dinsdag 5 juli 2016

College van Gouda is gevallen

College Gouda (foto: gemeente Gouda)

Op de raadsvergadering van 4 juli jl. heeft wethouder Laura Werger (VVD) haar ontslag als wethouder ingediend. Nadat de VVD vorige week de steun aan de coalitie had ingetrokken restte haar geen andere keuze.
Voor de oppositie ontstond daardoor een nieuwe situatie: in hoeverre was ze bereid om de minderheidscoalitie te steunen of was ze bereid de resterende coalitie aan een meerderheid te helpen.

Na een zorgvuldige afweging heeft de oppositie (incl. de VVD) unaniem gekozen voor een andere variant: formeer een ander college dat kan rekenen op breed draagvlak in de raad en in de samenleving. Deze optie hadden overigens de coalitie partijen ook als mogelijkheid genoemd, maar als minst wenselijk.

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens de oppositie de volgende verklaring afgelegd:

Verklaring namens de oppositiepartijen:
ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, PvdD en GBG


Voorzitter,

Vanavond hebben we de verklaring van Laura Werger gehoord, alsmede het verhaal van de Ronald Verkuijl van de VVD. Dit weekend ontvingen wij daarnaast namens de coalitiepartijen een memo van collega Thierry van Vugt met meerdere opties voor de toekomst. Daarnaast heeft het college haar visie op de toekomst gegeven nu ze een minderheidscoalitie vormt.

Voor ons is er een geheel nieuwe situatie ontstaan door het besluit van de VVD om de coalitie niet langer meer te steunen en het besluit van Laura Werger om terug te treden als wethouder.

Door het besluit van de VVD is er nu sprake van een college dat niet meer vanzelfsprekend kan rekenen op een raadsmeerderheid en het college zal bij ieder besluit dat wordt genomen moeten lobbyen voor een raadsmeerderheid.

Deze situatie baart ons grote zorgen omdat de afgelopen jaren is gebleken dat het college moeizaam communiceert zowel naar de raad als extern naar de stad toe. Denk daarbij aan het sociaal domein, PWA Kazerne, wijkteams, Jan van Beaumontstraat en diverse bestemmingsplannen.
Dat geeft weinig vertrouwen naar de toekomst toe als dit gehavende minderheidscollege uitvoering moet geven aan belangrijke dossiers. Het is daarbij de vraag in hoeverre hierin verbetering komt als dit college aangevuld zou worden met één of meer partijen.
Bovendien heeft de voltallige oppositie eerder het vertrouwen in dit college al een keer opgezegd.

Daarnaast vinden wij het voor een goed bestuur essentieel dat er sprake is van onderling vertrouwen en een goede verstandhouding, zowel tussen de college leden onderling als tussen college en gemeenteraad en uiteraard niet in de laatste plaats: tussen college en stad.
Voor zover wij dat hebben kunnen waarnemen is hier dikwijls geen sprake van geweest en dat baart ons grote zorgen.

Naar de toekomst toe is onze inzet dat Gouda bestuurd wordt door een college met een open vizier  naar de stad en dat zichtbaar en merkbaar invulling geeft aan een open bestuursstijl.

Om met een schone lei verder te kunnen gaan dienen wij als gezamenlijke oppositiepartijen een motie van wantrouwen in.


Als de motie wordt aangenomen stellen we voor om onder leiding van een externe deskundige, die draagvlak heeft bij zowel de huidige coalitie als oppositie partijen, een verkenning te doen welk college – rekening houdend met de huidige situatie – het beste kan rekenen op een breed draagvlak in de raad en in de samenleving. Deze deskundige dient vervolgens ook als formateur de collegevorming ter hand te nemen.

Daarbij is het van belang dat er tussen de beoogde coalitie partijen sprake is van voldoende onderling vertrouwen en dat de beoogde college leden als een team functioneren en elkaar wat competenties betreft onderling aanvullen en versterken. Inzet daarbij dient te zijn dat de stad een college krijgt waar de inwoners trots op zijn.

Inzet moet zijn dat uiterlijk 15 september er een nieuw college kan aantreden.

ChristenUnie, Theo Krins
CDA, Huibert van Rossum
SP, Lenny Roelofs
SGP, Arjan Versteeg
Gouda’s 50+ Partij, Ed de Lange
Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans
GBG, Jan de Koning
22 opmerkingen:

Henri zei

Beste Theo,

Allereerst hartelijk dank voor de woorden die je hebt gesproken. Het was verwarrend om je te zien praten als vertegenwoordiger van de voltallige oppositie.

Aan deze (bijna) historische woorden valt niets toe te voegen. Af en toe vroeg ik me af hoe je zo rustig kon blijven. Maar iedereen weet dat de vakanties er aan komen. Feitelijk is de planning perfect. En dat bevreemd.

Gisteren schreef iemand over jeugdzorgtekorten.Vanavond sprak ik Sjane nog; We spraken over de beloofde ombudsman. Wat vreemd allemaal. Net zoals de raadsvergadering met alle -noodzakelijke- schorsingen.

Realistisch gezien is een volwaardige coalitie bijna niet mogelijk.Leg de lat niet te hoog en spreek van een 'noodcoalitie'. Wat niet betekent dat we de commissaris nodig hebben. Onafhankelijkheid is momenteel de belangrijkste voorwaarde voor hulp van buitenaf. Rustig aan en, niet vergeten, een bloemetje voor de wethouders.

De minst slechte oplossing met het beste perspectief. Mooi. Dezelfde kansen voor iedereen. En transparanter kan niet: Prettige vakantie allemaal!

Anoniem zei

De enige juiste keuze was deze motie indienen (en aannemen). Er was, gelet op hoe dit college bestuurd heeft, geen andere weg. Goed verwoord ook Theo (namens rest), rustig en beheerst maar trefzeker.

Dat de wethouders en coalitie fractievoorzitters er niets van begrepen zegt genoeg. Ze hebben een verwrongen beeld van het eigen functioneren en waren het contact met de realiteit kwijtgeraakt. Schuimbekkend gingen ze tekeer, op het gênante af.

Ik heb er vertrouwen in dat dit goed komt, er zitten nog genoeg verstandige mensen in de raad,

Anoniem zei

Nu ook juichen en bitterballen?

Anoniem zei

Nogmaals 33 procent AZCs is leeg (zie NOS) Gouda gaat er 1 bouwen. Dit zegt genoeg!

Anoniem zei

Gouda is van de prestigeprojecten. Hopelijk begrijpt een volgend College dat er 70.000 inwoners zijn. En richt men zich niet op de elite.

De externe deskundige juich ik ten zeerste toe. Voor de vorige zomervakantie waren de verhoudingen al zeer verziekt en was onbegrijpelijk voor de kiezer dat de Commissaris der Koning niet ingreep. Weet dan ook niet of hij de aangewezen persoon is in dit specifieke geval.

Anoniem zei

Het is tijd dat er een andere wind gaat waaien in Gouda en ben het eens met het vallen van het College. Jullie hebben gelijk en ook ik hoop dat wij nu een college krijgen waar wij als bewoners trots op kunnen zijn.
En ik hoop ook dat sommige raadsleden zoals, onder andere Therry v Vucht hun arogantie laten verdwijnen.
Je heeft het voor de andere partijen goed en rustig verwoord. Ook wil ik nog even er op wijzen dat de plannen voor een AZC ook uit het niets door onze keel word geduwd, net als toen de Moskee. Met openheid van zaken bereik je meer en geen achterkamertjes gedoe.Ik ben een gewoon mens en hoop dat het nieuwe college met 2 benen in de klei gaan staan en zich niet boven de gouwenaars voelen.

Anoniem zei

Een nieuw college zal snel de aansluiting bij gewone mensen in Gouda moeten vinden (niet alleen de "happy few" en rijke ondernemers).
Hier rust een zware taak Theo, jullie moeten nu niet in dezelfde val van machtswellust vallen waarin PvdA, GoPo, GL en D66 verstikt zijn geraakt. Ik schrok van de arrogante en briesende reacties van o.a. Suijker, Klijmij en Van Vugt. En van het beperkte zelfbeeld van o.m. Niezen en Bergman.

Om te beginnen:
- scherper aan de wind zeilen t.a.v. afspraken AZC. Dit is veel te marginaal ingevuld. En is een AZC nog wel nodig? En van deze omvang? Ik betwijfel het en geef heroverweging als reële optie.
- veiligheidsbeleid. De gemeente Gouda laat hier steken vallen. Zegt ook de politie.

Anoniem zei

De val van het College is zonder meer dramatisch te noemen. Het is hard, maar er komt nu de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, en dat heeft voordelen.

Thierry van Vugt (D66) vergeleek het proces van de val van het College met de "Brexit". Wat is de overeenkomst dan? Is de uitkomst van het proces soms niet naar de zin van D66, net als de "Brexit"? Dat zal het wel zijn.

Het optreden van de heer Krins vond ik moedig en sterk.

Ik vertrouw er op dat Gouda goed uit deze politieke crisis zal komen, want er lopen in Gouda m.i. genoeg mannen / vrouwen met klasse rond.

Veel succes, Gouda.

Anoniem zei


Dat was een hele kluif voor de heer Theo Krins, alle lof dat u uw verantwoording nam
en uw rug recht hield. Mijn geloof in de mens is weer klein beetje terug. Dank.

Maurits Tompot zei

Heel veel wijsheid toegewenst !

Anoniem zei

http://www.ad.nl/gouda/val-van-gouds-college-slaat-in-als-bom-bij-ondernemers~aecb3ef4/

Een stad bestaat niet alleen uit ondernemers beste ex-wethouders. Maar in uw toespraken wekte u die voorkeursindruk zelf ook. Bizar.

Anoniem zei

http://www.ad.nl/gouda/ex-coalitie-gouda-niemand-snapt-de-motie-van-wantrouwen~a56e37cc/

Dom dom... Ex coalitiepartijen slaan nog eens wild om zich heen. Ze maken een cruciale denkfout: 'Er gaan veel dingen goed in Gouda en dat is onze verdienste'. Hoogmoed die tot hun val heeft geleid. Ziende blind en horende doof voor de kritiek die er de afgelopen twee jaar is geweest op slechte besluiten, botte communicatie en starre bestuurshouding van het nu weggestuurde college.

En hoezo duurt een nieuw college nog heel lang? Klinkt als: wij zorgen voor obstructie. Onvolwassen. Trouwens, de "oppositie" plus VVD is ook een reële optie.

Beste Thierry, met dit soort arrogantie kom je niet verder. We kunnen prima zonder jullie. En Theo, je hebt gedaan wat je moest doen.

Anoniem zei

Het AD spreekt van "de ondernemers", maar dat is geen homogene groep. Maar get AD staat dan ook bekend als lakei van het gevallen college. Ik heb het college goed gevolgd de afgelopen twee jaar en er is echt veel fout gegaan, m.n. in de verbinding met bewoners, gebrek aan luisterende houding, gebrekkig democratisch besef, ondeskundigheid, tekort aan dossierkennis, onvoldoende communicatieve vaardigheden. Moet ik nog even doorgaan? Het AD belt alleen met ondernemers...

Anoniem zei

In de berichtgeving valt het op dat mensen uit de hoek van de coalitie (Thierry van Vugt e.a.) erg verbaasd zijn over de politieke crisis. Anderzijds zie ik veel berichten over mensen die de crisis allang hebben zien aankomen. De kloof is dus enorm.

Gouda heeft m.i. een man van formaat, met groot gezag, nodig die ons uit de crisis kan helpen. Wellicht kan Henri in zijn interessante beschouwingen, deze optie "meenemen"...

Anoniem zei

Ik heb het volgende artikel gelezen maar schrijver dezes zit er volledig naast. In al de tijd dat ik in Gouda woon nog nooit zo´n wanbestuur en arrogantie meegemaakt. De luchtballonen van beste binnenstad en ondernemersgeslijm zijn doorgeprikt. Grote opluchting.

http://925.nl/archief/2016/07/05/gemeente-gouda-kan-opgeheven-worden-waddinxveen-kan-het-overnemen/

Anoniem zei

Heren politici organiseer een feestje ga met vakantie en dan verkiezingen.

Michiel Sikkes zei

Ik zou graag nog antwoord willen op waarom er niet nog 2-3 mnd een tijdelijk bestuur kon blijven, zodat je nu niet de penarie hebt dat alles op de burgemeester neer komt. De open bestuursstijl en het dualisme werd afgelopen maandag niet opgevolgd: op redelijke vragen van de oude coalitie werd geen antwoord gegeven. Als dat niet gebeurt, hoe raam je dan de verwijten van afgelopen periode naar andere partijen maar óók de samenwerking tussen coalitie en oppositiefracties? Het verhaal dat maandag te berde werd gebracht, stoelt niet op de praktische realiteit. Ik vraag me zeer af wat mijn samenwerkingen met de oppositiefracties voor hen waard waren. Ik ga de moties die we gezamenlijk hebben gemaakt en gesteund opstellen, maar vermoedelijk is dat volgens deze partij niet een vorm van samenwerken die wat waard is.

Anoniem zei

De heer Harry Veenendaal is zeer kritisch. Dat is uiteraard zijn goed recht.

Wel vraag ik me soms af of hij zich niet vergist in de Financien van de gemeente Gouda. Gaat het werkelijk zo goed? Er was dacht ik toch een tegenvaller van 6 miljoen, en de totale schuld is toch altijd nog niet bepaald kinderachtig te noemen.

Anoniem zei

@ Michiel Sikkes. Ik weet het niet goed, want ik zit niet in de politiek. Misschien is het nu een conclusie na 2 jaar coalitie-politiek?

Overigens vind ik dat er nogal meewarig over de burgemeester wordt gedaan. Als iedereen veel vertrouwen in hem heeft, kan men ervan uitgaan dat hij zijn mannetje staat toch? En zoveel hoeft er nu toch ook weer niet geregeld te worden, tijdens de zomer?

Anoniem zei

Tsja @Michiel Sikkes, lees de reacties op dit forum en je weet waarom. Theo heeft het ook goed uitgelegd: bij afwezigheid van enige zelfreflectie, jullie dachten alleen maar dat je alles goed deed, was er geen basis van vertrouwen om dit college door te laten besturen.

Vorig jaar in de zomer jasten jullie er een AZC door, zonder bewoners te raadplegen. Aan meer van dat soort streken is geen behoefte.
De burgemeester kan het prima in zijn eentje en er zal snel een nieuw college zijn. De ambtenaren doen het echte werk, wethouders zijm in de vakantie vaak toch al weg. En er is nog een gemeenteraad. Jullie zoeken argumenten om langer op het pluche te mogen, maar dat is helaas geen optie. Ik kan het niet helpen dat jullie dat zelf niet zien.

Anoniem zei

Aan: Michiel Sikkes
Van: Geinteresseerde Gouwenaar

U zegt dat de open bestuursstijl en dualisme afgelopen maandag niet werden opgevolgd en dat er niet op redelijke vragen van de coalitie werd gereageerd. Dat is naar mijn oordeel niet juist.

Theo Krins heeft, als spreekbuis van de oppositie, op elk voorstel gereageerd. Hij zei duidelijk dat hij de woorden van de oppositie tot zich had genomen, serieus had meegewogen in zijn oordeel, maar dat hij wel bij zijn standpunt bleef.

Kennelijk verwacht u dat iedereen water bij de wijn doet en dat er altijd een (halfbakken) compromis uit moet komen. Serieus naar elkaar luisteren betekent dat je de ander werkelijk hoort, niet dat je in alle gevallen toegeeft of een compromis sluit.

Theo Krins bleef maandagavond op zeer zakelijke en rationele wijze bij zijn oordeel. Dat is niet verkeerd en geen schending van dualisme of wat dan ook.

De praktische realiteit is na maandavond dat de burgemeester, gesteund door de ambtelijke top, de stad bestuurt. Ook daar is m.i. niets verkeerds aan.

Anoniem zei

Uit eindelijk is de Burgemeester verantwoordelijk ook voor de communicatie.
Daarnaast is hij teamleider van het college. Dus...........................