maandag 15 september 2014

Imam Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda

Radicale imam

De mogelijke komst van een islamitisch centrum zorgt in de directe woonomgeving voor wat onrust, maar de komst van de radicale imam Tarik Ibn Ali naar Gouda veroorzaakt op dit moment meer commotie.

Deze imam is (opnieuw) gevraagd om te komen spreken in verband met de fondswerving. Hij is op z’n minst omstreden en hij wordt ervan beschuldigd banden te hebben met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Militanten uit deze – verboden – groepering zijn volgens een bericht actief betrokken bij het rekruteren van Syrië strijders. Ook wil deze organisatie Duitsland omvormen tot een strenge sharia staat, desnoods met geweld. (bron: http://www.bloggen.be/nojihad/archief.php?startdatum=1381701600&stopdatum=1382306400Achtergrond

De Marokkaanse gemeenschap in Gouda heeft de wens om de drie bestaande moskeeën samen te voegen tot één nieuwe El Wahda moskee. Ze hebben daarbij hun oog laten vallen op de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne.

·      Het moet een multifunctioneel islamitisch centrum worden met o.a.
·      Gebedsruimte
·      Onderwijsruimte (ruim 30 klaslokalen)
·      Mortuarium en dodenwassingsruimte
·      Ruimte voor activiteiten en festiviteiten
·      Woningen voor onze hulpbehoevende ouderen


Artikel 38 vragen

De komst van deze imam naar Gouda was voor het CDA aanleiding om artikel-38 vragen te stellen met als doel dat de komst naar Gouda zo mogelijk kan worden voorkomen.

Scheiding kerk en staat

Nu is het in de eerste plaats van belang om zorgvuldig om te gaan met godsdienstvrijheid en scheiding religie en overheid hoog te houden.
Dat leidt ertoe dat de ChristenUnie doorgaans terughoudend is als het gaat om een standpunt innemen over de inhoud van een bepaalde prediking.
De politiek gaat namelijk in principe niet over de inhoud van de prediking die plaatsvindt in een kerk of moskee.

Oproep tot haat

Anders is het, wanneer die prediking oproept tot haat en extremisme en dit gevolgen heeft voor de openbare orde en veiligheid in onze stad.
Deze imam wordt geassocieerd met het desnoods afdwingen met geweld van de sharia en andere “stevige uitspraken”.

Onlangs heeft minister Asscher duidelijk gemaakt dat er stevig moet worden opgetreden tegen “haat imams” en is het “Actieprogramma integrale aanpak Jihadisme” in de 2e Kamer besproken.

Rol burgemeester

De minister komt binnenkort met aanvullende maatregelen die o.a. tot doel hebben samenkomsten met deze imams te frustreren en wat dat betreft is de situatie in Gouda een goede (proef)casus om via de burgemeester aan hem voor te leggen. Het is belangrijk dat we een zichtbare en merkbare grens durven stellen. Gouda zal hiermee de 1e concrete casus kunnen worden in de aanpak die de minister voorstaat. We zullen dan in Gouda wel zelf hiervoor het initiatief moeten nemen en daarvoor zijn nu de artikel 38 vragen ingediend.

Appel

Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Vanuit ons Nederlands en westers perspectief gezien, vind ik het erg ongelukkig dat deze imam is uitgenodigd - los van de mate waarin de kritieken op zijn opvattingen terecht zijn.

Echter, de manier waarop een aantal politieke partijen en groeperingen reageert, vind ik minstens zo ongelukkig. Ik proef wéér het klassieke wij-zij denken, waarin geen oog is voor de beleving van 'de ander'. Een ideale voedingsbodem voor radicalisering, ben ik bang. Waarom toch altijd meteen stoere woorden gebruiken? Waarom meteen oordelen en wegzetten, voor wederhoor?

(Christelijk!) sociale politiek is voor mij in de basis in liefde tegemoet treden, de dialoog aangaan met de betrokkenen (moskeebesturen in dit geval) en zoeken hoe en waar we elkaar kunnen vinden. En niet meteen beginnen met stoere woorden in de media en art. 38 vragen. Daarmee slaat het CDA voor mij de plank volkomen mis.

Voor wat betreft je blog: ik hoop dat je het appél in de laatste alinea ook persoonlijk, in een goed gesprek en mét wederhoor aan de moskeebesturen hebt overgebracht...

Groet en zegen gewenst.
M.

B. te G. zei

Het was mij al langer bekend dat Tarik Ibn Ali regelmatig preekt in Gouda - en er twijfelachtige ideologieen op nahoudt.

Ter aanvullig kun je bijvoorbeeld op de Facebook pagina van Moskee Nour dit aantreffen:

"Wat betreft de uitspraak: “iedereen mag doen in zijn geloof wat hij wil”????
Dan is dit een geweldig (gevaarlijke) bewering en het is verplicht om hiervan berouw te tonen en als dat niet gedaan wordt dan moet die persoon gestraft worden. Beter gezegd: hierin te volharden (in het maken van die bewering) noodzaakt de doodstraf."

https://www.facebook.com/nour.moskee/posts/699800836778127

Anoniem zei

Is het toeval dat de twee vorige reacties alleen met initialen zijn ondertekend?
Als die meneer predikt/haat zaait of anderszins onwettige onrust veroorzaakt moet de overtreding of het misdrijf daadwerkelijk geconstateerd worden. Ik neem aan dat waarnemers (lokale overheid, politie) aanwezig zijn ten einde deze (in dit geval reële) verdenking te observeren.
Ben van Bommel
te

Anoniem zei

eigenlijk moet deze blog als haatzaaien worden gekenmerkt, erop gericht om verdeeldheid te zaaien in Gouda. Feit 1: deze man is geen imam. Feit 2: er is totaal geen bewijs dat deze man is verbonden aan welke verboden organisatie dan ook. Feit 3: er is totaal geen bewijs dat deze man heeft opgeroepen tot welke "foute" denkbeelden of gedragingen.

Politiek wordt de komst van deze man te gebruiken om anti-islam gevoelens aan te wakkeren. Om zodoende een islamitisch centrum, waarmee heel subtiel door Theo het verband wordt aangelegd, tegen te houden. En een school waar de christelijke partijen zich al heel lang druk over maken, op de desbetreffende locatie te kunnen vestigen. Schande !

Albert Jambe zei

Alhoewel de scheiding tussen kerk en staat een goede zaak is, kan het in de huidige context voor de overheid van belang zijn om de liberale stromingen binnen de Islam een steuntje in de rug te geven. En de komst van haatpredikers van salafistische snit te ontmoedigen met een beroep op de openbare orde. Volgens mij is Gouda, in plaats van een moskeefusie, toe aan een extra Poldermoskee. Waar islam mag gedijen die openstaat voor een eigentijdse Koran-interpretatie en die goed ingebed is in Nederlandse normen en waarden. In plaats van Tarik Ibn Ali een preek van Abdulwahid van Bommel s.v.p.

JDx zei

Ik heb ondanks mijn christelijke opvoeding nooit het idee gekregen dat religies uitmunten in verdraagzaamheid jegens andere religies. Niet de christelijke- en ook niet de andere religies. Alle religies hebben op basis van de Bijbel de Koran of andere 'heilige boeken' ,de opdracht het eigen (ware) geloof te verbreiden. Dus op zich is er op basis hiervan niets tegen dat een Moskee een imam de gelegenheid biedt een boodschap, wellicht een ons onwelgevallige boodschap, af te geven. Anders wordt het natuurlijk als die imam een boodschap afgeeft die indruist tegen de rechtsorde van ons land. Als het een boodschap met een verheerlijking of oproep tot geweld betreft. De onbeschaamdheid en naar onze opvatting onbeschaafheid van zo'n oproep dient met gepaste juridische stappen te worden beantwoord. En die stappen dienen niet alleen tegen de betreffende imam maar ook tegen de organisatie die deze imam naar Nederland haalt te worden ondernomen

Anoniem zei

Wat een onzin allemaal dat er over hem geschreven wordt. Hij is helemaal geen haatprediker sterker nog hij verafschuwt Sharia4Belgium en Sharia4Holland. Al zijn preken zijn openbaar op het internet en hij heeft nooit iets verkeerd gezegd of gedaa. Het enige wat men over hem kan zeggen is dat hij Monotheist en een sterke fondsen werver is voor bouw en renovaties van moskeen. Niets meer en niets minder....Het is duidelijk dat men in Gouda geen eenheid van moslims wil maar wel leugens verspreiden...Dit is echt politiek op een laag niveau

Theo Krins zei

Zie ook: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23090188/__Haatprediker_niet_welkom__.html

Anoniem zei

Zie televaag nonsens

Anoniem zei

Los van alle heftige discussie en verdedigingsmechanismen die ik voorbij zie komen wil ik de raad nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake de WMO en aandacht vragen voor de doelgroep die al zo lang vraagt om de locatie waar het hier om gaat: de pupillen van de Ark die gebruik moeten maken van een sterk verouderd gebouw. Het mag toch niet zo zijn dat zij steeds weer worden ondergeschoven omdat zij zich niet mengen in deze "machtsstrijd"? Hebben zij niet dezelfde rechten als ieder ander? Of tellen zij niet meer mee? Ik hoop dat men in wijsheid een rechtvaardige afweging kan maken. Voor mij staat dit geheel los van wel/geen moskee maar heeft het alles met rechtvaardigheid te maken. Theo, heel goed dat je ook deze zaken bespreekbaar maakt!

Anoniem zei

Goede actie Theo, om hiervoor aandacht te vragen. Tenminste had de politie hier als luistervink bij moeten zijn.
Het tekent de moskee-gemeenschap dat ze juist zulke mensen uitnodigen.
Schoenmaker treedt nu op als verdediger van deze moskeeen. Ook als zo’n theedrinker

Anoniem zei

Expres anoniem

De eerste reactie is op deze blog laat mijn haren te berge reizen. Hoor en wederhoor wordt moeilijk als iemand aanzet tot terrorisme. De volgende stap kan namelijk het verzamelen van wapens zijn en het omleggen van 'niet'-gelovigen.

Ik vind het dan ook meer dan terecht dat de CU artikel 38 vragen heeft gesteld omdat de moskeeën in Gouda nu eenmaal niet bepaald te boek staan als plaatsen waar mensen vooral gemaand wordt te integreren in de Nederlandse samenleving. Dat mag van de islam ook trouwens helemaal niet, immers het seculiere Nederland kan voor de islam nu eenmaal niet als passend gedragsvoorbeeld dienen.

Dus beste M. uw opvatting van liefde klinkt alsof u bescherming tegen haatprediking niet als liefde betitelt, ik denk dat het meer dan liefdevol is mensen te wijzen op de gevaren van bepaalde figuren, zeker gezien het toenemende klimaat onder jongeren van Marokkaanse (en Turkse) komaf - waarvan volgens onderzoek van Motivaction velen zich identificeren met IS(IS). Dat het salafisme een voedingsbodem is voor terreur dat is allang duidelijk, dus het is niet meer dan terecht een Tarik bin Ali buiten de poorten te houden. Wat overigens niet door de Goudse overheid is toegestaan, voor zover ik het begreep: de aanzet tot Syriëgangers heeft het college van B&W in Gouda geheel aan zichzelf te danken. Een beetje introspectie bij hen zou intussen ook wel op zijn plaats zijn!