Betrokken

Betrokken

dinsdag 9 september 2014

ChristenUnie Gouda kritisch over sponsoring
Onlangs heeft de ChristenUnie samen met de SP kritische vragen gesteld aan het college over sponsoring door de gemeente Gouda voor een zeilevenement. Het zijn in Gouda financieel gezien barre tijden en het is dan van belang dat we kritisch kijken naar onze uitgaven, zeker als het om activiteiten buiten Gouda gaat.

In de eerste plaats wilden we weten in hoeverre dergelijke sponsoring vaker voorkomt. In haar antwoord geeft het college aan dat een dergelijke sponsoring voor het eerst heeft plaatsgevonden. De bijdrage was overigens gering, het ging om € 6.000,-.

Er waren voor het college diverse redenen om dit evenement te sponsoren:
  • -  Het evenement leidt tot aandacht voor de unieke plassen in dit gebied
  • -  Het evenement is mooie Groene Hart promotie, het gebied heeft veel te bieden voor recreatie (niet alleen de plassen, maar ook de steden en fiets en wandelpaden)
  • -  Het evenement sluit aan bij de ambities van de regio gemeenten om het toerisme te promoten.
  • -  Het evenement biedt tevens een plek voor bestuurlijke ontmoeting, versterking en verbreding van het netwerk.


Bedrijfsleven

Opvallend is dat het college op eerdere vragen hierover heeft aangegeven dat er in het vervolg alleen voor sponsoring zal worden gekozen als er financieel draagvlak is vanuit het bedrijfsleven.
Dit is een vreemd argument, omdat dit draagvlak er in 2014 al was. In feite zegt ze hiermee dat ze bij gelijkblijvende omstandigheden in 2015 gewoon weer meedoet.
Het enige verschil dat zal zijn bedoeld is dat Gouda niet het volle bedrag meer betaalt, maar dat dit deels door bedrijven in Gouda moet worden opgehoest.
In 2014 was het traject dermate kort, dat dit praktisch gezien - volgens het college - niet meer was te organiseren.

Waterrecreatie

De gemeente Gouda is dit jaar voor het eerst benaderd voor deelname aan het Nationaal Regenboog Evenement en heeft o.a. in het kader van het convenant Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, waar (water)recreatie één van de drie thema's is en Gouda meer gaat samenwerken, besloten om dit jaar mee te doen. 

Gouda is overigens niet de enige gemeente die is benaderd voor sponsoring.

Als dit regenboogevenement volgend jaar weer plaatsvindt, zal de gemeente Gouda alleen deelnemen wanneer het aansluit bij de doelstellingen van het beleid van de gemeente Gouda, de bestuurlijke lobbyagenda en het Gouda goed op de kaart zet. Daarnaast zal er dus financieel draagvlak (sponsors) moeten zijn vanuit het bedrijfsleven. 

Concurrentie voor Skûtsjesilen

Het regenboogevenement vindt al meerdere jaren plaats en het is de bedoeling dat het regenboogevenement net zo populair wordt voor waterrecreatie in het Groene Hart als skûtsjesilen in Friesland en op deze wijze het "blauwe hart" van het Groene Hart beter op de kaart zet. 
Ik vraag me af in hoeverre deze ambitie realistisch is, maar de tijd zal het leren...


Transparantie

Gelet op de argumentatie en het relatief geringe bedrag vinden we deze sponsoring geen "weggegooid geld", maar we zullen kritisch blijven op sponsoring door de gemeente Gouda, zeker als het om activiteiten buiten Gouda gaat. Onze voorkeur gaat naar het inzetten van de schaarse financiële middelen in de stad zelf!

Ook zullen we bij de komende besluitvormende raadsvergadering aan het college vragen de post "sponsoring" vanaf de jaarrekening 2014 ieder jaar expliciet daarin zichtbaar te maken inclusief de bijbehorende bedragen.1 opmerking:

Anoniem zei

Meer dan 70 procent van de motorbootvaarders zijn in Gouda om de toerist uit te hangen. Zeilers komen in Gouda bijna uitsluitend omdat onze stad aan een staande mastroute ligt.
Het belang voor Gouda om zeilevenementen te sponsoren ontgaat me. Groot open water ontbreekt.
Ben van Bommel