Betrokken

Betrokken

vrijdag 26 september 2014

Cyclus hanteert handboek soldaat

kruising Symfonielaan - Voorwillenseweg
In 2010 heb ik namens de ChristenUnie een Groenboek opgesteld waarbij allerlei "misstanden" t.a.v. het groenonderhoud aan de orde kwamen.De laatste tijd valt het me op dat de klachten weer toenemen en het groenonderhoud op sommige locaties erg teleurstellend is. Deels zal het te maken hebben met de verlaagde normering die we in Gouda hebben geaccepteerd, maar dat verklaart niet alles.

Veiligheid

Het CDA heeft onlangs de vinger er ook al bij gelegd, maar op sommige plaatsen staat het groen soms zo hoog dat de verkeersveiligheid in het geding is.
Deze week constateerde ik opnieuw dat op de kruising Symfonielaan - Voorwillenseweg het groen weer zo hoog staat dat je als automobilist (als je vanuit de richting Station Gouda Goverwelle komt) de fietsers van links komend niet kunt zien. Het is daardoor ronduit gevaarlijk op dit punt. 
Gelukkig is het groen nu net weggehaald, maar er was hier duidelijk sprake van achterstallig onderhoud.

Handboek soldaat


Een opvallend ander verhaal gaat over de bestrating in Gouda Oost.

Enige tijd geleden werd de bestrating aan de achterzijde van een flat aangepakt.
Eén van de redenen was dat bij een berging een metalen oprit was gemaakt om het in- en uitrijden van een scootmobiel mogelijk te maken.
Die oprit voldeed wel, maar het ding stak ongeveer anderhalve meter over het pad. 
Vanwege de opstaande metalen rand van zo'n zes centimeter bleek dit een gevaarlijke situatie.

De eigenaar was bereid die oprit te laten weghalen wanneer de oprit voor zijn scootmobiels geschikt zou worden gemaakt. Aldus is geschied.


Onlangs werd duidelijk dat de tegels zodanig verzakt zijn dat deze persoon alleen met een vaartje de berging in en uit kan komen en dat is onwenselijk. 
Een melding bij Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) zou tot een snelle oplossing moeten leiden, maar nee, hij kreeg te horen dat het trottoir "voldoet aan de beeldkwaliteit welke door de gemeente Gouda is gesteld."


Cyclus hanteerde naar mijn mening handboek soldaat in heel strikte vorm en daarom is vanuit de buurt en door mij druk uitgeoefend om hier toch snel een oplossing te bieden.
Uiteindelijk was Cyclus bereid - bij wijze van hoge uitzondering - de zaak op te knappen. Dank daarbij richting Cyclus

Uitzondering

Maar het kan niet waar zijn dat deze oplossing alleen bij hoge uitzondering gebeurd is. Als een bewoner door een verzakking van het trottoir niet meer veilig in zijn woning of berging kan komen, moet de zaak worden opgelost, ongeacht de beeldkwaliteit die is vastgesteld.
Het kan zijn dat de afspraken tussen de gemeente en Cyclus zodanig zijn dat hier geen geld voor is gereserveerd, maar dan zullen we de afweging moeten maken om hier wel geld voor vrij te maken of de afspraken anders in te richten. We gaan als fractie hier vragen over stellen. 

Verder gaan we als fractie het groenonderhoud en onderhoud van bestrating opnieuw kritisch volgen en we staan open voor uw ervaringen! 
Ook zullen we met een idee komen over meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners. 

Wordt vervolgd!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben gen klager op sites: ik leg mijn klacht neer bij de betreffende instantie, maar als jij het vraagt.......
In maart van dit jaar wordt het papier aan de turfsingel niet meer opgehaald bij woningen van Mozaïek wonen. Het heeft een mand geduurd voordat de andere huizen werden bediend. Het plastiek is voor de dertiende (?)achtereenvolgende week niet opgehaald op de dag die daarvoor staat. Ik wist niet dat dat kwam door bezuinigingen bij de Gemeente.
Ben van Bommel

Jan Coenraats zei

Beste Theo, dat onderhoud van openbaar groen werd al in de jaren '80 onder het mom van "natuurlijker" op enkele locatie's na al aardig wegbezuinigd..
Lang de toenmalig al van Paralelweg naar Burgemeester Jamessingel verheven weg bijvoorbeeld. Het werd in er jaren 80 -tot ik uit Gouda vertik, '89, niet beter meer op.....

R. te Z. zei

In Zoetermeer wordt er heel veel onderhoud aan de groenvoorziening verricht. Ziet er naar mijn ervaring een stuk beter uit dan mijn ervaring in Gouda.