Betrokken

Betrokken

donderdag 2 oktober 2008

Raadswoensdag

Het was vanavond weer een enerverende avond. Het eerste onderwerp ging over Programma van Eisen inzake aanbesteding accountant. Dit was nodig aangezien het contract met de huidige accountant dit jaar ten einde loopt. Ik mocht dit stuk als voorzitter van de Auditcommissie (financiële commissie) verdedigen en het was fijn om te merken dat alle (aanwezige) fracties lovende woorden spraken over dit stuk. Hulde voor het werk van de ambtenaren en een bemoedigende start voor de Auditcommisie.


Verder hadden we nog een Raadsdebat over het bestemmingsplan Westergouwe, dat eigenlijk helemaal geen debat was. Vorige week hebben we dermate uitvoerig stil gestaan bij dit onderwerp, dat er nu alleen nog enkele aanvullende vragen werden gesteld. Op verzoek van de ChristenUnie en de PvdA komt er nog wel een presentatie over de (verwachte) verkeersstromen in en rond deze wijk. Beide fracties zijn er niet gerust op dat dit op een goede manier zal verlopen, omdat de aanpassing van wegen om de wijk niet gelijktijdig met de nieuwbouw zal worden opgepakt en de komst van een extra station nog onzeker is.

Dan was er ook nog even een pittig onderwerp: Bestemmingsplan Kattensingel 47 en 62-69.
Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en het huidige gebruik te formaliseren, ligt er een voorstel voor een conserverend bestemmingsplan. In het pand, waar nu een kaashandel haar opslag heeft en voorheen De Greep gevestigd was, zou ook Aldi zich graag willen vestigen. De buurt wil dat absoluut niet, vanwege o.a. het extra verkeer dat dit zal veroorzaken.
Wilma Neefjes (wijkteam Nieuwe Park) wilde harde toezeggingen dat de huidige activiteiten (opslag en transport) het absoluut maximaal toegestane is (vergelijkbaar met categorie 2, terwijl het huidige bedrijf feitelijk categorie 3 is). Ik was het - namens de ChristenUnie - van harte met deze opvatting eens en deed - gesteund door meerdere fracties - een dringend beroep op wethouder om deze zienswijze mee te nemen bij toekomstige besluitvorming voor dit gebied. Wilma was niet helemaal tevreden, maar we hebben het maximale eruit gehaald.

Geen opmerkingen: