Betrokken

Betrokken

maandag 1 december 2008

Laura Werger (VVD) roept burgemeester op tot evaluatie Elmina project

Vanavond ben ik bij een bijeenkomst van de VVD in Stadscafé De Zalm geweest over Ontwikkelingssamenwerking. Hoofdspreker deze avond was VVD Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de huidige opzet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij ging onder meer in op de vraag waarom landen in Afrika vaak arm zijn. Volgens hem komt dat vooral doordat er vaak geen kundige leiders in die landen zijn. Ook een punt van aandacht is dat met ontwikkelingsgelden soms foute regimes worden gesteund, al gebeurt dat in sommige situaties indirect. Volgens hem is dat een immoreel beleid, je moet geen geld geven aan een regimes die fout zijn. Een discussie hierover ligt erg gevoelig in de Kamer, maar begint nu op gang te komen.
Op de wijze zoals het nu gaat creëer je hulpverslaving en het leidt ertoe dat bestaande regimes overleven.
Arend Jan Boekestijn pleit voor directe steun aan productie sectoren en private initiatieven. Let daarbij op beheersing van overhead kosten. Daarbij is het volgens hem ook heel belangrijk dat je het werk op een efficiënte wijze evalueert: op basis van een "o-meting" beginnen en het resultaat inclusief de effecten meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen het feit dat er een school is gebouwd, maar ook de schoolprestaties. Al met al verkondigt Arend Jan hiermee een heel duidelijk liberaal standpunt, maar ook stof tot nadenken al wordt volgens mij hier het resultaat van veel niet gouvermentele organisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ZOA, wel enigszins miskend. Verder moet je soms ook grootschalig insteken om een grote groep te kunnen bereiken.
Maar goed langzamerhand kwam Gouda meer in beeld: hij gaf namelijk aan dat steun uitsluitend landelijk en niet via gemeente en provincie moet verlopen. Op plaatselijk niveau mis je volgens hem de expertise en maak je vaak in relatie tot de hulp die je biedt teveel kosten.
Dat klinkt niet leuk als je juist zoveel energie met elkaar vanuit Gouda in Elmina (Ghana) steekt.

Na Arend Jan kreeg Laura Werger (Fractievoorzitter VVD Gouda) het woord.
Ze gaf aan dat op verzoek van VNG wij met het project in Elmina zijn gestart en dat burgemeester Cornelis dit verzoek heeft opgepakt. Er zijn een aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals een oplossing voor het afval, maar ze heeft er moeite mee dat de burgemeester nu "chief" is geworden in Elmina, terwijl we daar met Goudse gelden, als gemeente, actief zijn. Het is niet zijn project, maar van de gemeente Gouda.
Ze constateert ook dat er nu vanuit Elmina wensenlijstjes komen met zaken als een fitness ruimte voor de brandweer en een crossmotor. Dat is volgens haar niet de bedoeling en het geeft volgens haar ook iets aan van de eerder genoemde "hulpverslaving".

Zij krijgt in ieder geval een nare bijsmaak van de huidige gang van zaken en wil een evaluatie in de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt en wat doet die ambtenaar voor projecten precies? Ze wil ruimte geven aan het particulier initiatief, zoals Marianka Peters met veel overgave doet.
Ze roept de burgemeester op (ik denk niet dat hij het heeft gehoord, daar hij niet aanwezig was, maar dat terzijde) om precies de resultaten te laten zien. Vervolgens wil ze dat de gemeente dit project dan vanuit de politiek loslaat en het overlaat aan particulieren en bedrijven.
Laura heeft deze avond stevige woorden gesproken die volgens mij toch echt nuancering behoeven, maar daar komen we in de Raad vast nog wel over te spreken. Want als ze haar doel wil bereiken (evaluatie), dan zal ze binnenkort vast proberen dit onderwerp op de agenda te krijgen.

5 opmerkingen:

fred de wit sgp/gouda zei

Beste Theo

een nuchtere evaluatie gebaseerd op feiten is altijd welkom.........

Fred de Wit ( SGp/Gouda)

Marianka Peters zei

Beste Theo,

Een evaluatie? Allereerst is het jaarverslag openbaar en verkrijgbaar bij gemeente of via het RIS. Als Laura Werger (VVD) de moeite zou nemen en de interesse zou tonen om mijn boek Zwarte Ster Gouds omarmd aan te schaffen, zou ze alle projecten en wat in de afgelopen vijf jaar is bereikt nauwkeurig kunnen nalezen. Objectief! Nadat burgemeester Cornelis de fractievoorzitters na het bezoek aan Elmina in mei 2007 heeft gevraagd mee te denken over nieuw te ontwikkelen projecten, (tenslotte heeft de gemeenteraad zich voor 10 jaar verbonden aan Elmina) kwam vanuit de VVD taal nog teken. Oh ja, Laura Werger had wel het idee om hekjes rond de 'huisjes' te plaatsen om de geitjes buiten de deur te houden. Ook tijdens een bezoek aan een psychiatrisch ziekenhuis vroeg zij hoe daar met electroshock -therapie werd omgegaan. Ze hebben daar nota bene nauwelijks electriciteit, dus waar praat je over! Ik ben ervan overtuigd dat je de mensen moet helpen in de basisbehoefte, dus schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en een goed afvalbeleid. Wordt vervolgd. Marianka

Dick van Dijk zei

Beste Theo,

Om het geen politici-onder-elkaar bdiscussie te laten worden hierbij ook mijn inbreng. Mede omdat ik tot voor kort betrokken was bij het werk van zending en werelddiaconaat van de Protestantse Kerk.
Laat de gemeente Gouda oppassen dat de band met Elmina niet onderhouden wordt door mensen die er vanwege hun functie een plek in krijgen. Dat krijg je toch van die misplaatste vragen en ideeën waar Marianka Peters aan refereert. Zo'n relatie is gebaat bij een subject-subject benadering (gelijkwaardigheid) en niet dat zij 'object van onze hulp en steun' worden. Zo'n steden band zou juist een gewedlig handvat kunnenz ij om wederzijds aan elkaar te groeien. Dat wordt niet bevorderd door de burgemeester van de ene stad tot chief van de andere te maken.
Overigens: waar zijn de kerken in deze verbinding met Ghana? Waarom zijn zij niet betrokken (zijn ze wel uitgenodigd?) en als daar moslims leven: waarom niet ook betrokkenheid van de moskee in Gouda? Soms moet je de rigide lijn van scheiding kerk en staat even overgroeien om tot meer visie en slagkracht te geraken. Temeer daar in landen als Ghana de verwevenheid van geloof en leven zo vanzelfsprekend is dat je daar op zijn minst 'gevoel voor moet hebben'. (meer dan kunnen opbrengen!).

Dick van Dijk,
inwoner Gouda

Harry Clemens zei

Beste Laura en Theo,

Ik wil er even op wijzen dat VNG in april of mei 2008 een projectevaluatie of inspectie heeft laten uitvoeren. Ik vraag mij af of het verslag hiervan openbaar is gemaakt binnen of buiten de raad.


Persoonlijk ben ik helemaal niet dogmatisch en geloof ik in de kracht van verschillende vormen van samenwerking. Zo denk ik ook genuanceerd over particuliere initiatieven. Ik heb bij Wilde Ganzen gewerkt (voordat ik naar Hivos ging). Ik heb dus heel wat particuliere initiatieven leren kennen. Er is ongelooflijk veel variatie, van geweldige initiatieven gedreven door de inzet van burgers hier en daar, mensen uit het bedrijfsleven, voormalige ontwikkelingswerkers die het liever particulier aanpakken, tot amateurisme, wij-weten-het-wel-beter initiatieven en marktverstoring.

In 2005 heb ik voor Wilde Ganzen een bezoek gebracht aan Elandsdoorn in Zuid Afrika, waar Dr. Hugo Tempelman, arts, een man die zich enorm heeft ingezet voor aids-bestrijding toen daar nog een enorm taboe op rustte in het land (en nog steeds trouwens) diverse andere projecten heeft opgezet. Ik heb grote bewondering voor zijn werk. Maar ook: ik heb daar dus zo'n ongepast fitness-centrum gezien. Enorme geldverspilling in mijn ogen, gesponsord door Johan Cruyff Foundation. Het is geopend door Johan Cruyff, met een blijvende herinnering in de vorm van die leuke tegeltjes met wijsheden voor de ingang. Een lokale chief zal daar ongetwijfeld om gevraagd hebben, zoals de gemeente Gouda een verzoek ontving uit Elmina.
Het erge is dat deze particuliere stichting ook op het verzoek is ingegaan.

Het is m.i. niet zo dat particulier goed is, en het andere slecht. Er is heel veel variatie (net zo min als de projecten die gesteund worden door Nederlands NGO's met geld van de overheid alleen maar goed zijn, of alleen maar slecht). Ik denk dat het gezond is dat verschillende vormen van samenwerking naast elkaar kunnen bestaan. Zo is er m.i. ook voor gemeentelijke samenwerking een plaats, bijv. als het gaat om de opzet van een kadaster lijkt me dat helemaal niet gek. Maar iedere activiteit moet wel goed gebeuren, en geëvalueerd worden.

Harry Clemens
in het dagelijks leven werkzaam bij Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos)
Voorts vrijwilliger, voorzitter, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda (SOG)

Harry Clemens zei

Beste Dick van Dijk,

Ik wil ook reageren op jouw suggestie om de kerken te betrekken, christelijk en/of moslimgemeenschap.
Ik ken de bevolkingssamenstelling van Elmina niet, maar heb wel diverse delen van Ghana bezocht en ben onder de indruk geraakt van de vreedzame samenleving tussen christenen en moslims in dat land. Een voorbeeld voor de wereld!

Harry Clemens