Betrokken

Betrokken

maandag 16 oktober 2017

Het moet niet zotter worden...

Erasma met Theo Krins (Foto: Theo Lucas)

Zotte Zaterdag - 14 oktober 2017

Op 14 oktober maakten we in Gouda een sprong in de tijd, naar het Gouda van 1511. De periode van kaasmakers, priesters en schouten, lakenververs en koopmannen. Van de zot en andere Gouwenaars.

Op deze dag was de Goudse binnenstad gehuld in middeleeuwse sferen. Rondom de St.Janskerk waren oude ambachten actief, er trok een bonte stoet van narren, troubadours, Hooghe Dames en andere middeleeuwse figuren door de stad, er zong een monnikenkoor enz.

Het was een prachtige dag voor de vele bezoekers en Gouda heeft zich weer op een mooie manier op de kaart gezet!

Hieronder een foto impressie:

Oude ambachten


Tin gieten

Zotte intocht


"Hoor de monniken zingen" (Gouda's Liedertafel) 
Moeder van Erasmus


Erasmusraam in de St.-Janskerk


Erasma

Trouwen in de Middeleeuwen
Pijpenmaker 
Gouds plateel
Bouwen met Lego

woensdag 11 oktober 2017

de Droominee over de Goudse binnenstad

Op 9 oktober kwamen ondernemers uit de Goudse binnenstad en vertegenwoordigers van de lokale politiek bij elkaar in het Oude Stadhuys op de Markt om te praten over de ambities die de politieke partijen hebben met betrekking tot de binnenstad. Ook was er gelegenheid voor de ondernemers en onze Centrum Manager Ronald van Rossum om aan te geven wat er speelt in de binnenstad en waar aandachtspunten liggen. 

De Droominee maakte op pakkende wijze een samenvatting van deze bijeenkomst en deze wil ik u - met zijn toestemming - niet onthouden. 

Lees en geniet! 


Disclaimer:
Onderstaande tekst is een gevatte spoken-word-samenvatting van de Droominee. In de woordcombinatie Spoken Word zit eigenlijk al de letterlijke betekenis de woorden moeten uitgesproken worden. Deze tekst is gemaakt tijdens de meeting van een uur tussen raadsleden en ondernemers.


9 oktober 2017

is het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons duurzaam laten groeien


Ronald heet ons welkom met zijn bril op
het duurt even maar hij pakt toch een microfoon op
maar staat die wel aan Rik helpt hem uit de brand
de opkomst valt een beetje tegen van ondernemers kant
maar we gaan toch enthousiast aan de gang
we hebben maar een uurtje en dat is niet zo lang
Ben Breeveld is 6 maanden geleden platform Gouda Werkt begonnen 

en heeft daar Gouwenaars en werkzoekenden mee gewonnen
50 winkeliers werken daarin al samen
hij bemiddelt in het vinden van banen en stage


uitdagingen voor de binnenstad waar denk je aan op dit moment 
roept u maar beiden groepen roepen door elkaar ongeremd:

bereikbaarheid, leefbaarheid 
fietsen en vitaliteit
leegstanden, meer klanten 
dereguleren, fietsparkeren 
onderscheidend aanbod 
betere stadsmarketing 
handhaving, vergunning 
verbinding, bevoorrading 
schoon en bodemdaling 
binnensingel-ontwikkeling 
gezamenlijk positioneren
en vervolgens participeren
Michel van GroenLinks begint met een simpele pitch 
bereikbaarheid omdat hij het een puinhoop met fietsen vindt 
verbinding tussen zorg en werklozen
en dingen zoals duurzaamheid en de bodem


Wim Schmidt Gouda Positief wil mensen centrum bewegen 
mensen blijven hangen in de wijk waar ze leven
Bolwerks parkeergarage is vaak een zo goed als lege


Elma de Ronde (D66) zondag open; keuzevrijheid voor ondernemers 
voorstander van singelpark (kan men daar een date op pikken?)
ze kon alles op de flipover zo goed als afvinken


Huibert van de CDA heeft vanuit business en overheid een visie 
wie doet wat - is dan ook zijn raad voor de volgende coalitie

Ronald noemt zijn VVD gekscherend partij voor de vrienden 
Rotterdampas uitgegeven in 010 zo kan Gouda niks verdienen 
hoe meer lokaal geld wordt creëert
des te meer de stad werk genereert

we zitten op goud maar hoe kunnen we dat poetsen 
betere bewegwijzering plus die 300 meter winkelroute 
secondes tikken verder tijd is voor de raad duur

Theo van het CU ook wel het Centrum voor U 
randcentrumontwikkeling waardoor we OMsingelen 
omdat mensen bijvoorbeeld bij chocoladefabriek zitten 
verlos ons van de randen opzoeken
verleid ons in bezoeking van het binnen
gratis parkeren laat hij in het midden


Jan de Koning gaat winkeldiefstal hard aanpakken
maar hij loopt niet vaak op naaldhakken
maar mensen met rollator komen nauwelijks de straten door 

verlagen lasten op alle fronten daar is Gemeente Belangen voor

zij die de kredietcrises overleefde mogen een nieuwe naam claimen 
die onder-nemers heten voortaan wondernemers
veel functies zijn uit de binnenstad verdwenen
bioscoop, bibliotheek, muziekschool, stadskantoor namen al de benen
van toeristen kun je onmogelijk vaste klanten maken
dus we moeten juist ook de Gouwenaars weten te raken 

en de koopzondagen lijkt wel meten met twee maten 
want Action en supermarkten mogen open op alle dagen

afval inzamelen, gescheiden en op duurzame manieren 
we moeten onze schone binnenstad blijven vieren

wie is voor en wie is tegen 
koopzondagen moet zijn hand opsteken 
7 dagen per week
maar we blijven in de discussie steken 
sommige willen bijna
met hun principes breken
in schuivende delen
we moeten ook
van onze fouten dereguLEREN


mobiliteitsvisie moet ook in beweging blijven
pakketdiensten betere toevoer aandrijven
handhaving iemand krijgt bijvoorbeeld een vergunning
maar dan zit er iemand onder snackbarmantel iets illegaals te runnen


we experimenteren en we blijven lekker Gouds als vanouds knallen 
we zoeken naar balans tussen uitstallen en nergens overheen vallen 
ook boven winkels wonen kan het stadsleven
weer helpen volstromen Gouda kan een potje breken


is het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken 

en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons 

duurzaam laten groeien

de Droominee wRAPs up 
tekstmaker en performer

vrijdag 6 oktober 2017

ChristenUnie kiest voor Gouwestad

Na de presentatie door Gouwestad en GoudaFM op 6 september jl. heeft het college aan de hand van de vooraf gestelde criteria besloten om de licentie voor de lokale omroep aan Gouwestad te gunnen. 

Deze week was er een raadsdebat en was het aan de raadsfracties om een keuze te maken.

Op 25 oktober neemt de gemeenteraad formeel een besluit en dat zal dan als advies naar het Commissariaat voor de Media gaan die het definitieve besluit neemt. De zendmachtiging geldt dan voor een periode van 5 jaar.


Brede doelgroep

De belangrijkste reden voor het college om voor Gouwestad te kiezen is dat deze omroep een meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan (BPO) heeft en de zekerheid heeft van een brede doelgroepen programmering, aangezien dat nu al realiteit is.

Voor de ChristenUnie is het voorstel van het college belangrijk, omdat het college goed in staat is geweest om op basis van aanwezige expertise een inhoudelijke afweging te maken. Als raad moeten we ons vooral baseren op gesprekken met betrokkenen, de presentaties inclusief de beleidsvoornemens en zoals gezegd, het besluit met toelichting van het college.

Vrijwilligers van Gouwestad in de Raadszaal

Ambitieus

Het staat buiten kijf dat beide omroepen ambitieus zijn en een geheel eigen plek hebben in Gouda. 
GoudaFM heeft veel plannen en wil ook heel bewust inzetten op verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben ze dan uiteraard het hoofdkanaal. Wat in hun nadeel is, is dat dit allemaal nog plannen zijn en de realisatie ook nog eens een grote investering vraagt, zowel in menskracht als financieel. Dat maakt dat Gouwestad, die al een brede doelgroepen programmering kent en een grote groep vrijwilligers heeft, op dit punt duidelijk in het voordeel is.


Andere criteria zijn - naast de wettelijke criteria waaraan beide omroepen voldoen - niet meegewogen of leverde geen duidelijke winnaar op, zodat we - uitgaande van de aanvullende criteria, vooral iets moeten vinden van het doelgroepenbeleid en de meer diverse samenstelling van het BPO.

Het feit dat Gouwestad een bestaande organisatie heeft die aan de vereiste criteria voldoet, waaronder de vereiste diversiteit aan doelgroepen, en dat niet op basis van ambities nog moet gaan realiseren weegt voor ons zwaar. 

Uitdagingen

Gouwestad heeft echter nog wel de nodige uitdagingen, aangezien GoudaFM absoluut verder is als het gaat om toepassing van moderne media en algehele presentatie. Wat dat betreft blijft het jammer dat het niet gelukt is om beide omroepen om te vormen tot één nieuwe omroep. 

