vrijdag 8 juli 2016

Brief aan Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijn Gouwe


Naar aanleiding van de motie van wantrouwen deze week waardoor alle wethouders in Gouda zijn afgetreden heeft Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijngouwe een open brief naar buiten gebracht. 
De oppositiepartijen hebben hierop nu een reactie naar buiten gebracht:

Gouda, 5 juli 2016

Aan: de voltallige gemeenteraad van Gouda

Geachte raadsleden,

Tot onze teleurstelling heeft een motie van wantrouwen in de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 juli geleid tot het aftreden van het voltallige college van wethouders van de gemeente Gouda.
Met het aftreden van het college is een abrupt einde gekomen aan de lopende samenwerking tussen het college en Gouda Onderneemt!. Een samenwerking waarin elke wethouder zich aan een of meerdere thema’s uit het ‘actieprogramma economie’ verbond en daarin het voortouw nam. Dit heeft geleid tot aansprekende resultaten, zoals een betere onderlinge samenwerking tussen ondernemers door de organisatie van het Platform Gouda Onderneemt!, het op de kaart zetten van Gouda als innovatieve maak- en ICT-stad, het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs (zoals bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology van het ID College), het behalen van de titel ‘Beste Binnenstad 2015-2017’, het oprichten van het Duurzaamheidplatform Gouda dat samen met de gemeente uitvoering wil geven aan de vergroeningsagenda, de realisatie van de Kop van de Kleiweg, et cetera.
Bovenstaande resultaten zijn geboekt door de daadkrachtige, open en op samenwerking gerichte houding van het college waarbij het belang van de stad én regio altijd voorop staat. Als ook het nieuwe college resultaten wil boeken, is eenzelfde open opstelling van essentieel belang. 

Wij roepen u op om zo snel mogelijk te komen tot de vorming van een college waarmee het ‘actieprogramma economie’ ongewijzigd actief voortgezet wordt. Zodat wij ons met een nieuw college kunnen blijven inzetten voor een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.

Nico Voogt, Gouda Onderneemt!
Michiel Bunnik, VNO-NCW Rijngouwe

Reactie oppositie partijen:

Gouda, 8 juli 2016

Aan: Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijn Gouwe

Geachte Nico Voogt en Michiel Bunnik,

Veel dank voor uw brief aan de leden van de gemeenteraad waarin u uw teleurstelling uitspreekt over de ontstane politieke situatie in Gouda.

Wij delen uw oproep om zo snel mogelijk te komen tot de vorming van een nieuw college waarmee u als ondernemers zich kunt blijven inzetten voor een vitale stad, vernieuwende en duurzame economie en voldoende werkgelegenheid. Ook hebben wij uiteraard oog voor de aansprekende resultaten die u terecht noemt in uw brief.

Als raadsleden hebben wij allemaal onze afweging moeten maken over de vraag wat de recente politieke gebeurtenissen van de afgelopen dagen betekenen voor de verhoudingen in de gemeenteraad als het gaat om samenwerking en het vinden van een oplossing om ook de komende twee jaar met perspectief te werken aan een sterk Gouda.  
Onze conclusie is dat voor een gezonde, perspectiefvolle en langdurige voortzetting van het stadsbestuur er in voldoende mate sprake moet zijn van onderling vertrouwen binnen een meerderheidscoalitie.

Vertrouwen tussen coalitiepartijen om elkaar de ruimte te geven en een werkwijze te hanteren waarin vooral ook samenwerking met de Gouwenaar centraal staat. U heeft daarmee goede ervaringen opgedaan en dat juichen wij toe. Wij hebben echter ook ervaren dat dit niet voor de hele stad en voor alle dossiers zo is geweest de afgelopen jaren. Daarom is het van belang om stappen te zetten om elkaar in voldoende mate te kunnen vinden naar de toekomst toe. Als ondernemer weet u hoe belangrijk de voorwaarde van een goede vertrouwensbasis is om goed te kunnen functioneren.

Helaas constateerden wij in het debat wantrouwen en onvoldoende antwoord op de vraag hoe in een nieuwe situatie weer gebouwd zou kunnen worden aan dat onderling vertrouwen zodat ook daadwerkelijke samenwerking tot stand komt.

De achtergebleven coalitiepartijen hebben via een gespreksnotitie een aanzet gegeven voor de discussie en een drietal opties geschetst. Ofwel een scenario waarin een minderheidscoalitie bij elk plan een meerderheid zou moeten organiseren in de raad. Ofwel een scenario waarbij onder leiding van een verkenner één of enkele partijen zouden toetreden tot de achtergebleven coalitie om tot een meerderheid te komen. Er kwamen naar onze mening onvoldoende vertrouwenwekkende antwoorden om tot deze varianten te komen. Dat betekende dat het scenario zoals de achtergebleven coalitiepartijen dat ook schetsten als mogelijkheid, te weten nieuwe coalitieonderhandelingen, voor ons de enig overgebleven optie werd. 

In dat licht begrijpen wij heel goed de urgentie dat deze nieuwe coalitieonderhandelingen nu snel ter hand moeten worden genomen en de ‘blik nu door iedereen op vooruit’ moet worden gezet. Door alle partijen in de raad. Wij voelen ook verantwoordelijkheid om ons daar in het bijzonder voor in te spannen en daarin onze bijdrage te leveren.

In die zin vinden wij het belangrijk dat er nu snel een verkenner komt die boven de partijen staat en het proces van vorming van een nieuw college begeleidt. De burgemeester heeft daartoe al stappen gezet. Dit ten dienste van een stadsbestuur dat – zoals u terecht stelt - door een daadkrachtige, open en op samenwerking gerichte houding werkt in het belang van de stad én regio. Een stadsbestuur ook, dat kan rekenen op een gedegen meerderheidscoalitie.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over onze afwegingen. U mag en kan er op vertrouwen dat onderstaande partijen er alles aan zullen doen, dat er weer zo snel mogelijk een volledig stadsbestuur kan aantreden voor ons mooie Gouda.

Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nader gesprek. 

Met vriendelijke groet,

ChristenUnie, Theo Krins
VVD, Ronald Verkuijl
CDA, Huibert van Rossum                                     
SP, Lenny Roelofs                            
SGP, Arjan Versteeg
Gouda’s 50+ partij, Ed de Lange
Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans
Gemeente Belangen Gouda, Jan de Koning

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Nette reactie hoor. Maar laten we niet vergeten dat het niet alleen om ondernemers draait in Gouda, hoe belangrijk ook. Gouda bestaat in eerste plaats uit (ruim) 70.000 inwoners. Die hebben de gemeenteraad gekozen.

Dit is democratie en dat gaat soms van au. Ondernemers snappen dat vast ook heel goed. Hun belang is echter niet van een hogere orde dan dat van de rest van Gouda. De samenwerking zal zeker worden voortgezet.

Anoniem zei

Mooie brief! Hard gewerkt iedereen inog zo'n korte tijd. Moet het met een nieuwe coalitie ook wel lukken!

Anoniem zei

EN ONDERTUSSEN WORDT IN DE GOUDSE POORT EEN GROTE MOSKEE MET MINARETTEN IN HOOG TEMPO INGERICHT. De politiek heeft nu kennelijk even geen tijd, ook als bestemmingsplan hiertoe niet bestemd schrijnt et zijn

Anoniem zei

Jajajaja, dus als de partijen in het debat betere antwoorden hadden gegeven, had de stad nog een bestuur gehad.....bizarre reden. Ongeloofwaardig ook. Ik neem hier geen genoegen mee.

Goudse chr. ondernemer.

Anoniem zei

Heeft een machtswisseling wel eens wat goeds gebracht? Wat is het effect van dit alles? Waar kan de Goudse burger NU op rekenen? Alleen op de burgervader als hij niet vakantie sis?

Henri zei

Goed dat de oppositie de bal heeft teruggekaatst.De tijd van trucjes is voorbij.

Het zou mooi zijn als de oppositie de huidige discipline, spreken via woordvoerder, geen onverwachte verrassingen, geen hysterische reacties van afzonderlijke leden, zou kunnen continueren.

Als front kun je de oude coalitie gemakkelijker ontmantelen dan als partij alleen.In die hoedanigheid, als verenigde oppositie, kun je als partij natuurlijk ook afzonderlijk onderhandelen. Win-win dus.

Top Theo, Mooie update van de blog. We gaan er voor!


Anoniem zei

Wat vinden de ondernemers daar eigenlijk van, een megamoskee op het bedrijventerrein? Mag dat allemaal conform Bestemmingsplan? Discussie over geldstromen doet er nu kennelijk niet meer toe.

En beste mensen, ik weet niet of het de politici zelf zijn die hier reageren, maar wie gelooft er serieus dat normaal gesproken de wethouders in juli en augustus als een bezetene aan het werk waren? Niemand toch. Die vieren ook gewoon vakantie. Misschien wel extra lang, want er geldt geen limiet voor wethouders. Dus nee, het gaat allemaal goed hoor.

Henri zei

Beste christelijke ondernemer/voorgaande reactie,

Kijk dit filmpje over de val van een coalitie elders. Op 11.49 wordt verteld dat de wethouders hier ter plaatse gewoon extra vakantie wilden in plaats van de eer aan zichzelf te houden en op de winkel te passen.

https://youtu.be/wf5eoeW8J2U?t=11m49s

Anoniem zei

Het is idd wel bijzonder te noemen dat de cu het op dit moment niet meer zo belangrijk lijkt te vinden Den dat er een megamoskee komt aan de antwepseweg.
Ik maak me hier zorgen om want kennelijk konden ze gewoon hun gang gaan en nu we zonder collega zitten, zullen ze helemaal voortvarend te werk gaan. Ik hoor zelfs dat die extremistische predikant daar wel voorzitter wil worden en de vlag van moslims wil hijsen!
Waar is het college als je ze zo hard nodig hebt? Die laten de mensen op deze manier keihard vallen

Anoniem zei

@ 8/7 21.01 uur

Ik begrijp helemaal niet waarom dat bestuur niet zou kunnen functioneren. De burgemeester is formeel toch gewoon verantwoordelijk en de topambtenaren doen het werk. Dan is er toch gewoon continuiteit ?!

P.S. De burgemeester heeft blijkbaar nog tijd voor allerlei andere leuke dingen, gaat ook nog op vakantie, dus de nood is helemaal niet daar.

Theo Krins zei

Even een reactie over de nieuwe moskee: we zijn hiervan op de hoogte, maar voor zover we nu weten hebben we als raad hier geen stem in. Het wordt nog nader onderzocht!

Anoniem zei

Dank @Theo. Ook als de raad geen "stem" heeft, mag zij natuurlijk vinden wat zij wil en vragen stellen waarover zij wil.
Niet iedere moskee is bij voorbaat verdacht, maar we moeten wel oog hebben voor de inpassing in omgeving, of aan regels is voldaan, of genoemde aantal van 1800 klopt qua vergunning en voorwaarden hierin.

Anoniem zei

Het is wel slim "framen". Eerst is de megamoskee zogenaamd van de baan, het volgende moment kunnen er kennelijk 1800 moslims in het voormalige gemeentehuis aan de Antwerpseweg. Is dit de laatste streek van het ontslagen college of heeft er een ambtenaar zitten slapen?

En in 1 weekeinde zou er driekwart miljoen zijn opgehaald... (?)

Overigens, mooie brief, maar ondernemersverenigingen moeten zich niet voor het karretje van Jan de Laat laten plaatsen. Niet slim van ze.
Het is ook niet verstandig om te doen alsof het college er exclusief voor jou is. Ze zijn niet de raad van toezicht en de gemeente Gouda is geen bedrijf of BV. Laten we vertrouwen hebben en de kiezer mag in 2018 beoordelen of het allemaal gelukt is.

Anoniem zei

@Anoniem, 8 juli 2016, 22.17 uur


* Websites Ruimtelijke plannen:

http://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Bouwen_en_verbouwen/Ruimtelijke_plannen

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?* Algemeen Dagblad

http://www.ad.nl/dossier-groene-hart/miv-assalam-wil-moskee-in-kantoorpand~ab26a0e3/

"MIV Assalam wil moskee in kantoorpand

Het pand Antwerpseweg 1 is onlangs aangekocht door de Marokkaanse Islamitische Vereniging Assalam, die er een moskee van wil maken. Of het hiervoor de benodigde vergunning krijgt, is echter nog onduidelijk.
De huidige bestemming van het pand Antwerpseweg 1 is kantoor. ,,Een gebedsruimte of islamitisch centrum past niet binnen deze bestemming'', stelt de gemeente.

Er kan wel worden afgeweken van het bestemmingsplan. ,,Dan zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd voor brandveilig gebruik.'' Beide zijn vooralsnog niet aangevraagd. ,,Voor de periode ramadan en Suikerfeest is al wel een evenementenvergunning aangevraagd. De beoordeling van deze aanvraag loopt nog.''

Hoewel nog lang niet alles in kannen en kruiken is, zijn de gebruikers voortvarend aan de slag gegaan. Zo heeft een moskeeganger tapijt geschonken dat inmiddels al is aangelegd in de ruimtes van MIV Assalam."

Anoniem zei

Dag Theo,

mooi resultaat het wegsturen van onze "machtshebbers", had eerder gemoeten al bij het politiek gek(r)onkel rond Marokkaanse megamoskee in de voormalige Willem Alexander kazerne ook toen was er een politieke meerderheid.
Maar waar het in burgerlijke taal hier uiteindelijk omgaat is ook Marianka Peters kennelijk niet duidelijk, die schrijft in de Goudse Post in haar bekende "ff tussendoortje" over een eigenlijk ONCHRISTELIJKE daad!??, viespeuk noemt ze nog net niet, haha.
Slim meisje Marianka die je nog wel wijzer kunt maken denk ik en sommige van jouw blogvolgers ook (zij is er zeker een van) met een "reactie Theo Krins" en ze zo de wind uit de zeilen neemt.
KR

Anoniem zei

Met betrekking tot de inrichting van het kantoorpand als moskee gelegen aan de Antwerpseweg 1 geldt het volgende:

Er geldt een beginselplicht tot handhavingdoor de gemeente Gouda op basis van het Hennis & Mauritz arrest.

mogelijkheden:
- last onder bestuursdwang
- bestuurlijke boete
- last onder dwangsom.

Dit is een typisch gevalletje bestuursdwang, ex art. 5:21 Awb jo. artikel 125 Gemeentewet.

Als ook blijkt dat er Europees recht in het geding is, dan geldt een verzwaarde toezicht- en handhavingsplicht en kan de gemeente niet anders dan het zaakje op kosten van de initiatiefnemers van de nieuwe moskee terug laten draaien.

Terzijde:
Dat AZC komt er niet meer.

Anoniem zei

0902016 13.48

Niet alleen Vervelioos (huilers, hufters) frustreren onze samenleving maar ook ons recht systeem.
Je spreekt zelfs over Europees recht dat in het geding is?
Slaap zacht.

