Betrokken

Betrokken

maandag 15 mei 2017

Veiligheid in Gouda kan beter!


Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.

Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is - middels een financiële prikkel - wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera's zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera('s)
 • Camera's sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn...!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?


Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel kan worden bereikt.

Het gaat om de volgende vragen:
 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?
 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk
  etc.) voor handen?
 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?
Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om cameratoezicht toe te passen.

Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera's aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 

Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera's er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.

We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Misschien is het een idee om eens in een grote stad zoals Rotterdam te gaan kijken. Daar heeft men veel ervaring met cameratoezicht en de opvolging.
De gemeente Gouda is niet de eerste die zich met dit onderwerp bezighoudt, maar is wel laat.....

Bart Been zei

En wat te denken van de "hoodies"? Jonge mannen met onfrisse bedoelingen die hun gezicht zoveel mogelijk afschermen door pet, sjaal en de capuchon van hun fleecejack.

Misschien ook denken aan een capuchonverbod :-)?

Anoniem zei

Kom op Theo, we weten allang hoe het zit, en wie het probleem zijn. ACTIE!

Anoniem zei

Eens met eerste 3 reacties. Gouda voert een beetje de discussie van gisteren. De burgemeester moet maar eens uitleggen hoe het kan dat Gouda al zo lang hoog in de criminaliteits top 10 staat, en welke concrete resultaten hij gaat boeken. Dat er subsidie op hang- en sluitwerk wordt gegeven, is een zwaktebod. De politie moet zich gesteund worden door de politiek en dat is nu te weinig het geval, de gemeente ontloopt ook ambtelijk teveel zijn verantwoordelijkheid, weet ik uit goede bron.

Intussen voert de raad debatten over "anti discriminatie", dat heeft Klijmij toch mooi op de agenda gezet. De autochtone hardwerkende Gouwenaar is het probleem, de rest zijn "slachtoffers".

Anoniem zei

Gouwenaars krijgen schoon genoeg van het inbrekersgilde Inbraak of poging tot inbraak heeft evenveel impact Gezinnen worden ontregelt Men komt inderdaad nu vaak via de 1e etage waar kleine kinderen liggen te slapen Mensen durven niet meer op vakantie want schijnbaar weten criminelen ook precies wanneer we wel of niet thuis zijn Hoe komt het dat iemand gaat inbreken en zover zakt Het snelle geld? Drugsgebruik? Maar drugsgebruik schijnt tegenwoordig erbij te horen vind de maatschappij?? IPV dat we het bestrijden
Politiek kijk wat de gemeente Gouda kan doen om het inbreken te stoppen Elke zondag kun je trouwens in de kerken horen dat we niet mogen stelen De 10 geboden gelden voor Iedereen! Het inbreken moet stoppen en daarvoor moeten we stevige maatregelen accepteren

Anoniem zei

Gouda moet eens stoppen met zichzelf voor de gek houden, en al die softe discussies stoppen, dat is van het verleden.

Anoniem zei

Overweeg dit ook eens ;-) LOL

http://nieuwspaal.nl/criminelen-mogen-voortaan-bivakmuts-dragen/