vrijdag 12 december 2014

Gouda bij Kaarslicht 2014

Het was op 12 december een stormachtige en regenachtige dag en dat leek de "pret" voor Gouda bij Kaarslicht behoorlijk onder druk te gaan zetten, maar onze Goudse weerman had echter gelijk: er is deze avond geen druppel regen gevallen en de vele duizenden bezoekers konden buiten zonder paraplu volop genieten van het programma van Gouda bij Kaarslicht.
Het programma begon al om 14.30 uur met een mooi concert in de St.Janskerk en liep uit op een veelheid van activiteiten met natuurlijk vanaf 19.00 het hoogtepunt op de Markt: viering bij de kerstboom.

Beelden zeggen meer dan woorden, dus hieronder een foto impressie:

Middagconcert in de St.-Janskerk


Anjo de Bruin
Op de foto met burgemeester Milo Schoenmaker (Gouda) en burgemeester Vidar Lande (Kongsberg)

Viering bij de kerstboomOlexandra Lenyshyn, sopraan


Burgemeester Schoenmaker leest het kerstverhaal

Frank Engel (tenor)

Burgemeester Vidar Lande uit Kongsberg steekt voor het laatst de lichten van de kerstboom aan
Veel applaus voor deze populaire burgemeester!

De kerstboom in volle glorie


Promenadeconcert in de St.-Janskerk

Kerst Fair in de St.-Janskerk op 12 en 13 decemberGoudse glazen uitgelicht

Willem Vroesentuin

Piosenka, ensemble met wereldmuziek

LichtKunstGouda 2014 in Het Weeshuis

"Big Wave" van Paul Baartmans"Shadow Cubes" van Marijn Brussel

Olexandra Lenyshyn in de Gouwekerk

Brass Band Schoonhoven


Frank Engel en Olexandra Lenyshyn

maandag 1 december 2014

Vuurwerk overlast harder aanpakken!

http://politiek.thepostonline.nl/2014/01/01/praatjes-en-plaatjes-dag-2013-hallo-2014/

Vuurwerk afsteken leek lange tijd net zo'n onuitroeibare traditie als Zwarte Piet, maar inmiddels komt het traditionele afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw steeds meer onder druk te staan.
Een algeheel vuurwerkverbod is (nog) niet mogelijk, maar je ziet wel steeds meer dat er gebiedsverboden komen.
Op dit moment hebben ongeveer 40 gemeenten "knalvrije zones" ingevoerd. Gouda hoort daar echter nog steeds niet bij, maar Bodegraven-Reeuwijk wel.

Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 
De politie in Gouda onderkent dit en houdt streng toezicht en controleert extra op onveilige situaties met vuurwerk, maar gaat ook dit jaar niet over tot gebiedsverboden.ILAC

Door geen vuurwerkvrije zones in te voeren ben je echter wel overlast aan het belonen. 
Vorig jaar was er in Kort Haarlem in de omgeving van het voormalig clubhuis van tafeltennisvereniging ILAC een grote rotzooi en dan is het niet meer dan logisch dat je dan dit jaar een gebiedsverbod doorvoert. Het alleen kenmerken als "risico locatie" is dan wel erg mager.
Wat dat betreft kan ik me meer vinden in het standpunt van Alphen aan den Rijn. Deze gemeente overweegt serieus om volgend jaar vuurwerkvrije zones te gaan doorvoeren. Daarbij geldt als argument dat overlast en schade afneemt door zo'n verbod.

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Meerderheid wil vuurwerk verbod

Een meerderheid in Nederland (64%) is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden...
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds - ondanks 60.000 handtekeningen - niet in behandeling genomen om procedurele redenen...


Centraal vuurwerk

Wat wel haalbaar is, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan - zeker ook vanuit financieel oogpunt - door verschillende partijen moeten worden georganiseerd. Ergens centraal vuurwerk afsteken, bijvoorbeeld langs de Hollandsche IJssel ter hoogte van de binnenstad, ontmoedigt het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest "rumoerige" buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Vanwege de huidige financiele situatie zal de gemeente dit op korte termijn niet gaan oppakken, maar wat mij betreft gaat dit onderwerp niet van de agenda en zullen we blijven kijken naar de mogelijkheden om dit in de (nabije) toekomst wel te kunnen realiseren.


donderdag 27 november 2014

Geen wietteelt bij Promen in Gouda


D66 heeft op de besluitvormende raadsvergadering van 26 november een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om gereguleerde wietteelt bij Promen mogelijk te maken. In de pers was hier terecht al de nodige commotie over, maar ook tijden de raadsvergadering logen de reacties in de raad er niet om en was er nauwelijks steun voor dit plan.

Uiteraard is de ChristenUnie tegen deze motie, die overigens niet in stemming is gebracht omdat D66 de motie na alle reacties heeft ingetrokken, maar het leek me goed om onze stellingname wat breder te toe te lichten:

Coffeeshop

Een coffeeshophouder mag nu een maximale voorraad van 500 gram hebben. Dat is ongeveer de voorraad voor een dag. Gevolg: de coffeeshophouder moet ergens (illegaal) parallelle voorraad hebben. Daarom zijn er pleidooien voor legale wietteelt of wietteelt door de overheid. Ook willen coffeeshophouders graag dat ze toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de hennep die ze geleverd krijgen. 
Daarnaast beargumenteren voorstanders van regulering dat er politiecapaciteit bespaard kan worden, omdat de politie nu veel tijd moet steken in het opsporen en ruimen van illegale hennepkwekerijen.

Legalisering kan wettelijk niet

Nederland heeft in 1988 een verdrag ondertekend van de Verenigde Naties tegen de ‘sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen’.
Op basis daarvan is er geen ruimte om gereguleerde hennepteelt toe te staan.
De minister van Veiligheid & Justitie heeft zelf ook aangegeven dat er op grond van dit verdrag géén ruimte is om gereguleerde hennepteelt toe te staan.

Heldere keuzes

Ten aanzien van het gebruik van drugs heeft de ChristenUnie een uitgesproken opvatting:
Wij zijn tegenstander van het gedoogbeleid t.o.v. softdrugs van het kabinet.
-       De gezondheid van (met name jongeren) staat voor de ChristenUnie voorop. Drugs zijn sowieso schadelijk voor de gebruiker. Daar willen we onze jongeren zo min mogelijk aan bloot stellen. Door cannabis openlijk beschikbaar te stellen zal de aantrekkingskracht ervan toenemen, ook (of juist) voor jongeren die de gevolgen van het gebruik van cannabis niet altijd overzien.
-       We weten steeds meer over de schadelijke effecten van alcohol en roken. De verkoop hiervan is daarom steeds meer aan banden gelegd. Het zou dan wel heel vreemd zijn  als we de regels rond drugs verder gaan verruimen, terwijl we weten dat dit zeer ongezond is. Legalisering is een stap in de verkeerde richting.
-       
     Het is een onjuiste veronderstelling dat de regulering van hennepteelt zal leiden tot lagere handhavinglasten bij de politie. Nog altijd zal moeten worden opgetreden tegen softdrugs-gerelateerde criminaliteit, die immers zal blijven plaatsvinden.
-       Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost, moet de overheid ook blijven investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs.
-       Verslaafden moeten kunnen rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.


Promen 

Daarnaast willen we een eventueel experiment rond regulering van wietteelt loskoppelen van de problematiek van het SW-bedrijf (Promen).
Als het SW-bedrijf in de problemen zit, moeten we onderzoeken hoe dat kan en, waar mogelijk, maatregelen treffen. Dit proces is inmiddels al in gang gezet.
We vinden het namelijk belangrijk dat Promen weer een sterk bedrijf wordt. Promen vervult een bijzondere functie voor een kwetsbare groep mensen. 
Het voortbestaan van Promen zou ik daarom absoluut niet af willen laten hangen van wietteelt en drugsgebruik. 
Sociale onderneming

Waar we ons als ChristenUnie ook zorgen om maken is dat er fatsoenlijk werk is voor iedereen, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die niet bij Promen terecht kunnen. Ook daar moet de gemeente zich hard voor maken. Er zullen minder mensen, dan in het verleden, aan het werk kunnen in het SW-bedrijf. Maar de gemeenten hebben met de participatiewet de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Wij zien hierin grote mogelijkheden voor sociale ondernemingen. 
Sociale ondernemingen zorgen, tegen de economische trend in, voor werkgelegenheidsgroei. De opkomst van sociale ondernemingen laat zien dat de samenleving de kansen ook pakt. Honderden van dit soort bedrijven, van klein tot groot, werken aan een be­tere maatschappij.
Een sociale onderneming levert een product of dienst en heeft ook een normaal verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact. 
Wat de ChristenUnie betreft krijgen ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren de ruimte. Dat geldt zowel voor reguliere ondernemingen als sociale ondernemingen. 


Het is dus belangrijk als er gezocht wordt naar werkgelegenheidsprojecten, dat er gekeken wordt naar bedrijven in brede zin, die met een “sociale agenda” zich inzetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Daarmee kunnen we perspectief bieden aan mensen, die nu wellicht geen perspectief zien.

zaterdag 22 november 2014

In Gouda niemand zonder bed, bad of broodDe Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die onlangs werd openbaar gemaakt.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

Niet bindend

Of de uitspraak wordt gevolgd, is onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.

Kwetsbare burgers

Ons burgerraadslid Thera de Haan vraagt nu namens de ChristenUnie aandacht voor dit onderwerp in Gouda. Ook in onze stad mag niemand zonder bed, bad of brood zijn.  
Voor kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich daarbij op de eerder genoemde uitspraak van de ECSR: niemand in ons land mag verstoken zijn van voedsel, kleding en onderdak. 
Wat de ChristenUnie betreft hoeft er in Gouda niemand op straat te slapen en van eten verstoken te zijn.
Asielzoekers

Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Omdat genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Herberg

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over de situatie in Gouda. Ook wil zij weten of het college bereid is maatregelen te treffen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de nachtopvang voor dak- en thuislozen en een voorziening in voedsel.
Het is weer bijna kerst en het zou onze stad sieren als we bekend komen te staan als stad waar genoeg plaats in de herberg is...

Hieronder de vragen die Thera de Haan en Wout Schonewille hebben ingediend:


Nederland moet iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood bieden. Ook afgewezen asielzoekers. Dat staat in de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten,
onderdeel van de Raad van Europa. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bepaald in de zaak van een Somalische man zonder papieren die geen opvang kreeg van de gemeente Amsterdam. Die had hij wel moeten krijgen, oordeelt de hoogste bestuursrechter, omdat de opvang onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dat de man illegaal is, doet volgens de raad hier ‘niets aan af’.


1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraak en wat is de visie van het college op deze uitspraak vanuit de verantwoordelijkheid voor Gouda en omgeving?
2. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
3. Zijn er in Gouda en in de regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was voor ongedocumenteerden?

4. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
5. Is het mogelijk dat er in Gouda of de regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in door de gemeente danwel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de hoogte is (geweest)?