Betrokken

Betrokken

woensdag 30 december 2015

Vuurwerk moet verboden worden!
 

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.In 2013 voerde ik al een pleidooi om het particulier vuurwerk te gaan verbieden en sinds die tijd is de discussie op allerlei niveaus doorgegaan.

Bederfgoed

Het lijkt erop dat zeker voor knal vuurwerk er steeds minder maatschappelijk draagvlak is en je bent eigenlijk een "loser" als je dat nog afsteekt, net als iemand die nog rookt...

Oogarts Tjeerd de Faber zegt het nog krachtiger:


Landelijk verbod


Steeds meer gemeenten pleiten voor gebiedsverboden en ook de roep om een totaal verbod wordt steeds luider.

Een landelijk verbod zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar toch zijn er genoeg argumenten om dat na te streven!

Natuurlijk kan je om te beginnen kiezen voor gebiedsverboden, maar het nadeel daarvan is dat er sprake moet zijn van overlast en de politie vaak geen capaciteit heeft om te handhaven, waardoor het leidt tot symbool politiek en dat moeten we met elkaar niet willen.

Onlangs rakelde de Partij voor de Dieren de discussie in Gouda weer op, maar het was feitelijk een herhaling van zetten.

De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. Gaan de gemeenten allemaal naar Den-Haag kijken of daar een besluit hierover wordt genomen of steken ze zelf de koppen bij elkaar en doen ze een gezamenlijk voorstel richting Den-Haag?

Voor de duidelijkheid, ik voer geen persoonlijk hetze tegen vuurwerk en kan er ook erg van genieten, maar er zijn gewoon sterke argumenten om in ieder geval particulier vuurwerk aan banden te leggen:


Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht vuurwerk voor het milieu is.

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Verbod

Een meerderheid in Nederland is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden...
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds - ondanks 60.000 handtekeningen - niet in behandeling genomen om procedurele redenen...
Manifest
Inmiddels is er een "Vuurwerk Manifest" gelanceerd dat streeft naar een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk.
In 1,5 week zijn hiervoor al honderd supporters, waaronder politieke partijen, maar ook de Artsenfederatie KNMG en de landelijke Huisartsen Vereniging. Tevens steunen inmiddels al zo'n 4.500 particulieren het initiatief.

Volgens het Manifest staat het vieren van Oud en Nieuw niet in verhouding tot het letsel en de schade die het oplevert.

De branchevereniging van vuurwerkimporteurs vindt dit initiatief zoals verwacht onzin, maar ik zie het toch als een uiting van groeiend verzet.Centraal vuurwerk op terrein Koudasfalt

Wat - zeker op korte termijn - kan worden besloten, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan - zeker ook vanuit financieel oogpunt - door verschillende partijen moeten worden georganiseerd en financieel gedragen, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest "rumoerige" buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda - samen met andere gemeenten in het Groene Hart - een duidelijke stap en gaan ze hier serieus werk van maken, ook richting de landelijke politiek.
Op lokaal niveau kan zolang er geen landelijk verbod van kracht is, een verandering tot stand worden gebracht als er gericht campagne wordt gevoerd, waarbij te denken valt aan:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie, bijvoorbeeld het terrein van Koudasfalt, met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor het zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buurt vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).
Laten we ons met elkaar inzetten voor een verandering in ons vuurwerk gedrag!

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2016!

16 opmerkingen:

Ton Snoei zei

Beste Theo, vervang "vuurwerk" met de term "alcohol" en dan gelden gelijksoortige argumenten als door jou genoemd. Alle ellende die kan worden voorkomen door alcohol af te schaffen zouden op papier ook erg positief uitpakken. Ik ben absoluut tegen deze overheidsbetutteling. Zwaar illegaal vuurwerk voorkom je niet met deze maatregelen maar worden allen maar aangewakkerd (drooglegging...). Dankzij de betutteling gaat mijn zoon oudejaarsavond in het donker de straat op. Overdag mag het niet. Kids vinden het leuk maar de meeste volwassenen zijn tegen. Vuurwerk hoeft voor niet perse hoor, maar gun kids nou 3 dagen een lolletje.

Voor een land dat pretendeert vrijheid hoog in het vaandel te hebben staan, is een tiener naar bureau Halt sturen voor een paar afgestoken rotjes, een voorbeeld van overdreven reguleringsdrift. Hetzelfde geldt overigens voor het doorgeslagen boete(hoogte)beleid, Snack/suikertax, de plastictasjesban etcetera...

Gun elkaar een beetje de ruimte. Accepteer elkaars makken wees een beetje open minded. Alles maar stomweg verbieden lijkt me heilloze.

Een fijne jaarwisseling!

P.S. voor alle tegenstanders: niet stiekem om 12:00 toch even een blik naar de hemel werpen als de buurman met zijn zuurverdiende centen op een vrolijke manier de jaarwisseling probeert in te luiden. Als je tegen bent, zijn de gordijnen vanaf 18:00 hermetisch gesloten.

Jan Hafkamp zei

Beste Theo!

Echter de praktijk blijft dat er morgenavond t/m jaarwisseling, volop vuurwerk wordt afgeschoten. Ineens is het milieu niet meer belangrijk.

Is dit ongebreideld afsteken van vuurwerk tot Gods eer?

Waar lijft de politiek Gouda? Soms kunnen ze ineens we tot een snel besluit komen...
Ik daag u uit.

Theo alvast een Gezegende ,rustige jaarwisseling toegewenst. En dank voor al je berichten van dit jaar. Klasse!

griekenlandkiaton zei

Mijn "bek" valt open als ik een betoog lees als bovenstaand van Ton Snoei waarin hij het knalvuurwerk verdedigd.
Gun de "kids" (volgens mij heet dat kinderen in het Nederlands) hun lolletje. De bommen die deze "kinderen" tegenwoordig gooien bezorgen mens en dier enorm veel ellende. Ik persoonlijk ben mij vanavond al tig keer het apelazarus geschrokken en de watervogels achter mijn huis zijn totaal de weg kwijt omdat een stel hersenloze knapen harde knallen zo leuk vinden. Wat is mis er in het brein van iemand die harde knallen leuk vindt? Het is tegen alle natuur in, het is voor mij een afwijking, heeft niets met lol te maken maar met gebrek aan weke massa in de hersenpan.

Anoniem zei

Helemaal eens Theo. Moedig vooral je Haagse collega's van jouw partij aan, want lokaal lossen we dit helaas niet op. Veel Tweede Kamerleden zijn toch weer bang dat het stemmen gaat kosten.
Raar hoe fanatiek sommigen het recht om een ander van hun "lol" te laten "meegenieten" verdedigen. Het is net of je in oorlogsgebied zit tegenwoordig. Ik zit gelukkig in het buitenland nu en dat hoop ik zo te houden rond oud en nieuw (ook bizar, maar je moet wel als je dit niks vindt).

Dit heeft niefsmet traditie te maken. En al was het zo, ook de beste tradities zijn soms aan herziening toe. Als samenleving moeten we inzien dat de maatschappelijke schade die particulier (!) vuurwerk aanricht, niet opweegt tegen de lol van een stel pubers en zij die in doe fase zijn blijven hangen. En politici hebben de dure plicht om daarin voor te gaan.

Hans zei

helemaal mee eens. afschaffen. ik heb een paar jaar in Portugal gewoond en daar steken ze met oud en nieuwe helemaal geen vuurwerk af. je mist er niks aan. als ze vuurwerk aansteken dan op feestdagen en dan professioneel (zoals in Scheveningen).
dus afschaffen die handel.

Anoniem zei

Vuurwerkverkoop verbieden
Hebben we niets geleerd van de vuurwerkramp van alle oogslachtoffers enz. enz.
Lucht-water-en bodemvervuiling, ademhalingsziekten, smogallarmfase

Anoniem zei

Châpeau Theo!Ik heb vuurwerk op het ijs in de sloot zien liggen, de (jonge) daders lieten het gewoon liggen zonder aan de gevolgen daarvan te denken na het smelten van het ijs. Als ouder heb je toch op z'n minst een taak om dit aan je kinderen uit te leggen, dat is je verantwoordelijkheid. Daarom begrijp ik de reactie van dhr. Snoei absoluut niet. Hij moet dus ook niet klagen als zijn kinderen zich verwonden aan het vuurwerk en dan is een wond, die heel slecht geneest door de chemische stoffen van het vuurwerk, nog het minste. Als ouders tekort schieten zal de overheid moeten ingrijpen. Ik ben blij met dit blog! Dank je wel Theo. Joke