Anoniem zei

Geachte anonieme schrijver, 9 juli 2016, 15.10 uur

U maakt een zeer interessante en belangrijke opmerking. Met alleen Recht en juridisch denken kun je geen maatschappij opbouwen. Het rechtssysteem is natuurlijk wel van zeer groot belang. Het is m.i. zo dat als je "binnen de wet" blijft, dat je dan niet per definitie goed handelt in moreel opzicht.

Natuurlijk wordt het rechtssysteem vaak misbruikt, ook in de huidige politieke crisis in Gouda. Dat komt omdat het vertrouwen tussen de politieke hoofdrolspelers totaal weg is. Zonder vertrouwen, dat het juridisch denken en handelen overstijgt, komt Gouda niet tot een oplossing van de huidige crisis.

Veel succes allemaal.

Henri zei

Nieuwtjes

Vandaag is de eerste dag voor het parodie twitteraccount wethouder Krins io. Verder staan er op forum gouda wat namen. Mans, van Schelven en Kasteleijn worden genoemd als mogelijke verkenners.


Vootlopig zal er weinig echt nieuws zijn.Dit blog is inmiddels duidelijk een inspiratiebron voor de spindokters achter het parodieaccount op twitter.

Alles overziend is het meer dan aannemelijk dat de voormalige coalitie alles in het werk zal stellen om een doorstart te maken met een oppositiepartij die valt voor het pluche.immers, ondernemend Guuda kan immers niet met elke coalitie uit de voeten. Of u het even in uw oren wil knopen.

De beste strategie is vertragen van het proces. Dit zal echter worden uitgelegd als onverantwoordelijk en de demonisering van de voormalige oppositie laten exploderen.

De oppositie is slim genoeg om deze strategie wat te maskeren. Sterker nog, de meeste geloven op dit ogenblik nog in een snelle formatie.U ook?

En ja, als Theo in de coalitie stapt zijn ze rond.De machtigste man van Gouda?

Anoniem zei

Raar verhaal van die moskee. Eerst een pand kopen en daarna kijken of het met de vergunningen rondloopt?
Ik heb niet het rotsvaste vertrouwen dat in het Huis van de Stad daar secuur naar wordt gekeken en op wordt gehandhaafd.

En ja het komt goed met die nieuwe coalitie. Wie zand in de machine probeert te strooien weet 1 ding zeker: die staat straks met lege handen.

Anoniem zei

Goedemorgen,

Goed Theo dat je schrijft dat het idee van de megamoskee aan de Antwerpseweg wordt onderzocht. Als er een fondsenwerving is geweest van 750.000 euro in ´een weekend, dan weet je bijna wie die fondsenwerver geweest is. Als dat dezelfde is als gelieerd aan Sharia for Belgium en de aanslag in Parijs zoals een aantal kranten publiceerden, dan weet je ook dat er snel problemen kunnen ontstaan.

In de tijd van de PWA-megamoskee-discussie vertelden diverse leden van de Marokkaanse gemeenschap dat er geen ruimtegebrek was in de 3 moskeeën, maar dat er slechts sprake is van expansie-drift. Dat zien we wereldwijd in de islam, dus erg vreemd is dat niet.

Aangezien er voor het geld van PWA-megamoskee belastende informatie is gevonden, een justitieel onderzoek en PWC-rapport zijn nooit vrijgegeven kan het geen kwaad hier als stadsbestuur maar weer een onderzoek te starten. Een omgevingsvergunning is niet verplicht, en zal aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Het meest verbazingwekkend is dat ondernemers niet hebben geprotesteerd dit keer, hetgeen eerder wel gebeurde toen El Wahda zich wilde vestigen op het industrieterrein; en toen werd het maar geprobeerd op het PWA terrein. Met uitgebreide hulp van ambtenaren onder het gevallen college.

Interessante reactie van de Gouds-Chr.ondernemer (bestaat dat ook al, Gouds - Chr?). Die is het er niet mee eens. Betekent dat dat de samenwerking met het huidige college wat al te zoetjes was, en belangrijker nog; dat die persoon niet wil "samenwerken΅ met een nieuw college?

