maandag 11 juli 2016

Verkenner aangesteld voor Gouda


De gezamenlijk fractievoorzitters van Gouda hebben vorige week burgemeester Schoenmaker gevraagd op zoek te gaan naar een externe verkenner die de mogelijkheden voor een nieuwe, stabiele coalitie gaat onderzoeken. Mede in overleg met de Commissaris van de Koning is de heer Hans Andersson aangezocht om hiertoe de rol van verkenner op zich te willen nemen. De heer Andersson is per vandaag, 11 juli 2016, aan de slag gegaan.

Fractievoorzitters stemmen in
Na een gesprek tussen de heer Andersson en burgemeester Milo Schoenmaker is als eerste stap afgesproken aan alle fractievoorzitters in de Raad te vragen in te stemmen met zijn inschakeling. Op dit verzoek van de burgemeester hebben alle fractievoorzitters dit weekeinde positief gereageerd.

Onderzoek naar stabiele coalitie 
De heer Andersson zal een verkennend onderzoek instellen naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis in de gemeente Gouda. In vervolg hierop zal hij in beeld brengen wat er nodig is om, tot de verkiezingen in 2018, een stabiele coalitie te vormen. Als laatste dient hij in beeld te brengen welke stappen moeten worden gezet om medio september 2016 een nieuw college van B&W te kunnen presenteren.

Verkenner Hans Andersson
Hans Andersson (1946) is oprichter van Andersson Elffers Felix (AEF) en treedt thans op als zelfstandig bestuursadviseur, werkend vanuit zijn kantoor in Rotterdam. Hij heeft in zijn loopbaan grote kennis en ervaring opgebouwd van (politiek) bestuurlijke vraagstukken bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor meer informatie over de heer Andersson zie bijgaand CV.

Ten tijde van het onderzoek zullen er geen nadere externe mededelingen worden gedaan.Persbericht gemeente Gouda

63 opmerkingen:

Goudanus zei

Geachte Heer Andersson,


Hartelijk welkom in Gouda! Via dit blog zullen wij u op de hoogte houden wat er leeft onder gewone Gouwenaars. Vanuit de Goudse samenleving is overigens weinig tot geen belangstelling voor het bestuurlijk gedonder van de afgelopen jaren.

Naar mijn mening is het echter meer dan noodzakelijk om ook aan de hand van volkse vertellingen vast te stellen wat de oorzaken zijn van de duurzaam verstoorde verhoudingen in de wereld van Gouds bestuur.

Als belangrijk keerpunt zou ik de 'slachting' van onze oude burgemeester willen noemen. Het nogmaals uitpluizen van deze bijna onmenselijke vertoning in de vorige raadsperiode lijkt cruciaal bij het analyseren van de huidige verhoudingen.

De komende weken zult u ongetwijfeld de verblindende schittering waarnemen van onze Goudse sterren. Via dit blog zullen wij u langs de Goudse stekels leiden.

Uiteraard ben ik altijd bereid om u nader te informeren. Op korte termijn zal ik verder enkele schotschriften schrijven als bijdrage aan de noodzakelijke deugdelijkheid van bestuur.

Met verwachte hoogachting,

Henri van Heffen

Anoniem zei

Iemand die van 2011 - 2014 bij de VARA werkte en vervolgens met BNN liet samengaan. Dat beloofd wat!

Maar ook op het gebied van veiligheid geadviseerd in Rotterdam. Dat klinkt al een stuk adequater.

Anoniem zei

Andersson Advies
Profiel Hans Andersson
Hans Andersson (1946) is oprichter van Andersson Elffers Felix (AEF), treedt thans op als
zelfstandig bestuursadviseur, werkend vanuit zijn kantoor in Rotterdam.
Heeft in zijn loopbaan grote kennis en ervaring opgebouwd van (politiek) bestuurlijke
vraagstukken bij de overheid en het bedrijfsleven.
Andersson heeft in het publieke domein nieuwe inzichten voor de Nederlandse Politie
ontwikkeld en vervulde vele adviesrollen in het Openbaar Bestuur.
Leidde van 1998-2001 met succes, samen met de staatssecretaris van Justitie (Cohen), de
totstandkoming en invoering van de nieuwe vreemdelingenwet.
In de commissie Deetman (2004-2006) was Andersson voor de evaluatie van de modernisering
van de rechterlijke macht adviseur van de minister van Justitie.
In de private sector leidde Andersson na de parlementaire enquête naar de bouwfraude de
reorganisatie van de bouwbranche, uitmondend in de nieuwe organisatie van Bouwend
Nederland.
Voor het college van B&W Rotterdam was Andersson van 2002-2010 adviseur bij de
ontwikkeling en uitvoering van het actie-programma Veiligheid.
In grote gemeenten trad Andersson de afgelopen jaren op in crisissituaties zoals bijv. in
Groningen of als formateur van het college van B&W zoals in Almere.
In de cultuur was hij verantwoordelijk voor de oprichting van Het Nederlands Architectuur
Instituut in Rotterdam, de tot standkoming van het Muziekgebouw aan ’t IJ en het gebouw van
de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, alsmede de oprichting van het Fonds Podium Kunsten
voor de minister van OCW.
Van 2011-2014 was Andersson in de Publieke Omroep voorzitter van de VARA en
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de fusie met BNN.
Daarnaast vervult hij als vrijwilliger vele toezicht rollen in culturele organisaties.
Vanuit zíjn politieke achtergrond is Andersson lid van het curatorium van de Wiardi Beckman
Stichting en lid van de kandidaatstellingscommissie van de PvdA voor de Tweede Kamer
Verkiezingen in maart 2017.

Anoniem zei

De heer Andersson heeft, naar ik hoop, kennis van, en respect voor de historie en de
(Joods-) Christelijke traditie van deze stad.

Anoniem zei

Verstandig dat is gezocht naar iemand met brede ervaring en, wat in media berichten naar voren komt, een goede dosis mensenkennis. Die zal hij nodig hebben in Gouda.
Het gaat uiteindelijk niet om het oordeel van de heer Andersson, maar om de wil bij partijen om de stad in gezamenlijkheid (zonder verschillen weg te poetsen) en in onderling vertrouwen te besturen. Voor ego's is hierbij geen plek. Veel wijsheid toegewenst aan alle betrokkenen!

PS. Goed dat hij ervaring heeft op het terrein van veiligheid. Kan Gouda bij zijn tarief inbegrepen niet nog wat advies scoren, over wat er te verbeteren valt op dat terrein?
PS. Opvallend dat gemeente er niet bij meldt dat hij prominent PvdA lid is.

Anoniem zei

Wij van PvdA-eend adviseren PvdA-eend!

Anoniem zei

NOS journaal vanavond: Vorig jaar geen IS strijders onder asielzoekers nu ineens wel. Incapabel Gouds bestuur drukt AZC erdoor! Landelijk staat 33% AZCs leeg zie rapportage NOS eenvandaag juli 2016.

Anoniem zei

Gut. Volgens Tetteroo (PvdA) waren het toch alleen "lone wolves", eenzame figuren achter een pc, die radicaliseerden tot extremist? Nee we moesten geen enkel verband met terrorisme zoeken bij de asielzoekersstroom (noch bij Salafistische moskeegangers). Benieuwd hoe die Andersson tot zijn beoordeling komt van de ontstane situatie... alleen al het analyseren van zijn eigen PvdA vergt een dosis Prozac, wil hij de klus tot een afronding brengen...

Anoniem zei

En onze vlag moet gehesen worden..

http://www.ad.nl/dossier-groene-hart/miv-assalam-wil-moskee-in-kantoorpand~ab26a0e3

GatestoneInstituut heeft al 1,5 @ 2 jaar geleden gewaarschuwd voor de instroom van IS-ers. In Duitsland zijn er momenteel 950 + 360 handlangers van Hezbollah en Hamas; met eenzelfde haat-naar-het-westen-opvatting.

Maar O Wee als je waarschuwde voor het AZC. Dan was je xenofoob, racistisch, niet gastvrij en wat dies meer zij. Het past een beetje in de hetze van die mevrouw van DENK. Ineens is iedere blanke racist, omdat zij dat zegt? Houd toch op!

Anoniem zei

Helaas is het politieke denken dusdanig gedegenereerd door jarenlange politieke teelt dat ze alleen in hun eigen gelijk geloven. Het volk kiest volgend jaar.

Anoniem zei

De heer Andersson zal op een gegeven moment ontdekken dat degenen die het niet met het bestuur (coalitie) eens waren over het PWA - dossier, helemaal geen tokkies, racisten, of domme mensen zijn, maar dat het mensen zijn die het bij het rechte einde hadden en hebben. Die mensen hebben terecht zorgen om hun veiligheid en de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Anoniem zei

@ 11 juli 23.21....

Lone wolves die deel uitmaken van een netwerk zal bedoeld geweest zijn.. Nu heeft IS weer een lijst van 1700 individuele doelwitten gepubliceerd, met de bedoeling "lone wolves" te activeren...

Natuurlijk opereren die mensen samen en worden ze verstopt en beschermd door vrienden. Dat zag je met die Abdesalam na Parijs.

Zonder Prozac is het beter kijken hoor! :-P

Els scholten-quispel zei

Ik hoop dat de Andersson er ook achter probeert te komen wat er leeft onder de Gouwenaars en in gesprek gaat met b.v. Gouda Bruist, Het Historisch Platform, Ondernemers, Bewonersgroep rondom Azc, Marianka Peters e.a. Zodat hij ook een beeld krijgt van wat de Gouwenaars belangrijk vinden.

Els Scholten-Quispel

Anoniem zei

Geachte mw. Els Scholten - Quispel,

Uw wens heb ik ook. Toch zal het nog maar de vraag zijn of de PvdA - top, de heer Andersson die ruimte geeft.

Met vriendelijke groet,
Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

Ik hoop dat de heer Andersson - in tegenstelling tot veel wethouders en fractieleden van de ter ziele gegane coalitie - wel weet wat 'democratie' inhoudt.
Fijn trouwens, Theo, dat je ons met deze blogs op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rond de Goudse gemeenteperikelen.

B. te G. zei

Oke, een verkenner, lijkt me een duur mannetje, veel geschreeuw en weinig wol
En declaratie schrijven van heb ik je nou daar.
Geintje gaat veel kosten, alleen al aan wachtgeld voor die ex wethouders.
Maar goed het zal kunnen en financieel een enorm goed functionerende gemeente.
Vele subsidies afgeschat, ook een schandaal als ik al kijk naar de kinderboerderij.
Maar het geld gaat naar de verkeerde instanties, nu weer ex wethouders.
Veel sterkte voor de komende tijd.

Henri zei

Idealiter zou dat de beste oplossing zijn. Wel moet ik opmerken dat de door mevrouw Scholten genoemde personen en groeperingen bij uitstek representanten zijn de 'gevestigde orde', om die term nog maar eens te gebruiken. Ook ik zou meneer Andersson graag op sleeptouw nemen en het echte Gouda, van de gewone Gouwenaars, eens laten proeven.

"HOORT OOK DE ANDERE PARTIJ" is niet voor niets een van de Goudse spreuken. Onder invloed van omstandigheden waar wij zelf weinig tot geen invloed op hebben zal de huidige richtingenstrijd zich de komende decennia steeds indringender aan ons opdringen.

De "volwassenen' gooien ook dit vraagstuk zonder enige gene over de schutting van de komende generaties. Ja, het gaat hier ook om Europa, globalisatie en, wat positiever, zoeken naar nieuwe wegen om samen te leven.

Terug naar de realiteit. Het gepeupel heeft een flinke oorvijg uitgedeeld.Tel daarbij op de dat de huidige generatie politici faalt als rolmodel voor de Tokkies.

Was het maar zo eenvoudig. Even praten met Goudasfalt. Vergeet niet dat, bijvoorbeeld, het succes van deze organisatie niet alleen verdiend en logisch is, maar tegelijkertijd ook de motor achter de verdeling van Gouda.( Niet expres overigens)

Deze reactie staat ook in het teken van een stuk wat we kregen van Paul Abels. Alles lijkt er op dat we hier langere tijd over gaan doen. Tot dat er niet alleen gepraat is met alle partijen, maar er een nieuw 'sociaal contract' is.

Veel senioren zullen dat niet meer mee maken. De vraag is of er momenteel meer te klagen valt dan te waarderen. Graag sluit ik af met de quote van vandaag:

'Schreeuwen is noodzakelijk. Fatsoen is de lelijkheid van de democratie verdedigen"

Uit een hoorspel van Waling , Holman en Cliteur.
En het kan wel hoor: -Sorry mevrouw Scholten- Meer is momenteel er niet-

Prettige avond!

