Betrokken

Betrokken

vrijdag 3 juli 2015

Gouda likt haar wonden..


Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan "Samen onder één dak", waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig

De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.


Extreemrechtse christenen

De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen ("We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek"). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord ("een groepje extreemrechtse christenen")
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om "slechts" drie christelijke partijen.

Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?

Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.

Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.

Bijdrage

Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:

"Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn gerealiseerd.

In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het aangepaste plan  (3 in 1) te keren en opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van 1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is...
Inmiddels staat de teller op 900….

Opvallend is overigens dat woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter, dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend rapport over de stand van zaken in de wijk. 

De buurt is door het college nooit goed meegenomen bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna 200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder afspraken op papier.
Voorzitter, de ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van gemaakt. Maar onze fractie  heeft door alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t. dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen."


18 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo, ik vond het een waardige afsluiter van een kind dat niet geboren hoort te worden. Het is eerlijk en moedig van veel mensen dat zij zich steeds hebben willen laten informeren over feiten in plaats van door praatjes van mensen die zich hulden in verhullend taalgebruik.

De houding van de heer Tetteroo is afschrikwekkend. Iemand die de leefbaarheid van een wijk niet van belang vind is het niet waard wethouder te zijn. Iemand die een sneer uitdeelt naar iemands persoonlijke opvatting in de wettelijke functie van wethouder ook niet. Er zijn integriteitsrichtlijnen en het zou onze jurist in het bestuur van de stad Gouda sieren als hij niet het uiterste van de wet zou verkennen maar ruimschoots binnen de grenzen van de wet zou opereren.

Dat het bestaat dat een stadsbestuur aangevoerd door Milo Schoenmaker die nooit een uitgestoken hand heeft uitgestrekt naar senioren uit Goudse Noord zo lang "aan de macht blijft" (in een parafrase van een uitspraak van wederom de heer Tetteroo is mij een doorn in het oog.

Dat mevrouw Suijker vervolgens op huilerige toon (zij gaf al eerder aan een coach nodig te hebben, en ja dat wordt urgent lijkt me intussen) meld dat de PvdA weliswaar een seculiere partij is maar erg voor het islamitisch centrum is; is het uitspreken van een persoonlijke voorkeur waar een stad als de onze in het geheel niet bij is gebaat.

Het moge duidelijk zijn dat de pakweg 250 moslims in Gouda Noord, mochten zij daar behoefte aan hebben, op zoek zouden moeten naar een gebedszaaltje. Daar is geen centrum van dergelijke afmetingen voor nodig.

Heb me laten vertellen dat de dodenwassing op ritueel islamitische wijze in onze ziekenhuizen uitstekend gewaarborgd is en zelfs beter geregeld dan dat in de gemeenschap zelf zou gebeuren, dan is zelfs die noodzaak discutabel.

Het is meer dan kwalijk hoe dit stadsbestuur de stad, de wijk en de raad heeft overvraagd. Dat mevrouw Bergman in oktober al zei dat zij graag de overlast uit de stad weg wilde hebben (dichterlijke vertaling) geeft niemand het recht om bestaande onopgeloste problemen dan maar in een andere wijk te dumpen.

Ook heeft niemand het recht de bestaande moskeeën te vervreemden zoals de heer Boukayouh dat op 19 oktober wel heeft gezegd, heeft veel kwaad bloed gezet in de islamitische gemeenschap, en dat is begrijpelijk. Men heeft zelf andere wensen maar wordt daarin niet gehoord. Niet door de eigen machthebbers, niet door de mensen in dit transparante Huis van de Stad.

Het is dit stadsbestuur zwaar aan te rekenen dat zij de zwaksten van de samenleving in de kou laat staan.

Het zou te wensen zijn dat de ongeveer 500 senioren in Gouda Noord binnen afzienbare tijd wél van een nieuwe voorziening gebruik kunnen maken om hun oude dag te sluiten!