Fijne zondag!

Anoniem zei

@ 8 juli 21.01

Benieuwd waar u deze informatie vandaan haalt. Wil Tarik Ibn Ali in Gouda neerstrijken, en wil men de IS-vlag hijsen daar?

Lodewijk Asscher was vorig jaar erg onverstandig het salafisme niet te verbieden. Nu wil men in Rotterdam al een school starten. Dus wereldwijd zien we gevolgen van salafistische opvattingen en duizenden mensen te betreuren door aanslagen en dan zouden we dat gedachte-slecht in Nederland legitimeren? Hoe onverantwoordelijk kun je met je eigen volk omgaan. Bizar.

Anoniem zei

@Anoniem, 10 juli 2016, 8.45 uur.

U spreekt van een raar verhaal, omdat nog moet blijken of de (benodigde?) vergunning er wel komt. Toch is dat volgens mij niet zo vreemd:
de initiatiefnemers" begrijpen inmiddels wel hoe de Nederlandse maatschappij in elkaar steekt:
- veel academische prietpraat
- gedogen
- nooit hard ingrijpen c.q. handhaven.

Dus ze starten gewoon, en weten dat het dan wel een keer voor elkaar komt, ondanks een beetje gezeur hier en daar.... De vraag is alleen: gaat het nieuwe College dat allemaal ook zo doen, of maken we in Gouda eindelijk eens korte metten met deze zwakke aanpak!?

Beste Theo Krins,

Ik reken op u. Beschaam het vertrouwen dat veel mensen in u hebben, niet!!!
Sterkte Theo, want het zal niet eenvoudig worden.

Anoniem zei

Ik wil er even op wijzen dat deze brief is geschreven namens alle "oppositie"partijen en de VVD. Het betreft dus niet alleen Theo. Alleen op zijn blog is de brief gepubliceerd.

Anoniem zei

Het lijkt inderdaad veelzeggend dat ze gewoon dat pand kopen, zonder dat duidelijk is of er vergunning volgt en bestemmingsplan het toelaat etc. Een kwestie van een "joh dat regelen we wel" onder het vorige college van Tetteroo, De Laat cum suis? Jawel, want er werd zo goed "samengewerkt" met de stad!

Benieuwd welke lijken er nog uit de kast komen. Laat dit er beter maar niet eentje zijn.
In een weekeinde driekwart miljoen ophalen, ik geef het de gemiddelde voetbal- of scoutingvereniging te doen. Het rapport van accountant PWC (ik ken de werkwijze van die bureaus...) is nog steeds geheim. En dan nog, in zo'n rapport staat niet wat echt de herkomst van geld is, alleen "we hebben niet kunnen vinden dat" of "het is aannemelijk dat" etc.

Natuurlijk kan het gewoon geld van goedwillende moslims zijn, maar het gebrek aan openheid wat er is wekt steeds wantrouwen en zorg. Salafistische groeperingen proberen voet aan de grond te krijgen; de sharia zal overheersen. En als iets de PWA gate mij geleerd heeft, is het dat binnen moskeeën geen democratie bestaat. Een paar lieden drukken daar gewoon hun zin door en leggen die op aan de rest.

Anoniem zei

Net zo goed wordt er de andere kant op gekeken bij veel (Marokkaanse) probleemgezinnen. De gemeente en politie weet wie ze zijn, waar ze wonen, jeugdzorg etc. weet het. En wanneer wordt er met alle wettelijke mogelijkheden die er zijn (korten op uitkering, huursubsidie etc.) eens ingegrepen? De gemeente laat het hier afweten. Ja, politiehelikopters over Gouda laten vliegen, heel stoer en nodig ook, maar er is meer nodig om criminele jongeren in het gareel te krijgen. Je moet er vroeg bij zijn en integraal aanpakken, m.n. via de ouders, school, jeugdzorg.

