vrijdag 28 november 2008

Korte Akkeren: een wijk met een visieDeze week hadden we een overleg met een vertegenwoordiging van de werkgroep "Kijk op onze Wijk Korte Akkeren" naar aanleiding van hun boekje dat ze in augustus over hun wijk hebben gepubliceerd.

Dit boekje is geschreven vanuit het verlangen dat deskundigen door de ogen van de bewoners gaan kijken. Dat is eigenlijk het ingebrachte kapitaal in een stadsvernieuwingsproces; je kunt zien wat voor de bewoners van belang is, maar als je daar ook rekening mee houdt, brengt het rente op.

Leerzaam was het dat een stadsvernieuwingsproces blijkbaar gecompliceerd verloopt. Het Uiverplein is een mooi project, het bevordert doorstroming in de wijk, maar voor dit project moesten wel 147 gezinnen van die locatie verdwijnen. De winst is dus relatief.
De werkgroep pleit voor meer aandacht voor de visie van de bewoners en aandacht voor de diversiteit in de wijk. Krappe straten horen erbij in de wijk, evenals straten met veel meer groen en water. Duurdere huizen bouwen? Prima, maar wel verspreid door de wijk en niet geconcentreerd in één straat.

Daarnaast zijn de voorzieningen al langere tijd een punt van aandacht. Er zijn al heel wat voorzieningen verdwenen: de bus, de bibliotheek, straks het zwembad en als het aan ONA ligt ook het voetbal.
De wijk heeft echter voor haar vitaliteit naast ONA (sociale functie) voor de bewoners ook betaalbare voorzieningen nodig en daarom is het van belang dat dit bij de stadvernieuwing ook wordt meegenomen.
Daarnaast moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het karakter van de wijk, het specifiek eigene. Niet uit nostalgische overwegingen, maar voor de herkenbaarheid en leefbaarheid in een wijk.

Interessant punt is ook de gedachte om minder vaak (oudere) huurwoningen te verkopen, want er is ook een categorie bewoners die bijvoorbeeld graag van een goedkope huur appartement naar een goedkope huurwoning willen verhuizen en dat geeft ook een stuk gewenste beweging op de woningmarkt.
Woonpartners heeft meegewerkt aan het boekje, maar de werkgroep signaleert dat ze nog wat meer vanuit de ogen van de bewoners zouden mogen denken.

Résumerend vond ik het een heel interessant gesprek, waarbij vooral is blijven haken dat we vanuit de ogen en beleving van de bewoners aan de slag moeten gaan en het is fantastisch dat de werkgroep door de publicatie van het genoemde boekje ons daarbij zo goed heeft geholpen.
Als de ontwikkelingen gestalte krijgen is er grote behoefte aan een helder stappenplan, waarbij de bewoners precies weten waar ze aan toe zijn en wanneer en op welke wijze ze inspraak c.q. invloed kunnen hebben.
Frappant is het dat bij de laatste begrotingsbehandeling de ChristenUnie hier ook nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Het college heeft toen toegezegd hier serieus werk van te gaan maken. Ik ben benieuwd....!

Geen opmerkingen: