dinsdag 28 april 2009

Jonge aanranders moeten gestraft worden!

Vijf Goudse jongetjes van 7, 8, 9, 10 en 12 jaar oud hebben zaterdagmiddag een 18-jarige meisje uit Gouda aangerand op het Verkennerspad (bij Jodan Boys).

Het AD bericht het volgende “Het meisje fietste rond 14.35 uur over het smalle fietspad toen zij door de jongens werd tegengehouden en onzedelijk werd betast. Toen zij kans zag om haar fiets los te rukken, reed ze snel weg en waarschuwde de politie. Agenten troffen het vijftal nog in de omgeving van het Verkennerspad aan. Zij zijn aangehouden op verdenking van aanranding. In de loop van de avond werden zij weer aan hun ouders overgedragen.
De politie overlegt met de jeugdofficier van justitie over het verdere verloop in deze zaak. De vijf jonge Gouwenaars worden aangemeld bij Buro Jeugdzorg.”

De laatste maanden was het juist weer betrekkelijk rustig in Gouda en we zijn blij met het goede nieuws dat binnenkort in Gouda Oost het Veiligheidshuis wordt geopend. Dit incident drukt ons weer met de neus op de feiten, namelijk, dat we echt nog heel wat werk hebben te verrichten in Gouda.

Het is een ronduit schokkende gebeurtenis en afschuwelijk voor het jonge slachtoffer. Het is niet te accepteren dat je als (jonge) vrouw op nota bene klaarlichte niet veilig over straat kunt gaan. Ook schokkend is dat zulke jonge kinderen al dit soort gedrag vertonen. Hier is iets grondig mis en de kinderen zullen een vorm van straf moeten ondergaan. Ofschoon ze blijkbaar formeel niet kunnen worden vervolgd zal met Buro Jeugdzorg toch absoluut ingezet moeten worden op een vorm van straf, bijvoorbeeld bij bureau Halt. Daarnaast moeten ook de ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen, waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen.

Bron: AD

De burgemeester heeft vorig jaar er in Den-Haag op aangedrongen om meer middelen en menskracht beschikbaar te stellen om in deze wijk goed orde op zaken te stellen. En dat blijkt opnieuw een goed initiatief te zijn geweest.
Gezinsmanagers kunnen een goed middel zijn om ouders op hun verantwoordelijkheden te wijzen en het is ook goed dat er binnenkort (hopelijk) een wettelijke regeling komt om ouders als het nodig is verplicht aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Ook het tijdelijk stopzetten van de kinderbijslag wordt daarbij onderzocht, in het geval dat de ouders hulp weigeren.
Daarnaast wordt dit jaar een begin gemaakt met een landelijk registratiesysteem dat de omvang en kenmerken van de groep criminele 12-minners in kaart moet brengen.

In toenemende mate veroorzaken jongeren van tussen de 8 en 14 jaar forse overlast in onze stad en dat is niet te tolereren. We zullen met alle beschikbare middelen dit op korte termijn adequaat moeten oppakken, want deze overlast ondermijnt de veiligheid(sbeleving) in Gouda.

4 opmerkingen:

Tomas Beerthuis zei

Ouders zijn niet schuldig aan het incident an sich. Natuurlijk zijn zij echter wel schuldig aan dat een dergelijke situatie heeft kunnen ontstaan, immers brengen zij de normen en waarden van het kind bij.

Echter is het dan natuurlijk wel zo eerlijk om als we zeggen dat we een bepaald niveau van normen en waarden verwachten ook ouders de hulp bieden (van ter voren!) om een goede opvoeding te kunnen garanderen (en deze ontbreekt op grote schaal binnen de maatschappij).

Maar zelfs al hebben zij een geweldige opvoeding genoten, dan kan het alsnog mis gaan. Onder zaken als groepsdruk, mee willen gaan, reputatie en dat soort dingen kan de meest nette zoon of dochter nog een fout begaan. De vraag is dan natuurlijk: schuiven we dat direct af op de ouders of is het beter om elk individueel geval te bekijken en te analyseren waar het precies mis ging?

Ik denk dat het in dit soort discussies altijd veel te makkelijk is om te zeggen: schande! hadden ze hun kind maar goed moeten opvoeden.

Ben van Bommel zei

De wetgeving loopt - zoals gebruikelik - achter op de ontwikkeling, in dit geval de graad van (on)volwassen sesxueel gedrag gecombineerd met maatschappeliike (on) aanvaardbaarheid. We weten dit al jaren. Verlagen van de strafrechtelijke leeftijdsgrens lijkt op een verbetering.

frans zei

Het verhaal klopt niet meer, het uitgangspunt is dat kinderen die seksuele contacten met volwassenen hebben levenslange schade oplopen. Een sekscontact is sekscontact ongeacht diegene(n) die we als dader(s) zien. Kinderen hebben recht, zeggen we, op volledige bescherming tegen dergelijke contacten vanwegede schade, maar nu wordt hier in een zaak als de 5 aanrandertjes van gouda wordt niet gesproken van hun schade en wordt geen broodnodige ondersteuning verleend.

Sieds zei

In mijn werkveld ben ik betrokken bij kinderen met gedragsproblemen.
Eén risicofactor (bij alle kinderen) is als de ouders jonge kinderen zonder toezicht laten buitenspelen; een 'vrije opvoeding' zegmaar.

Zouden de ouders van het zeven-jarig dadertje geweten hebben met wie hij optrok?

Hier ligt ook voor de overheid een taak. Prima dat Rouvoet dicht bij de ouders komt. Betutteling? De enige oplossing in mijn ogen...