Keuze voor Gouwestad 

Maar goed, we moeten als raad tot een keuze komen en de fractie van de ChristenUnie heeft besloten het voorstel van het college te steunen en dus voor Gouwestad te kiezen.

Onze argumenten hiervoor zijn:


  • bestaande brede doelgroepen beleid, waarbij in het bijzonder de sportprogramma’s en Kerk in de Buurt in Gouda bijzonder worden gewaardeerd;
  • een bestaande grote vrijwilligersorganisatie die dat beleid mogelijk maakt en 
  • door deze vele vrijwilligers kan Gouwestad ook extra / nieuwe initiatieven eenvoudiger implementeren;
  • GoudaFM heeft aangegeven haar ambities ook zonder een licentie voor lokale omroep te gaan verwezenlijken, alleen minder snel;
  • De keuze voor Gouwestad betekent daarmee dat beide omroepen blijven bestaan en elkaar scherp kunnen houden. Wat ons betreft een prima situatie;
  • Als de licentie naar GoudaFM gaat, zal Gouwestad stoppen. Daarmee gooien we veel “lokale omroep kapitaal” weg en kunnen vele vrijwilligers hun talenten niet meer inzetten voor de lokale omroep, temeer daar ze niet bereid zijn om in dat geval over te stappen naar GoudaFM.

Financien

Opvallend was dat tijdens het debat door GBG en Gouda Positief de financiën aan de orde werd gesteld en daarbij steun kregen van VVD en Partij voor de Dieren.
Gouwestad werd verweten niet transparant te zijn over de financiën, terwijl de jaarrekeningen (mits daarom was verzocht) in het Huis van de Stad gewoon in te zien waren. Daarbij is het ook van belang te realiseren dat de financiën ieder jaar grondig worden gecontroleerd door het Commissariaat van de Media en ook de gemeente Gouda jaarlijks een controle uitvoert.

Bijzonder was dat ze de financiën van GoudaFM geen reden voor een debat vonden, terwijl daar best vraagtekens bij te zetten zijn.

Het meest storende aan deze discussie was echter dat - op basis van een raadsbesluit (!) -  de financiën geen criterium voor de toetsing is. Al met al vond ik het niet getuigen van professioneel gedrag.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de de vier genoemde fracties zich verder verdiepen in de financiën... 
Duidelijk is in ieder geval dat een raadsmeerderheid voor Gouwestad gaat kiezen op 25 oktober!
donderdag 28 september 2017

Theo Krins lijsttrekker voor ChristenUnie Gouda

Foto's: Lucas Nijenhuis

Theo Krins is op 28 september jl. in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Gouda gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vindt het een eer om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en wil zich graag blijven inzetten voor de stad Gouda.

Theo Krins (1964) is getrouwd, vader en opa en woont in de wijk Goverwelle. In het dagelijks leven is Krins manager bij Scildon (voorheen Legal & General). Vanaf 2007 is hij raadslid en sinds 2014 is hij tevens fractievoorzitter.  Hij heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de veiligheid van de stad, het openbaar bestuur, de monumenten in de binnenstad en het financiële beleid. Krins: ‘Samen met de andere kandidaten van de lijst wil ik mij ook de komende jaren weer inzetten voor een veilig, duurzaam en sociaal Gouda’. 

Over zijn  ambities voor de komende periode merkt Theo Krins op: “In 2022 vieren we 750 jaar stadsrechten in Gouda. Het is belangrijk dat de panden in de binnenstad er dan prachtig uitzien. Om dit mogelijk te maken willen we particulieren stimuleren onderhoud te plegen. We pleiten daarom voor het onder voorwaarden verstrekken van leningen door de gemeente.” 
“Het aantal inbraken baart ons zorgen”, vervolgt Krins, “We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Theo Krins geeft verder aan dat de gemeente Gouda zich moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk Gouda voor bewoners en toeristen. Daarom vindt hij een initiatief als de Cheese Experience een goede ontwikkeling. De ChristenUnie is voorstander van een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Gouda om dit mogelijk te maken.

Op het gebied van duurzaamheid is de ChristenUnie ambitieus. Theo Krins noemt enkele speerpunten: “Bij nieuwbouwprojecten worden woningen  wat ons betreft niet meer aangesloten op het gasnet . Verder wil de ChristenUnie dat met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Ook willen we meer groen in Gouda.”

In het sociaal domein is de ChristenUnie mede door haar wethouder Corine Dijkstra bijzonder actief. Er is veel aandacht geweest voor de organisatie door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente. De komende periode wil de ChristenUnie de cultuuromslag verder stimuleren; meer sturen op kwaliteit, cliënt tevredenheid en het samenhangend benaderen van vraagstukken op gebied van werk, activering en inkomen. Minder bureaucratie en minder administratieve lasten door regionale samenwerking en integrale inkoop van zorg.


