Betrokken

Betrokken

zaterdag 13 december 2008

Korting op uitkering Goudse minima op nippertje voorkomen

Mijn collega Anke Huisman-Mak is deze week in de bres gesprongen voor de minima.

Gouwenaren die langdurigheidstoeslag krijgen hoeven niet meer bang te zijn dat deze uitkering per 1 januari met 10% verlaagd wordt. De gemeenteraad kreeg afgelopen week een voorstel van het college van B&W waarin deze korting was opgenomen.
De Christenunie was mordicus tegen. Het gaat hier om mensen die al vijf jaar of langer van een minimuminkomen moeten rondkomen. De overheid erkent dat deze mensen niet kunnen sparen voor grotere uitgaven en heeft daarom de langdurigheidstoeslag ingesteld. Nu deze uitkering van het rijk naar de gemeente wordt overgeheveld, werd door het Goudse college en passant een korting van 10% op de uitkering voorgesteld. Anke heeft wethouder Suijker laten weten dat dit voor de ChristenUnie absoluut onacceptabel was. Gelukkig heeft zij dit ook ingezien en de korting geschrapt.
De hoogte van de langdurigheidstoeslag varieert van ruim 300 euro voor een alleenstaande tot bijna 500 euro voor gehuwden. De toeslag kan eenmaal per jaar worden aangevraagd.

1 opmerking:

fred de wit sgp / gouda zei

Beste Theo

Complimenten richting Anke voor dit zeer terechte punt!

Fred de Wit ( SGP/Gouda)