Betrokken

Betrokken

zaterdag 11 mei 2019

Strijd tegen campers?De campers in Gouda houden de bewoners en de lokale politiek al enige tijd bezig. Op Klein Amerika zijn officieel 30 camper standplaatsen, maar het kwam vorig jaar regelmatig voor dat er tot wel 90 campers daar stonden geparkeerd. De ChristenUnie vraagt hier al een enige tijd aandacht voor. Bij een aantal mensen leeft nu het beeld dat wij niet blij zijn met de campertoeristen en we tevreden zullen zijn met de huidige maatregelen. Dit beeld wil ik graag wat nuanceren.

Handhaven

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat regels moeten worden gehandhaafd. Als we met elkaar afspreken dat er 30 campers op Klein Amerika (op officiële standplaatsen!) 's-nachts geparkeerd mogen blijven, dan moeten we niet toleren dat er soms wel 3x zoveel campers op Klein Amerika staan.
Om het probleem op te lossen dient het college ofwel het aantal standplaatsen te verhogen op Klein Amerika, hiervan is de ChristenUnie geen voorstander, dan wel dient er te worden gehandhaafd.

Sinds 4 april heeft het college ervoor gezorgd dat er extra borden zijn neergezet op Klein Amerika waarop duidelijk staat vermeld dat er een parkeerverbod voor campers geldt tussen 22.00 en 6.00 uur. Bij overtreding wordt een boete van € 195,- opgelegd.
Op drukke momenten wordt door verkeersregelaars en kaasmeisjes geattendeerd op deze nieuwe regels.

De situatie is nu voor campers in ieder geval helder en de tijd zal leren of er nu ook inderdaad in de nachtelijke uren niet meer dan 30 campers op Klein Amerika staan.


Welkom

Campertoeristen zijn dus van harte welkom in Gouda. Overdag is er volop gelegenheid om op parkeerplaatsen rond het centrum te parkeren en voor een beperkt aantal campers bestaat dus de mogelijkheid om te kunnen overnachten. 

Buiten Gouda zijn er diverse campings waar ook de mogelijkheid bestaat om te overnachten. Als er geschikte locaties zijn aan de rand van Gouda waar particulieren of ondernemers parkeerkeerfaciliteiten willen gaan aanbieden, dan kunnen ze uiteraard daarvoor een verzoek indienen. Wellicht zijn er nog (beperkte) mogelijkheden in (het centrum van) Gouda, maar we moeten van onze parkeerplaatsen geen campings gaan maken en ook goed oog blijven houden voor mogelijke overlast voor omwonenden.


Tarief

De tarieven voor campers zijn laag. Op Klein Amerika hoef je voor 24 uur parkeren maar € 8,- te betalen en daarmee is deze locatie een concurrent t.o.v. campings.
Wij hebben daarom een pleidooi gevoerd om voor campers een aangepast tarief te gaan hanteren van bijvoorbeeld € 16,- per 24 uur.

Volgens de gemeente Gouda is zo'n aangepast tarief specifiek voor campers niet mogelijk:
"Het beheer van de parkeerterreinen en daarmee ook de camperplaatsen maakt deel uit van de gemeentelijke parkeerexploitatie. Er kan geen ander tarief voor parkerende campers worden gehanteerd aangezien deze bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijwel altijd geregistreerd staan als personenvoertuig en het een algemeen parkeerterrein met een voor ieder zelfde parkeersector betreft.

Op de locatie waar de 30 campers kunnen overnachten kunnen ook auto’s parkeren. Door dit gemengde gebruik wordt de parkeercapaciteit optimaal benut. Een apart tarief instellen voor overnachtende campers vergt forse aanvullende investeringen ten behoeve van het beheer van deze plaatsen en het in rekening brengen van de kosten."

Een oplossing die zou kunnen volgens de gemeente Gouda is het huidige tarief voor 24 uur te veranderen in een dagtarief die geldt tot 0.00 uur. Een overnachting kost dan het dubbele tarief. Feit blijft dan wel dat de campers die alleen overdag komen voor heel weinig geld daar staan en meerdere plekken per camper in beslag nemen. Wat de ChristenUnie betreft moet daar nog eens goed naar gekeken worden, aangezien in het buitenland er soms wel aangepaste tarieven gelden.

Onlangs heb ik daarom de vraag over gedifferentieerde tarieven nogmaals gesteld en toen kwam er een stuk genuanceerder antwoord:

"Het betreft een parkeerterrein waarop zowel campers als auto’s en touringcars (gemengd) kunnen parkeren. Het differentiëren in tarieven vereist de permanente aanwezigheid van personeel die per voertuig aangepaste tarieven in rekening moet brengen en alle voertuigen hierop handhaaft. De meerkosten hiervan wegen niet op tegen het hanteren van hogere tarieven voor andere voertuigen dan auto’s."

Het komt er dus op neer dat er een praktische oplossing moet worden gevonden :-)


Handhaving en overlast

Omdat de campers meerdere parkeerplaatsen in beslag nemen en soms ook op plekken staan waar ze helemaal niet mogen parkeren, was ik benieuwd naar de handhaving. Opvallend is namelijk het antwoord van het college dat ik jaar kreeg en nu opnieuw ontving: "Campers die hinderlijk dan wel gevaarlijk geparkeerd staan worden gehandhaafd, net als andere voertuigen."
Het gaat er dus niet zozeer om of ze juist of onjuist geparkeerd staan, maar het gaat  om een hinderlijke of   gevaarlijke situatie. Heel bijzonder...

Tenslotte

We blijven de ontwikkelingen rond de campers volgen, waarbij we de campertoeristen van harte welkom heten in onze mooie stad Gouda, maar de overnachtingsmogelijkheden willen beperken. Ook zullen we blijven proberen om te tarieven voor het parkeren van campers te laten aanpassen.

zaterdag 4 mei 2019

Strijden voor mijn vrijheid


Eén keer vaker 
Eén keer vaker kijken,
naar de foto aan de muur, 
van mijn opa in het uniform, 
strijdend voor mijn vrijheid, 
ging hij dwars door het vuur. 


Eén keer vaker strijden, 
dan dat je werkelijk kon, 
strijdend tot aan het einde, 
omdat je met opgeven
de oorlog niet won.


 Eén keer vaker liefhebben,
hen die ons zijn ontgaan,
opdat de herinnering blijft leven, 
opdat we niet vergeten 
wat zij voor ons hebben gedaan. 


Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd,
die zelfs in het heden,
in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 


Eén keer vaker...
(Maureen de Witte)
Ook dit jaar heb ik weer de dodenherdenking in Gouda bijgewoond. 
Eerst ben ik naar de herdenking bij het Metaarheerhuis geweest. 
De herdenking is daar kort, maar heel indrukwekkend. Vooral het voorlezen van 2 x 12 namen van omgekomen joodse inwoners van Gouda raakt me.

Daarna sloten we aan bij de stille tocht die was begonnen bij de Oude Begraafplaats en gingen we richting de Markt. 
Onderweg werden kransen gelegd bij de poort van de voormalige Joodse Begraafplaats in het Raoul Wallenbergplantsoen.

Op de markt was de officiële dodenherdenking met muziek, toespraak en kranslegging.
Klein schoonheidsfoutje was dat de 2 minuten stilte begon voor 20.00 uur, waardoor het carillon van de St.-Janskerk deze stilte verbrak. 
Metaheerhuis 


Stolpersteine
Stille tocht 

Op de voorgrond de Goudse veteranenzaterdag 27 april 2019

Gouda kleurt oranje!


Op zaterdag 27 april kleurde Gouda weer oranje en hebben we op allerlei plekken getoost op de verjaardag van koning Willem-Alexander. 

Oranjeontvangst

Rond 10.00 uur was er weer de traditionele Aubade en traden er de gehele dag muziekgroepen op bij de Waag op de Markt. Ook was daar o.a. het Gouds Kampioenschap Ringsteken.

Van 10.45-12.00 uur was er Oranjeontvangst in het Stadhuis op de Markt. Speciale genodigden waren de degenen die op 26 april een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen en degenen die ereburger zijn en het afgelopen jaar de vrijwilligerspenning hadden gehad.

Sarie Donk

Gedurende de hele dag was er op het Raam de Oranjeboulevard en ondanks de buien die af en toe overtrokken, was het daar opnieuw heel druk. Bijzonder was dat de stuwende kracht achter dit initiatief, Sarie Donk, op deze dag door waarnemend burgemeester Mirjam Salet werd benoemd tot ereburger van onze stad! Haar inzet voor de stad wordt bijzonder gewaardeerd en inmiddels heeft ze een koninklijke onderscheiding ontvangen, de vrijwilligerspenning, "Goudse kanjer" oorkonde en dan nu ook het ereburgerschap. 

https://www.ad.nl/gouda/sarie-donk-uitgeroepen-tot-ereburger-van-gouda-ik-ben-ontroerd-dat-mensen-dit-voor-mij-doen~a2b59379/

Vrijwilligers

Veel mensen hebben vandaag genoten van de gezelligheid in Gouda en kleurde onze stad niet alleen oranje, maar was Gouda ook een toonbeeld van eensgezindheid . Ook werd opnieuw duidelijk zichtbaar en merkbaar hoeveel mensen er in Gouda zich vrijwillig inzetten en daar mogen we dankbaar en trots op zijn.


Waarnemend burgemeester Mirjam Salet spreekt de genodigden toe bij de Oranjeontvangst

Muziek op de Markt

                   ORANJEBOULEVARD
Sarie Donk wordt ereburger

maandag 22 april 2019

Wat een (paas)feest in Gouda!


Rembrandt
Op 22 april (tweede Paasdag) was er op de Markt weer een paasontbijt. Ook dit jaar zag het er weer prachtig uit met rijk gevulde tafels, meer dan 1.000 gasten en tafels en meer dan 100 vrijwilligers die grotendeels waren gekleed in middeleeuwse kleren. Dat was mogelijk omdat we de beschikking kregen over de kleren die ook op Zotte Zaterdag worden gedragen.


Dit jaar was het ontbijt heel speciaal. Het thema is Rembrandt stond namelijk centraal. Dat werd zichtbaar op de tafels, maar ook er omheen. Tijdens het ontbijt speelde Rembrandt al een rol aan de tafels. Je kon namelijk het portret van je  tafelgenoot aan de overkant tekenen. 

De gebruikelijke paasviering had ook alles te maken met Rembrandt en in het bijzonder met het schilderij "Terugkeer van de verloren zoon" . Cor Verkade las een eigentijds verhaal over de verloren zoon, Irene Klein Haneveld (Samma) vertelde het bijbelverhaal en Elise Mannah zong prachtige liederen over het thema van de verloren zoon.

Na het ontbijt waren er ook nog optredens van de Vlister Zangers en het duo How’lin

Ontmoeting

Het allerbelangrijkste van het Paasontbijt is  dat Gouwenaars elkaar ontmoeten en elkaar letterlijk zien zitten. Wie je ook bent, wat je ook doet, rijk, arm, dik, dun, alle kleuren, maten, opvattingen, karakters en leeftijden... Iedereen was welkom! Met het ontbijt toonden we aan dat we samen de stad zijn zijn.
Vrijwilligers
Om dit ontbijt mogelijk te maken werd er samengewerkt met ruim 100 vrijwilligers uit 12 verschillende kerken in Gouda en waren er mensen vanuit de politiek en het maatschappelijk leven en ook de Bredeschool. 
Financiering
Dit jaar was er een enthousiaste samenwerking met de organisatie van Zotte Zaterdag (zaterdag 26 oktober is de volgende editie). Dankzij GoudApot, de ondernemers, kerken en individuele sponsors kon dit ontbijt en het bijbehorende feest worden aangeboden aan alle Gouwenaren. De coördinatie is in handen van Irene Klein Haneveld van Bijbelshop Samma. 
Gouda Evenementenstad
Het paasontbijt is een geweldige samenwerking met heel veel verschillende partijen, wat daarmee maar weer laat zien waarom Gouda Evenementenstad van het jaar is geworden! 

Foto rapportage:


Elise Mannah