Daarnaast wil de ChristenUnie de omslag maken naar meer preventie en maatwerk door een gezondheidsprofiel voor alle Goudse wijken. Ook wordt ingezet op preventief beleid ter voorkoming van negatieve gevolgen voor kinderen bij  echtscheidingen en bij schuldenproblematiek.


Persbericht ChristenUnie Gouda

zaterdag 23 september 2017

College kiest voor GouwestadHet college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot het adviseren aan het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan Stichting Regionale Omroep Gouwestad te gunnen, vanwege de meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan en de zekerheid van een brede doelgroepenprogrammering. 

De gemeenteraad van Gouda  heeft op 5 juli jl. vastgesteld dat zowel Gouwestad als GoudaFM in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale omroep.

Programma bepalend orgaan

De advisering aan het CvdM (Commissariaat voor de Media) richt zich vooral op de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan (pbo). Beide pbo’s zijn op 5 juli jl. als voldoende representatief voor Gouda beoordeeld. Beide organen hebben 10 leden, maar hebben verschillende accenten in de samenstelling; in het pbo van Gouda Media zijn met name cultuur en minderheden uitgebreider vertegenwoordigd, in dat van Gouwestad zijn iets meer verschillende partijen vertegenwoordigd (waaronder kerken en sportorganisaties).

Aanvullende criteria

Omdat beide omroepen voldoen aan de wettelijke criteria, heeft de raad met aanvullende criteria een eerlijke kans aan beide omroepen willen bieden evenals een gelegenheid om zich te presenteren. Zodat de raad ten slotte een gemotiveerd advies aan het CvdM kan uitbrengen. De gemeenteraad heeft het advies van de VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) overgenomen om bij meer gegadigden voor de licentie het volgende mee te laten wegen in het aanvullende advies van de raad:
  1. Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  2. Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  3. Samenwerking met lokale partners/organisaties
  4. Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 

Brede gerichtheid, ook voor jongeren
Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat beide omroepen zich richten op een verscheidenheid van bevolkingsgroepen, waaronder jongeren. De aanpak en invulling van de programmering verschilt. Gouwestad heeft een gevarieerd programma-aanbod, met in het weekend en ’s avonds doelgroepenprogrammering. GoudaFM ambieert verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, naast het hoofdkanaal. Dit is echter nog niet gerealiseerd. De plannen vragen grote investeringen, zowel financieel als in menskracht. Bij gelijke geschiktheid adviseert het college de raad om te kiezen voor de zekerheid van de huidige brede doelgroepen programmering door Gouwestad. 

Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek 
Cijfers over het bereik van Gouwestad en GoudaFM via kabel en/of ether zijn niet beschikbaar. Beide omroepen meten wel zelf het aantal bezoekers via internet en sociale media, en peilen hun bekendheid. Voor het college is dit punt "onbeslist".


Samenwerking met lokale partners/organisaties 
Voor beide omroepen geldt dat zij met vele en diverse partijen in Gouda samenwerken, elk op een eigen manier; zij onderscheiden zich volgens het college echter niet doorslaggevend van elkaar in de mate van samenwerking binnen de Goudse samenleving. (conclusie: onbeslist). 


Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 
Op mediagebied zoeken beide omroepen de samenwerking met collega omroepen en andere media- initiatieven. Gouwestad heeft omdat ze nu de zendvergunning heeft kunnen aanhaken bij de ontwikkeling rond regionale samenwerking van lokale omroepen. Daarom wordt dit niet meegewogen. Voor het college is ook dit punt "onbeslist".

Onderbouwing besluit college

Het programmabeleid bepalend orgaan van een lokale publieke omroep geldt als dé vertegenwoordiging van de stad. Het college merkt op dat het pbo van Gouwestad meer divers is samengesteld. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de ambities van Gouda Media met betrekking tot verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, en de zekerheid van de huidige brede doelgroepenprogrammering door Gouwestad.

Gemeenteraad aan zet

De komende weken is de gemeenteraad aan zet en naar verwachting zal het besluit van het college voor een belangrijk deel meewegen in de besluitvorming. 
Naast de genoemde criteria zijn er meer zaken waar (in ieder geval een deel van) de raad zich zorgen over maakt, zoals bijvoorbeeld de financiële continuïteit van GoudaFM, maar dit mag niet meewegen in de besluitvorming. 

Wat naar verwachting wel zwaarwegend zal zijn - naast het oordeel van het college - is het gegeven dat Gouwestad bij verlies van de zendmachtiging ophoudt te bestaan en GoudaFM gewoon door zal gaan (althans volgens eigen zeggen), maar haar ambities dan minder snel zal verwezenlijken.