Betrokken

Betrokken

woensdag 31 december 2008

Terugblik op 2008


Voor Gouda was 2008 een veelbewogen jaar: nooit is Gouda zo vaak in het landelijk nieuws geweest als dit jaar en nooit hebben we zoveel inspanning geleverd om een positief beeld van Gouda neer te zetten. Het geweld in onze stad vroeg nadrukkelijk de aandacht en het zal in 2009 ook nog regelmatig een punt op de diverse agenda's vormen. Het deed me wel wat toen de burgemeester op kaarsjesavond heel nadrukkelijk aan het publiek - dat zichtbaar genoot van al het moois - meedeelde, dat dit óók Gouda is. Ondanks alle problemen, moeten we trots zijn en blijven op onze prachtige stad.

De oliebollentest van het AD leverde weer een goede classering op voor de Gebakkraam van Verwijk bij de Nieuwe Markt. Hij was ooit winnaar en kreeg nu een mooie 7. Jammer alleen dat het AD in de toelichting het niet kon laten om zelfs bij deze oliebollentest iets over Gouda te vermelden: "Waar Gouda het afgelopen jaar nogal eens negatief in de publiciteit was, zorgt oud-winnaar Verwijk voor een lichtpuntje."

Zelf heb ik de afgelopen dagen even afstand genomen van de politieke bezigheden en o.a. genoten van het verlichte stadhuis en een aantal uren aan mijn hobby (fotograferen) kunnen besteden. Patrice Warrener had flink zijn best gedaan en maar liefst 20 verschillende kleurprojecties gemaakt. Diverse daarvan zijn al eens eerder (in iets andere uitvoering) getoond, maar toch....
Ik vond het erg fraai dat nu het hele stadhuis was verlicht, al was het jammer dat je de achterzijde door de partytent en de ijsbaan niet goed kon fotograferen.

Wat me ook opviel was dat er behalve de ijsbaan er zo weinig te beleven viel op en rond de markt. Wat dat betreft moeten we maar eens in de kerstperiode een Duitse stad bezoeken ter inspiratie. Ofschoon kerst in de eerste plaats het feest is waarbij wij de geboorte van Jezus Christus gedenken, is het voor toeristen toch vooral een periode waarin men op zoek is naar sfeer en gezelligheid. Op dat gebied heeft Stichting Marketing Gouda nog wel wat huiswerk te doen en kan ze wellicht nuttige tips krijgen van de organisatoren van het Kerstevent in de St.-Janskerk, dat veel mensen heeft aangetrokken en daarbij de boodschap van Kerst niet vergeet.


Nog even naar mijn terugblik.

Er zijn dit jaar vele onderwerpen de Raad gepasseerd en hebben we meer dan 100 besluiten genomen. Van mij heeft vooral wijkaanpak dat door mijn collega Anke Huisman vakkundig werd geleid, veel aandacht gevraagd. De wijkteams hebben een actieve bijdrage geleverd aan de uiteindelijke notitie en ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering een succes gaat worden.

Verder ben ik o.a. actief geweest inzake het Ondernemersfonds, de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. De Auditcommissie, waarvan ik voorzitter ben geworden, is een heel nieuwe ervaring. We hebben een heel betrokken commissie, die uitstekend met elkaar samenwerkt en ook al wat concrete zaken heeft kunnen opleveren.
Verder heeft onze fractie de "ruzie" met Ona bijgelegd (http://http//gouda.christenunie.nl/k/6063/news/view/326642/64628/ONA-en-ChristenUnie-sluiten-vrede.html) en hebben we bij allerlei onderwerpen actief een bijdrage geleverd. Het gaat dan o.a. om de Armoedenota, Veiligheidsbeleid, WMO, Cultuurnota en Gouda Millennium gemeente.

De komende dagen kunnen we nog even de accu opladen om er dan in 2009 weer volop tegenaan te gaan.

Geen opmerkingen: