Gouda

Gouda

donderdag 13 november 2008

Begroting op placemat

Gisteren was de eerste avond van de begrotingsbehandeling in de Raad.

Vooraf nog even naar de VVD-fractie gelopen en over mijn vorige weblog gesproken (bezoek Oosterwei door 2e Kamerfractie van de VVD). Beloofd om nog even te vermelden dat de delegatie wel degelijk met burgemeester Cornelis had gesproken. Ofschoon ik duidelijk had vermeld dat ik me baseerde op de inhoud van een krantenartikel, vind ik wel zo netjes om het toch ook hier nog te noemen.

Dan de begrotingsbehandeling: alle fracties, op het CDA na, hadden geen enkel moeite om binnen de hun beschikbare tijd te blijven en ofschoon de inhoud van de betogen beslist niet saai of irrelevant waren, viel het me wel op dat er maar heel weinig écht financiële kwesties over tafel gingen en de bijdragen meer het karakter hadden van Algemene Beschouwingen. De vraag is alleen of dat bij de begrotingsbehandelingen logisch is. Volgens mij hoort dat meer thuis bij de Voorjaarsnota. Puntje van aandacht wellicht.

Een paar opvallende gebeurtenissen: het CDA (Wim Hillenaar) begon heel breedsprakig met algemene opmerkingen en kwam daardoor in tijdnood. De voorzitter hield hem echter aan de maximale beschikbare tijd, maar Wim Hillenaar hield vol en vond dat zo'n belangrijk moment als deze toch ook de benodigde tijd moet worden verleend. De voorzitter gaf toen aan om het restant dan maar schriftelijk te doen, maar dat wilde Wim Hillenaar (terecht) niet.
Het zou overigens wat zijn als alle fracties vooraf hun bijdragen rondmailen. Nog even en dan hebben we een virtueel debat met een biertje thuis op de bank.

Gerard Schotanus (ChristenUnie) stal een beetje de show door de kernpunten van zijn bijdrage op een placemat te zetten en die vooraf uit te delen aan de raadsleden en het college. Het luisterde niet alleen makkelijker, maar het was ook heel origineel!

GBG (Arnold Jue) koos als oppositiepartij voor een heel scherpe toon en was die avond daarmee beslist een dissonant. Ik verwacht dat daar vandaag bij de verdere behandeling van de begroting nog wel opmerkingen over zullen worden gemaakt.

Geen opmerkingen: