zaterdag 15 september 2018

Campers veroorzaken overlast op Klein Amerika

Camping ?

Gouda heeft een aantal jaren geleden op Klein Amerika prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is – mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. 

In toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd. 

 

Algemene informatie:

Plaats op mix parking | Max. aantal plaatsen: 30 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. verblijfsduur: 72 uur | Geopend: 1/1 - 31/12


Foto: Christiaan Quik

Naar aanleiding van opmerkingen van Gouwenaars, een column van Marianka Peters in de Goudse Post en onze eigen waarnemingen hebben Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

1.     In hoeverre is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op korte termijn aangepast? 
2.     In hoeverre is het huidige tarief voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
3.     In hoeverre is het duidelijk dat het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
4.     Als campers buiten de aangegeven vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
“Goed voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een woensdagavond” (17-8-2018)

5.     Wat vindt het college ervan dat – aldus de Goudse Post - campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
6.     In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat door de lage tarieven op Klein Amerika er feitelijk sprake is van concurrentievervalsing t.o.v. andere locaties?
7.     Wat zijn de voorgenomen (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen? 
8.     In hoeverre is het college voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)?

Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het beleid rond de campers, want als deze trend zo doorgaat ontstaan er camping achtige taferelen, is er steeds minder plek op Klein Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.
-->

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Niet te ingewikkeld doen, Theo, ook geen sociologisch onderzoek: gewoon weg vegen.

Anoniem zei

Theo, je maakt je wel erg druk over dit kleine probleem, het zijn misschien 5 woensdag avonden/ nachten dat het bijzonder druk is daar, die andere 360 nachten gaat het goed hoor,
En die handhavers hoef je echt niet extra te activeren, want soms heb ik het idee dat er meer handhavers lopen, dan dat er toeristen zijn. En die handhavers hebben de hoogste prioriteit om bonnen uit te delen!!! praten , overleggen en waarschuwen hebben die mannetjes nog nooit van gehoord, dus ik zou zeggen, ga met die handhavers eens een keertje om de tafel!!

Anoniem zei

Wie ervaart eigenlijk de overlast? Theo zelf als ie daar wil parkeren ? Heb er echt nog nooit iemand over gehoord, er is altijd plek op dat immense parkeerterrein. Volgens mij is dit weer de bekende vreemdelingenhaat van de bekende goudse inteeltfamilies

Theo Krins zei

Ik verwijs graag naar het artikel in het AD van 21 september 2018:
https://www.ad.nl/gouda/omwonenden-zijn-camperplaats-op-klein-amerika-meer-dan-zat~aeba8528/

Anoniem zei

@Theo Krins, 21 sept.

Dat hadden we toch al geconstateerd, dacht ik.

Anoniem zei

Als het in de krant staat, is het waar...politiek op basis van persartikelen. Tja....