Betrokken

Betrokken

donderdag 18 december 2008

Laatste Raadsvergadering in 2008 (2) - Belastingtaken en feestje

Na het Ondernemersfonds stond nog een belangrijk onderwerp op de agenda: Samenwerking belastingtaken.

Er was ruimte voor een Raadsdebat en ik ging ervan uit dat dit niet zoveel zou opleveren, aangezien de gemeentesecetaris (Loes Bakker) een zeer verhelderende memo had gestuurd over de voorgenomen verhuizing van de belastingdienst naar Leiden.

Frank van de Knaap (PvdA) bracht echter naar voren dat één van de beoogde samenwerking partners, Leiderdorp, is afgehaakt en dat dit mogelijk financiële consequenties kan hebben. Er ontstond een tamelijk verhit debat met verzoeken tot uitstel van het besluit, zelfs van collegepartij CDA. De wethouder gaf aan dat de financiële consequenties echter heel gering zijn en er waarschijnlijk zelfs een klein financieel voordeel zal zijn.

Na een schorsing van de vergadering bleek uiteindelijk een groot deel van de raad, ook het CDA, achter het besluit te staan. Voor de werknemers geen leuk besluit, maar het schept wel helderheid. Voor de ChristenUnie (en andere voorstemmers) was het van belang dat deze verhuizing niet "uit de lucht is komen vallen", maar het gevolg is van een bezuinigings operatie waar de raad destijds zelf achter stond.

Rond de stemming was de sfeer bij D66 blijkbaar nog niet optimaal, want Daphne Bergman gaf aan dat ze een beetje "ruzie" hebben. Harry van den Haak reageerde daarop laconiek met de opmerking dat het wel weer goed komt met kerst. Waar het feest van de Vrede al niet toe kan leiden...

Er kwamen nog diverse onderwerpen aan de orde, onder andere de Verordening Langdurigheidstoeslag. Bij dit onderwerp gaf Laura Werger (VVD) verrassend aan, dat ze het eens is met de zienswijze van Groen Links. Michel Klijmij was daar zo blij mee, dat hij haar diverse kushandjes toewierp.

Uiteindelijk was de vergadering rond 23.00 uur ten einde en konden we aan de warme hapjes en de drankjes gaan beginnen. Michel Klijmij-van der Laan (GL) benutte dit moment om mij als winnaar van de poll "Leukste raadslid van de Raad" bekend te maken. Hij overhandigde mij daarbij een boekje over vrouwen, aangezien ik daar regelmatig over schrijf.

Het is een boekje van Peter de Wit: " Sigmund weet wel raad met vrouwen." Schijnbaar moeiteloos combineert de vrouw van nu een succesvolle carrière met keuken, cultuur en kinderen. Maar dat veeleisende bestaan heeft zijn prijs en noopt tot levensvragen als: Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Maakt deze broek mij dik? Vrouwen hebben behoefte aan steun e.d.

Het is een wat provocerend boekje richting de vrouwen en het taalgebruik is nogal plat. Volgens mij behandel ik de vrouwen in de Raad toch met heel wat meer respect, maar het geeft wel stof voor mijn weblogs.

Ik mocht vervolgens nog even wat zeggen en ik gaf aan dat het mij niet zozeer gaat om het al dan niet de leukste van de Raad zijn (is namelijk iets heel subjectiefs), maar dat ik deze poll vooral als een succes voor de weblogs beschouw. Steeds meer burgers lezen met genoegen de weblogs en de betrokkenheid met de lokale politiek neemt daarmee toe. Verder ben ik dankbaar dat ik een vertegenwoordiger van de ChristenUnie mag zijn in de gemeenteraad van Gouda, een fantastische stad met een fantastische gemeenteraad.

Geen opmerkingen: