Betrokken

Betrokken

woensdag 22 oktober 2014

Gouds college speelt met vuur
Collega Anna van Popering spant zich namens de ChristenUnie in voor een goede huisvesting van De Ark en Gemiva. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen schreef ze het volgende op de site van de ChristenUnie:

"Al 11 jaar zoekt De Ark naar geschikte huisvesting voor haar kwetsbare leerlingen, bij voorkeur samen met het Kinderdagcentrum van Gemiva. Aan deze zoektocht zou op korte termijn een einde kunnen komen, als het college niet het advies van een meerderheid van de gemeenteraad naast zich neer had gelegd.

Vraag

Het college had de gemeenteraad gevraagd of zij de Prins Willem-Alexander kazerne via een abc-constructie zou moeten aankopen voor De Ark of een islamitisch centrum. Geen moeilijke vraag zou je denken: de gemeente heeft een huisvestingsplicht ten opzichte van De Ark en niet ten opzichte van een islamitisch centrum. Toch kwam het college er niet uit. Zij besloot daarom de gemeenteraad te vragen om haar overwegingen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deze keuzemogelijkheid.

Meerderheid

Op 1 oktober antwoordde wethouder Daphne Bergman op de vraag van de ChristenUnie of zij de meerderheid van de raad zou volgen: “Dat is democratie hè”. In werkelijkheid blijkt democratie echter niet zo vanzelfsprekend te zijn. Tijdens het debat gaf een meerderheid van de gemeenteraad aan dat het college huisvesting van De Ark en Gemiva zou moeten realiseren in de PWA-kazerne als zij mee zou werken aan een abc- constructie. De fracties die hiervoor waren vertegenwoordigen 18 van de 35 raadszetels in de gemeenteraad. De voorstanders van huisvesting van een islamitisch centrum in de PWA-kazerne vertegenwoordigden slechts 13 raadszetels. De fractie van Gouda Positief wilde geen keuze maken.


Vreemde koers

Na het debat was het college aan zet. Al meteen werd vanuit het college mist opgeworpen ten aanzien van de uitkomst van het debat. De uitslag zou niet 18/13 zijn maar 17/17. Daarmee zou de keuze toch weer bij het college liggen omdat het debat geen duidelijke uitkomst zou hebben gehad. In een memo van 14 oktober jl. gaf het college vervolgens aan dat zij wilde inzetten op huisvesting van zowel De Ark en Gemiva als op die van het islamitisch centrum in de PWA-kazerne. Het college vaart hiermee een vreemde koers: eerst vraagt zij de gemeenteraad om advies en – wanneer dat advies kennelijk niet bevalt – wijkt zij hier in tegenstelling tot haar eerdere toezegging van af.

Reële optie

Het college doet het voorkomen alsof gemeenschappelijke huisvesting een reële optie zou zijn. De vraag is waar ze dat op baseert.  Onder leiding van een mediator is namelijk al eerder gesproken over gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva en het islamitisch centrum. Dat bleek toen niet mogelijk te zijn. Er is geen enkele aanwijzing voor dat dit nu anders ligt. Daar komt bij dat omwonenden fel gekant zijn tegen de komst van een islamitisch centrum. Zij vrezen grote parkeeroverlast en verkeersdrukte. Door gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva en het islamitisch centrum zullen parkeeroverlast en verkeersdrukte alleen maar verder toenemen.

Omwonenden

Het is zaak dat het college de komende weken bij haar overwegingen goed rekening houdt met de belangen van omwonenden en het oordeel van de meerderheid van de raad. Anders stelt de door het college voorgestane open bestuursstijl inhoudelijk weinig voor.
Mogelijk worden de kinderen van De Ark de dupe van de opstelling door het college. Als gemeenschappelijke huisvesting met Gemiva en De Ark namelijk niet lukt wil het college niet alsnog huisvesting van De Ark/Gemiva via een abc-constructie in de PWA-kazerne mogelijk maken. Dat zou dan wel een bijzonder trieste uitkomst zijn. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Op verzoek van de gemeenteraad komt dit onderwerp op korte termijn terug op de agenda."

Vuur

Uit de bijdrage van Anna wordt duidelijk dat het college een flink risico neemt door de wens van de meerderheid van de raad te negeren. Als namelijk de gezamenlijke huisvesting niet lukt zijn de kansen voor De Ark en Gemiva opnieuw verkeken.
Wat dat betreft speelt het college met vuur, want als het werkelijk op een fiasco voor deze scholen uitdraait gaat het college nog een hete winter tegemoet!

16 opmerkingen:

Hans W. zei

Met dank aan Anne van Popering:
HEEL helder en 'zo klaar als een klontje'

Hans W. zei

Met dank aan Anne van Popering:
HEEL helder en 'zo klaar als een klontje'

Waterman G. zei

College zoekt de randen van haar democratisch gehalte.
Dergelijke coalities vertoonden dat eerder op 12122012.
Daar waar de meerderheid van een raad gegeerd wordt/is, moet ook de oppositie handelen. Duaal stelsel toch en laten zien aan kiezers waar voor je staat.

Cora Boxma zei

Theo hoe komt het college op een telling 17-17? Dat zouden 34 stemmen zijn. Terwijl de uitslag 18-13 duidelijk was die avond. 31 stemmen. Gopo onthield zich van stemmen.

Anoniem zei

97% van de omwonenden van Croda is fel gekant tegen de forse uitbreiding van deze zware industrie langs een woonwijk.

En diezelfde gemeenteraad stemde in met het betreffende bestemmingsplan.

In deze ben ik het helemaal eens met Theo Krins, maar zijn partij liet ook de democartie links liggen en stemde voor het bestemmingsplan.

