Betrokken

Betrokken

zaterdag 4 oktober 2014

Cyclus corrigeert zichzelf


In mijn vorige blog maakte ik melding van het feit dat Cyclus wel heel strikt omgaat met het hanteren van het criterium "voldoen aan de beeldkwaliteit" als het gaat om onderhoud van bestrating en groen.

Scootmobiel

Ik noemde daarbij concreet een situatie waarbij de bestrating bij een flat was aangepakt waardoor het voor een inwoner met een scootmobiel mogelijk werd om zonder een losse oprit zijn berging in te kunnen rijden. 
Het trottoir begon echter al snel te verzakken, waardoor het voor die inwoner alleen met veel moeite nog mogelijk was zijn berging te bereiken en verlaten, wat bepaald niet ongevaarlijk was.

Na flink aandringen was Cyclus bereid om bij hoge uitzondering toch het trottoir op te knappen en dat is inmiddels ook gebeurd.

Excuus

Echter...deze week ontving ik bericht dat het bij Cyclus toch iets anders ligt en met een excuus ontving ik het volgende bericht: "Meldingen van personen met een lichamelijke beperking met betrekking tot toegankelijkheid worden door Cyclus wel degelijk behandeld en aangepakt en prevaleren boven een beeldkwaliteitsplan."

De kou is hiermee uit de lucht en we laten maar in het midden of genoemd beleid feitelijk inderdaad al zo bestond of nu onder (publicitaire) druk tot stand is gekomen.
Het resultaat is in ieder geval dat mensen met een lichamelijke beperking op adequate (gaan) worden geholpen!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bang voor deIslam
Door Harry Lensink & Jaco Alberts
Het radicale salafisme verovert de Nederlandse moskeeën, met steun uit de Golfstaten. De overheid maakt zich zorgen, maar wat kan zij ertegen doen?
Het salafisme is een leer die de Ko¬ran zeer letterlijk neemt en een terugkeer naar een ‘zuivere islam’ predikt, en niets op heeft met democratie en westerse cultuur
De moslimgemeenschap in Gouda is al maanden druk bezig 2,5 miljoen euro binnen te halen. De drie plaatselijke moskeeën willen in een voor¬malige kazerne een grootschalig islamitisch centrum opzetten, El Wah¬ da, met een gebedsruimte voor duizenden gelovigen en tal van andere faciliteiten. Dat doen de moskeeën niet alleen. Gouda heeft ook de hulp ingeroepen van predikers en fondsenwervers uit het Midden¬-Oosten.
van een specifieke richting: het ultra¬orthodoxe salafisme.
Kweekvijver van jihadisme
Dat laatste baart de Nederlandse autoriteiten zorgen. Afgelopen zo¬mer waarschuwde de Algemene Inlichtingen¬ en Veiligheidsdienst (AIVD) voor de groei van het salafisme in Nederland. De leer die de Ko¬ran zeer letterlijk neemt, wordt al decennia verbreid met hulp van ka¬pitaal uit de Golfstaten. Ze predikt een terugkeer naar een ‘zuivere islam’ en heeft niets op met democratie en westerse cultuur: verkiezingen, rechtbanken en Nederlandse feestdagen zijn afgoderij en ‘ware moslims’ moeten daar afzijdig van blijven; gelijke rechten voor vrouwen en homo’s vinden ze ongehoord.

Buiten Gouda ontmoeten we Abdul (41) en Ibrahim. Ze zijn bang voor hun veiligheid en durven niet met hun echte namen in de krant. Beide mannen zijn actief in moskee Assalaam in ‘probleemwijk’ Oosterwei. Ze hebben grote moeite met de plannen om op te gaan in een groot islamitisch centrum. ‘Wij willen gewoon in onze eigen buurt naar een moskee kunnen gaan om te bidden,’ zegt Ibrahim. ‘Vooral voor oudere mensen is dat heel belangrijk.’ Ze vertellen dat bij handopsteking meer dan negentig procent van de gelovigen zich uitsprak tegen een nieuwe moskee buiten de wijk, maar dat ze werden overruled door het moskeebestuur. ‘Dat is achter onze rug om gaan praten met moskee Nour,’ zegt Abdul.

Ze wantrouwen de intenties van de initiatiefnemers en vrezen dat de nieuwe moskee een meer orthodoxe koers gaat varen. Abdul en Ibrahim zagen de invloed van de ultraorthodoxe islam in de eigen moskee de afgelopen jaren al toenemen, zeggen ze. Secretaris Mohamed Massrour zegt niet te willen praten en verwijst naar de woordvoerder van de nieuwe moskee, islamitische-basisschooldirecteur Saïd Boukayou. Na diverse pogingen van onze kant om contact te zoeken, zegt deze dat er is ‘afgesproken niets te zeggen’.

In Gouda is het woord binnenkort aan de lokale politiek. Op 15 oktober beslist de gemeenteraad over de nieuwbouw. Mohamed Amessas van GroenLinks waarschuwt zijn collega’s: ‘Waarom moet er een groot islamitisch centrum komen met duizenden plaatsen? Er zijn per jaar maar een paar grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld tijdens het suikerfeest en het offerfeest. Dan huur je toch de sporthal af? Het is een machtsgreep. Het bestuur wil een monopoliepositie. Uiteindelijk gaat het hier om de vraag: welke islam wil je hebben in de toekomst? Ben je voor of tegen een boerka, ben je voor of tegen vrouwenemancipatie, ben je voor of tegen homo’s? Die discussie moeten we hier voeren.’

Harry Lensink werkt bij Vrij Nederland,
Jaco Alberts is van Vrij Nederland.

Anoniem zei

Het is te hopen dat het college van b en W luistert naar de Goudse gemeenteraad en zeker naar de buurt
Heel gek dat het college zonder te luisteren zo zijn eigen weg gaat!!
Zeer onverstandig!
De Ark en Gemiva hebben de oudste rechten en passen ook goed in deze huisvesting in deze buurt
Deze doelgroep heeft erg behoefte aan passende huisvesting Een grote moskee past meer ergens aan de rand van Gouda Doen ze op de Veluwe ook met hele grote kerken