Anoniem zei

Hallo,

Ik voorspel een hoop teleurgestelde mensen als Anderson straks met een advies komt. Gezien de volstrekt versplinterde Goudse raad (12 partijen, 35 zetels, grootste heeft er dacht ik 6)kan een stabiele coalitie, die uit niet alteveel partijen bestaat (meer dan 5 wethouders/partijen willen we toch niet?) alleen bestaan als ook de bestaande grootste coalitiepartijen voor een overgrote deel weer meedoen. Dus.....reacties over achterkamertjes, dat er nooit iets verandert etcetera zie ik wel weer komen van de mensen die dat niet snappen....

Anoniem zei

Beste Henri,

Ik geniet zeker van jouw uiteenzettingen. Maar vind je niet dat je erg dramatiseert?

Wat hier in Gouda gebeurt beschrijf je als een koningsdrama of een Griekse tragedie. Vermakelijk, dat wel, maar wel wat overdreven als je het mij vraagt.

Anoniem zei

Wat mij betreft brengt Henri de vrolijke noot in het geheel. De vraag naar de gewone Gouwenaar vind ik geheel terecht. Niet iedereen is even georganiseerd; tenslotte!

Fijne avond.

Anoniem zei

Henri, je rijdt je eigen karretje in de poep!

Henri zei

Dank voor de feedback!

Gisteravond was er nog een tweet van Theo: de nieuwste column van Marianka is uit! Ze begint met de enige aanwijsbare oorzaak van deze crisis: de VVD. En eindigt met het vooruitzicht: Het wordt een lange , hete zomer.

De heer Abels merkt op dat er niets over Theo's aandeel in de crisis is geschreven.

Leest FF tussendoor:

http://goudsepost.nl/nieuws/column-ff-tussendoor-1.6187371

Anoniem zei

Algemeen Dagblad meldt:

Hr. Andersson honorarium:

60 uur * 250 euro = 15.000 euro

Anoniem zei

Daar moet wat goeds uitkomen!

Anoniem zei

Jammer dat de Gemeentewet geen nieuwe verkiezingen toestaat. Dat zou een nieuw gezicht hebben gegeven. Maar nu het niet anders kan. GoPo mag zéker thuisblijven, met PvdA beleid komt deze stad niet verder, en D66 levert niet anders dan holle retoriek. Jammer dat de heer Andersson maar 60 uur de tijd krijgt.

Weet niet of hij alle brieven van burgers ook kan lezen in de tussentijd. Is er al een @gouda.nl adres voor de nieuwe verkenner/formateur?

Anoniem zei

OK, dus 15 van de 35 zetels mogen niet meedoen van u. VVD wil in de oppositie, PvdD wil handen vrij houden, 50+ ziet geen brood in 1,5 jaar meedoen, blijft over 14 stemmen, een riante minderheid van christelijken en extreemlinksen. Ik wens u veel succes met uw advies aan de verkenner.

Anoniem zei

Ik vind vooral dat de nare hautaine arrogante feodale sfeer eens moet verdwijnen uit het stadsbestuur. Dat hebben de partijen die ik noem nu eenmaal laten zien. Er zijn redenen waarom ik vind dat VVD en de oppositie meer dan gelijk hadden met de motie van wantrouwen.

Anoniem zei

@ 17.25 uur

Zou u die redenen eens wil formuleren?

Zelf vind ik dat partijen zoals PvdA en D66, vooral in woorden voor de gewone man opkomen, maar zich erg elitair opstellen. Voorbeeld 1 : Thierry van Vugt "doet flink" door George Orwell te citeren. Voorbeeld 2: wat betekenden deze partijen de afgelopen anderhalf jaar voor de gewone man uit Gouda Noord?

Oplossing coalitie:
- GoPo en VVD eruit
- CDA, CU en GBG erin

P.S. Voor een week hard werken vind ik 15.000 euro vergoeding niet slecht voor iemand van de PvdA!

Anoniem zei

@ 13 juli 17.44

Nee,sorry; ik vind het te persoonlijk om de redenen waarom hier uitvoerig te formuleren (ook al reageer ik 'anoniem')Maar de bijvoeglijk naamwoorden in mijn eerste zin geven een stevige duiding; zou ik zou zeggen.

