlers, die hem motiveerden om zich in te zetten voor de veteranen:
- zelfrespect
- vertrouwen in de medemens
- Godsvertrouwen

Ik heb veel respect en waardering voor wat hij heeft voor ons land en anderen heeft mogen betekenen. Door zijn overlijden verliezen we een groot militair.Met dank aan Nu.nl

maandag 19 december 2016

Oudste lichtfeest van Nederland kan mooier!


‘Gouda bij Kaarslicht is één van de mooiste lichtfestivals in Europa’, zo concludeert Skyscanner. Het enige echte en oudste lichtfeest van Nederland vind je in kaasstad Gouda.

Winterfair
Ook dit jaar was het weer genieten van allerlei activiteiten tijdens Gouda bij Kaarslicht. Kwamen de mensen vroeger voor het ontsteken van de verlichting van de kerstboom op de Markt en de concerten daarna. Nu kan je ook in de middag al genieten van allerlei activiteiten. Vermeldenswaardig is o.a. de Winterfair in de St.-Janskerk. Prachtige kramen, een intieme (kerst)sfeer, veel belangstelling en de opbrengst (€ 40.000,- !) voor een goed doel. Iets wat met onze kerstmarkten in Gouda nog nooit is gelukt, is daar wel tot stand gebracht! 
Velen weten dat ik enorm van onze stad geniet en graag, vooral via social media, daaraan uiting geef. Op 16 december kwam ik bijna woorden tekort om tot uitdrukking te brengen hoe ik genoot van het veelzijdige programma. Gouda is echt goud!
The Voice 
Bijzonder was dit jaar dat Sjors van der Panne (bekend van The Voice), met zijn prachtige stem enkele bekende liederen zong die niet direct op kerst zijn gebaseerd, maar er wel aan te relateren zijn. Het lijkt er op dat de organisatie is geïnspireerd door de opzet  van The Passion.

Kinderburgemeester Yassine Mella maakte bij velen indruk door zijn verhaal dat hij een dag ging wonen bij de vorige kinderburgemeester Jullie-Anne Conradi en zij een dag bij hem om elkaars cultuur beter te leren kennen. Hij riep de (jonge) aanwezigen op om dit voorbeeld te volgen. Op deze manier leer je mensen met verschillende achtergronden beter kennen.
Afbreuk
Was er helemaal niet negatiefs aan deze avond. Wat mij betreft blijft het jammer dat het ons niet lukt om achter alle ramen van de panden (rondom de kerstboom) op de Markt kaarsen te laten branden. Het is nu toch wel erg mager en het doet afbreuk aan de landelijke uitstraling van dit evenement. We steken zoveel tijd en energie in het "verkopen" van onze stad, dat we er wat mij betreft echt naar moeten streven dat dit in 2017 beter geregeld is.
Zorg er dan gelijk ook voor dat iedereen beschikt over de teksten van de liederen die worden gezongen. Het meezingen gaat dan een stuk beter!

Lof der Lichtheid
Naast de activiteiten rond Gouda bij Kaarslicht is er in Gouda ook "Goudse Glazen Uitgelicht" (St.-Janskerk, de glas-in-loodramen zijn van binnen uit verlicht) en Lof der Lichtheid. Hierbij gaat het om een expositie van 15 lichtkunstwerken op verschillende locaties: Firma van Drie, Jeruzalemkapel en het oude weeshuis. Deze kunstwerken zijn tot 28 december te zien. Meer info: www.firmavandrie.nl/lichtkunst
Hieronder een foto impressie van 16 december!
video

Ik wens u allen fijne kerstdagen toe en een voorspoedig en gezegend 2017!

Winterfair in de St.-Janskerk


Een draaiorgel in de St.-Janskerk blijft toch bijzonder
Monnikenkoor Pax et Bonum in Museum Gouda
Antoine Bodar leest kerstvertellingen voor

Lichten gingen uit nadat ik een tweet hierover had verstuurd :-)

Burgemeester Milo Schoenmaker
De plaatsvervangend burgemeester van Kongsberg 
Eén van de vele optredens in Gouda

De Pionier in de Gouwekerk
Gouds Mannenvocaal in de Lutherse Kerk
Heleen Bartels in de Evangelisch Lutherse Kerk

Goudse glazen uitgelicht

LOF DER LICHTHEID