Anoniem zei

Theo, complimenten voor je bijdrage in de raad.
De polarisatie van de laatste maanden is niet prettig geweest. Niemand is zonder zonden, maar zoals de heer Boukayouh de wijkbewoners uitmaakt voor extreemrechtse christenen, en er zo doelbewust een religieuze strijd van wil maken, is wel een dieptepunt.
Neemt niet weg dat de eerste verantwoordelijkheid voor dit desastreus verlopen en voor alle partijen schadelijke proces bij het college van B en W ligt. Zij besturen de stad, worden hier goed voor betaald, en mogen niet wegduiken. BenW heeft 9 maanden star aan het eigen gelijk vastgehouden en dat is onverantwoord; een teken van onbekwaamheid.

Het echte probleem dat Gouda heeft momenteel is dat het bestuur te zwak is. Voor zover de wethouders ergens kracht in uitstralen, is dat in de vastberadenheid om aan het pluche vast te plakken. Ik zou me schamen en opstappen, voor de manier waarop Gouda afgelopen jaar "bestuurd" is. Gouda verdient beter.

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

Naar mijn mening zijn de relaties tussen christenen en moslims in Gouda voor een zeer lange tijd vestoord. Hoor van "neutrale" islamitische buren dat ze dachten dat christenen tolerant zijn. In hun optiek hebben ze zich dus in ons vergist. En dan heb ik het over mensen die nauwelijks naar de moskee gaan. Hoe dit gaat aflopen weet ik niet, maar we zullen er niet makkelijk vanaf komen. Ik houd mijn hart vast.

Anoniem zei

Beste laatste anoniem.

De manier waarop hier in Gouda de christelijke partijen hier maandenlang geframed zijn door lieden als Johan Weeber, Rogier Tetteroo, Groen Links mensen en de woordvoerder voor el wahda die heeft gescholden op onze democratie, onze media, onze raadsleden en uiteindelijk de wijk Gouda Noord (die de ene week werden uitgemaakt voor extreem rechts, en de andere week 'alleen maar lieve mensen' zou hebben) is ver beneden peil en ver beneden de waardigheid van de Nederlandse democratie.

Het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van een ander zoals door net omschreven mensen is gedaan, betekende dat het uiterste is gevergd van de integriteit van mensen die zich niet met dit soort gedrag wilden inlaten.

Als iemand de slachtofferrol met verve uitspeelt, maar nooit met concrete zakelijke plannen komt, en in feite een on-democratisch geleid centrum wil hebben in de voormalige Prins Willem Alexander kazerne, dan is het meer dan terecht dat zo'n plan in de Goudse samenleving niet wordt toegelaten. Dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets met een religieuze overtuiging te maken.

Verder zou het goed zijn als u, anoniem 01.50 u er ook van zou vergewissen hoe de gelden bij elkaar zijn gebracht, onder grote dwang heeft men gedoneerd en het is publiek geheim - want het is nog niet voor de rechter geweest - dat er 500 - 600.000 euro van mensen voor Assalam moskee is overgedragen aan El Wahda zonder toestemming van de leden. Mensen die niet willen meewerken aan een plan waarmee zij niet akkoord zijn worden zonder pardon geroyeerd en moeten ergens anders hun gebeden gaan uitspreken.

Dus, als u afgaat op uw 'neutrale' islamitische buren dan zou het interessant zijn als u een rondje 'islamitische buren' door de stad zou maken en zou vragen hoe de toestanden daadwerkelijk zijn.

Als er ongelukken van komen - laten we hopen van niet - dan is het huidige stadsbestuur daarvoor verantwoordelijk en de mensen uit de islamitische gemeenschap die dit plan net zo lang zijn blijven doordrukken dat er een enorme polarisatie is ontstaan; binnen en buiten de gemeenschap.

Ook ik houd mijn hart vast. Want de dreigende retoriek van de heer Boukayouh was bepaald niet gezellig al die tijd.

Oh, en nog even wat, Gemiva wilde maar al te graag een financieel voordeel meepikken, maar gaf onlangs ook toe door de 'politieke werkelijkheid' te zijn gedwongen voor het 3 - onder 1 - dak plan van dit college.

De vraag is natuurlijk waarom men het BIBOB onderzoek niet wil vrijgeven ook niet vertrouwelijk aan raadsleden. Waar is het College precies van geschrokken?

M.F. Van der Werf zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Ben van Bommel zei

Jan Ligthart, Korte Alkeren, nog geen bestemming, in bezit corporatie, veel Marokkanen (moslims) godshuis op loopafstand, dus geen parkeerprobleem, want er kan heem auto meer bij in de wijk.

Anoniem zei

Plan VAN WIJNEN terug op tafel??!!: was een prachtig plan !!!!!

Ben van Bommel zei

Sorry, reageer niet inhoudelijk op anonieme meldingen.

Anoniem zei

Wat me het laatste half jaar is opgevallen in de (Goudse) maatschappij, is dat iedereen de moslimgemeenschap een mooi gebedshuis gunt, maar dat de schaalgrootte het probleem was. Suggesties als fascisme, rechts - extremisme slaan dus helemaal nergens op.

Wat ik veel gehoord heb : Islamitisch centrum JA, maar wat meer in de periferie van de stad. Waarom nou net op die plaats, en die grootte ?

Er is dus in de maatschappij veel minder primair gereageerd, dan hier en daar is gesuggereerd !

Anoniem zei

Wat zijn de consequenties voor het College, als de Raad 8 juli a.s. WEER "nee" zegt ?

Anoniem zei

Mooie reactie van "anoniem 14.04" vandaag. Dat is ook mijn ervaring. Het punt van alles is de suggestie. Verhalen die door sommigen de wereld zijn ingeholpen. Met feiten werken is nog altijd het beste!!

Anoniem zei

De Griekse bevolking is (alweer) op democratische wijze gehoord, nu de bevolking van Gouda Noord nog....

Anoniem zei

Het is erg eenvoudig.

In de opvattingen van de "ware islam" waarop El Wahda zich laat voorstaan zijn alle anderen in deze stad christenen, of ongelovigen.

Wie nog wederzijds respect verwacht mag zich realiseren dat wat men in het Midden - Oosten vind, hier ook geldt.

In El-Wahda is ook alleen welkom wie 'een rechtvaardig leven leiden' volgens de heersende opvatting. Daar is helemaal geen geheim van gemaakt. Wat het maatschappelijk belang daarvan is hebben D66, GL, PvdA en Gouda Positief niet aan de wereld kunnen uitleggen.

Het valt dan ook te verwachten dat een aantal voorstanders van El Wahda op korte termijn zich bekeren, zoals bijvoorbeeld een Twitter-Account van zus voorzitter El Wahda ook toejuicht.

Op zuster-organisatie Al Qalam werken al bekeerlingen. Dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan in Gouda.

Anoniem zei

Gouda lijdt....

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om ontspannen om te gaan met (grote) meningsverschillen !

Anoniem zei

Dit grote probleem vraagt om een verstandige gemeenteraad die recht doet aan alle Gouwenaars Christenen of het christelijk blok de schuld geven helpt ook niet en is niet de waarheid
De problematiek is van andere orde en dat zijn de onduidelijkheden die er waren over de financiering en de overlast voor de wijk en de zorg voor een goed onderkomen voor kwetsbare leerlingen
ChristenUnie en Anna van Popering Jullie hebben je bijzonder ingezet voor de gehele Goudse bevolking! Voor woensdagavond wensen we de Goudse raad wijsheid en kracht toe!

Anoniem zei

Het is triest te moeten constateren dat de misleiding gewoon doorgaat daags voor de stemming. Een artikel in AD Groene Hart met een o zo leuk schoolreisje naar een Leids Islamitisch Centrum alsof situaties in Leiden en Gouda vergelijkbaar zijn, en opnieuw een beperkte bewonersselectie uitnodiging geheel in trant van het gedrag van het College sinds maart 2015. Je vraagt je werkelijk af wat er van Gouda moet worden intussen. En waarom AD Groene Hart geen fatsoenlijke journalistiek van hoor en wederhoor laat zien op dit dossier.

Laat morgenavond in ieder geval het gezonde verstand zegevieren!

Hans Suijs zei

Goede en waardige reactie en ik hoop dat ABC echt nooit meer wordt toegepast en kerk en staat geschieden blijven. Excuses van het college kunnen ook helpen de sfeer te verbeteren, maar dat is gezien de houding uit het verleden niet te verwachten. Jammer

Hans Suijs

Anoniem zei

So, can someone submit a new plan for PWA where De Ark, Gemiva and housing for elder people come together? That would be ideal.