Betrokken

Betrokken

zaterdag 11 oktober 2014

Democratie in Gouda wordt getest


Afgelopen woensdag was er een spannend debat over de herbestemming van de Prins Willem-Alexander Kazerne.
Zowel vanuit De Ark / Gemiva, omwonenden als de moslimgemeenschap werden we bestookt met mailtjes als onderbouwing van standpunten.
Iedere fractie werd gevraagd haar voorkeur aan te geven. 

Collega Anna van Popering zette helder het standpunt van de ChristenUnie neer: we hebben een huisvestingsplicht voor De Ark, ze wachten al meer dan 10 jaar op passende huisvesting en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De Ark is per slot van rekening als eerste over de PWA Kazerne begonnen. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar gezamenlijke huisvesting met Gemiva. 
Ten aanzien van de doelgroep van De Ark merkte Anna gevat op, dat ze aandacht vraagt voor huisvesting van kwetsbare kinderen die zich zelf niet kunnen roeren.

We waren benieuwd wat de andere fracties zouden doen, in het bijzonder de college partijen, aangezien het ons wel duidelijk was dat de verantwoordelijke wethouder Daphne Bergman (D66) een voorkeur voor de moskee heeft. Dit was op zichzelf al bijzonder omdat deze partij zich altijd hard maakt voor onderwijs en voor strikte scheiding van “religie en overheid” is.

VVD

Uiteindelijk kozen alle oppositie partijen (CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, PvdD, en GBG) en daarnaast de VVD voor de Ark.
GBG en VVD hebben moeite met de ABC constructie die daarvoor nodig is bij PWA Kazerne en GBG zou daarom liever voor een andere locatie kiezen. Maar als er over de herbestemming van de kazerne specifiek een keuze moet worden gemaakt, dan kiezen beide fracties voor De Ark / Gemiva.

Opvallend was dat Gouda Positief geen keuze maakte. Ze riepen de partijen op met elkaar weer in gesprek te gaan om toch te proberen tot een gezamenlijk gebruik te komen.
Mediation heeft echter al aangetoond dat dit niet gaat lukken, alleen al niet omdat de locatie niet groot genoeg is om zowel een Islamitisch Centrum als ook De Ark met Gemiva te vestigen.

Overzicht van de voorkeuren

D66 (6): voorkeur voor Islamitisch centrum, eventueel samen met de Ark (zonder Gemiva)
ChristenUnie (4): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
GoudaPositief (4): spreekt geen voorkeur uit, wil nieuw gesprek
CDA (3): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
SP (2): voorkeur voor de Ark en Gemiva
PvdA (5): voorkeur voor Islamitisch centrum, eventueel samen met de Ark
SGP (2): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
VVD (3): voorkeur de Ark samen met Gemiva
Gouda 50+ (2): voorkeur voor de Ark samen met Gemiva
GroenLinks (2): voorkeur voor gezamenlijke huisvesting en als dit niet haalbaar is voorkeur voor Islamitisch centrum
PvdD (1): voorkeur voor Ark samen met Gemiva
GBG (1): voorkeur voor de Ark en Gemiva

Meerderheid

Op basis van stemverhoudingen zijn nu 18 stemmen voor De Ark, 4 blanco en 13 voor de moskee.

Ik ben er daarbij overigens vanuit gegaan dat alle raadsleden mogen meestemmen, wat mogelijk niet het geval is als er specifieke belangen zijn richting de nieuwe moskee die ertoe leiden dat beter niet aan de stemming kan worden deelgenomen, mocht het zover komen dat er bijvoorbeeld een motie o.i.d. wordt ingediend.

Een raadsmeerderheid kiest toch duidelijk voor De Ark, dat is in ieder geval helder.

Mist

Direct na de inbreng van alle fracties deden de college partijen D66 en GroenLinks via twitter hun best om mist op te werpen over de “stem”verhoudingen en te suggereren dat het verdeeld ligt in de raad.
Op zichzelf is dat juist, maar een raadsmeerderheid kiest toch duidelijk voor De Ark, dat is in ieder geval helder.

Technische vraag

De bal ligt op dit moment bij het college (de raad heeft namelijk alleen een advies meegegeven) en de SGP heeft met steun van andere oppositie partijen aan het college gevraagd binnen enkele dagen klare wijn te schenken.
  
De vraag is concreet als volgt:

Hierbij stelt de SGP een technische vraag over het vervolgproces n.a.v. het debat over de bestemming van de PWA kazerne:

Gelet op de maatschappelijke impact en onrust voor zowel de wijkbewoners als voor de achterban van het Islamitisch Centrum stelt de SGP de volgende vraag aan het college:
Welke vervolgstappen gaat het college nemen, horende de raad en de meerderheids voorkeur voor de onderwijs-zorg-wonen combinatie (De Ark Gemiva) in de PWA kazerne?

Graag ontvangen wij op zeer korte termijn (voor woensdag 15 oktober 2014) hierop een reactie.

Toezegging

Bij de verkenning heeft wethouder Daphne Bergman aangegeven het gevoelen van de raadsmeerderheid uit te zullen voeren en we zijn nu heel benieuwd of ze hier ook daadwerkelijk gehoor aan gaat geven.

Het wordt volgende week nog spannend!

13 opmerkingen:

Cora Boxma zei

Theo gezien het stuk in Vrij Nederland verwacht ik wel meer vragen over radicalisering. Klinkt allemaal wel een beetje eng!
Ook de geldstroom vanuit de golfstaten, in plaats van uit Nederland verdient aandacht. De moslims uit Oosterwei die geen mega moskee wensen.
Kortom vragen genoeg! En uiteraard verdient de Ark een goede huisvesting!

Ria Jansen zei

AIn Gouda lopen ze naast de schoenen van trots op, Huis van de Stad, nieuwe Bioscoop, verbouwde Garenspinnerij, Bibliotheek de Chocoladefabriek , Groenhoven bad, prachtig schoolgebouw Leo Vrooman, enz.dan wordt het nu tijd voor de Ark , die jarenlang wacht op een fatsoenlijk schoolgebouw voor speciaal onderwijs. Het wordt hoog tijd , dan kan Gouda de Ark aan het lijstje van trots op, toevoegen. Nu verdient het absoluut geen schoonheidsprijs!!!

Anoniem zei

Ik begrijp niet waarom de gemeente Gouda zich met deze zaak inlaat. We hadden in het verleden zoveel kritiek op ABC-constructies en nu gaan we zelf er een machtspelletje van maken, waarbij de gemeente - ongeacht de uitspraak - krietiek zal krijgen. Waarom is het niet gewoon aan de markt overgelaten, waarbij de gemeente mogelijk als partij voor de ARK op gaat treden?
Hans Suijs

Anoniem zei

Het College heeft bij monde van wethouder Bergman inderdaad aangegeven het advies van de raad te zullen volgen. 18 van de 35 lijkt me een duidelijke meerderheid. Dus waar wachten ze nog op? Ze hebben dit proces toch zelf bedacht.

In Vrij Nederland stond dat moskeebestuur zijn zin heeft doorgezet tegen 90 procent van de eigen mensen in. Lekker om je met zo'n partij in te laten als gemeente.

Anoniem zei

Het is te bizar dat de Wethouder van Cultuur op de presentatie-avond al liet merken dat zij voor de bestemming Moskee was voor de voormalige PWA-kazerne.

Staatsrechtelijk denk ik dat zij in haar ongelijk staat - omdat door de scheiding van kerk en staat - zoals die in Nederland is afgesproken het grondwettelijk waarschijnlijk niet is toegestaan een overheidsgebouw te laten over gaan naar een godsdienstige aangelegenheid.

Een uitspraak dat de de gezamenlijke moskeeën in Gouda Noord 'vrede willen' (citaat mevrouw Bergman 1 oktober) is een verregaande misvatting, gezien dat de islamitische gemeenschap grosso modo in Gouda niet heeft laten zien een vredelievende bijdrage te hebben geleverd aan de stad.

Daarnaast zou er sprake zijn van toename van salafisme in de Goudse moskeeën, en dat zou de wethouder ook te denken moeten geven.

Nu er al 2,5 jaar niet is voldaan aan de huisvestingsplicht voor de Ark, die een goede partij is voor deze plaats vraag je je af of de wethouder wel geschikt is voor haar taak, wanneer zij niet gaat zorgdragen dat de locatie die door de Ark / Gemiva met een financieel gezonde ontwikkelaar met bewezen succes in andere steden zou worden genegeerd in de aanbesteding.

Zou de de wethouder nu graag de overlast uit de binnenstad weg hebben, zodat haar culturele ideeën verder kunnen uitspruiten en de binnenstad weer aantrekkelijk wordt?

En, klopt het de mensen uit het moskee - bestuur die dit plan hebben ook in de gemeenteraad zitten, en zo ja bij welke partijen? Dat zou het zaakje nog stinkender maken allemaal!

Welzijn van Gouda Noord? Zou er daar nog over zijn nagedacht? En een gedegen buurtonderzoek, zou dat niet eens heel erg terecht zijn?

Wat een arrogante houding van de wethouder, en wat een ongelofelijke stupiditeit om altijd fel voor de scheiding van kerk en staat te zijn geweest en nu een ommezwaai te maken die niet geloofwaardig is, mevrouw Bergman!!

Marcel van den Tooren zei

Overigens is van overlast van de moskee op de Spieringstraat totaal geen sprake. De moskee aldaar neemt op grote afstand van de top twee bestaande uit Punselie en de Aloysiusschool plek drie in. Eigenlijk niet noemenswaardig.

Anoniem zei

Het is inderdaad te hopen dat het nu ook echt uitgevoerd wordt. Dat de stemming zo uitvalt is mooi. Maar dat het al die jaren heeft geduurd is schandelijk en slecht voor de scholen en de stad.

Anoniem zei

Beste Theo,

Wethouder Bergman steekt niet bepaald onder stoelen of banken dat ze gewoon de moskee wil op het PWA terrein. Dat bleek duidelijk in de raad anderhalve week terug. Zogenaamd onder het mom van de financiën, terwijl aan het moskeeplan van alles schort in financieel opzicht.

Jammer dat raadsleden zich laten foppen door een "bankverklaring" en niet doorvragen over de kosten due er allemaal nog bijkomen, zoals voor infrastructuur.

En waar is eigenlijk de wethouder van de VVD? Spreekt mevrouw Bergman ook namens haar?

Johan Dijkxhoorn zei

Het is natuurlijk het goed recht van 'linkse'partijen (PvdA, GL en D'66) in de Goudse gemeenteraad, om een grote Moskee in de stad te willen faciliteren. Echter daar waar het draagvlak hiervoor in de stad erg klein lijkt te zijn, en ook de stellingen van het Moskee bestuur op zijn minst questieus (financieen, aantal bezoekers, geluidsoverlast, enz.), zou het niet van goed bestuur getuigen als het college de uitspraak van de raad naast zich neer zou leggen en hierdoor van de locale democratie een farce zou maken.

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties. Goed om te merken dat dit onderwerp breed leeft in onze stad!
Gaat de democratie zegevieren?

Anoniem zei

De omwonenden zijn erg gespannen en staan voor een complete verrassing als er een Islamitisch centrum komt. Wij hebben er niet gekozen toen we een huis kochten. Is er rekening gehouden met planschadewaarde daling huizen)?? Waarom midden in een woonwijk met pal ernaast een Chr Lyceum en een Geref. Gemeente kerk in de buurt met duizenden bezoekers samen. Dat kan niet goed gaan. Het is al zo vreselijk druk in de straten door alle scholen daar.

SEBASTIAN zei

Beste Theo, Wij als jongerenvereniging hebben een avond gediscussieerd over dit onderwerp. Wij kwamen tot de conclusie dat het terrein van voormalig ondergoedfabriek berenTricot een goed alternatief zou zijn. dan hoeft de kelder niet gesloopt te worden (scheelt 200.000,= euro. Tevens is deze plek zeer goed bereikbaar vanaf utrecht rotterdam waddinxveen en omliggende dorpen. Goede toezicht is mogelijk met camera's om zowel het terrein te controleren als de omliggende wegen voor eventuele bedreiging van tegenstanders. Als Christen hebben we nog steeds de taak om de naaste lief te hebben. Maar een plek midden in een woonwijk en vooral een scholen buurt waar onze kinderen zich veilig moeten voelen. Door de verkeersstroom in de ochtend (ochtendgebed) is er een hele grote verkeersaanpassing nodig.

Anoniem zei

we zijn maanden verder.

Het College van B&W framed iedereen, regisseert en suggereert openheid.

Gisteravond een gesprek waarbij men doet als of geen draagvlak bespreekbaar is (want men moet en zal winnen die Burgemeester en Wethouders, men liegt en bedriegt in commissie!) en een vraag van "wijkverkenners" op eigen Houtje kan worden aangepast naar 300 - 400 bezoekers, en vervolgens komt Boukayouh weer met een nietszeggende frase - já wij wisten het ook nog niet toen we die mail schreven, "SUBSTANTIEEL KLEINER"

Met ándere woorden! de e-mail van 10 maart is ongeldig want er WAS GEEN ALTERNATIEF PLAN.

Is er nog iemand wakker daar op het Stadhuis?

Zeer ernstig dat een gemeente strijd voert tegen de eigen burgerij. En een heksenjacht.

Geen woorden voor (al heb ik aardig wat geschreven).