Anoniem zei

Particulier vuurwerk is niet meer van deze tijd Het wordt tijd dat de gemeente een georganiseerd en veilig vuurwerk gaat organiseren!
De prijs van al die slachtoffers die om vijf over twaalf al van het nieuwe jaar de Spoedeisende Hulp van onze ziekenhuizen bezoeken weegt niet op tegen 'het plezier?' van vuurwerk Bovendien zijn mensen vaak niet nuchter als ze met gevaarlijk vuurwerk aan de slag gaan en worden dus overmoedig Mensen verliezen ogen en vingers en zijn een leven lang gehandicapt Een te hoge prijs!!
En dan nog alle materiële schade die aangericht wordt En wie veegt zijn eigen rommel schoon op nieuwjaarsdag?? Kortom het vuurwerkmanifest kan iedereen ondertekenen en het aantal ondertekenaars groeit gestaag Nederland heeft genoeg van vuurwerkslachtoffers Laten we zorgen dat de oogartsen ook eens rustig oud en nieuw kunnen vieren want deze specialisten kunnen in de oudejaarsnacht de ongelukken met oogletsel opknappen Deze ongelukken zijn niet nodig Pleidooi dus voor gecontroleerd vuurwerk!

Peter Schönfeld zei

Helemaal mee eens.
Goed stuk Theo, Peter Schönfeld

Anoniem zei

Bedankt mijnheer Krins, voor de geweldige blogs die u heeft gelanceerd.

Ik heb dit jaar pittige, maar zeer goede discussies op de blog gezien. Dit is echt een aanwinst voor het open debat en daarvan heb ik genoten en het zeer nuttig gevonden.

Gelukkig Nieuwjaar !

Bewoner Gouda Noord.

Anoniem zei

Eens, maar uw eigen partij ChristenUnie laat het volgens mij nog afweten landelijk. En ik lees ook niet dat u voor zoveel mogelijk vuurwerkverboden in zones in Gouda pleit. Goed pleidooi, maar pak door!!

Anoniem zei

@ Anoniem 13.41 uur.

En daar gaat het dus om: doorpakken met concrete stappen, concrete afspraken en concrete doelstellingen ! Natuurlijk praten we over politieke processen, maar we mogen ons niet verschuilen achter "het proces"...

Anoniem zei

politieke processen, procedurele verschuilingen, mediation,˙allemaal behorend tot het arsenaal van de Goudse raad. Een enkeling bedrijft nog waarachtig overleg met diepgaande vragen tot de burgers van de stad. Verder laat men het afweten. Het is droevig gesteld hier met de democratie.

En verder, Ton. Je hebt gelijk. Alle mensen die teugen het vuurwerk zijn moeten niet gaan kijken. Als de jongens overdag hun vuurwerk mogen afsteken (geen bommen! ben ik met een andere schrijver eens, het lijkt regelmatig een oorlogsgebied) dan is dat een stuk beter.

En de eer van G-d erbij halen? Ooit gelezen in de Bijbel over "Nieuwjaarsdag" midden in de winternacht?

Ineke van Beijnum zei

Goed onderwerp dat ook de politiek aangaat!
Ook in ons gezin wordt vuurwerk afgestoken. De 'bommen' en het letsel komen voor zover ik weet van illegaal vuurwerk. Ik denk dat het grondig aanpakken van illegaal vuurwerk meer oplevert dan het verbieden van alle particulier vuurwerk. Het probleem zit een laag dieper en lastiger.

Anoniem zei

Beste, griekenlandkiaton

Sinds wanneer is het word kids verboden als je hier de spellings nazie uit wilt gaan hangen zit je hier uberhaupt niet goed.
En het zeuren over de dieren hebben zoveel leed aaach ik zou gaan huilen maar als zo'n beest mijn tuin vol schijt is het goed dat mag daar heb ik heel veel last van dus dan mogen zij ook een dag last hebben van mij.
Verder heb je het over iets mis zijn met het brein als iemand van harde knallen houd, moet iedereen dan leuk vinden wat jij ook leuk vind komop zeg ben je een dictator ofzo, wat ben jij een misselijk makend ventje iedereen houd van andere dingen en daar heb jij niks over te zeggen dus volgens mij is er mis in jouw hersen pan dan die van een stel jongens.
Volgens mij heb ik nu mijn punt wel gezet dus veel suc6 verder daaag

Groetjes Anoniempje

Anoniem zei

Beste Theo.

De kop van je laatste alinea suggereert dat CU voor aankoop van Goudasfalt terrein is. Is het echt waar dat het CU overweegt in te stemmen met dit plan? Of is het media strategische zet van de CU om zo ook de aandacht weer te krijgen net als bij PWA kazerne door aan te geven dat jullie het nog niet weten.
Kom op theo wees duidelijk, zijn jullie voor of tegen aankoop van het plan?

Groeten,

Criticus