Dat is wat mij betreft prio 1 voor het nieuwe college. Gouda staat bekend om het wegkijken en niet doorpakken. Leer van Rotterdam, het kan echt stukken beter. De bezem moet door dat softe academische geëmmer onder leiding van GroenLinks types. De veiligheid heeft het gevallen college volledig laten liggen.

Anoniem zei

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de BGM.. als je nooit de toegang ontzegt aan types als Tariq, bekend van MIVD etcetera. ben je dan medeplichtig?

Anoniem zei

Vuurwerkbommen etc. in Amsterdam. En dan ook nog dit. Hoe blind kan een land zijn en hoe onzorgvuldig met de eigen burgerij.

http://www.parool.nl/amsterdam/mbarki-te-weinig-aandacht-voor-oprukkend-salafisme-in-amsterdam~a4336224/?

Anoniem zei

Ons land gaat niet alleen slecht om met de eigen burgerij, maar met onze hele eigen cultuur.

Cultuur onder vuur:
cultuurondervuur.nu
https://www.facebook.com/cultuurondervuur/


Salafisme:
https://www.aivd.nl/onderwerpen/salafisme

Anoniem zei

https://jalta.nl/politiek/help-het-salafisme-de-wereld-uit-begin-bij-nederland/

Anoniem zei

@13:57, veiligheid is bij BGM een taak, maar een opdracht aan het hele college. Denk aan de wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg (was Werger, VVD), de ruimtelijke ordening (was Rogier "terroristen zijn altijd lone wolves" Tetteroo), verkeer (Hilde "geen idee van verkeersonderzoek" Niezen) etc.

Het vorige college heeft zich gericht op de leuke dingetjes en de verslechterende veiligheidssituatie in (delen van) Gouda laten gebeuren.
Is niet leuk en is maar lastig. Dat is inhoudelijk wat ik het college verwijt, naast hun belabberde communicatie en bestuursstijl.

Inderdaad, de BGM moet hier ook zeker aan de bak.

Anoniem zei

Was nou maar gewoon die PWA kazerne omgedoopt tot moskee en scholen, dan hadden ze de zaak onder controle gehad. Nu gebeuren er allemaal oncontroleerbare zaken in de moslimwereld en zoeken ze wanhopig panden waar ze eigenlijk niet in kunnen. Ik heb wel wat spijt van mijn tegengeluid. Radicalisering ligt op de loer, zeker nu.

Anoniem zei

Deze mensen geven het "nooit op", dus moeten we de strijd aangaan.
Het gaat om onze vrijheid en onze democratische rechtsstaat.

Anoniem zei

@9.54

Er was geen controle geweest op het PWA-terrein. Volgens de brieven van El Wahda waren er alleen mensen welkom die een 'zuiver leven leiden volgens de Soenna'. De openheid naar de samenleving die het suggereerde betrof dat men zich terugtrok achter een hek!, dat men rustig conferenties wilde beleggen tot 4500 mensen (eindelijk gaf ook het AD dat toe) en dat er bibliotheken vol met Sharia-wetgeving zouden hebben moeten verreizen en 'grote geleerden' uit het verre oosten zouden moeten worden ingevlogen. Denkt u werkelijk dat de Goudse Coalitie had kunnen volgen wat daar gebeurde? Welke illusie hebben we? Spreekt men Arabisch? Wilde men toegeven dat het initiatief dat wilde leven volgens de zuivere oorsprong van de islam en de vroege soenna veilig was geweest voor andere Gouwenaars. Lees de definitie van salafisme, en denk na over de grens tussen opvattingen en de overgang naar geweld. Dan kunt u zelf een conclusie trekken.

De radicalisering is allang begonnen, het is zaak dat de overheid paal en perk stelt aan crimineel handelen, en dat ook identificeert.

Anoniem zei

Gaat de Nederlandse Regering zijn bevolking beschermen?