Henri zei

Het bewuste gedrag is mogelijk de belangrijkste oorzaak voor de val. Elke keer dat ik over dit gedrag heb nagedacht kwam ik er op uit dat de oorzaak besloten ligt in het zelfbeeld van onze bestuurders. Deze mensen achten zichzelf superieur uit hoofde van de bestuurdersstatus en onderdeel van de elite.

De elite heeft een cruciale rol in de samenleving.Als je dat beseft, is het eenvoudig om in te zien dat we hier met nepelite te maken hebben.De gevolgen zijn navenant

Iedereen heeft zo zijn sterke en zwakke kanten.Iets positiefs: het zijn wel harde werkers.Daar heb ik bewondering voor.Het zijn ook zeer intelligente mensen.Daar ben ik een beetje jaloers op. Als ik zo slim was en zo hard werkte, had ik al lang het boek van Dokter Schoenmaker gelezen.

Zelf heb ik namelijk het gevoel dat we hier te maken hebben met het soort bestuurders zoals je ze aantreft in een gemeenteraad met veel bestuurlijk gedonder.Dat zou je ,zonder drama, uit moeten schrijven voor Meneer Andersson

Nu wordt de gewone Gouwenaar afgeschreven en zitten we hier stukjes te schrijven.De suggestie voor een @gouda.nl emailadres is trouwens een goed idee.Sterker nog, vreemd dat dit adres nog niet bestaat.

Mogelijk kunnen we als blogbezoekers een brief sturen?

Anoniem zei

Voor iemand die niet intelligent zou zijn Henri heb je een fantastische woordenschat, en behoorlijk verluchtigende inzichten! Ik hoorde ooit van een docent filosofie als je niet kon uitleggen in Jip-en-Janneke-taal waar je mee bezig bent, is het niet waard de titel filosoof te dragen. Met andere woorden; als je niet begrijpt waar je mee bezig bent, en dat kunt uitleggen aan de gewone man; dan is er 'elitair gezien' wel wat mis gegaan........

Gewoon schrijven aan de heer Andersson per adres gemeente Gouda zal ook aan de verkenner moeten worden verstrekt, lijkt me!

Anoniem zei

Het lijkt me een goed idee, Henri om zo 'n brief te schrijven. Ik denk dat het jou zeker is toevertrouwd om de gedachten en gevoelens van de mensen te formuleren.

P.S. Het is niet nodig Henri, dat je jezelf te kort doet: je bent zeker een intelligente, en gelukkig ook humoristische man.

Anoniem zei

Hallo Henri,

Ik zie veel,
veel bijval op twitter voor mw Westerman en die ene andere anonimus die het altijd zo met mekaar eens zijn :-) Grapje, geen bijval dus. Kun jij bij hen een lijst opvragen van mensen en ondernemers die het zo geweldig vinden dat dit college gesneuveld is? Ik kom ze namelijk niet tegen terwijl ik er dagelijks in mijn winkeltje veel spreek.

groet,

Famke

Anoniem zei

degouda.nl/yassine-goede-ideeen/
- Ik geloof dat ik het niet helemaal begrijp. De burgemeester heeft toch een ambtelijke top ter beschikking en staat er toch niet alleen voor?
- Begrijp ik goed dat de autochtone kaaskop het probleem is in onze maatschappij?

P.S. Ik ben er zeer blij mee dat de wethouders zijn weggestuurd, begrijpt u.

Anoniem zei

zielig doen is salonfähig tegenwoordig...

@ Famke. Dat ondernemers hún wethouders zo missen geeft aan dat er misschien wat overtrokken veel tijd aan jullie werd besteedt. Blíjft te denken geven!

Anoniem zei

Amoz Oz gelooft niet in de "Clash of Civilizations", die politicoloog Samuel Huntington voorspelde in 1993.

Oz gelooft dat de echte strijd gaat tussen extremisten en de rest...

Anoniem zei

Maar gelukkig heeft het niets met vrachtwagens te maken....... (satire)

http://speld.nl/2016/07/15/niets-vrachtwagens-maken/

In WOII was niet elke Duitser fout. Maar o wee als je een verkeerde had. Dat gold trouwens ook voor Nederlanders. STOP FACISME.

Anoniem zei

ZIEK

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/07/ziek-isis-supporters-juichen-om-bloedbad-op-ongelovige-kruisvaarders-in-nice/

Anoniem zei

Mijn conclusie is en blijft dat Europa zich weigert te verdedigen.

Welke maatregelen neemt Gouda om de veiligheid van zijn burgers te garanderen?

Hier laat ik het bij...

Anoniem zei

Ehm, zullen we die muren maar weer om Gouda opbouwen dan? Ophaalbruggen, kanonnen en een eigen gouds leger. Terug naar de middeleeuwen, de mensheid is in al die eeuwen toch geen spat veranderd....

Anoniem zei

We zien wat het gevolg is van "teruggekeerde Syriëgangers" --> een Parijse slachting. We zien wat het gevolg is van het niet verwijderen van haatspeech van IS en Al Qaida via 'social' media. Europa weigert te zien dat het oorlog is. Laat de grenzen openstaan. En we hebben zelfs een Rutte en Timmermans die Erdogan feliciteren met zijn democratie. Die man heeft zelf verklaard H. moge zijn naam voor eeuwig worden uitgewist, tot voorbeeld te nemen alsmede de staatsvorm van nazi-Duitsland. De gewone man heeft de autoriteiten jaar en dag gewaarschuwd. Maar de gewone man telt niet in Europa. De eurofielen hebben het voor het zeggen. Met alle gevolgen van dien.

@ 17/07 15.16. Als je vrijheid wilt moet je je verdedigen. Veiligheid bestaat niet zonder grenzen. Dus kom maar op met die beveiliging. Liever dan al die massaslachtingen. De rechtstaat hoort haar burgers te beschermen.

Anoniem zei

Hopelijk neemt de Nederlandse Regering de verantwoording , zij zijn gekozen door de Nederlandse bevolking , opdat zij kunnen rekenen op een rechtsstaat en waar de Nederlanders zich veilig voelt.Anoniem zei

Welke verantwoording? 42.9 % van de Turken in Turkije staat achter IS. Een heleboel Turken in Rotterdam, Den Haag en Deventer toonden zich onderhorig aan Erdogan die 2745 rechters liet oppakken zoals H. deed in 1933(exact evenveel) en die intussen ruim 6000 mensen heeft opgepakt over de vermoordden nog maar niet te spreken. Wie gaat ons hier beschermen dan tegen IS_sympathisanten? Lodewijk Asscher heeft het omstreden rapport destijds gedownplayed. Maar wat betekende Allahu Akbar in Rotterdam en de aanval op de NOS? Ik help het u hopen. Maar ik ben niet positief.

Anoniem zei

Als ik de loopbaan van dhr. Andersson lees, heb ik zie geen hoop op een verandering in Gouda, aangezien het weer een pvda-er is.

Anoniem zei

Allahu Akbar is de strijdkreet van IS. 6000 Turken in Rotterdam verklaren ons de oorlog. En wat doet de Nederlandse regering?

Anoniem zei

Het gaat om de umma. Wel of geen PvdA. https://www.youtube.com/watch?v=Y112OGP81Zs

Anoniem zei

@ 17/7, 15.16 uur

U gaat wel erg hard ineens... Zullen we eerst eens beginnen met wat meer politie op straat?!

Nee, niet gelijk zeggen dat we dan in een politiestaat gaan leven. Gewoon meer politie op straat, die dan duidelijker zichtbaar is, en waar nodig stevig optreedt!

Anoniem zei

Tegen 6000 Turken die ons de oorlog verklaren (reactie 21:42) helpt "gewoon meer politie op straat" echt niet. Muur om Gouda heen, elke inwoner moet binnen blijven, vakanties annuleren, ook geen mensen in Gouda toelaten, stel je voor dat ze IS banden hebben. De angst regeert, nieuw college hebben we ook niet meer nodig dus.

Anoniem zei

De Rotterdamse burgemeester uit Marokko moet gaan bemiddelen tussen voor en tegenstanders van Erdogan, in Amsterdam worden Turkse ondernemers die tegen Erdogan bedreigd, Erdogan organiseerde zijn eigen coupe en wordt ten onrechte als democraat betiteld. En iedereen weet dat uit Gouda minstens 9 mensen naar IS zijn vertrokken.

https://opiniez.com/2016/07/17/turkse-democratie-is-the-rule-of-the-mob/?

DREAM ON en Red de democratie!

Anoniem zei

http://nieuws.tpo.nl/2016/07/18/live-man-bijl-valt-passagiers-aan-duitse-trein/

Anoniem zei

Ik ben benieuwd naar de veiligheidsadviezen van de heer Andersson. Of rekent hij het geven van dit soort adviezen niet tot zijn taak? Wiens taak is het dan wel? Die van de burgemeester?

Anoniem zei

Jarenlang hebben academici boeken volgeschreven over de realiteit in het Midden Oosten. Met dank aan Merkel en al haar voetvolk zitten we er hier middenin...

Anoniem zei

PE-TI-TIE. Gezond verstand.

https://www.christenunie.nl/nl/turkije-petitie

Anoniem zei

Kerken in Turkije aangevallen:

www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kerken-in-turkije-aangevallen-door-erdogan-aanhangers

Henri zei

Na klachten over dit blog van een prominent lid van onze grachtengordelelite, heb ik weer de motivatie gevonden om een draadje te openen op @forumgouda. Mijn doel is om zowel hier als op forum Gouda berichten te delen over de oorzaken van het ontstaan van de crisis.

Het zal niemand verbazen dat die oorzaken gezocht moeten worden in de kwaliteit van de bestuurlijke verhoudingen. Sinds de komst van Gouda Positief zijn de oude politieke partijen steeds dieper in verwarring geraakt.

Het is een amusant schouwspel dat ik sinds 2009 volg. Het is echter essentieel om inzicht te hebben in de veranderde verhoudingen om de oorzaak van de huidige bestuurscrisis te begrijpen.

Vandaag heeft BGM Schoenmaker de kaasmarkt in Edam geopend. Hij had zelfs tijd voor een tweet met twee leuke foto's. Zelfs in deze tijd kan hij nog tijd maken voor bovenregionale werkzaamheden. Een collega uit eigen regio, Burgemeester Cazemier (VVD) nam ondertussen de Goudse honneurs waar en liet in de krant optekenen dat het allemaal de schuld was van een kamikazeactie van de oppositie. En dat er heel snel een nieuw college moet komen.

Laten we het er op houden dat VVD gedachtegoed bijna ondoorgrondelijk is, en uitsluitend voor hele slimme mensen te hanteren.De kracht is echter dat ik toch wel enthousiast ben geworden over de lokale VVD.

Groet & Check:

http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1747-bestuurscrisis-gouda/?p=39515

Anoniem zei

Westerse uitvinding
Laat ik eerst vaststellen dat deze indeling vrijwel alleen in het Westen wordt gehanteerd omdat ze namelijk een westerse academische uitvinding is. In de salafistische literatuur kom je deze indeling niet tegen, en evenmin in de Arabischtalige literatuur van grote moslimdenkers die over het salafisme hebben gepubliceerd.

Mijn tweede vaststelling is dat het salafisme nooit a-politiek is geweest. De salafistische ideologie is uit bittere politieke noodzaak geboren.

De derde vaststelling is dat gewelddadige teksten vrijwel hetzelfde effect hebben als gewelddadig beeld. Religieuze teksten doen dat nog sterker. Uit empirisch onderzoek is vast komen te staan dat mensen die worden blootgesteld aan teksten waarin door God gesanctioneerd geweld staat, significant meer geneigd zijn tot geweldspleging dan mensen die andere teksten te lezen krijgen.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4272089/2016/03/30/Salafisme-is-altijd-een-kwaadaardige-ideologie.dhtml

Anoniem zei

Geachte Henri,

Met interesse volg ik uw analyses. Iedereen mag zijn mening er over hebben; ik waardeer uw berichten in ieder geval zeer. Natuurlijk staat het een ieder vrij om het niet met u eens te zijn.

Echter, er is in dit land vrijheid van meningsuiting. Dus degene die het er niet mee eens is, mag het uiten. Laten die mensen het dan ook doen, en eventuele onjuistheden in uw verhalen aantonen. Dat mag allemaal geen probleem zijn!

Bewoner Gouda

Henri zei

Hartelijk dank voor uw reactie. Helaas zijn er maar weinig reacties en zijn ze vaak negatief. Terwijl het juist zo belangrijk is om de oorzaken van de huidige crisis boven tafel te halen.


Tot nu toe heb ik naast uw reactie slechts 1 andere reactie mogen ontvangen, van Johan Weber. Opvallend, want juist zijn partij deel ik een prominente rol toe in het hele gebeuren. Dat is wat anders als aanwijzen als de schuldige. Vandaar dat ik hier nog wat aandacht vroeg voor het een-tweetje van onze liberale burgervaders. Een hoogst opmerkelijke vertoning mi.

Met beschuldigen komen we er niet. Het dieper ingaan op de materie vereist objectiviteit en is veel werk. Reacties zijn goed voor de motivatie en natuurlijk cruciaal om oplossingen te verzinnen.


Al met al lijkt het er wel op dat we zullen moeten geloven aan naarstige pogingen van de zittende macht om een doorstart van de oude coalitie te bewerkstelligen. Hopelijk gaat Theo hier niet mee door te snel in de coalitie te stappen. Liever helemaal niet, laten we hem dat nog een keer op het hart drukken.

Hoewel een doorstart vanuit praktisch oogpunt misschien het meest voor de hand ligt, pleit ik voor het uitzoeken tot op de bodem. De huidige verhoudingen werken als een veenbrand en zullen bij afdekking leiden tot een nog grotere uitslaande brand.Dat moeten we niet willen.

Grootste probleem is dat met het huidige aantal partijen en de zetelverdeling er bijna geen brede coalitie mogelijk is. Het uitsluiten van de christelijke partijen wreekt zich en heeft geleid tot (bijna) onwerkbare verhoudingen. Als ik Johan weber noem als belangrijkste stakeholder, vergeet ik natuurlijk Theo. Dit zijn de belangrijkste stakeholders in mijn overtuiging. Tussen deze mannen gaat de strijd.

Een hele andere optie is om D66 of de PvdA uit de coalitie te houden. Zoals in de tweede formatiepoging in 2014.Helaas is dat, mede op basis van de samenwerking die er was tussen de coalitiepartijen , niet echt realistisch.

Hoe dan ook , het moet anders.

Anoniem zei

Dank voor je updates Henri. Mij ontbreekt de tijd om alles zo grondig te volgen.

Er zijn nu ook weinig reacties wellicht in verband met de vakantietijd.

Het lijkt me nogal onsmakelijk als een plaatsvervangende burgemeester zich gaat uitlaten over "onze politieke crisis". En daarnaast onze BGM heeft al een bijbaan elders, studeert ook rechten al een tijd, dus neem hem eens kwalijk dat hij zich mogelijk orienteert op een andere bestemming?

Waar heeft de vervangende BGM (ik dacht dat dat mevrouw Van Eersel zou zijn?) zijn visie over onze stad gepreludeert?

De analyse hoe dit is ontstaan moet mogelijk gewoon beginnen bij de valse start van dit college, en die niet aflatende arrogante houding ten aanzien van burgers en raad van het gevallen college. Er zijn dossiers genoeg te noemen die niet netjes zijn verlopen. Om te beginnen met het dossier van de "megamoskee". Wat een narigheid, vriendjespolitiek en achterkamertjespolitiek was dat.

Waar heeft de vervangende VVD-man (old-boys-netwerk?) zich uitgelaten?

Henri zei

Hierbij nog even de link naar het artikel over onze burgervaders: http://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/algemeen/98559/-crisis-gouda-raakt-ook-krimpenerwaard-

Groet, en dank voor de discussie. Deze discussie wordt voortgezet op @FORUMGOUDA, onderwerp: bestuurscrisis #gouda

Prettige zomertijd!

Anoniem zei

Bedankt Henri.

Wat beklijft is dat men doet alsof een nieuw team de relaties niet zal voortzetten. Vreemd.

Fijne avond!

Anoniem zei

Niet alle teams zijn even goed en goed op elkaar ingespeeld. Zie voetbal. Het dedain waarmee de oppositie denkt snel een nieuw vergelijkbaar team neer te zetten vind ik echt stuitend. Denk ook niet dat dit zal gebeuren.

Gegroet,

Henri VAnoniem zei

Henri. Ik heb weinig gehoord van de oppositie. Weet dan ook niet op welk dedain je doelt. Groetjes.