donderdag 18 december 2008

Laatste Raadsvergadering in 2008 - Ondernemersfonds

Het was gisteren weer een enerverende avond. Vooraf dacht ik dat het allemaal redelijk "gladjes" zou gaan verlopen, maar dat bleek toch niet helemaal juist te zijn ingeschat.

We begonnen met een presentatie door Rekenkamer. Ze hebben een nieuw rapport opgeleverd "Regie op Verzelfstandiging". Doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de toereikendheid van de sturings- en toezichtsmogelijkheden bij verzelfstandigde organisaties. Als voorbeelden zijn genomen: Bibliotheek, Cyclus en Museum GoudA. We blijken de zaken in Gouda goed op orde te hebben, maar zullen in januari er in de Raad nog nader over doorpraten.

Na de presentatie namen we afscheid van ons burgerraadslid Christiaan van Bemmel (SGP) die na ruim 1,5 jaar besloten heeft prioriteit te geven aan gezin,werk en kerk. Jammer dat hij is gestopt, het was een prettige collega, maar het is goed om prioriteiten te stellen.

Vanavond moesten we dan nu echt een besluit gaan nemen over het Ondernemersfonds. D66 en GBG dienden nog een amendement in om pas tot oprichting over te gaan als een meerderheid van de ondernemers daarvoor is. Dit amendement werd verworpen. De ChristenUnie vond het ook geen goed voorstel, aangezien we juist hebben moeten constateren dat de ondernemers tot op heden er met elkaar niet uitgekomen zijn. Verder is het ook een miskenning van het feit dat alle vertegenwoordigende organisaties van de ondernemers sterk hebben aangedrongen op dit fonds. Wel nam de wethouder mijn verzoek over om het bestuur van het ondernemersfonds te vragen alle ondernemers voor het verzenden van de (verhoogde) aanslag voor de OZB een brief te sturen om hen mee te delen dat het Ondernemersfonds is opgericht en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Er was bij dit punt een novum: voor het eerst stemde bij D66 één vertegenwoordiger voor en éen tegen het voorstel. Opvallend was ook dat D66 juist het amendement had ingediend om eerst een peiling te houden, maar het niet aanvaarden van dat amendement woog voor Harry van den Haak niet zwaar genoeg om helemaal tegen dat fonds te zijn. Harry gaf aan dat hij bij dit onderwerp een wat schizofreen gevoel had. Burgemeester Cornelis reageerde daarop geruststellend dat dit bij de politiek hoort. Hierop reageerde Harry van den Haak weer dat hij normaal gesproken deze gevallen behandelt. Kortom, vandaag zal hij wel bij zichzelf een consult hebben afgelegd.

1 opmerking:

Anoniem zei

Maar dat was nog niet alles,Theo,
Komt het parkeerdek er nu wel of niet?
Was het electronisch stemmen of ?????? en 6 minuten schorsing door CDA aangevraagd ,dat was een belastingzaak.
Maar na afloop waren de bitterballen, die alles verzoete van deze avond.

Fijne dagen
Ria Jansen GBG