Dan kunnen we vaststellen dat er gewoon geen democratie is in Gouda en dat de verontwaardiging van Theo Krins selectief is; als het hem uitkomt (Islam versus Christendom) beroept hij zich op de democratie. Wanneer het om Croda gaat, heeft hij net zo goed lak aan de democratie.

En nu GoPo in de coalitie zit, onthoudt het zich van een mening. Deden ze dat ook al niet in de Zwarte Pieten discussie ?

Politiek is als de advocatuur, ze interpreteren de wet in het voordeel van hun achterban / cliënten. Zoals het ze uitkomt dus.

Laten we dan ook maar tot de conclusie komen dat we met zijn allen steeds verbaasd zijn om in de krant te lezen wat we nu weer willen. Democratie is een farce.

Theo van Schaik

Johan de Jong zei

als men het eenmaal voor het zeggen heeft, dan gebruiken ze hun macht verkeerd. Gelukkig zijn er om de vier jaar verkiezingen

Anoniem zei

Interessant in deze discussie is dat 'men' zich zelf voor een dilemma stelt. De keuze uit twee mogelijkheden, waarbij het nadeel van de één het voordeel van de andere is visa versa. Verruim dus de mogelijkheden. Bijvoorbeeld: wat zou het mooi zijn als een 'echte' moskee kon worden gebouwd op een andere locatie.
Ben van Bommel

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties!
Voor de duidelijkheid: onze stellingname heeft niets te maken met islam versus christendom!
Zie verder de beargumentatie in de blog.

Cora, het college hanteert 17/17 omdat ze daarbij ervan uitgaat dat GBG geen standpunt heeft ingenomen. Dat is echter onjuist, want die kiest voor De Ark. Ook gaat ze voorbij aan het feit dat Gouda Positief geen keuze heeft gemaakt. Het is dus echt 18 voor - 13 tegen - 4 geen mening

Gert zei

Is dit nu democratie !!! De gemeente durft niet te aanvaarden dat er een telling en stemming is geweest met een duidelijke uitslag. Een college waar dus niet op te vertrouwen is.
Ik hoop ook maar op een snelle wisseling, met een meer betrouwbare coalitie. Hier worden we dus door bestuurt. !!!! Veel sterkte Theo e.a. wel je mening vasthouden en niet omgaan.

Anoniem zei

Over democratie gesproken: ik vind het ook uitermate zwak dat het College, wethouder Bergman van D66 voorop, zich niet in het openbaar verdedigt. De gemeenteraad debatteert, de wethouders zwijgen en sturen vervolgens wel een brief waarin ze het advies van de raad aan hun laars lappen.

Bewoners worden afgescheept met een ambtenaar, kennelijk is het ook al benauwend om met een bewoner te praten als wethouder. Waarom? Zijn ze bang dat hun betoog vastloopt ofzo? Zou zomaar kunnen.

Anoniem zei

Democratie... Met D66, GroenLinks, GoPo, PvdA voorop (en VVD) zal de kiezer afrekenen in 2018. Heel Gouda is woedend, ook ver buiten de wijk.

Maar ik neem aan, als het College een megamoskee en de school op deze plek wil, dat ze alle integrale kosten al in beeld heeft van parkeerbeleid, aanpassing rotonde, openbare infrastructuur, verkeersmaatregelen etc. En wie gaat dat betalen? Wat een amateurisme dit...

Anoniem zei

Ik neem aan dat de moskee die kosten niet gaat dragen. Dus misschien is het handig dat de gemeente, voordat die grond verkocht wordt, even aangeeft dat ze - gezien haar benarde financiële positie en verantwoordelijkheid voor alle zorg die ze erbij krijgt - dit geld voor al die aanpassingen in de omgeving niet heeft. Dus laat maar zitten die aankoop. (Zou wel zo aardig zijn naar de moskee)

Anoniem zei

Theo Krins gaat niet in op het feit dat zijn partij instemde met forse uitbreiding van zware industrie langs een woonwijk. Zou hij zich een beetje schamen ?. Ik denk het wel ! Het enige dat hij wist te melden: 'Soms moet je een andere keuze maken'. Dat kunnen we toch geen motivatie noemen.

In plaats daarvan moeten we steeds lezen: "De CU heeft zich ingespannen....(..)".

Jammer van al die zelfprofilering, terwijl de vele 'dierbare christenen' die in de buurt van Croda wonen, kunnen barsten van meneer Krins.

Heb uw naaste lief ! :-)
.

Anoniem zei

B&W regeert in naam en met mandaat van (gegeven door verkiezingen) de bevolking. Niet luisteren naar de raad is dus vreemd. Stel dan geen vraag maar doe een voorstel aan de raad. Nu is het een soapquizz geworden. De raad heeft het foute antwoord gegeven op de geheim gehouden vraag van het college. De burger mag het gelag betalen als de Ark niet in het vooropgezet stiekeme plannetje van het college mee gaat (stinken!). Immers dan moet alsnog een (dure extra behuizing gevonden worden. Met belastingcenmten uiteraard.
Ik ben al jaren lid van een Goochelclub. Ik ga ze allemaal voordragen voor een medaille manipuleren. Zij tonen zich daar wel heel bekwaam in.

Hans Suijs

Anoniem zei

Ik ben zo teleurgesteld in onze democratie, democratie in nederland lijkt een farce

Anoniem zei

Ik snap niet waarom beide partijen precies dit pand willen. Er staan genoeg panden leeg in Gouda met meer en minder m2... Als ze er niet samen in kunnen moet de gemeente toch een alternatief kunnen aanbieden zou je zeggen. Langs de Sportlaan en de Nieuwe Gouwe Oostzijde staat ook het eea leeg naar mijn weten.