donderdag 6 november 2008

Raadsvergadering 5 november 2008

Zo, net voor het naar bed gaan nog even terugblikken naar de raadsvergadering van gisteren. Het was wel weer een aparte avond met opvallend stemgedrag van sommige fracties, waarbij bleek dat je tegen iets kunt zijn, maar toch wel weer voor het voorstel stemt en dat we heel verschillend denken over begrippen als "in principe". Maar goed Hans-Daniel van de SP was zo welwillend om deze term even aan de VVD uit te leggen.

Zelf heb ik me vooral beziggehouden met de bespreking van het actieplan voor Gouda Oost, dat onlangs is aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hopen binnenkort te horen dat Den Haag bereid is ons 10 miljoen euro te geven om dit actieplan de komende jaren uit te gaan voeren. Wat dat betreft was het wel bijzonder dat we er nu al met elkaar over gingen spreken, aangezien we nog niet weten of we het gevraagde bedrag gaan krijgen. Helemaal bijzonder was dat sommige fracties voor een behoorlijk kritische toon hebben gekozen, aangezien we op dit moment toch vooral moeten proberen de landelijke overheid ervan te overtuigen ons te steunen bij ons voornemen.

Naast dit onderwerp heb ik me met enkele fracties verdiept in de situatie rond de ambulancepost in de Jan Verswollezone. Gouda 50+ en onze fractie wilden met een amendement komen en PvdA en D66 met een motie. Allemaal hebben we grote moeite met het feit dat er klip en klaar aan de omwonenden is toegezegd dat deze post er tijdelijk zou worden gehuisvest en dat nu toch wordt onderzocht om eventueel deze post permanent in dit gebied te vestigen. Heel begrijpelijk dat de omwonenden flink aan de bel gingen trekken. Het is van belang om die toezegging in principe na te komen en alleen de ambulancepost daar permanent te gaan vestigen als uit locatieonderzoek blijkt dat deze locatie verreweg de beste locatie is en er geen aanvaardbare alternatieven zijn. We verwachten echter dat er prima alternatieven zullen worden gevonden. We hebben met diverse fracties gezamenlijk een amendement hierover ingediend ingediend en deze is met een grote raadsmeerderheid aangenomen.

De tekst van het amendement luidt:
"Op de locatie Jan Verswollezone Zuid wordt in principe geen permanente ambulancepost gevestigd. Over de definitieve vestigingsplaats wordt een separaat raadsbesluit genomen op basis van een locatieonderzoek"

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ga niet wachten met kritisch zijn tot we eventueel geld hebben, ik weet precies hoe dat gaat. "Maar toen heeft u geen kritiek ge-uit" krijg je dan te horen.

Liever wat minder geld, maar dan voor de goede dingen, dan een burgemeester die rechter wil spelen. Dat lijkt me onwenselijk en onverstandig.

Anoniem zei

Kritisch zijn om je in te dekken lijkt me niet echt wijs. En ik heb nergens gevonden dat de burgemeester voor rechter wil gaan spelen. Wel dat hij - in navolging van wat de TK zegt - meer bevoegdheid wil hebben om kinderen te beschermen tegen onmachtige of onwillige ouders die tekort schieten in de opvoeding. Dat noem ik nu pas echt preventie.

Anoniem zei

Maar daar hebben we dus rechters voor, Ria. Wat doen die dan nu fout? En wie zijn wij om daarover te oordelen?

Je loopt dan kans dat "preventie" uiteindelijk de situatie verergert. Dat preventie ook een vorm van repressie wordt. Daar zijn wij niet mee gebaat, en daar is de burgemeester niet bij gebaat. Die is immers burgervader, geen boeman.

En men weet nu in elk geval waar wij staan, welke punten wij kunnen steunen en welke niet, en hoe wij denken dat we de beste beslissingen kunnen nemen. Dat scheelt ook wat verrassingen. Het zou hypocriet zijn om nu in te stemmen met iets waar we het straks niet mee eens zijn, toch?