Betrokken

Betrokken

donderdag 21 december 2017

Wijkteams verdienen meer financiële steun
Naar aanleiding van  de Dag van het Wijkteam op 14 december jl. heeft de ChristenUnie de Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck in het zonnetje gezet door hen een “knipoog voor Gouda” te geven.” De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een taart.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.
Gouda moet wat de ChristenUnie betreft bij de gemeenten horen die voorop loopt in het betrekken van haar inwoners.

Wijkteams

De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente.

Budget

De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan kan deels plaatsvinden uit het budget dat nu naar de GoudApot gaat.

Draagvlak

Wijkteams moeten worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende en stimulerende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging of bewonersorganisatie in de wijk moet worden aangetoond.


5 opmerkingen:

Jan Hafkamp zei

Mooi initiatief. Helaas zijn een aantal Goudse wijkteams al opgedoekt. Zo had Bloemendaal een heel actief wijkteam. Anders gezegd. Er is niets nieuws onder de zon, of het is al geweest. GEZEGENDE Kerstdagen toegewenst! SHALOM

B. te G. zei

Mijn ervaring is dat wijkteams eerst aan hun eigen belangen denken
en regelen en dan pas aan het algemene belang wat de wijk betreft.
Als ze hun privé doel hebben bereikt hebben ze opeens nergens tijd
meer voor. Ik vind het drie keer niets. De leden van het team zouden
door de gemeente moeten worden aangesteld

Anoniem zei

Helemaal mee eens Theo. Er is nog niet lang geleden besloten door GoudaPot om een belangrijk project voor de toekomst van jonge mensen niet te ondersteunen.
De steun aan de wijkteams is van de ene op de andere dag plotseling gestopt door de toenmalige wethouder. Dus ..... wat B te G voorstelt brengt niet meteen verbetering. wijkteams kennen hun wijk beter dan anderen en zijn daardoor beter in staat positief resultaat te halen. Het blijven vrijwilligers die doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Dat verdient steun van bewoners en gemeente. In Oost zijn we nog actief.
Henriette

Anoniem zei

Iets anders. Waarom moet er tijdelijk een nieuwe D66 wethouder komen? Bergman kiest er zelf voor om op te stappen. Zonder D66 in het college halen we de raadsverkiezingen in maart ook wel. De heer Van Vught heeft overigens geen beste indruk achtergelaten met zijn gewone inwoners van Gouda negerende houding tijdens de PWA debatten. Naar nu blijkt heeft dat geholpen om zijn plekje op het pluche veilig te stellen.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik wens u ook een mooie tweede kerstdag toe.

Graag wil ik wat zeggen over de rede van Koning Willem Alexander. Hij zegt o.a. dat we ons open dienen te stellen, verbinden, en niet te bang moeten zijn voor het vreemde. Wijze woorden.

Echter, open stellen moeten we m.i. wel met beleid doen. Want een bepaalde vrees (voor aanslagen, geweld), is gewoonweg gerechtvaardigd. Verder verder wil ik over "open stellen" zeggen: de liefde moet wel van 2 kanten komen, en dat is niet altijd zo. Naieviteit is niet goed in deze harde tijd.

Tot slot. Ik miste achter Willem-Alexander wel de kerstboom, een kerststal of Nederlandse vlag. Waarschijnlijk om reden van "neutraliteit" (of moet ik zeggen: vrees voor de vreemdeling, die gekwetst zou kunnen worden?). Dit is ongetwijfeld een zet van Rutte en/of Ollongren. Ik geloof niet in dit soort "neutraliteit" en het terughouden van je eigen identiteit...

We leven in een moeilijke tijd, en daarom wens ik iedereen veel zegen en wijsheid toe.


Met vriendelijke groeten,

Marinus Ferdinand